Xổ số miền Nam hôm nay
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Bến Tre
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Bình Phước
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 20/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 20/01/2018
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
038801
Giải nhất
33816
Giải nhì
59157
Giải ba
95553 - 98093
Giải tư
53419 - 41192 - 74889 - 17307 - 58538 - 94697 - 67724
Giải năm
8941
Giải sáu
9884 - 8517 - 4080
Giải bẩy
311
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7
1,6,7,9
4
8
1
3,7
0

0,4,9
2,3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 13/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 13/01/2018
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
600886
Giải nhất
43903
Giải nhì
74859
Giải ba
50738 - 25576
Giải tư
87199 - 30643 - 94629 - 51720 - 23788 - 62432 - 18612
Giải năm
8839
Giải sáu
4212 - 5464 - 3142
Giải bẩy
845
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
2,2
0,9
2,8,9
2,2,3,5
9
4
6
6,8
9

Kết quả xổ số miền Nam - 06/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 06/01/2018
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
438955
Giải nhất
96331
Giải nhì
85668
Giải ba
04741 - 44936
Giải tư
11162 - 48783 - 74796 - 37205 - 72904 - 24296 - 45634
Giải năm
1149
Giải sáu
9299 - 4471 - 7803
Giải bẩy
423
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,5

3
1,4,6
1,9
4,5
2,8
1
3
6,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 30/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 30/12/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
016413
Giải nhất
98495
Giải nhì
82611
Giải ba
95396 - 61694
Giải tư
74259 - 58469 - 48301 - 05659 - 12094 - 15557 - 47317
Giải năm
5522
Giải sáu
3773 - 7066 - 9080
Giải bẩy
902
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2
1,3,7
2

7
7,9,9
6,9
3
0
4,4,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 23/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 23/12/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
418153
Giải nhất
87270
Giải nhì
88732
Giải ba
95527 - 59098
Giải tư
90132 - 22829 - 38800 - 52602 - 63433 - 34996 - 52406
Giải năm
1479
Giải sáu
2488 - 6720 - 7733
Giải bẩy
315
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,6
5
0,7,9
2,2,3,3

3

0,9
3,8
6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 16/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 16/12/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
431586
Giải nhất
99652
Giải nhì
35677
Giải ba
65797 - 17996
Giải tư
47893 - 57187 - 24526 - 74928 - 61512 - 00176 - 53458
Giải năm
9552
Giải sáu
7587 - 1928 - 3822
Giải bẩy
764
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
2
2,6,8,8


2,2,8
4
6,7
6,7,7
3,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 09/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 09/12/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
363940
Giải nhất
51175
Giải nhì
03015
Giải ba
73352 - 15724
Giải tư
67152 - 20541 - 21282 - 78651 - 45010 - 04936 - 88695
Giải năm
4745
Giải sáu
4113 - 3429 - 9673
Giải bẩy
920
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,3,5
0,4,9
6
0,1,5
1,2,2

3,5
2
3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 02/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 02/12/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
047745
Giải nhất
73319
Giải nhì
77223
Giải ba
28811 - 08506
Giải tư
81991 - 73257 - 47167 - 81622 - 54972 - 15004 - 94114
Giải năm
6363
Giải sáu
3176 - 1906 - 9327
Giải bẩy
268
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,6
1,4,9
1,2,3,7

5
7
3,7,8
2,6

1

Kết quả xổ số miền Nam - 25/11/2017
Thứ bảy
Ngày: 25/11/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
244835
Giải nhất
17529
Giải nhì
96618
Giải ba
61480 - 99686
Giải tư
22252 - 64685 - 25446 - 91645 - 39030 - 92108 - 10148
Giải năm
8567
Giải sáu
7503 - 4452 - 9721
Giải bẩy
196
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
8,9
1,9
0,5
5,6,8
2,2
7

0,5,6
6

Kết quả xổ số miền Nam - 18/11/2017
Thứ bảy
Ngày: 18/11/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
961761
Giải nhất
71483
Giải nhì
08503
Giải ba
79613 - 71882
Giải tư
72479 - 62000 - 11967 - 34673 - 75480 - 64471 - 75653
Giải năm
9110
Giải sáu
4640 - 6162 - 6955
Giải bẩy
763
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3
0,3


