Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam

Sổ kết quả xổ số Long An
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 18/05/2019
Thứ bảy
Ngày: 18/05/2019
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
315967
Giải nhất
61550
Giải nhì
97232
Giải ba
49526 - 57614
Giải tư
19804 - 39074 - 95605 - 16026 - 41952 - 28813 - 05882
Giải năm
0679
Giải sáu
5877 - 5082 - 0407
Giải bẩy
637
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,7
3,4,7
6,6
2,7

0,2
7
4,7,9
2,2

Kết quả xổ số miền Nam - 11/05/2019
Thứ bảy
Ngày: 11/05/2019
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
448568
Giải nhất
00380
Giải nhì
71180
Giải ba
95466 - 47029
Giải tư
03950 - 13897 - 70109 - 66442 - 53320 - 90615 - 14081
Giải năm
6067
Giải sáu
7134 - 2425 - 4310
Giải bẩy
919
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0,5,9
0,5,9
4
2
0
6,7,8

0,0,1,8
7

Kết quả xổ số miền Nam - 04/05/2019
Thứ bảy
Ngày: 04/05/2019
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
638896
Giải nhất
85573
Giải nhì
72373
Giải ba
95927 - 47822
Giải tư
95371 - 60048 - 39636 - 37360 - 26078 - 00654 - 63027
Giải năm
4315
Giải sáu
2362 - 0076 - 7023
Giải bẩy
351
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5
2,3,7,7
6
8
1,4,4
0,2
1,3,3,6,8

6

Kết quả xổ số miền Nam - 27/04/2019
Thứ bảy
Ngày: 27/04/2019
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
105201
Giải nhất
13610
Giải nhì
39053
Giải ba
57887 - 87503
Giải tư
32637 - 01052 - 91778 - 27920 - 48907 - 15194 - 47802
Giải năm
0878
Giải sáu
9467 - 3034 - 6692
Giải bẩy
401
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1,2,3,7
0
0,0
4,7

2,3
7
8,8
7
2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 20/04/2019
Thứ bảy
Ngày: 20/04/2019
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
731826
Giải nhất
21697
Giải nhì
48084
Giải ba
98084 - 81386
Giải tư
86596 - 76951 - 76080 - 96697 - 51575 - 80725 - 82965
Giải năm
0603
Giải sáu
8555 - 5362 - 3076
Giải bẩy
240
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3

5,6

0
1,5,8
2,5
5,6
0,4,4,6
6,7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 13/04/2019
Thứ bảy
Ngày: 13/04/2019
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
370652
Giải nhất
87594
Giải nhì
82064
Giải ba
85532 - 51281
Giải tư
30973 - 62629 - 82780 - 66874 - 68901 - 54255 - 45303
Giải năm
3857
Giải sáu
2050 - 5488 - 0477
Giải bẩy
435
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3

9,9
2,5

0,2,5,7
4
3,4,7
0,1,8
4

Kết quả xổ số miền Nam - 06/04/2019
Thứ bảy
Ngày: 06/04/2019
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
478950
Giải nhất
28505
Giải nhì
56755
Giải ba
74431 - 79288
Giải tư
55461 - 31152 - 88286 - 49960 - 53061 - 45318 - 92163
Giải năm
5895
Giải sáu
5837 - 9612 - 7791
Giải bẩy
071
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
2,8

1,7
0
0,2,5
0,1,1,3
1
6,8
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 30/03/2019
Thứ bảy
Ngày: 30/03/2019
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
779658
Giải nhất
46813
Giải nhì
76755
Giải ba
03517 - 14761
Giải tư
34810 - 70344 - 98985 - 77803 - 90802 - 80200 - 88096
Giải năm
0314
Giải sáu
1993 - 9593 - 3685
Giải bẩy
126
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,3
0,3,4,4,7
6

4
5,8
1

5,5
3,3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 23/03/2019
Thứ bảy
Ngày: 23/03/2019
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
763984
Giải nhất
65389
Giải nhì
13467
Giải ba
78240 - 73566
Giải tư
01052 - 53141 - 14258 - 99597 - 28109 - 34574 - 66645
Giải năm
9434
Giải sáu
7561 - 3965 - 1396
Giải bẩy
786
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9


4
0,1,5
2,8
1,5,6,7
4
4,5,6,9
6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 16/03/2019
Thứ bảy
Ngày: 16/03/2019
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
445700
Giải nhất
71533
Giải nhì
01170
Giải ba
07393 - 44843
Giải tư
53335 - 89297 - 54368 - 27534 - 31586 - 78039 - 34287
Giải năm
5596
Giải sáu
3724 - 2235 - 5548
Giải bẩy
056
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

