Trang chủ     Liên hệ    
User:
Pass:
 
 
 
 

 
  Kết quả xổ số Miền Bắc những ngày gần nhất giúp bạn tự soi cầu theo ý muốn
  Từ ngày : dd/mm/yyyy
Đến ngày : dd/mm/yyyy
 
Dữ liệu được xem trong khoảng 100 ngày

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 21 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 43,71,75,80,51,42,38,25,81,65,34,57,32,15,17,88,37,42,16,66,26,55,39,38,91,14,85
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
26443
Giải nhất
99871
Giải nhì
37675
28980
Giải ba
57551
04842
00638
26225
12381
50865
Giải tư
5534
1257
2632
1715
Giải năm
5517
1888
1537
8442
7116
7666
Giải sáu
226
055
839
Giải bẩy
38
91
14
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 5 6 7
5 6
2 4 7 8 8 9
2 2 3
1 5 7
5 6
1 5
0 1 5 8
1

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 15,52,99,22,49,10,43,56,22,70,78,43,75,68,23,23,26,77,74,42,03,65,47,14,09,56,76
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
23315
Giải nhất
39952
Giải nhì
75199
99022
Giải ba
42649
72210
55743
37856
23022
53270
Giải tư
4178
4643
9875
9568
Giải năm
6023
0723
0926
7477
4874
3242
Giải sáu
803
465
447
Giải bẩy
14
09
56
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9
0 4 5
2 2 3 3 6

2 3 3 7 9
2 6 6
5 8
0 4 5 6 7 8

9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 19 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 04,75,90,81,48,38,93,29,45,10,10,20,39,16,40,63,79,26,70,64,06,64,10,87,66,50,16
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
60804
Giải nhất
55775
Giải nhì
77690
10681
Giải ba
84148
45938
48893
64329
30845
20610
Giải tư
4610
5120
7739
0716
Giải năm
0040
3563
3479
7026
2270
9664
Giải sáu
206
664
010
Giải bẩy
87
66
50
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6
0 0 0 6 6
0 6 9
8 9
0 5 8
0
3 4 4 6
0 5 9
1 7
0 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 22,10,73,63,10,32,76,83,86,85,87,49,43,92,27,72,70,56,95,53,40,18,00,33,04,48,31
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
39122
Giải nhất
45110
Giải nhì
94673
70663
Giải ba
94610
80132
44376
91783
13086
57285
Giải tư
7887
3449
9643
6992
Giải năm
5027
7972
8370
0756
3695
4653
Giải sáu
940
118
800
Giải bẩy
33
04
48
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4
0 0 8
2 7
1 2 3
0 3 8 9
3 6
3
0 2 3 6
3 5 6 7
2 5

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 17 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 89,96,49,51,30,42,02,93,74,39,21,84,68,96,06,02,10,48,75,66,63,20,52,06,72,48,70
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
97389
Giải nhất
79096
Giải nhì
83849
01551
Giải ba
28130
80342
11902
44693
82574
14739
Giải tư
6021
1084
1168
7796
Giải năm
1406
4902
5910
6748
7875
7766
Giải sáu
363
320
852
Giải bẩy
06
72
48
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 6 6
0
0 1
0 9
2 8 8 9
1 2
3 6 8
0 2 4 5
4 9
3 6 6

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 16 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 51,24,46,14,65,56,89,03,46,61,29,57,36,89,31,20,51,71,27,35,19,78,97,29,95,23,27
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
22951
Giải nhất
76224
Giải nhì
54946
58014
Giải ba
50265
47656
64189
76603
11746
92961
Giải tư
4929
1657
1736
4589
Giải năm
7031
2420
5951
4371
4027
4735
Giải sáu
619
178
497
Giải bẩy
29
95
23
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
4 9
0 3 4 7 7 9 9
1 5 6
6 6
1 1 6 7
1 5
1 8
9 9
5 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 45,94,90,56,03,52,04,13,74,54,44,34,07,21,86,42,44,62,37,08,07,07,09,33,14,63,43
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
46745
Giải nhất
32994
Giải nhì
57990
15256
Giải ba
89103
20552
18604
02013
66274
65954
Giải tư
6744
3734
4907
4521
Giải năm
8686
2542
6244
6462
7737
3308
Giải sáu
807
107
109
Giải bẩy
33
14
63
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 7 7 7 8 9
3 4
1
3 4 7
2 3 4 4 5
2 4 6
2 3
4
6
0 4

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 14 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 36,42,23,40,90,47,36,34,67,60,83,56,91,35,80,20,59,59,90,06,48,37,79,40,58,36,34
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
42136
Giải nhất
81842
Giải nhì
10023
75540
Giải ba
86090
74047
09436
06234
61167
56460
Giải tư
7583
2956
1691
9135
Giải năm
3180
0320
7459
9859
9890
3906
Giải sáu
748
937
179
Giải bẩy
40
58
36
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6

0 3
4 4 5 6 6 6 7
0 0 2 7 8
6 8 9 9
0 7
9
0 3
0 0 1

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 52,07,47,66,84,86,04,11,52,58,75,94,43,80,80,35,36,82,14,81,24,18,42,59,02,69,44
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
57052
Giải nhất
88307
Giải nhì
47947
17566
Giải ba
19284
23786
42604
94311
89452
94658
Giải tư
5275
1294
2343
7080
Giải năm
3680
4235
6636
6682
1014
0281
Giải sáu
924
418
842
Giải bẩy
59
02
69
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 7
1 4 8
4
5 6
2 3 4 7
2 2 8 9
6 9
5
0 0 1 2 4 6
4

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 12 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 32,51,82,76,04,90,27,95,72,48,20,23,92,80,73,00,10,65,71,79,58,33,99,99,47,29,06
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
23832
Giải nhất
69751
Giải nhì
92082
38776
Giải ba
19204
68990
15227
01995
38172
36148
Giải tư
2320
9923
7092
1980
Giải năm
9573
6000
8310
4765
0471
9579
Giải sáu
658
433
599
Giải bẩy
99
47
29
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 6
0
0 3 7 9
2 3
7 8
1 8
5
1 2 3 6 9
0 2
0 2 5 9 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 87,43,75,05,96,86,75,42,06,44,78,94,27,33,18,75,36,85,09,66,92,03,42,60,21,28,70
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
51987
Giải nhất
87143
Giải nhì
65075
67505
Giải ba
31596
53486
31275
79942
65006
30944
Giải tư
4778
6794
7727
4833
Giải năm
0318
1575
5736
9185
7209
4566
Giải sáu
392
203
242
Giải bẩy
60
21
28
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 6 9
8
1 7 8
3 6
2 2 3 4

0 6
0 5 5 5 8
5 6 7
2 4 6

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 10 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 90,52,22,35,73,19,04,62,62,50,64,86,65,73,22,27,98,40,19,87,70,47,31,43,32,06,61
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
75090
Giải nhất
70852
Giải nhì
96122
61835
Giải ba
39273
57019
51404
00962
27762
19650
Giải tư
0064
9886
0765
0873
Giải năm
5422
0927
8698
9440
5319
1787
Giải sáu
670
147
231
Giải bẩy
43
32
06
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6
9 9
2 2 7
1 2 5
0 3 7
0 2
1 2 2 4 5
0 3 3
6 7
0 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 09 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 77,77,62,47,05,54,39,31,20,09,08,29,61,38,30,94,69,43,39,14,26,06,54,70,92,95,62
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
24077
Giải nhất
77477
Giải nhì
83262
27347
Giải ba
10505
00254
35239
24531
33720
41109
Giải tư
9408
5029
9561
1638
Giải năm
0430
8794
8769
1043
3039
8114
Giải sáu
526
006
054
Giải bẩy
70
92
95
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6 8 9
4
0 6 9
0 1 8 9 9
3 7
4 4
1 2 2 9
0 7 7

