Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Long An
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 14/07/2018
Thứ bảy
Ngày: 14/07/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
734935
Giải nhất
60963
Giải nhì
05432
Giải ba
01890 - 55440
Giải tư
83501 - 50625 - 33917 - 03861 - 29722 - 59777 - 65593
Giải năm
2661
Giải sáu
3341 - 4315 - 0909
Giải bẩy
185
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,9
5,7
2,5
2,5
0,1

1,1,3
5,7
5
0,3

Kết quả xổ số miền Nam - 07/07/2018
Thứ bảy
Ngày: 07/07/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
162649
Giải nhất
37276
Giải nhì
71049
Giải ba
62230 - 53187
Giải tư
11547 - 84639 - 48025 - 63040 - 99819 - 36118 - 37396
Giải năm
4943
Giải sáu
3092 - 9098 - 7545
Giải bẩy
442
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8,9
5
0,0,9
0,2,3,5,7,9,9


6
7
2,6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 30/06/2018
Thứ bảy
Ngày: 30/06/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
059557
Giải nhất
25034
Giải nhì
66478
Giải ba
26364 - 19092
Giải tư
62707 - 52227 - 32006 - 48332 - 62886 - 58178 - 07324
Giải năm
8392
Giải sáu
9621 - 3209 - 6503
Giải bẩy
652
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6,7,9

1,4,7
2,4,6

2,7
4
8,8
6
2,2

Kết quả xổ số miền Nam - 23/06/2018
Thứ bảy
Ngày: 23/06/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
610812
Giải nhất
13040
Giải nhì
02581
Giải ba
17205 - 06974
Giải tư
09966 - 51432 - 71868 - 04925 - 09887 - 19710 - 33312
Giải năm
8598
Giải sáu
1430 - 6522 - 6861
Giải bẩy
113
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7
0,2,2,3
2,5
0,2
0

1,6,8
4
1,7
8

Kết quả xổ số miền Nam - 16/06/2018
Thứ bảy
Ngày: 16/06/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
805380
Giải nhất
13988
Giải nhì
13648
Giải ba
28154 - 68480
Giải tư
47892 - 80849 - 31337 - 10421 - 43560 - 36645 - 35702
Giải năm
4378
Giải sáu
7798 - 3919 - 3947
Giải bẩy
367
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
3,9
1
7
5,7,8,9
4
0,7
8
0,0,8
2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 09/06/2018
Thứ bảy
Ngày: 09/06/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
233040
Giải nhất
85246
Giải nhì
92037
Giải ba
88232 - 16589
Giải tư
67177 - 44872 - 46228 - 01303 - 30241 - 42158 - 75385
Giải năm
5692
Giải sáu
9486 - 3480 - 8954
Giải bẩy
171
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3

8
2,7
0,1,6
4,8

1,2,6,7
0,5,6,9
2

Kết quả xổ số miền Nam - 02/06/2018
Thứ bảy
Ngày: 02/06/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
570454
Giải nhất
98245
Giải nhì
68900
Giải ba
77611 - 73741
Giải tư
46877 - 62831 - 70145 - 32833 - 13981 - 38257 - 63377
Giải năm
0439
Giải sáu
9763 - 6327 - 6243
Giải bẩy
062
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
1
7
1,3,9
1,3,5,5
4,4,7
2,3
7,7
1

Kết quả xổ số miền Nam - 26/05/2018
Thứ bảy
Ngày: 26/05/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
610660
Giải nhất
03635
Giải nhì
20571
Giải ba
71574 - 29344
Giải tư
69076 - 95402 - 96005 - 80486 - 54500 - 28140 - 65060
Giải năm
6232
Giải sáu
7425 - 2535 - 0782
Giải bẩy
968
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,2,5

5
2,5,5
0,4

0,0,8
1,4,6
2,6

Kết quả xổ số miền Nam - 19/05/2018
Thứ bảy
Ngày: 19/05/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
338337
Giải nhất
15801
Giải nhì
97007
Giải ba
37186 - 13053
Giải tư
76230 - 15907 - 91024 - 16331 - 20848 - 39279 - 43377
Giải năm
6113
Giải sáu
9434 - 5294 - 7199
Giải bẩy
454
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7,7
3
4
0,1,4,7
5,8
3,4

7,9
6
4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 12/05/2018
Thứ bảy
Ngày: 12/05/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
027386
Giải nhất
79797
Giải nhì
84193
Giải ba
52502 - 05619
Giải tư
55991 - 73399 - 79308 - 32271 - 61524 - 13497 - 99399
Giải năm
1346
Giải sáu
9814 - 2826 - 3228
Giải bẩy
581
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,8
4,9
4,6,8

