Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số An Giang
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 14/09/2017
Thứ năm
Ngày: 14/09/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
004066
Giải nhất
04435
Giải nhì
37559
Giải ba
33953 - 69334
Giải tư
86287 - 17720 - 16444 - 21087 - 20299 - 87906 - 50031
Giải năm
2549
Giải sáu
7674 - 5183 - 0738
Giải bẩy
613
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
3
0
1,1,4,5,8
4,9
3,9
6
4
3,7,7
9

Kết quả xổ số miền Nam - 07/09/2017
Thứ năm
Ngày: 07/09/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
061289
Giải nhất
92027
Giải nhì
10492
Giải ba
04117 - 52259
Giải tư
38290 - 55053 - 74657 - 40003 - 77224 - 01290 - 83422
Giải năm
5340
Giải sáu
6726 - 7905 - 5024
Giải bẩy
935
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
7
2,4,4,6,7
5
0
3,7,9

6
9
0,0,2

Kết quả xổ số miền Nam - 31/08/2017
Thứ năm
Ngày: 31/08/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
479819
Giải nhất
03336
Giải nhì
34136
Giải ba
96518 - 03599
Giải tư
99533 - 33074 - 86394 - 20257 - 08079 - 29977 - 11310
Giải năm
1895
Giải sáu
2603 - 0509 - 1714
Giải bẩy
633
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
0,4,8,9

3,3,6,6

7

4,7,9
4
4,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 24/08/2017
Thứ năm
Ngày: 24/08/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
990643
Giải nhất
05228
Giải nhì
99636
Giải ba
93469 - 99808
Giải tư
47960 - 58717 - 11326 - 64973 - 08483 - 06511 - 72355
Giải năm
2268
Giải sáu
7789 - 8857 - 3599
Giải bẩy
270
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
1,5,7
6,8
6
3
5,7
0,8,9
0,3
3,9
9

Kết quả xổ số miền Nam - 17/08/2017
Thứ năm
Ngày: 17/08/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
172890
Giải nhất
37613
Giải nhì
94902
Giải ba
86559 - 39876
Giải tư
62205 - 92714 - 34857 - 88934 - 49738 - 00601 - 24630
Giải năm
2355
Giải sáu
5209 - 9020 - 1574
Giải bẩy
798
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,5,9
3,4
0
0,4,8

3,5,7,9

4,6

0,8

Kết quả xổ số miền Nam - 10/08/2017
Thứ năm
Ngày: 10/08/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
214883
Giải nhất
83917
Giải nhì
72755
Giải ba
91372 - 46887
Giải tư
76732 - 16291 - 58229 - 42050 - 04924 - 97026 - 28114
Giải năm
2188
Giải sáu
3344 - 2885 - 0579
Giải bẩy
952
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,4,7
4,6,9
2
4
0,2,5

2,9
3,5,7,8
1

Kết quả xổ số miền Nam - 03/08/2017
Thứ năm
Ngày: 03/08/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
317407
Giải nhất
52710
Giải nhì
48163
Giải ba
19995 - 62682
Giải tư
65636 - 87376 - 03516 - 45129 - 53808 - 04442 - 44882
Giải năm
4836
Giải sáu
4447 - 0257 - 7800
Giải bẩy
651
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7,8
0,6
9
6,6
2,7,7
1,7
3
6
2,2
5

Kết quả xổ số miền Nam - 27/07/2017
Thứ năm
Ngày: 27/07/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
895314
Giải nhất
32660
Giải nhì
31937
Giải ba
32123 - 86668
Giải tư
06043 - 86688 - 99980 - 48290 - 81131 - 56579 - 23486
Giải năm
6750
Giải sáu
0728 - 5137 - 3980
Giải bẩy
836
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
3,8
1,6,7,7
3
0
0,8
0,9
0,0,6,8
0

Kết quả xổ số miền Nam - 20/07/2017
Thứ năm
Ngày: 20/07/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
108870
Giải nhất
92043
Giải nhì
92804
Giải ba
04664 - 22338
Giải tư
10959 - 13961 - 21983 - 31539 - 49031 - 92582 - 69810
Giải năm
8041
Giải sáu
8287 - 0543 - 4000
Giải bẩy
000
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,4
0