2 4 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 21,76,90,21,61,19,11,51,36,72,75,64,46,32,20,61,76,55,33,61,48,89,13,88,99,46,61
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
70121
Giải nhất
26176
Giải nhì
98090
31621
Giải ba
55261
34319
52311
17351
23836
23672
Giải tư
8875
4864
3246
2232
Giải năm
8620
0661
5876
9355
5733
2761
Giải sáu
748
789
813
Giải bẩy
88
99
46
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 3 9
0 1 1
2 3 6
6 6 8
1 5
1 1 1 1 4
2 5 6 6
8 9
0 9

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 07 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 04,27,18,56,30,50,36,92,54,68,70,39,41,58,48,28,70,38,89,37,85,95,41,75,65,49,43
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
95004
Giải nhất
68627
Giải nhì
02518
04356
Giải ba
99730
79250
61536
76092
36754
69168
Giải tư
5070
0139
4541
7458
Giải năm
7748
9128
5870
2238
3789
8037
Giải sáu
985
995
641
Giải bẩy
75
65
49
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
8
7 8
0 6 7 8 9
1 1 3 8 9
0 4 6 8
5 8
0 0 5
5 9
2 5

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 10,46,29,86,86,24,98,58,54,25,45,69,78,71,38,82,74,77,19,77,95,80,03,92,95,78,29
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
14510
Giải nhất
73146
Giải nhì
81529
46286
Giải ba
71186
87624
49698
38258
17654
60625
Giải tư
4245
4569
9678
2171
Giải năm
6738
0482
1974
5677
4119
4777
Giải sáu
395
180
603
Giải bẩy
92
95
78
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
0 9
4 5 9 9
8
5 6
4 8
9
1 4 7 7 8 8
0 2 6 6
2 5 5 8

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 05 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 97,33,76,74,44,66,46,61,40,06,65,96,44,31,31,77,46,48,30,05,69,98,51,73,76,58,20
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
89997
Giải nhất
50233
Giải nhì
23876
28274
Giải ba
96544
10766
60246
43661
19140
29706
Giải tư
6365
7696
9144
9131
Giải năm
0331
6277
5646
0148
0830
8005
Giải sáu
769
998
851
Giải bẩy
73
76
58
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6

0
0 1 1 3
0 4 4 6 6 8
1 8
1 5 6 9
3 4 6 6 7

6 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 90,02,29,53,52,98,37,71,24,54,14,49,47,60,04,97,79,11,62,72,69,75,48,34,83,14,20
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
86390
Giải nhất
89102
Giải nhì
05229
86153
Giải ba
57152
06898
06137
42771
09524
06954
Giải tư
6414
6449
0447
5560
Giải năm
3904
1997
2879
7211
3162
9472
Giải sáu
569
875
548
Giải bẩy
34
83
14
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4
1 4 4
0 4 9
4 7
7 8 9
2 3 4
0 2 9
1 2 5 9
3
0 7 8

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 03 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 42,52,39,20,92,50,69,54,59,99,61,44,01,19,11,34,12,98,59,28,11,12,44,37,20,93,33
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
19342
Giải nhất
45952
Giải nhì
84939
50020
Giải ba
49592
61650
93869
41954
94159
66799
Giải tư
8261
0444
3401
1619
Giải năm
1411
9634
9412
8698
0059
3428
Giải sáu
811
112
944
Giải bẩy
37
20
93
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
1 1 2 2 9
0 0 8
3 4 7 9
2 4 4
0 2 4 9 9
1 9


2 3 8 9

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 02 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 48,85,12,15,32,50,71,52,96,97,28,25,35,01,66,38,09,51,27,12,02,88,59,67,43,25,68
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
71548
Giải nhất
89085
Giải nhì
70012
69915
Giải ba
05632
06750
83371
04552
53196
09697
Giải tư
4528
9225
5335
0501
Giải năm
1366
1038
5609
8951
2327
1212
Giải sáu
402
488
659
Giải bẩy
67
43
25
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 9
2 2 5
5 5 7 8
2 5 8
3 8
0 1 2 9
6 7 8
1
5 8
6 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 09 năm 2014

2 số cuối: 09,41,17,98,96,50,96,04,18,38,06,97,83,29,71,52,15,15,53,70,31,45,26,89,42,81,55
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
61809
Giải nhất
05441
Giải nhì
90517
03598
Giải ba
32796
33050
96296
34604
54618
79738
Giải tư
5106
7897
6783
9829
Giải năm
2671
9552
6615
4315
9153
0670
Giải sáu
431
245
726
Giải bẩy
89
42
81
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6 9
5 5 7 8
6 9
1 8
1 2 5
0 2 3 5

0 1
1 3 9
6 6 7 8

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 31 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 07,14,69,10,10,51,61,82,75,82,34,60,00,90,36,61,34,94,68,60,56,44,96,37,48,05,99
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
98507
Giải nhất
66114
Giải nhì
53769
93110
Giải ba
90710
71951
85561
93082
37575
51082
Giải tư
1834
3460
1200
7590
Giải năm
6636
3861
5534
1294
3368
4560
Giải sáu
256
744
696
Giải bẩy
37
48
05
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 7
0 0 4

4 4 6 7
4 8
1 6
0 0 1 1 8 9
5
2 2
0 4 6 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 54,48,48,27,04,79,59,55,92,61,98,77,28,72,60,50,96,48,34,28,12,58,71,01,49,83,46
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
50554
Giải nhất
43548
Giải nhì
40148
77827
Giải ba
62804
49679
56759
41555
34692
73361
Giải tư
9998
2477
1428
5972
Giải năm
8060
4750
2996
4448
9234
3528
Giải sáu
212
058
171
Giải bẩy
01
49
83
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4
2
7 8 8
4
6 8 8 8 9
0 4 5 8 9
0 1
1 2 7 9
3
2 6 8

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 49,04,41,46,10,70,71,50,69,10,26,43,22,43,16,68,23,72,63,13,01,85,78,78,77,38,79
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
45949
Giải nhất
17004
Giải nhì
73541
79646
Giải ba
76010
02270
18071
27450
38469
11510
Giải tư
5126
8043
1822
6943
Giải năm
1716
5068
0623
4272
8863
8413
Giải sáu
101
985
378
Giải bẩy
78
77
38
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4
0 0 3 6
2 3 6
8
1 3 3 6 9
0
3 8 9
0 1 2 7 8 8 9
5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 60,00,92,14,79,03,20,72,12,88,07,19,38,50,14,86,58,09,69,47,98,45,18,69,10,29,61
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
10260
Giải nhất
05700
Giải nhì
14592
41114
Giải ba
01179
41203
23620
04272
98412
23188
Giải tư
1607
7519
3638
9650
Giải năm
1714
9586
1558
6509
5369
5847
Giải sáu
698
145
718
Giải bẩy
69
10
29
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 7 9
0 2 4 4 8 9
0 9
8
5 7
0 8
0 1 9 9
2 9
6 8
2 8