6


1
1,6
1,3,7,7,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 05/05/2018
Thứ bảy
Ngày: 05/05/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
885468
Giải nhất
90491
Giải nhì
79568
Giải ba
20633 - 33908
Giải tư
59619 - 27706 - 50746 - 14303 - 91998 - 28277 - 49387
Giải năm
5972
Giải sáu
9257 - 7863 - 0383
Giải bẩy
452
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6,8
9

3
6
2,7
0,3,8,8
2,7
3,7
1,8

Kết quả xổ số miền Nam - 28/04/2018
Thứ bảy
Ngày: 28/04/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
583511
Giải nhất
20229
Giải nhì
88170
Giải ba
52232 - 69620
Giải tư
09913 - 74040 - 92287 - 65119 - 88533 - 09976 - 69518
Giải năm
9081
Giải sáu
8927 - 7361 - 6145
Giải bẩy
904
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
1,3,8,9
0,7,9
2,3
0,4,5

1
0,6
1,7

Kết quả xổ số miền Nam - 21/04/2018
Thứ bảy
Ngày: 21/04/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
760227
Giải nhất
25058
Giải nhì
92087
Giải ba
23206 - 59636
Giải tư
47574 - 48064 - 40135 - 09338 - 12036 - 23024 - 19799
Giải năm
1716
Giải sáu
9848 - 3959 - 2254
Giải bẩy
978
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
6
4,7
5,6,6,8
8
4,7,8,9
4
4,8
7
9

Kết quả xổ số miền Nam - 14/04/2018
Thứ bảy
Ngày: 14/04/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
781491
Giải nhất
66379
Giải nhì
82557
Giải ba
72046 - 81137
Giải tư
01279 - 71629 - 29808 - 51224 - 19540 - 61772 - 75171
Giải năm
3306
Giải sáu
1429 - 8116 - 4793
Giải bẩy
734
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8
6
2,4,9,9
4,7
0,6
7

1,2,9,9

1,3

Kết quả xổ số miền Nam - 07/04/2018
Thứ bảy
Ngày: 07/04/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
117462
Giải nhất
98436
Giải nhì
23906
Giải ba
93456 - 83559
Giải tư
88423 - 20391 - 44506 - 12958 - 76907 - 73270 - 63445
Giải năm
4794
Giải sáu
6995 - 4645 - 8760
Giải bẩy
828
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,6,7

3,8
6,7
5,5
6,8,9
0,2
0

1,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 31/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 31/03/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
869341
Giải nhất
29781
Giải nhì
56897
Giải ba
40328 - 76940
Giải tư
13415 - 92998 - 56020 - 91922 - 87500 - 31495 - 78535
Giải năm
5822
Giải sáu
7231 - 5474 - 3402
Giải bẩy
729
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2
5
0,2,2,8,9
1,5
0,1,1


4
1
5,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 24/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 24/03/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
528996
Giải nhất
40661
Giải nhì
37160
Giải ba
30882 - 34478
Giải tư
09855 - 83329 - 39602 - 14025 - 06869 - 81230 - 32416
Giải năm
4989
Giải sáu
1529 - 3939 - 0617
Giải bẩy
674
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
6,7
5,9,9
0,3,9

5
0,1,9
4,8
2,9
6

Kết quả xổ số miền Nam - 17/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 17/03/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
353726
Giải nhất
86278
Giải nhì
82940
Giải ba
13251 - 31378
Giải tư
82730 - 08400 - 98760 - 81463 - 47155 - 73325 - 89481
Giải năm
3348
Giải sáu
0573 - 2414 - 4014
Giải bẩy
197
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
4,4
5,6
0
0,5,8
1,5
0,3
3,8,8
1
7

Kết quả xổ số miền Nam - 10/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 10/03/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
620242
Giải nhất
01766
Giải nhì
13620
Giải ba
60185 - 64996
Giải tư
92139 - 50952 - 14192 - 38946 - 36506 - 68980 - 51679
Giải năm
8241
Giải sáu
8709 - 5983 - 2408
Giải bẩy
394
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8,9

0
0,9
1,2,6
2
6
9
0,3,5
2,4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 03/03/2018
Thứ bảy
Ngày: 03/03/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
168554
Giải nhất
60726
Giải nhì
23319
Giải ba
32882 - 31279
Giải tư
89158 - 44943 - 29039 - 90390 - 46571 - 90316 - 47203
Giải năm
7955
Giải sáu
1970 - 0946 - 5821
Giải bẩy
376
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
6,9
1,6
9
3,5,6
4,5,8