1,8,9
1,3,3
9,9
1,4
0
2,3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 13/07/2017
Thứ năm
Ngày: 13/07/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
524034
Giải nhất
19136
Giải nhì
07703
Giải ba
64228 - 40921
Giải tư
45857 - 23194 - 91482 - 89148 - 81175 - 93300 - 96306
Giải năm
1208
Giải sáu
1410 - 3578 - 2469
Giải bẩy
094
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,6,8
0
1,8
4,6
8
7
5,9
5,8
2
4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 06/07/2017
Thứ năm
Ngày: 06/07/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
237922
Giải nhất
29075
Giải nhì
70103
Giải ba
63718 - 08159
Giải tư
81401 - 07030 - 48558 - 45498 - 72125 - 83828 - 72607
Giải năm
5540
Giải sáu
3861 - 8992 - 3784
Giải bẩy
251
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,7
8
2,5,8
0
0
1,8,9
1
5
4
2,2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 29/06/2017
Thứ năm
Ngày: 29/06/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
500802
Giải nhất
44013
Giải nhì
27670
Giải ba
99753 - 19751
Giải tư
13907 - 16052 - 67818 - 47903 - 14743 - 42764 - 60959
Giải năm
6009
Giải sáu
7747 - 6281 - 8770
Giải bẩy
815
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,7,9
3,5,8


3,7
1,2,3,9
4,4
0,0
1

Kết quả xổ số miền Nam - 22/06/2017
Thứ năm
Ngày: 22/06/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
053706
Giải nhất
60981
Giải nhì
61117
Giải ba
37219 - 94968
Giải tư
40667 - 07404 - 52792 - 42356 - 26202 - 42733 - 41762
Giải năm
3128
Giải sáu
9663 - 5073 - 3596
Giải bẩy
035
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,6
7,9
8
3,5

6
2,3,7,8
3,5
1
2,6

Kết quả xổ số miền Nam - 15/06/2017
Thứ năm
Ngày: 15/06/2017
Xổ số An Giang - AG-5K4
Giải đặc biệt
397608
Giải nhất
19497
Giải nhì
43021
Giải ba
63705 - 79307
Giải tư
08779 - 82452 - 18147 - 49854 - 70941 - 32208 - 29112
Giải năm
7478
Giải sáu
0197 - 7198 - 1971
Giải bẩy
371
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,7,8,8
2
1

1,7
2,4

1,1,8,9

7,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 01/06/2017
Thứ năm
Ngày: 01/06/2017
Xổ số An Giang
Giải đặc biệt
907245
Giải nhất
95670
Giải nhì
05661
Giải ba
66463 - 41208
Giải tư
67269 - 85329 - 54891 - 12672 - 34930 - 81961 - 99858
Giải năm
4095
Giải sáu
2870 - 9527 - 1783
Giải bẩy
475
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8

4,7,8,9
0
7
8
1,1,3,9
0,0,2
3
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 25/05/2017
Thứ năm
Ngày: 25/05/2017
Xổ số An Giang - AG-5K4
Giải đặc biệt
397608
Giải nhất
19497
Giải nhì
43021
Giải ba
63705 - 79307
Giải tư
08779 - 82452 - 18147 - 49854 - 70941 - 32208 - 29112
Giải năm
7478
Giải sáu
0197 - 7198 - 1971
Giải bẩy
371
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,7,8,8
2
1

1,7
2,4

1,1,8,9

7,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 18/05/2017
Thứ năm
Ngày: 18/05/2017
Xổ số An Giang - AG-5K3
Giải đặc biệt
452424
Giải nhất
32967
Giải nhì
36239
Giải ba
00965 - 01453
Giải tư
18006 - 25540 - 93975 - 27954 - 04487 - 17959 - 50493
Giải năm
5279
Giải sáu
8464 - 2964 - 7299
Giải bẩy
339
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6

4
9,9,9
0
3,4,9
4,4,5,7
5,9
7
3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 11/05/2017
Thứ năm
Ngày: 11/05/2017
Xổ số An Giang - AG-5K2
Giải đặc biệt
718022
Giải nhất
31869
Giải nhì
81458
Giải ba
77885 - 87485
Giải tư
88541 - 69893 - 96388 - 32543 - 38700 - 24313 - 25159
Giải năm
0047
Giải sáu
5555 - 1382 - 9958
Giải bẩy
558
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
3
2

1,3,7
5,8,8,8,9
9
0
2,5,5,8
3

Kết quả xổ số miền Nam - 04/05/2017
Thứ năm
Ngày: 04/05/2017
Xổ số An Giang - AG-5K1
Giải đặc biệt
520051
Giải nhất
24684
Giải nhì
51770
Giải ba
07497 - 82338
Giải tư
06557 - 29606 - 02953 - 23695 - 28499 - 24064 - 50138
Giải năm
4543
Giải sáu
4744 - 7864 - 4627
Giải bẩy
423
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6

3,7
8,8
3,4
1,3,7
4,4
0,7
4
5,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 27/04/2017
Thứ năm
Ngày: 27/04/2017
Xổ số An Giang - AG-4K4
Giải đặc biệt
688093
Giải nhất
16174
Giải nhì
94662
Giải ba
72592 - 64561
Giải tư
27635 - 27493 - 65476 - 43739 - 94129 - 16934 - 45570
Giải năm
3065
Giải sáu
6963 - 2997 - 2666
Giải bẩy
512
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2
9
4,5,9

