Soi cầu lô bạch thủ, Soi cau lo bach thu
Tường thuật trực tiếp xổ số
TT xổ số Miền Bắc
TT xổ số Miền Nam
TT xổ số Miền Trung
Không cần bấm F5 khi xem KQ
Mở thưởng hôm nay
Tra cứu Xổ Số Miền Bắc
Sổ kết quả
Thống kê cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt

Soi cầu lô bạch thủ - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Biên ngày soi cầu: dd/mm/yyyy Số ngày cầu chạy:

Soi cầu tính đến ngày 18/11/2018
Bạn đang xem bảng cầu 3 ngày
Hướng dẫn: để xem chi tiết cầu chạy bạn cần click vào cặp số xuất hiện trong bảng cầu.
Đầu 0 02 03 04 05 06 08 09
Đầu 1
Đầu 2 20
Đầu 3 33
Đầu 4 40 42 45 46 49
Đầu 5 50 52 55 56 57 58
Đầu 6 60 63 64 66 67 69
Đầu 7 70 72 74 76 77 78 79
Đầu 8 80 83 86 87 88
Đầu 9 90 92 93 94 95 98 99
 
22 cầu cũ - là những cầu có chiều dài cầu vượt số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[001] Cặp số: 60, 06
[002] Cặp số: 63, 36
[003] Cặp số: 77, 77
[004] Cặp số: 95, 59
[005] Cặp số: 94, 49
[006] Cặp số: 04, 40
[007] Cặp số: 08, 80
[008] Cặp số: 57, 75
[009] Cặp số: 77, 77
[010] Cặp số: 57, 75
[011] Cặp số: 67, 76
[012] Cặp số: 88, 88
[013] Cặp số: 58, 85
[014] Cặp số: 79, 97
[015] Cặp số: 78, 87
[016] Cặp số: 77, 77
[017] Cặp số: 74, 47
[018] Cặp số: 69, 96
[019] Cặp số: 64, 46
[020] Cặp số: 56, 65
[021] Cặp số: 79, 97
[022] Cặp số: 70, 07
56 cầu mới - là những cầu có chiều dài cầu bằng số ngày cầu chạy bạn nhập vào
[023] Cặp số: 92, 29
[024] Cặp số: 98, 89
[025] Cặp số: 70, 07
[026] Cặp số: 20, 02
[027] Cặp số: 08, 80
[028] Cặp số: 78, 87
[029] Cặp số: 95, 59
[030] Cặp số: 95, 59
[031] Cặp số: 90, 09
[032] Cặp số: 92, 29
[033] Cặp số: 99, 99
[034] Cặp số: 45, 54
[035] Cặp số: 40, 04
[036] Cặp số: 02, 20
[037] Cặp số: 49, 94
[038] Cặp số: 92, 29
[039] Cặp số: 49, 94
[040] Cặp số: 86, 68
[041] Cặp số: 87, 78
[042] Cặp số: 80, 08
[043] Cặp số: 86, 68
[044] Cặp số: 05, 50
[045] Cặp số: 06, 60
[046] Cặp số: 69, 96
[047] Cặp số: 55, 55
[048] Cặp số: 50, 05
[049] Cặp số: 46, 64
[050] Cặp số: 78, 87
[051] Cặp số: 79, 97
[052] Cặp số: 09, 90
[053] Cặp số: 60, 06
[054] Cặp số: 70, 07
[055] Cặp số: 77, 77
[056] Cặp số: 77, 77
[057] Cặp số: 76, 67
[058] Cặp số: 98, 89
[059] Cặp số: 80, 08
[060] Cặp số: 57, 75
[061] Cặp số: 78, 87
[062] Cặp số: 57, 75
[063] Cặp số: 72, 27
[064] Cặp số: 90, 09
[065] Cặp số: 33, 33
[066] Cặp số: 02, 20
[067] Cặp số: 83, 38
[068] Cặp số: 72, 27
[069] Cặp số: 80, 08
[070] Cặp số: 52, 25
[071] Cặp số: 52, 25
[072] Cặp số: 93, 39
[073] Cặp số: 87, 78
[074] Cặp số: 03, 30
[075] Cặp số: 79, 97
[076] Cặp số: 03, 30
[077] Cặp số: 42, 24
[078] Cặp số: 66, 66
Tổng số các cầu xuất hiện theo các cặp số là:
Cặp số 02, 20 xuất hiện 3 lần
Cặp số 03, 30 xuất hiện 2 lần
Cặp số 04, 40 xuất hiện 2 lần
Cặp số 05, 50 xuất hiện 2 lần
Cặp số 06, 60 xuất hiện 3 lần
Cặp số 08, 80 xuất hiện 5 lần
Cặp số 09, 90 xuất hiện 3 lần
Cặp số 33, 33 xuất hiện 1 lần
Cặp số 42, 24 xuất hiện 1 lần
Cặp số 45, 54 xuất hiện 1 lần
Cặp số 46, 64 xuất hiện 2 lần
Cặp số 49, 94 xuất hiện 3 lần
Cặp số 52, 25 xuất hiện 2 lần
Cặp số 55, 55 xuất hiện 1 lần
Cặp số 56, 65 xuất hiện 1 lần
Cặp số 57, 75 xuất hiện 4 lần
Cặp số 58, 85 xuất hiện 1 lần
Cặp số 63, 36 xuất hiện 1 lần
Cặp số 66, 66 xuất hiện 1 lần
Cặp số 67, 76 xuất hiện 2 lần
Cặp số 69, 96 xuất hiện 2 lần
Cặp số 70, 07 xuất hiện 3 lần
Cặp số 72, 27 xuất hiện 2 lần
Cặp số 74, 47 xuất hiện 1 lần
Cặp số 77, 77 xuất hiện 5 lần
Cặp số 78, 87 xuất hiện 6 lần
Cặp số 79, 97 xuất hiện 4 lần
Cặp số 83, 38 xuất hiện 1 lần
Cặp số 86, 68 xuất hiện 2 lần
Cặp số 88, 88 xuất hiện 1 lần
Cặp số 92, 29 xuất hiện 3 lần
Cặp số 93, 39 xuất hiện 1 lần
Cặp số 95, 59 xuất hiện 3 lần
Cặp số 98, 89 xuất hiện 2 lần
Cặp số 99, 99 xuất hiện 1 lần