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 27 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 55,47,48,45,28,58,40,62,29,99,00,73,55,52,44,63,47,46,17,13,94,31,10,72,80,16,65
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
63755
Giải nhất
44147
Giải nhì
35648
11645
Giải ba
65028
75658
62040
62562
32129
03099
Giải tư
1300
0273
9955
0952
Giải năm
0644
4863
9747
8746
5117
0813
Giải sáu
794
631
710
Giải bẩy
72
80
16
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
0 3 6 7
8 9
1
0 4 5 6 7 7 8
2 5 5 8
2 3 5
2 3
0
4 9

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 26 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 70,85,20,06,85,06,95,25,92,35,82,06,81,51,31,75,61,40,47,02,72,13,64,03,23,75,09
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
17870
Giải nhất
42385
Giải nhì
48020
28206
Giải ba
47885
32306
75195
72625
41492
65235
Giải tư
7882
6606
6081
6651
Giải năm
9531
5275
8561
6540
0147
8602
Giải sáu
972
813
664
Giải bẩy
03
23
75
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 6 6 6 9
3
0 3 5
1 5
0 7
1
1 4
0 2 5 5
1 2 5 5
2 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 97,52,13,69,57,57,16,60,07,01,15,24,83,40,67,48,47,12,14,43,17,05,28,13,40,84,12
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
43897
Giải nhất
35452
Giải nhì
23313
57269
Giải ba
20957
09357
97016
82760
95007
87801
Giải tư
3715
4624
9483
6940
Giải năm
9867
0948
2347
8012
0314
4943
Giải sáu
217
405
828
Giải bẩy
13
40
84
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 7
2 2 3 3 4 5 6 7
4 8

0 0 3 7 8
2 7 7
0 7 9

3 4
7

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 24 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 82,72,54,76,24,48,38,02,06,09,13,08,80,12,80,88,55,80,72,44,38,66,36,29,77,40,50
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
46782
Giải nhất
83472
Giải nhì
68054
90476
Giải ba
70724
52248
47138
25102
99506
69909
Giải tư
1013
6708
0180
3312
Giải năm
0880
4188
6355
9880
3072
7044
Giải sáu
238
666
736
Giải bẩy
29
77
40
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6 8 9
2 3
4 9
6 8 8
0 4 8
0 4 5
6
2 2 6 7
0 0 0 2 8

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 48,05,85,73,93,52,23,24,36,25,57,36,92,11,34,76,68,50,02,00,17,50,00,13,42,58,27
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
54448
Giải nhất
60505
Giải nhì
43085
40273
Giải ba
12893
36452
63223
57424
18936
32125
Giải tư
3857
1936
6692
2911
Giải năm
9434
6276
4268
9150
0302
9300
Giải sáu
617
950
400
Giải bẩy
13
42
58
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 2 5
1 3 7
3 4 5 7
4 6 6
2 8
0 0 2 7 8
8
3 6
5
2 3

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 88,00,19,06,60,67,31,51,60,94,18,37,33,23,05,43,11,34,55,09,26,68,67,73,89,38,72
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
91788
Giải nhất
83900
Giải nhì
12419
11006
Giải ba
97960
49867
65231
29851
22460
09794
Giải tư
8818
4437
3933
5223
Giải năm
2805
3043
3111
8234
9755
5609
Giải sáu
426
268
667
Giải bẩy
73
89
38
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 6 9
1 8 9
3 6
1 3 4 7 8
3
1 5
0 0 7 7 8
2 3
8 9
4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 29,49,79,67,15,92,79,41,79,83,19,44,64,17,12,84,74,35,32,33,19,24,63,25,83,94,69
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
96929
Giải nhất
84949
Giải nhì
97779
78967
Giải ba
00415
35192
74779
09441
33879
84583
Giải tư
4219
1744
5464
3517
Giải năm
1112
3784
5074
8935
1132
1433
Giải sáu
819
024
563
Giải bẩy
25
83
94
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 5 7 9 9
4 5 9
2 3 5
1 4 9

3 4 7 9
4 9 9 9
3 3 4
2 4

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 20 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 64,19,92,55,19,31,30,34,69,48,46,16,92,74,58,70,45,75,27,05,15,37,20,30,66,87,64
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
21864
Giải nhất
60619
Giải nhì
25992
88855
Giải ba
74319
95631
69030
47934
42469
21548
Giải tư
0046
6916
4692
2774
Giải năm
6958
4770
1745
4275
4727
5105
Giải sáu
115
837
220
Giải bẩy
30
66
87
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
5 6 9 9
0 7
0 0 1 4 7
5 6 8
5 8
4 4 6 9
0 4 5
7
2 2

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 19 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 97,12,72,94,38,94,26,05,40,30,27,87,97,25,34,67,98,74,42,91,63,14,93,40,95,85,13
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
05597
Giải nhất
41612
Giải nhì
09172
63294
Giải ba
23538
62894
61426
44505
08240
62130
Giải tư
4527
1587
4997
8925
Giải năm
3634
7167
7498
5474
5042
4591
Giải sáu
963
714
593
Giải bẩy
40
95
85
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
2 3 4
5 6 7
0 4 8
0 0 2

3 7
2 4
5 7
1 3 4 4 5 7 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 70,98,99,70,04,11,90,19,81,98,85,94,09,37,06,84,28,64,09,81,01,74,08,50,79,98,89
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
42470
Giải nhất
80998
Giải nhì
51599
84870
Giải ba
71004
67711
48290
82019
93081
43098
Giải tư
3785
3394
0209
8337
Giải năm
8306
4884
3928
5664
2409
0481
Giải sáu
101
674
908
Giải bẩy
50
79
98
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 6 8 9 9
1 9
8
7

0
4
0 0 4 9
1 1 4 5 9
0 4 8 8 8 9

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 17 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 59,39,22,21,09,79,21,54,03,76,46,92,35,10,17,03,16,72,07,60,84,44,92,65,67,71,18
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
67059
Giải nhất
85539
Giải nhì
48422
62621
Giải ba
84209
20279
54721
31454
70003
69576
Giải tư
6846
5992
4935
4010
Giải năm
3517
1503
6816
9172
4807
0660
Giải sáu
984
844
792
Giải bẩy
65
67
71
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3 7 9
0 6 7 8
1 1 2
5 9
4 6
4 9
0 5 7
1 2 6 9
4
2 2

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 62,12,72,99,91,03,50,85,33,81,87,16,36,18,74,69,09,37,86,11,46,40,47,78,74,68,32
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
77362
Giải nhất
96612
Giải nhì
95972
43399
Giải ba
82291
58103
02750
95485
90633
13381
Giải tư
0587
5816
5936
8918
Giải năm
2174
3969
6009
0837
2186
8511
Giải sáu
146
240
347
Giải bẩy
78
74
68
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9
1 2 6 8