0,1,6,9
2
0

Kết quả xổ số miền Nam - 24/02/2018
Thứ bảy
Ngày: 24/02/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
262598
Giải nhất
11887
Giải nhì
72466
Giải ba
09080 - 36434
Giải tư
53556 - 38867 - 74359 - 13699 - 24315 - 30242 - 51510
Giải năm
7190
Giải sáu
4033 - 5719 - 4299
Giải bẩy
371
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,5,9

3,4
2
6,9
0,6,7
1
0,7
0,8,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 17/02/2018
Thứ bảy
Ngày: 17/02/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
343744
Giải nhất
45290
Giải nhì
84314
Giải ba
01881 - 98800
Giải tư
50495 - 98030 - 74813 - 69795 - 02290 - 82972 - 75246
Giải năm
7384
Giải sáu
2440 - 1481 - 9000
Giải bẩy
832
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0
3,4

0,2
0,4,6


2
1,1,4
0,0,5,5,5

Kết quả xổ số miền Nam - 10/02/2018
Thứ bảy
Ngày: 10/02/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
374812
Giải nhất
24265
Giải nhì
30973
Giải ba
06726 - 78541
Giải tư
91177 - 34709 - 99534 - 24575 - 28201 - 61128 - 08352
Giải năm
7912
Giải sáu
3707 - 6472 - 8618
Giải bẩy
526
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7,9
2,2,8
6,6,8
4
1
2
5
2,3,5,7,8


Kết quả xổ số miền Nam - 03/02/2018
Thứ bảy
Ngày: 03/02/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
725864
Giải nhất
19723
Giải nhì
30265
Giải ba
63338 - 76063
Giải tư
68360 - 29764 - 13464 - 13848 - 91299 - 44264 - 60600
Giải năm
4837
Giải sáu
3616 - 2747 - 0842
Giải bẩy
476
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
4,6
3
7,8
2,7,8

0,3,4,4,4,4,5
6

9

Kết quả xổ số miền Nam - 27/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 27/01/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
806483
Giải nhất
30342
Giải nhì
72189
Giải ba
56548 - 16905
Giải tư
54032 - 06244 - 42890 - 38540 - 59938 - 66825 - 07728
Giải năm
8612
Giải sáu
9166 - 1282 - 4358
Giải bẩy
103
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
2
5,8
2,8
0,2,4,8
8,9
6

2,3,9
0

Kết quả xổ số miền Nam - 20/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 20/01/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
054250
Giải nhất
38602
Giải nhì
11118
Giải ba
81486 - 77284
Giải tư
26298 - 96227 - 10585 - 07981 - 00218 - 44264 - 22715
Giải năm
2827
Giải sáu
9482 - 7057 - 9848
Giải bẩy
054
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
5,8,8
7,7

8
0,4,7
4

1,2,4,5,6
3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 13/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 13/01/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
815462
Giải nhất
86256
Giải nhì
43583
Giải ba
42736 - 96090
Giải tư
92157 - 12597 - 08506 - 14751 - 34902 - 65080 - 01373
Giải năm
7529
Giải sáu
8245 - 3891 - 6325
Giải bẩy
512
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6
2
5,9
1,6
5
1,6,7
2
3
0,3
0,1,7

Kết quả xổ số miền Nam - 06/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 06/01/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
769585
Giải nhất
25952
Giải nhì
93706
Giải ba
62807 - 56314
Giải tư
26404 - 67372 - 04939 - 79990 - 54155 - 08311 - 17686
Giải năm
5791
Giải sáu
2203 - 5036 - 8438
Giải bẩy
927
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,6,7
1,4
7
6,8,9

2,5

2,5
5,6
0,1

Kết quả xổ số miền Nam - 30/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 30/12/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
610539
Giải nhất
67798
Giải nhì
04685
Giải ba
68154 - 58926
Giải tư
85691 - 83001 - 23721 - 90639 - 18549 - 60263 - 10755
Giải năm
4497
Giải sáu
3219 - 2087 - 6820
Giải bẩy
542
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
9
0,1,6
9,9
2,9
4,5
3

5,7
1,7,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 23/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 23/12/2017
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
789060
Giải nhất
19962
Giải nhì
59188
Giải ba
82837 - 13509
Giải tư
46402 - 19780 - 35111 - 89965 - 02208 - 87092 - 58573
Giải năm
6390
Giải sáu
3379 - 8647 - 5844
Giải bẩy
154
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6,8,9
1

7
4,7
4
0,2,5
3,9
0,8
0,2