0
3,5
1,2,3,7
1,3,9
0,2,2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 11/11/2017
Thứ bảy
Ngày: 11/11/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
083956
Giải nhất
54972
Giải nhì
75468
Giải ba
84586 - 64300
Giải tư
18151 - 62858 - 46794 - 96472 - 84639 - 88246 - 22084
Giải năm
3855
Giải sáu
8130 - 3704 - 1157
Giải bẩy
877
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,4


0,9
6
1,5,6,7,8
8
2,2,7
4,6
4

Kết quả xổ số miền Nam - 04/11/2017
Thứ bảy
Ngày: 04/11/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
242878
Giải nhất
87126
Giải nhì
34137
Giải ba
52082 - 95560
Giải tư
95297 - 27110 - 87811 - 33395 - 15136 - 63115 - 37145
Giải năm
2954
Giải sáu
5074 - 9740 - 3581
Giải bẩy
289
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,1,5
6
6,7
0,5
4
0
0,4,8
1,2,9
5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 28/10/2017
Thứ bảy
Ngày: 28/10/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
263059
Giải nhất
54927
Giải nhì
89607
Giải ba
92341 - 92527
Giải tư
18328 - 61813 - 59296 - 15252 - 30225 - 78485 - 17251
Giải năm
1084
Giải sáu
5064 - 8064 - 2446
Giải bẩy
322
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,7
3
2,5,7,7,8

1,6
1,2,9
4,4

4,5
6

Kết quả xổ số miền Nam - 14/10/2017
Thứ bảy
Ngày: 14/10/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
051890
Giải nhất
89092
Giải nhì
27029
Giải ba
75382 - 58843
Giải tư
70320 - 75946 - 60563 - 41530 - 22617 - 70337 - 64667
Giải năm
4415
Giải sáu
8804 - 6373 - 3949
Giải bẩy
605
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
5,7
0,9
0,7
3,6,9

0,3,7
3
2
0,2

Kết quả xổ số miền Nam - 07/10/2017
Thứ bảy
Ngày: 07/10/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
869628
Giải nhất
25037
Giải nhì
74187
Giải ba
11058 - 32867
Giải tư
28933 - 38064 - 61840 - 43849 - 60535 - 43820 - 57178
Giải năm
0372
Giải sáu
6060 - 6750 - 3730
Giải bẩy
048
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


0,8
0,3,5,7
0,8,9
0,8
0,4,7
2,8
6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 30/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 30/09/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
346008
Giải nhất
46023
Giải nhì
06132
Giải ba
79112 - 94035
Giải tư
27679 - 11588 - 59858 - 97814 - 39441 - 22635 - 20438
Giải năm
0402
Giải sáu
3519 - 4839 - 7910
Giải bẩy
550
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
0,2,4,9
3,8
2,5,5,8,9
1
0,8

9
8

Kết quả xổ số miền Nam - 23/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 23/09/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
120082
Giải nhất
29819
Giải nhì
12579
Giải ba
82185 - 88355
Giải tư
89322 - 66631 - 35209 - 04536 - 18161 - 42155 - 92325
Giải năm
1321
Giải sáu
3747 - 6787 - 6295
Giải bẩy
465
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
9
1,2,5
1,6
7
5,5
1,5
9
2,5,7
5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 16/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 16/09/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
167841
Giải nhất
91004
Giải nhì
24051
Giải ba
87855 - 26684
Giải tư
00111 - 97545 - 46297 - 09040 - 69414 - 25115 - 35397
Giải năm
0073
Giải sáu
8338 - 8410 - 1743
Giải bẩy
154
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,9
0,1,4,5

8
0,1,3,5
1,4,5

3
4
7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 09/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 09/09/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
959188
Giải nhất
20221
Giải nhì
23264
Giải ba
03188 - 49437
Giải tư
46732 - 08271 - 61683 - 55875 - 58455 - 59943 - 87346
Giải năm
5109
Giải sáu
2394 - 1890 - 7852
Giải bẩy
688
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9

1
2,7
3,6
2,4,5
4
1,5
3,8,8,8
0,4

Kết quả xổ số miền Nam - 02/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 02/09/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
136740
Giải nhất
19350
Giải nhì
09557
Giải ba
29275 - 65296
Giải tư
30046 - 25764 - 11288 - 52130 - 08072 - 29163 - 83631
Giải năm
4068
Giải sáu
0745 - 7311 - 4880
Giải bẩy
743
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1