2 3 6 7
0 6 7
0
2 8 9
2 4 4 8
1 5 6 7
1 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 68,97,42,65,31,63,32,84,43,52,41,49,92,34,80,54,46,49,56,20,48,85,13,90,71,65,16
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
61468
Giải nhất
35297
Giải nhì
32242
69265
Giải ba
73131
07763
16932
55784
85843
59652
Giải tư
7041
5849
0992
9134
Giải năm
3880
5054
9946
9149
0256
5820
Giải sáu
548
185
913
Giải bẩy
90
71
65
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 6
0
1 2 4
1 2 3 6 8 9 9
2 4 6
3 5 5 8
1
0 4 5
0 2 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 92,54,66,54,60,14,02,03,44,65,18,38,31,64,02,08,67,30,62,70,55,93,75,49,07,02,19
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
83192
Giải nhất
48454
Giải nhì
39466
06454
Giải ba
91760
64414
19102
30003
48544
39265
Giải tư
2918
8838
4931
1064
Giải năm
5302
0608
2467
6730
3662
9470
Giải sáu
755
793
075
Giải bẩy
49
07
02
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 2 3 7 8
4 8 9

0 1 8
4 9
4 4 5
0 2 4 5 6 7
0 5

2 3

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 13 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 63,27,07,81,93,02,94,25,90,77,86,87,69,04,38,67,49,45,42,12,99,70,96,82,98,08,52
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
38063
Giải nhất
08327
Giải nhì
54807
15781
Giải ba
51593
08402
34894
27325
53890
70777
Giải tư
0686
5487
2169
9304
Giải năm
5738
2667
3149
2445
5642
8612
Giải sáu
899
970
896
Giải bẩy
82
98
08
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 7 8
2
5 7
8
2 5 9
2
3 7 9
0 7
1 2 6 7
0 3 4 6 8 9

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 12 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 61,34,90,57,28,62,99,07,29,43,42,96,31,08,30,41,17,52,30,18,07,77,70,29,06,99,85
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
95361
Giải nhất
98134
Giải nhì
69090
73257
Giải ba
46028
23962
88199
60607
73029
13243
Giải tư
5242
2696
1231
6508
Giải năm
2930
4641
3017
4852
9330
7418
Giải sáu
007
777
970
Giải bẩy
29
06
99
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7 7 8
7 8
8 9 9
0 0 1 4
1 2 3
2 7
1 2
0 7
5
0 6 9 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 79,87,60,41,70,41,32,56,35,54,02,54,59,16,74,71,22,08,44,11,61,79,75,69,70,55,58
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
12979
Giải nhất
88487
Giải nhì
63060
83741
Giải ba
38470
30841
31532
35056
75435
65554
Giải tư
0202
0954
4059
2816
Giải năm
3574
7071
1422
3008
0144
8211
Giải sáu
061
879
175
Giải bẩy
69
70
55
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8
1 6
2
2 5
1 1 4
4 4 5 6 8 9
0 1 9
0 0 1 4 5 9 9
7

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 10 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 13,61,71,05,74,10,75,45,06,83,52,07,50,31,31,89,91,51,27,23,08,64,48,62,24,72,78
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
42313
Giải nhất
37861
Giải nhì
70471
07105
Giải ba
24674
33510
81575
85145
81006
68383
Giải tư
2952
9107
9050
5231
Giải năm
4131
5789
8291
7151
4527
2623
Giải sáu
108
964
748
Giải bẩy
62
24
72
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6 7 8
0 3
3 4 7
1 1
5 8
0 1 2
1 2 4
1 2 4 5 8
3 9
1

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 89,58,22,21,38,23,27,48,55,54,43,80,10,18,76,30,88,46,05,14,17,84,17,03,71,33,74
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
85689
Giải nhất
55958
Giải nhì
12022
69921
Giải ba
81638
55223
38127
62248
09455
90954
Giải tư
9043
4780
6110
0018
Giải năm
1676
7930
3088
8346
8805
4014
Giải sáu
417
884
117
Giải bẩy
03
71
33
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5
0 4 7 7 8
1 2 3 7
0 3 8
3 6 8
4 5 8

1 4 6
0 4 8 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 27,15,53,05,57,56,62,45,70,12,69,17,39,44,86,59,29,92,46,88,54,93,71,50,34,93,19
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
19927
Giải nhất
77915
Giải nhì
20653
30805
Giải ba
63157
21056
07462
01445
34170
04612
Giải tư
5469
8717
0439
5544
Giải năm
1286
7859
5729
5092
1546
4988
Giải sáu
754
093
071
Giải bẩy
50
34
93
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
2 5 7 9
7 9
4 9
4 5 6
0 3 4 6 7 9
2 9
0 1
6 8
2 3 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 53,03,26,73,83,32,64,23,05,80,30,01,94,31,92,46,07,52,01,24,04,53,80,59,00,85,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
98053
Giải nhất
24703
Giải nhì
62826
47973
Giải ba
63083
87532
66764
52123
50405
46480
Giải tư
1230
5801
2194
8131
Giải năm
8392
5546
4407
4352
7901
0324
Giải sáu
904
353
280
Giải bẩy
59
00
85
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 1 3 4 5 7

3 4 6
0 1 2
6
2 3 3 9
4
3
0 0 3 5
2 4 6

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 06 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 04,86,68,47,68,05,47,79,99,45,32,68,83,34,65,04,33,62,97,37,35,66,65,78,94,02,07
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
26004
Giải nhất
92286
Giải nhì
64868
00247
Giải ba
58168
90605
87247
42379
56499
87145
Giải tư
7232
7068
6283
3434
Giải năm
2165
5504
0933
4562
3397
3137
Giải sáu
035
866
765
Giải bẩy
78
94
02
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 4 5 7


2 3 4 5 7
5 7 7

2 5 5 6 8 8 8
8 9
3 6
4 7 9

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 05 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 05,62,66,80,09,86,93,23,21,21,79,21,33,74,50,08,35,17,37,98,09,42,42,26,12,89,04
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
24005
Giải nhất
99562
Giải nhì
25066
74380
Giải ba
39009
28086
84093
01223
49221
34821
Giải tư
0179
6021
6033
2974
Giải năm
4450
1908
8535
8517
2837
8398
Giải sáu
609
242
742
Giải bẩy
26
12
89
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 8 9 9
2 7
1 1 1 3 6
3 5 7
2 2
0
2 6
4 9
0 6 9
3 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 04,03,09,78,66,40,84,22,92,56,72,76,78,66,71,25,77,80,65,39,39,05,31,06,17,66,29
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
53604
Giải nhất
50403
Giải nhì
94809
64578
Giải ba
81966
76840
60984
63822
01292
49556
Giải tư
2772
2276
5578
8066
Giải năm
7971
1325
0477
2480
9365
3639
Giải sáu
039
805
431
Giải bẩy
06
17
66
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 5 6 9
7
2 5 9
1 9 9
0
6
5 6 6 6
1 2 6 7 8 8
0 4
2

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 03 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 99,30,27,16,91,39,97,44,16,55,45,87,48,48,02,44,71,05,04,66,57,99,07,02,14,12,92
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
28099
Giải nhất
53730
Giải nhì
14627
51216
Giải ba
98591
44539
43297
22144
78816
30955
Giải tư
4645
0187
4348
7948
Giải năm
9802
1144
0471
1605
0604
0666
Giải sáu
257
399
107
Giải bẩy
02
14
12
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 4 5 7
2 4 6 6
7
0 9
4 4 5 8 8
5 7
6
1
7
1 2 7 9 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 45,08,04,18,49,11,35,34,72,31,33,68,41,48,90,29,31,07,62,17,04,23,34,69,24,21,22
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
80945
Giải nhất
30208
Giải nhì
19504
33718
Giải ba
94249
74611
08435
75934
17272
49131
Giải tư
1433
5168
0341
8448
Giải năm
8290
4829
2231
0407
5262
7117
Giải sáu
004
223
134
Giải bẩy
69
24
21
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4 7 8
1 7 8
1 2 3 4 9
1 1 3 4 4 5
1 5 8 9