4
3,4,5,5,9
3,8
6
8
0
6,7
3,6,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 09/03/2019
Thứ bảy
Ngày: 09/03/2019
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
983082
Giải nhất
58585
Giải nhì
40079
Giải ba
71171 - 61169
Giải tư
24894 - 25780 - 88865 - 71479 - 27329 - 89573 - 76816
Giải năm
9404
Giải sáu
3846 - 7134 - 4853
Giải bẩy
921
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
1,6
1,9
4
6
3
5,9
1,3,9,9
0,2,5
4

Kết quả xổ số miền Nam - 02/03/2019
Thứ bảy
Ngày: 02/03/2019
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
881680
Giải nhất
83483
Giải nhì
10518
Giải ba
86211 - 98059
Giải tư
45407 - 73482 - 06923 - 89414 - 44705 - 74187 - 38247
Giải năm
0450
Giải sáu
0950 - 4355 - 9056
Giải bẩy
791
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7
1,4,8
3

7
0,0,5,6,9
2

0,2,3,7
1

Kết quả xổ số miền Nam - 23/02/2019
Thứ bảy
Ngày: 23/02/2019
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
072923
Giải nhất
92523
Giải nhì
01343
Giải ba
41612 - 31187
Giải tư
68082 - 67836 - 74093 - 57869 - 60247 - 83659 - 49272
Giải năm
6820
Giải sáu
6333 - 3906 - 6025
Giải bẩy
584
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
2
0,3,3,5
3,6
3,7
6,9
9
2
2,4,7
3

Kết quả xổ số miền Nam - 16/02/2019
Thứ bảy
Ngày: 16/02/2019
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
695082
Giải nhất
04594
Giải nhì
74512
Giải ba
05174 - 52391
Giải tư
24809 - 25061 - 94352 - 37426 - 65496 - 61382 - 09445
Giải năm
3551
Giải sáu
5385 - 7231 - 1515
Giải bẩy
194
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2,5
6
1
5
1,2,3
1
4
2,2,5
1,4,4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 09/02/2019
Thứ bảy
Ngày: 09/02/2019
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
345023
Giải nhất
78796
Giải nhì
99742
Giải ba
03781 - 80464
Giải tư
60028 - 97043 - 62376 - 51712 - 23585 - 52482 - 52899
Giải năm
1140
Giải sáu
3659 - 6530 - 1850
Giải bẩy
935
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2
2,3,8
0,5
0,2,3
0,9
4
6
1,2,5
6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 02/02/2019
Thứ bảy
Ngày: 02/02/2019
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
023311
Giải nhất
39919
Giải nhì
64512
Giải ba
71925 - 31255
Giải tư
72414 - 23556 - 03660 - 04590 - 23230 - 72712 - 68633
Giải năm
7685
Giải sáu
9248 - 2529 - 4163
Giải bẩy
887
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,2,2,4,7,9
5,9
0,3
8
5,6
0,3

5,7
0

Kết quả xổ số miền Nam - 26/01/2019
Thứ bảy
Ngày: 26/01/2019
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
162235
Giải nhất
15001
Giải nhì
62605
Giải ba
16289 - 54020
Giải tư
13836 - 21747 - 50020 - 69114 - 28488 - 15409 - 85302
Giải năm
9889
Giải sáu
2996 - 2684 - 3954
Giải bẩy
003
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,3,5,5,9
4
0,0
5,6
7
4


4,8,9,9
6

Kết quả xổ số miền Nam - 19/01/2019
Thứ bảy
Ngày: 19/01/2019
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
284914
Giải nhất
85027
Giải nhì
87371
Giải ba
71362 - 49602
Giải tư
91761 - 06520 - 37250 - 76593 - 49820 - 67107 - 92902
Giải năm
2592
Giải sáu
9620 - 6208 - 2882
Giải bẩy
592
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,7,8
4
0,0,0,7


0
1,2
1
0,2
2,2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 12/01/2019
Thứ bảy
Ngày: 12/01/2019
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
420753
Giải nhất
61128
Giải nhì
42427
Giải ba
80802 - 09423
Giải tư
76213 - 70303 - 34851 - 45384 - 57641 - 85253 - 11738
Giải năm
1321
Giải sáu
3609 - 5081 - 8282
Giải bẩy
554
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,3,9
3
1,3,7,8
8
1
1,3,3,4