0,1,2
0,3,5,6
0,7
3,4,8
2,5
0,8
6

Kết quả xổ số miền Nam - 26/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 26/08/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
171717
Giải nhất
65109
Giải nhì
80076
Giải ba
12363 - 04944
Giải tư
44125 - 61041 - 56455 - 33771 - 19858 - 53915 - 92239
Giải năm
2749
Giải sáu
2326 - 7550 - 5364
Giải bẩy
213
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
3,5,7
5,6
9
1,4,9
0,5,8
3,4
1,6

9

Kết quả xổ số miền Nam - 19/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 19/08/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
959528
Giải nhất
53783
Giải nhì
61903
Giải ba
94357 - 26830
Giải tư
36728 - 20961 - 90334 - 90064 - 62856 - 77655 - 98937
Giải năm
4268
Giải sáu
7408 - 5772 - 7079
Giải bẩy
970
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8

8,8
0,4,7

5,6,7
1,4,8
0,2,9
3
0

Kết quả xổ số miền Nam - 12/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 12/08/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
606742
Giải nhất
91147
Giải nhì
15508
Giải ba
94264 - 05263
Giải tư
59825 - 06838 - 67451 - 66381 - 22609 - 79056 - 77155
Giải năm
1626
Giải sáu
2848 - 7736 - 4885
Giải bẩy
932
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9

5,6
2,6,6,8
2,7,8
1,5,6
3,4

1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 05/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 05/08/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
350135
Giải nhất
66862
Giải nhì
88666
Giải ba
91724 - 98395
Giải tư
61532 - 25016 - 71469 - 39081 - 26730 - 39449 - 47218
Giải năm
2398
Giải sáu
5551 - 9038 - 1162
Giải bẩy
415
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,6,8
4
0,2,5,6,8
9
1
2,2,6,9

1
5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 29/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 29/07/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
982280
Giải nhất
64000
Giải nhì
80265
Giải ba
47633 - 21337
Giải tư
97253 - 80989 - 87175 - 72169 - 06910 - 09698 - 17624
Giải năm
6662
Giải sáu
4756 - 1113 - 6389
Giải bẩy
409
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9
0,3
4
3,7

0,3,6
2,5,9
5
0,9,9
8

Kết quả xổ số miền Nam - 22/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 22/07/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
114091
Giải nhất
37310
Giải nhì
50773
Giải ba
36367 - 16151
Giải tư
70698 - 36844 - 92430 - 66681 - 28658 - 00546 - 54435
Giải năm
7659
Giải sáu
8346 - 9837 - 3571
Giải bẩy
476
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,4

0,5,7
4,6,6
1,8,9
7
1,3,6
1
1,8

Kết quả xổ số miền Nam - 15/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 15/07/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
569392
Giải nhất
47898
Giải nhì
49729
Giải ba
76074 - 06472
Giải tư
41818 - 33012 - 48339 - 89150 - 72859 - 57772 - 91245
Giải năm
2778
Giải sáu
5011 - 5941 - 2460
Giải bẩy
248
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,2,8
9
9
1,5,8
0,9
0,7
2,2,4,8

2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 08/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 08/07/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
206925
Giải nhất
13589
Giải nhì
16846
Giải ba
15814 - 83077
Giải tư
13493 - 22774 - 02754 - 56077 - 49645 - 02907 - 53025
Giải năm
6653
Giải sáu
6557 - 5033 - 7313
Giải bẩy
834
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
3,4
5,5
3,4
5,6
3,4,7
6
4,7,7
9
3

Kết quả xổ số miền Nam - 01/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 01/07/2017
Xổ số Bình Phước
Giải đặc biệt
443388
Giải nhất
87510
Giải nhì
04803
Giải ba
36832 - 06359
Giải tư
23059 - 48931 - 11469 - 76928 - 44149 - 73490 - 95602
Giải năm
1346
Giải sáu
4493 - 0176 - 4430
Giải bẩy
827
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3
0
7,8
0,1,2
4,6,9
9,9
9
6
8
0,3