2 8 9
2

0

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 08 năm 2014

2 số cuối: 88,05,77,26,73,44,08,20,62,92,31,74,85,36,63,52,92,83,37,94,89,26,22,17,11,36,89
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
10688
Giải nhất
93405
Giải nhì
72877
93526
Giải ba
01073
18444
71008
73620
36962
51692
Giải tư
0131
6974
1285
1636
Giải năm
8663
1452
5092
6683
1137
8894
Giải sáu
589
526
722
Giải bẩy
17
11
36
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8
1 7
0 2 6 6
1 6 6 7
4
2
2 3
3 4 7
3 5 8 9 9
2 2 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 31 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 82,21,45,08,61,11,98,38,23,58,33,14,94,70,28,20,47,79,28,81,36,04,71,16,28,53,98
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
44282
Giải nhất
30121
Giải nhì
15945
57908
Giải ba
60861
73811
12698
97838
48123
18858
Giải tư
9533
9214
8194
3370
Giải năm
6328
0020
7847
0379
7728
7981
Giải sáu
736
604
371
Giải bẩy
16
28
53
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8
1 4 6
0 1 3 8 8 8
3 6 8
5 7
3 8
1
0 1 9
1 2
4 8 8

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 30 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 70,02,96,04,10,72,03,32,22,16,12,96,61,15,00,53,53,16,93,78,43,81,02,91,85,22,55
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
86970
Giải nhất
61902
Giải nhì
47496
19704
Giải ba
07410
21072
32603
02932
70322
17616
Giải tư
0412
2096
4461
5415
Giải năm
0300
2153
6253
8716
0693
0278
Giải sáu
143
781
802
Giải bẩy
91
85
22
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 2 3 4
0 2 5 6 6
2 2
2
3
3 3 5
1
0 2 8
1 5
1 3 6 6

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 29 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 28,92,73,86,16,19,73,62,83,62,05,48,83,04,53,60,85,33,71,68,40,82,78,28,27,62,81
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
02228
Giải nhất
42792
Giải nhì
03173
31686
Giải ba
90316
04319
07473
89362
33083
87162
Giải tư
2105
6048
1583
1504
Giải năm
9853
0260
9285
5333
9571
5668
Giải sáu
640
882
678
Giải bẩy
28
27
62
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
6 9
7 8 8
3
0 8
3
0 2 2 2 8
1 3 3 8
1 2 3 3 5 6
2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 28 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 24,02,08,85,34,04,85,61,62,81,65,90,00,03,45,97,04,10,68,32,24,18,93,15,96,74,89
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
73224
Giải nhất
20302
Giải nhì
32108
06285
Giải ba
99734
32304
23285
66161
37762
90181
Giải tư
8765
7090
4200
8403
Giải năm
9045
3797
0104
5910
6168
8632
Giải sáu
924
418
893
Giải bẩy
15
96
74
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 3 4 4 8
0 5 8
4 4
2 4
5

1 2 5 8
4
1 5 5 9
0 3 6 7

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 27 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 63,89,82,55,90,01,58,28,73,05,12,37,84,57,29,34,39,22,43,92,61,71,93,19,38,09,56
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
94263
Giải nhất
51289
Giải nhì
57782
14855
Giải ba
32490
89401
89958
96328
50273
39205
Giải tư
7612
3937
7484
8257
Giải năm
9429
4934
2939
8122
7743
0892
Giải sáu
961
071
493
Giải bẩy
19
38
09
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 9
2 9
2 8 9
4 7 8 9
3
5 6 7 8
1 3
1 3
2 4 9
0 2 3

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 43,38,32,00,83,18,23,97,77,13,39,24,64,92,93,89,29,99,18,50,54,07,27,12,81,04,74
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
32143
Giải nhất
77938
Giải nhì
78932
80200
Giải ba
02683
98418
17023
59997
04677
75213
Giải tư
9839
8224
5164
3092
Giải năm
0193
6889
5329
2499
5318
2850
Giải sáu
254
007
427
Giải bẩy
12
81
04
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 7
2 3 8 8
3 4 7 9
2 8 9
3
0 4
4
4 7
1 3 9
2 3 7 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 25 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 99,82,71,36,94,35,25,91,60,72,72,77,02,20,19,67,95,63,54,76,80,15,61,90,61,40,95
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
74199
Giải nhất
91082
Giải nhì
71771
00036
Giải ba
74094
45535
53525
08691
94960
67372
Giải tư
3372
2177
5302
1720
Giải năm
1619
9867
8595
7663
6654
0576
Giải sáu
280
415
561
Giải bẩy
90
61
40
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
5 9
0 5
5 6
0
4
0 1 1 3 7
1 2 2 6 7
0 2
0 1 4 5 5 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 87,72,63,02,30,99,67,48,41,68,06,91,72,87,98,48,47,72,09,53,64,17,69,88,00,12,54
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
40887
Giải nhất
33272
Giải nhì
40563
72302
Giải ba
19230
19699
19867
01648
61641
74668
Giải tư
5006
1991
7272
5387
Giải năm
9498
5248
7847
1272
7709
4153
Giải sáu
764
317
269
Giải bẩy
88
00
12
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 6 9
2 7

0
1 7 8 8
3 4
3 4 7 8 9
2 2 2
7 7 8
1 8 9

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 23 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 64,00,60,89,74,61,29,89,06,41,98,49,86,93,40,76,58,21,43,71,00,57,47,35,51,05,56
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
50864
Giải nhất
68300
Giải nhì
37760
57389
Giải ba
21074
82761
67429
12789
16506
74341
Giải tư
0198
6549
8786
1493
Giải năm
3340
3576
8058
3621
2543
1571
Giải sáu
000
557
147
Giải bẩy
35
51
05
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 5 6

1 9
5
0 1 3 7 9
1 6 7 8
0 1 4
1 4 6
6 9 9
3 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 22 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 91,90,17,85,36,72,35,24,44,92,70,13,14,06,20,18,52,86,25,24,48,71,00,16,52,79,83
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
36991
Giải nhất
09990
Giải nhì
85317
93185
Giải ba
71136
78872
30135
05124
83344
55692
Giải tư
5370
4813
6514
0706
Giải năm
9920
6718
1752
9486
5925
5124
Giải sáu
648
371
100
Giải bẩy
16
52
79
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6
3 4 6 7 8
0 4 4 5
5 6
4 8
2 2

0 1 2 9
3 5 6
0 1 2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 78,92,33,65,86,50,52,35,59,62,61,88,45,56,42,88,16,77,50,77,06,76,47,02,12,62,63
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
27778
Giải nhất
03692
Giải nhì
46333
16365
Giải ba
94486
23450
74652
79535
61259
07162
Giải tư
3361
4188
7445
7256
Giải năm
1442
2588
2616
4977
3150
7377
Giải sáu
006
276
747
Giải bẩy
02
12
62
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6
2 6