1,2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 05/01/2019
Thứ bảy
Ngày: 05/01/2019
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
033002
Giải nhất
76887
Giải nhì
99575
Giải ba
98871 - 38993
Giải tư
72054 - 41370 - 75483 - 71262 - 80553 - 87675 - 84091
Giải năm
7267
Giải sáu
4777 - 3041 - 7489
Giải bẩy
107
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,71
3,4
2,7
0,1,5,5,7
3,7,9
1,3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 29/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 29/12/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
884490
Giải nhất
60135
Giải nhì
58112
Giải ba
22716 - 06272
Giải tư
73221 - 71003 - 91739 - 12537 - 86060 - 77736 - 40405
Giải năm
7674
Giải sáu
0438 - 6739 - 2438
Giải bẩy
755
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
2,6
1
5,6,7,8,8,9,9

3,5
0
2,4

0

Kết quả xổ số miền Nam - 22/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 22/12/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
923840
Giải nhất
99107
Giải nhì
93415
Giải ba
95726 - 72864
Giải tư
34347 - 66057 - 74027 - 56752 - 66426 - 77897 - 07315
Giải năm
8029
Giải sáu
4616 - 2989 - 4593
Giải bẩy
610
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7
0,5,5,6
6,6,7,9

0,7
2,7
4

9
3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 15/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 15/12/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
486534
Giải nhất
93723
Giải nhì
24797
Giải ba
97253 - 41563
Giải tư
23185 - 85737 - 14333 - 10287 - 72075 - 29966 - 67556
Giải năm
4590
Giải sáu
1789 - 7347 - 5788
Giải bẩy
711
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
1
3
3,4,7
7
3,6
3,6
5
5,7,8,9
0,7

Kết quả xổ số miền Nam - 08/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 08/12/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
822409
Giải nhất
08752
Giải nhì
32483
Giải ba
95742 - 23397
Giải tư
13502 - 41207 - 86793 - 71718 - 41614 - 35962 - 00016
Giải năm
2367
Giải sáu
9166 - 7325 - 9105
Giải bẩy
329
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,7,9
4,6,8
5,9
7
2
2
2,6,7

3
3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 01/12/2018
Thứ bảy
Ngày: 01/12/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
938420
Giải nhất
96446
Giải nhì
82618
Giải ba
73283 - 90732
Giải tư
11645 - 89338 - 82051 - 85346 - 82646 - 89406 - 47109
Giải năm
5098
Giải sáu
3118 - 9200 - 4564
Giải bẩy
539
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6,9
8,8,8
0
2,8,9
5,6,6,6
1
4

3
8

Kết quả xổ số miền Nam - 24/11/2018
Thứ bảy
Ngày: 24/11/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
661303
Giải nhất
48114
Giải nhì
78526
Giải ba
96751 - 29613
Giải tư
55823 - 18054 - 91672 - 74753 - 50325 - 48958 - 16953
Giải năm
7172
Giải sáu
3697 - 5455 - 7239
Giải bẩy
286
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
3,4
3,5,6
6,9

1,3,3,4,5,8

2,2
6
7

Kết quả xổ số miền Nam - 17/11/2018
Thứ bảy
Ngày: 17/11/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
502706
Giải nhất
07665
Giải nhì
66155
Giải ba
79637 - 09358
Giải tư
42923 - 66533 - 54323 - 01749 - 44161 - 47580 - 20624
Giải năm
0447
Giải sáu
7888 - 6774 - 9062
Giải bẩy
453
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6

3,3,4
3,7
7,9
3,5,8
1,2,5
4
0,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 10/11/2018
Thứ bảy
Ngày: 10/11/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
894975
Giải nhất
10335
Giải nhì
53288
Giải ba
76915 - 57930
Giải tư
87655 - 20608 - 42517 - 86204 - 56616 - 99775 - 72923
Giải năm
3770
Giải sáu
7636 - 1149 - 7972
Giải bẩy
809
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8,9
5,6,7
3
0,5,6
9
5

0,2,5,5
8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 03/11/2018
Thứ bảy
Ngày: 03/11/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
010026
Giải nhất
02316
Giải nhì
75993
Giải ba
95731 - 06614
Giải tư
85433 - 97382 - 00806 - 06207 - 82828 - 71772 - 44661
Giải năm
0966
Giải sáu
0410 - 6846 - 2030
Giải bẩy
952
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,7
0,4,6
6,8
0,1,3
6
2
1,6
2
2
3

Kết quả xổ số miền Nam - 27/10/2018
Thứ bảy
Ngày: 27/10/2018
Xổ số Long An
Giải đặc biệt
919902
Giải nhất
65886
Giải nhì
80828
Giải ba
47409 - 53229
Giải tư
25954 - 62905 - 45544 - 48224 - 25260 - 42009 - 64874
Giải năm
3401
Giải sáu
2732 - 6545 - 5059
Giải bẩy
423
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,5,9,9

3,4,8,9
2
4,4,5
4,9
0
4
6