9
1,2,3,5,6
0,4,6

2,3,3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 20/04/2017
Thứ năm
Ngày: 20/04/2017
Xổ số An Giang - AG-4K3
Giải đặc biệt
751631
Giải nhất
32025
Giải nhì
41796
Giải ba
25939 - 24077
Giải tư
93963 - 55883 - 57866 - 17889 - 87384 - 84344 - 14723
Giải năm
9020
Giải sáu
8389 - 7679 - 3421
Giải bẩy
795
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


0,1,3,5
1,9
4

3,6
7,9
3,4,9,9
2,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 13/04/2017
Thứ năm
Ngày: 13/04/2017
Xổ số An Giang - AG-4K2
Giải đặc biệt
547587
Giải nhất
56335
Giải nhì
76256
Giải ba
31779 - 34018
Giải tư
19188 - 60760 - 78699 - 63213 - 92825 - 54180 - 80695
Giải năm
0360
Giải sáu
3340 - 0280 - 4303
Giải bẩy
576
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
3,8
5
5,6
0
6
0,0
6,9
0,0,7,8
5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 06/04/2017
Thứ năm
Ngày: 06/04/2017
Xổ số An Giang - AG-4K1
Giải đặc biệt
812131
Giải nhất
60870
Giải nhì
84607
Giải ba
80372 - 40627
Giải tư
58410 - 51239 - 20118 - 15644 - 37539 - 72434 - 08859
Giải năm
2192
Giải sáu
5219 - 4373 - 0161
Giải bẩy
360
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,8,9
7
1,4,9,9
4
9
0,1
0,2,3

2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 30/03/2017
Thứ năm
Ngày: 30/03/2017
Xổ số An Giang - AG-3K5
Giải đặc biệt
482973
Giải nhất
18580
Giải nhì
82198
Giải ba
26427 - 74003
Giải tư
91743 - 32461 - 88175 - 88111 - 91525 - 56644 - 70453
Giải năm
6737
Giải sáu
8239 - 4427 - 8877
Giải bẩy
705
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
1
5,7,7
7,9
3,4
3
1
3,5,7
0,5
8

Kết quả xổ số miền Nam - 23/03/2017
Thứ năm
Ngày: 23/03/2017
Xổ số An Giang - AG-3K4
Giải đặc biệt
775868
Giải nhất
20016
Giải nhì
98175
Giải ba
50053 - 90280
Giải tư
54269 - 33428 - 18439 - 40476 - 93043 - 88572 - 37178
Giải năm
3704
Giải sáu
0646 - 2089 - 5166
Giải bẩy
430
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
6
8
0,9
3,6
3
0,6,8,9
2,5,6,8
0,9

Kết quả xổ số miền Nam - 16/03/2017
Thứ năm
Ngày: 16/03/2017
Xổ số An Giang - AG-3K3
Giải đặc biệt
018259
Giải nhất
41119
Giải nhì
25849
Giải ba
37313 - 93010
Giải tư
31470 - 65782 - 71715 - 53984 - 02239 - 47235 - 41626
Giải năm
9402
Giải sáu
5428 - 3440 - 8634
Giải bẩy
232
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0,3,5,9
6,8
2,4,5,9
0,9
9
0
0
2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 09/03/2017
Thứ năm
Ngày: 09/03/2017
Xổ số An Giang - AG-3K2
Giải đặc biệt
973447
Giải nhất
32163
Giải nhì
93129
Giải ba
07103 - 28105
Giải tư
70169 - 40178 - 86638 - 48715 - 15134 - 15620 - 07666
Giải năm
9081
Giải sáu
2880 - 7792 - 9865
Giải bẩy
915
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3,5
5,5
0,9
4,8
7

3,5,6,9
8
0,1
2

Kết quả xổ số miền Nam - 02/03/2017
Thứ năm
Ngày: 02/03/2017
Xổ số An Giang - AG-3K1
Giải đặc biệt
391310
Giải nhất
73970
Giải nhì
92009
Giải ba
97415 - 04216
Giải tư
57651 - 87536 - 72064 - 97247 - 46485 - 82603 - 13346
Giải năm
0014
Giải sáu
8692 - 4150 - 6440
Giải bẩy
149
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
0,4,5,6

6
0,6,7,9
0,1,4
4
0
5
2

Kết quả xổ số miền Nam - 23/02/2017
Thứ năm
Ngày: 23/02/2017
Xổ số An Giang - AG-2K4
Giải đặc biệt
464115
Giải nhất
70623
Giải nhì
29839
Giải ba
37855 - 76037
Giải tư
09345 - 28130 - 78031 - 62630 - 99182 - 83880 - 88244
Giải năm
0350
Giải sáu
3991 - 6605 - 4664
Giải bẩy
032
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
5
3
0,0,1,2,7,9
4,5
0,0,5
4

0,2
1