3 5
2 5 7
0 0 2 6 9
1 2 2 3 5
6 7 7 8
6 8 8
2

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 20 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 26,41,24,64,12,98,16,52,80,03,84,09,48,97,20,17,16,51,85,81,49,71,34,49,07,47,97
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
31926
Giải nhất
86441
Giải nhì
69124
94864
Giải ba
13412
11998
41616
42852
01380
93703
Giải tư
9884
1709
7148
1197
Giải năm
3020
5317
4616
9551
9585
7981
Giải sáu
649
471
434
Giải bẩy
49
07
47
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7 9
2 6 6 7
0 4 6
4
1 7 8 9 9
1 2
4
1
0 1 4 5
7 7 8

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 41,13,02,80,26,60,37,61,14,98,87,59,42,36,77,34,35,98,74,33,36,87,35,63,50,19,88
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
15841
Giải nhất
12513
Giải nhì
98602
88680
Giải ba
90126
58060
69337
50061
06714
67298
Giải tư
5087
7259
2142
8936
Giải năm
2877
5334
8335
6798
5174
0033
Giải sáu
736
387
135
Giải bẩy
63
50
19
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
3 4 9
6
3 4 5 5 6 6 7
1 2
0 9
0 1 3
4 7
0 7 7 8
8 8

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 18 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 75,12,58,67,43,20,61,60,90,59,10,84,40,28,86,96,23,51,60,02,37,09,77,68,83,65,06
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
87375
Giải nhất
38012
Giải nhì
76858
76967
Giải ba
10443
05620
93361
17260
59890
48259
Giải tư
5310
0284
9040
7828
Giải năm
2686
8596
6823
0651
8460
3402
Giải sáu
337
309
877
Giải bẩy
68
83
65
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6 9
0 2
0 3 8
7
0 3
1 8 9
0 0 1 5 7 8
5 7
3 4 6
0 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 16,03,79,51,61,00,75,60,89,36,73,31,51,09,62,80,81,60,79,28,66,33,63,18,30,69,65
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
91216
Giải nhất
10803
Giải nhì
81779
61451
Giải ba
57861
27000
87675
08960
99889
38636
Giải tư
4973
3831
7451
2909
Giải năm
4462
1780
1781
3160
3579
8128
Giải sáu
466
133
563
Giải bẩy
18
30
69
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 9
6 8
8
0 1 3 6

1 1
0 0 1 2 3 5 6 9
3 5 9 9
0 1 9

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 16 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 55,50,21,20,00,76,14,31,87,03,43,57,37,30,99,07,71,15,38,65,08,31,01,33,91,44,56
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
57055
Giải nhất
97050
Giải nhì
78821
33120
Giải ba
62800
69276
90514
65831
67687
23103
Giải tư
7043
0657
6837
1130
Giải năm
8499
5207
7571
9615
8038
3165
Giải sáu
708
531
501
Giải bẩy
33
91
44
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 3 7 8
4 5
0 1
0 1 1 3 7 8
3 4
0 5 6 7
5
1 6
7
1 9

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 15 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 81,54,59,20,48,11,44,62,49,86,74,62,34,20,13,49,73,73,25,70,20,97,09,99,45,96,95
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
70181
Giải nhất
35754
Giải nhì
88659
85520
Giải ba
84048
05911
02144
12662
66049
98686
Giải tư
5374
0662
3834
2120
Giải năm
4313
0949
3473
1373
1525
2670
Giải sáu
120
697
009
Giải bẩy
99
45
96
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
1 3
0 0 0 5
4
4 5 8 9 9
4 9
2 2
0 3 3 4
1 6
5 6 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 34,60,14,02,37,06,34,45,92,29,68,57,77,00,20,70,11,67,43,89,56,01,22,35,63,38,42
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
65034
Giải nhất
31660
Giải nhì
86414
67502
Giải ba
19237
13706
60234
55945
64992
18729
Giải tư
2868
5657
0377
8700
Giải năm
1320
1170
1711
3567
8043
8889
Giải sáu
156
801
222
Giải bẩy
35
63
38
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 2 6
1 4
0 2 9
4 4 5 7 8
2 3 5
6 7
0 3 7 8
0 7
9
2

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 13 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 82,83,99,23,63,49,01,03,07,37,62,30,34,62,34,31,42,73,45,53,50,96,71,90,43,06,15
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
16482
Giải nhất
68583
Giải nhì
59299
10423
Giải ba
88863
50349
72401
35503
55407
53837
Giải tư
9662
2830
1934
0862
Giải năm
2734
2431
6642
2073
8445
8753
Giải sáu
250
196
471
Giải bẩy
90
43
06
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 6 7
5
3
0 1 4 4 7
2 3 5 9
0 3
2 2 3
1 3
2 3
0 6 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 46,61,57,45,18,70,06,00,47,45,40,86,77,11,10,84,01,83,62,96,96,95,93,10,49,60,41
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
13146
Giải nhất
44461
Giải nhì
99957
25545
Giải ba
27818
28870
49006
00900
70447
66245
Giải tư
2440
1286
7977
5011
Giải năm
8310
2084
9301
9783
2162
8696
Giải sáu
596
395
093
Giải bẩy
10
49
60
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 6
0 0 1 8


0 1 5 5 6 7 9
7
0 1 2
0 7
3 4 6
3 5 6 6

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 11 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 52,65,68,68,79,25,67,58,38,25,67,04,01,28,64,17,40,65,78,09,71,45,57,70,30,60,99
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
36252
Giải nhất
97765
Giải nhì
97668
64768
Giải ba
82079
94225
58367
50958
00438
91225
Giải tư
2667
0304
7101
6528
Giải năm
4164
4217
8540
4465
0178
9309
Giải sáu
171
345
157
Giải bẩy
70
30
60
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 9
7
5 5 8
0 8
0 5
2 7 8
0 4 5 5 7 7 8 8
0 1 8 9

9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 16,52,10,69,85,04,10,70,69,13,52,37,00,76,69,54,50,57,01,59,87,35,24,11,52,58,61
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
10716
Giải nhất
04852
Giải nhì
22210
99969
Giải ba
96585
11604
90910
71770
27569
79613
Giải tư
2452
7137
3900
1976
Giải năm
4069
2654
6950
9357
7201
6059
Giải sáu
287
035
224
Giải bẩy
11
52
58
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 4
0 0 1 3 6
4
5 7

0 2 2 2 4 7 8 9
1 9 9 9
0 6
5 7

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 09 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 34,42,86,72,99,16,81,09,34,99,91,63,24,64,18,50,42,60,52,14,97,78,21,26,84,97,76
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
42534
Giải nhất
54742
Giải nhì
66286
33172
Giải ba
33499
93616
35181
47409
72434
07599
Giải tư
6191
9863
6324
0364
Giải năm
9118
1950
6742
9060
9552
3414
Giải sáu
197
878
921
Giải bẩy
26
84
97
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
4 6 8
1 4 6
4 4
2 2
0 2
0 3 4
2 6 8
1 4 6
1 7 7 9 9

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 08 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 36,94,21,92,37,00,51,77,43,88,36,47,72,84,54,66,73,78,81,05,54,45,84,71,34,37,35
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
09536
Giải nhất
15794
Giải nhì
30921
71492
Giải ba
08237
13600
65151
57977
94543
66588
Giải tư
1136
3647
4972
9384
Giải năm
7554
8566
3373
6978
0781
7405
Giải sáu
854
945
584
Giải bẩy
71
34
37
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5

1
4 5 6 6 7 7
3 5 7
1 4 4
6
1 2 3 7 8
1 4 4 8
2 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 07 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 50,09,40,01,20,00,87,54,12,00,29,59,03,95,90,79,05,69,33,22,90,42,51,65,84,55,86
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
44050
Giải nhất
63609
Giải nhì
41040
97001
Giải ba
60920
91000
74487
27654
01012
07800
Giải tư
4629
4859
0203
9195
Giải năm
1590
0579
1305
3269
4533
6022
Giải sáu
190
642
651
Giải bẩy
65
84
55
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 1 3 5 9
2
0 2 9
3
0 2
0 1 4 5 9
5 9
9
4 6 7
0 0 5

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 06 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 45,74,40,81,69,79,20,76,08,89,20,32,99,16,18,59,06,23,91,98,94,48,77,17,26,97,94
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
85345
Giải nhất
95674
Giải nhì
56640
87181
Giải ba
31769
77579
93820
20876
06808
61389
Giải tư
7020
3132
9399
9616
Giải năm
5318
9059
2406
1523
6691
8798
Giải sáu
594
648
677
Giải bẩy
17
26
97
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8
6 7 8
0 0 3 6
2
0 5 8
9
9
4 6 7 9
1 9
1 4 4 7 8 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 15,38,40,35,85,24,65,52,34,93,42,20,95,72,38,41,88,28,21,74,13,34,79,63,31,09,80
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
50815
Giải nhất
27438
Giải nhì
12540
09435
Giải ba
27285
68824
28965
34652
86934
79493
Giải tư
8942
6120
4195
6972
Giải năm
3738
7041
8288
5528
6721
1074
Giải sáu
513
034
779
Giải bẩy
63
31
09
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
3 5
0 1 4 8
1 4 4 5 8 8
0 1 2
2
3 5
2 4 9
0 5 8
3 5

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 04 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 21,95,40,42,81,82,68,43,70,64,81,14,83,10,87,83,33,88,38,02,43,54,84,27,98,96,50
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
77521
Giải nhất
92595
Giải nhì
61140
67042
Giải ba
21681
45482
47768
82043
13570
09064
Giải tư
0481
9314
9783
5810
Giải năm
4287
6483
3733
1088
6238
2802
Giải sáu
943
054
284
Giải bẩy
27
98
96
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
0 4
1 7
3 8
0 2 3 3
0 4
4 8
0
1 1 2 3 3 4 7 8
5 6 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 96,65,25,90,04,82,30,01,73,52,99,44,26,38,13,22,43,31,69,11,76,07,28,76,19,90,87
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
14696
Giải nhất
82465
Giải nhì
80525
70090
Giải ba
46204
81382
36330
90401
04473
42752
Giải tư
6699
4144
7726
9338
Giải năm
2713
7222
0243
4631
4169
9511
Giải sáu
176
207
328
Giải bẩy
76
19
90
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 7
1 3 9
2 5 6 8
0 1 8
3 4
2
5 9
3 6 6
2 7
0 0 6 9

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 02 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 60,53,99,11,75,43,81,02,69,50,15,24,02,07,34,79,68,88,69,59,11,68,41,78,11,33,43
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
29160
Giải nhất
45953
Giải nhì
90599
18611
Giải ba
40175
68943
80881
71402
95769
58450
Giải tư
0115
9224
1102
6307
Giải năm
1034
8179
8168
0588
1069
6759
Giải sáu
111
368
541
Giải bẩy
78
11
33
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 7
1 1 1 5
4
3 4
1 3 3
0 3 9
0 8 8 9 9
5 8 9
1 8
9

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 01 tháng 07 năm 2014

2 số cuối: 33,58,23,35,13,19,28,82,89,87,73,22,19,95,51,42,15,15,60,84,72,82,32,34,47,35,83
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
18133
Giải nhất
15958
Giải nhì
75123
16135
Giải ba
52913
36419
02428
53082
54189
60687
Giải tư
4073
7922
8119
3795
Giải năm
8251
7742
0815
3615
9460
3084
Giải sáu
972
482
432
Giải bẩy
34
47
35
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 5 5 9 9
2 3 8
2 3 4 5 5
2 7
1 8
0
2 3
2 2 3 4 7 9
5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 44,28,32,32,31,26,64,72,13,73,03,17,37,89,24,27,32,02,74,86,35,42,69,73,99,01,51
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
86444
Giải nhất
12828
Giải nhì
47132
67432
Giải ba
58931
77426
42464
71672
58613
24073
Giải tư
2103
5817
4637
3189
Giải năm
2024
6627
5832
5102
2474
5886
Giải sáu
435
142
169
Giải bẩy
73
99
01
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 3
3 7
4 6 7 8
1 2 2 2 5 7
2 4
1
4 9
2 3 3 4
6 9
9

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 29 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 31,38,97,96,37,24,63,41,72,32,92,90,55,78,48,73,47,46,06,61,18,42,19,06,46,43,62
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
63731
Giải nhất
21738
Giải nhì
32697
78096
Giải ba
67737
38524
14063
53741
61972
75332
Giải tư
2592
1290
6155
1178
Giải năm
1748
8773
1647
2946
5906
6261
Giải sáu
918
642
419
Giải bẩy
06
46
43
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 6
8 9
4
1 2 7 8
1 2 3 6 6 7 8
5
1 2 3
2 3 8

0 2 6 7

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 40,42,02,62,87,53,97,62,14,78,38,69,96,78,27,71,72,63,11,91,17,40,75,62,49,08,11
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
41940
Giải nhất
12542
Giải nhì
98202
98362
Giải ba
81487
88953
72597
73162
54414
28178
Giải tư
9738
9469
5496
0478
Giải năm
6527
6171
0172
2663
8611
2691
Giải sáu
717
640
175
Giải bẩy
62
49
08
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8
1 1 4 7
7
8
0 0 2 9
3
2 2 2 3 9
1 2 5 8 8
7
1 6 7

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 40,85,41,58,23,19,36,54,60,63,73,67,96,92,83,54,63,76,22,88,44,93,99,83,99,41,90
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
60240
Giải nhất
55385
Giải nhì
92641
16158
Giải ba
94623
32319
77636
85054
44560
46963
Giải tư
9673
4367
6496
7992
Giải năm
0083
7854
4763
0276
5322
8288
Giải sáu
644
393
999
Giải bẩy
83
99
41
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9
2 3
6
0 1 1 4
4 4 8
0 3 3 7
3 6
3 3 5 8
0 2 3 6 9 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 94,09,02,04,96,16,10,07,34,22,73,14,57,62,96,76,54,04,03,05,28,44,47,51,55,79,20
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
11494
Giải nhất
52109
Giải nhì
37002
66304
Giải ba
25196
51916
53510
85507
42734
50022
Giải tư
9473
2714
9457
6362
Giải năm
2596
3676
1154
2704
7603
1205
Giải sáu
428
444
347
Giải bẩy
51
55
79
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 4 4 5 7 9
0 4 6
0 2 8
4
4 7
1 4 5 7
2
3 6 9

4 6 6

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 25 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 57,17,92,10,80,66,19,65,50,29,64,25,35,23,66,20,80,56,23,65,29,29,54,85,28,53,41
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
81557
Giải nhất
73117
Giải nhì
79792
31310
Giải ba
00580
02866
00819
26065
56550
54529
Giải tư
3864
3125
5235
0723
Giải năm
8566
3020
6780
9456
8923
5165
Giải sáu
529
929
354
Giải bẩy
85
28
53
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 7 9
0 3 3 5 8 9 9 9
5
1
0 3 4 6 7
4 5 5 6 6

0 0 5
2

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 24 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 85,48,13,02,79,65,38,57,43,21,87,66,07,05,31,98,03,07,73,95,71,92,42,62,96,17,57
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
43285
Giải nhất
94248
Giải nhì
28213
10002
Giải ba
08179
95965
79438
01057
13243
28521
Giải tư
2387
2966
1807
2805
Giải năm
7431
8098
4303
4007
1073
3895
Giải sáu
671
492
242
Giải bẩy
62
96
17
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 5 7 7
3 7
1
1 8
2 3 8
7 7
2 5 6
1 3 9
5 7
2 5 6 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 42,13,10,67,82,20,82,43,44,90,99,81,45,12,70,47,80,70,36,32,55,74,06,60,41,94,62
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
79142
Giải nhất
09213
Giải nhì
11910
11567
Giải ba
46282
35120
56282
91643
20944
55390
Giải tư
3699
2381
3845
3112
Giải năm
8770
0347
5380
6970
1836
1232
Giải sáu
355
274
006
Giải bẩy
60
41
94
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
0 2 3
0
2 6
1 2 3 4 5 7
5
0 2 7
0 0 4
0 1 2 2
0 4 9

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 22 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 38,46,30,16,63,62,21,91,75,28,76,41,98,95,35,82,51,22,91,74,44,37,98,95,90,24,70
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
49038
Giải nhất
89746
Giải nhì
81930
66416
Giải ba
68663
68862
73121
38591
69375
62628
Giải tư
1076
3341
0298
6095
Giải năm
1235
0782
8551
0422
7291
2974
Giải sáu
844
937
798
Giải bẩy
95
90
24
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6
1 2 4 8
0 5 7 8
1 4 6
1
2 3
0 4 5 6
2
0 1 1 5 5 8 8

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 12,75,54,68,52,62,34,97,62,83,76,94,64,41,09,51,51,28,97,33,40,95,86,96,51,98,76
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
81412
Giải nhất
70875
Giải nhì
82154
44068
Giải ba
40352
24862
41134
28697
66562
05683
Giải tư
4676
8794
3164
9041
Giải năm
0709
9251
2951
4628
9697
2733
Giải sáu
640
795
486
Giải bẩy
96
51
98
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
2
8
3 4
0 1
1 1 1 2 4
2 2 4 8
5 6 6
3 6
4 5 6 7 7 8

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 60,13,26,48,92,93,80,59,22,69,59,95,82,13,46,20,73,75,08,50,43,73,32,53,37,90,04
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
94360
Giải nhất
35113
Giải nhì
25526
36048
Giải ba
93892
14593
70380
02559
13022
44769
Giải tư
4959
2795
6382
0413
Giải năm
2046
7720
7673
1575
6108
0950
Giải sáu
043
273
232
Giải bẩy
53
37
90
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8
3 3
0 2 6
2 7
3 6 8
0 3 9 9
0 9
3 3 5
0 2
0 2 3 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 44,54,94,40,63,08,65,53,53,55,47,29,67,93,90,59,20,72,03,23,05,52,70,26,29,81,25
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
88244
Giải nhất
62354
Giải nhì
85194
15440
Giải ba
16163
75308
36865
00353
05953
26055
Giải tư
4047
0429
5767
7893
Giải năm
9390
4959
5620
3972
0603
9823
Giải sáu
905
452
070
Giải bẩy
26
29
81
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 8

0 3 5 6 9 9

0 4 7
2 3 3 4 5 9
3 5 7
0 2
1
0 3 4

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 18 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 43,72,63,37,44,63,47,86,27,70,63,63,69,47,94,70,15,25,87,42,24,85,22,97,61,07,96
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
97343
Giải nhất
00372
Giải nhì
48663
00737
Giải ba
42744
75863
21847
25286
31327
84970
Giải tư
6763
8963
1069
3847
Giải năm
8494
4270
7715
0225
5287
7542
Giải sáu
024
585
622
Giải bẩy
97
61
07
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
5
2 4 5 7
7
2 3 4 7 7

1 3 3 3 3 9
0 0 2
5 6 7
4 6 7

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 17 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 63,74,09,76,43,74,93,83,74,23,01,04,81,72,27,21,02,80,45,07,06,18,98,22,00,90,39
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
60863
Giải nhất
60174
Giải nhì
60709
86676
Giải ba
83343
69874
78793
34183
42874
50723
Giải tư
2801
5304
8681
0472
Giải năm
2627
5821
0202
9480
0845
2507
Giải sáu
706
918
098
Giải bẩy
22
00
90
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 2 4 6 7 9
8
1 2 3 7
9
3 5

3
2 4 4 4 6
0 1 3
0 3 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 38,79,28,09,94,72,31,07,77,14,90,26,17,86,00,10,12,89,61,45,77,30,96,87,06,00,27
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
00138
Giải nhất
09279
Giải nhì
25428
67209
Giải ba
80094
77472
17531
80707
92077
18514
Giải tư
3890
7626
0117
6886
Giải năm
2200
1210
2812
6789
4161
4645
Giải sáu
377
730
596
Giải bẩy
87
06
00
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 6 7 9
0 2 4 7
6 7 8
0 1 8
5

1
2 7 7 9
6 7 9
0 4 6

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 15 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 39,21,30,80,29,23,44,30,27,09,48,41,66,76,03,40,11,15,88,13,11,24,48,10,21,94,65
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
94239
Giải nhất
37521
Giải nhì
12230
45680
Giải ba
84729
28023
09944
89730
29127
60309
Giải tư
5348
3841
5166
8676
Giải năm
4403
3840
8311
9315
6788
4213
Giải sáu
111
224
948
Giải bẩy
10
21
94
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9
0 1 1 3 5
1 1 3 4 7 9
0 0 9
0 1 4 8 8

5 6
6
0 8
4

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 06 năm 2014

2 số cuối: 39,58,79,29,27,32,02,76,11,40,64,34,17,79,16,99,88,96,64,21,46,87,08,75,00,96,72
Loại giải
Số trúng thưởng
Giải đặc biệt
97639
Giải nhất
73758
Giải nhì
45979
38329
Giải ba
93827
63432
33402
25476
92211
02240
Giải tư
6764
5534
7917
8879
Giải năm
2716
9299
1688
9696
8064
4621
Giải sáu
646
487
708
Giải bẩy
75
00
96
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 8
1 6 7
1 7 9
2 4 9
0 6
8
4 4
2 5 6 9 9
7 8
6 6 9

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
Theo nguồn Công ty Xổ số kiến thiết Miền Bắc sao the
© 2009 ketqua24h.net , all rights reserverd.