Xổ số miền Trung hôm nay
Khánh Hoà
Kon Tum
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung

Sổ kết quả xổ số Quảng Ngãi
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Quảng Ngãi.
Soạn tin SMS: DW QNI gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 24/08/2019
Thứ bảy
Ngày: 24/08/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
165164
Giải nhất
18592
Giải nhì
67950
Giải ba
05593 - 02537
Giải tư
64361 - 76697 - 75289 - 97013 - 91664 - 07419 - 81448
Giải năm
4166
Giải sáu
2491 - 0901 - 4951
Giải bẩy
609
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,9
3,9

7
8
0,1
1,4,4,6

9
1,2,3,7

Kết quả xổ số miền Trung - 17/08/2019
Thứ bảy
Ngày: 17/08/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
995653
Giải nhất
94424
Giải nhì
45040
Giải ba
89580 - 06296
Giải tư
32305 - 50783 - 54797 - 72748 - 98422 - 51373 - 51102
Giải năm
7460
Giải sáu
6665 - 0895 - 6209
Giải bẩy
112
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,9
2
2,4

0,2,8
3
0,5
3
0,3
5,6,7

Kết quả xổ số miền Trung - 10/08/2019
Thứ bảy
Ngày: 10/08/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
502323
Giải nhất
07498
Giải nhì
11441
Giải ba
91043 - 42534
Giải tư
70911 - 34236 - 75002 - 55431 - 54863 - 89318 - 52017
Giải năm
3699
Giải sáu
8967 - 2777 - 1238
Giải bẩy
613
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
1,3,7,8
3
1,4,6,8
1,3

3,7
4,7

8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 03/08/2019
Thứ bảy
Ngày: 03/08/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
340383
Giải nhất
89638
Giải nhì
00416
Giải ba
36523 - 02647
Giải tư
19865 - 80210 - 36700 - 52290 - 78101 - 29847 - 29205
Giải năm
5368
Giải sáu
8763 - 4777 - 9968
Giải bẩy
931
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,5
0,6
3
1,8
7,7

3,5,8,8
7
1,3
0

Kết quả xổ số miền Trung - 27/07/2019
Thứ bảy
Ngày: 27/07/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
966697
Giải nhất
61691
Giải nhì
18218
Giải ba
46250 - 16852
Giải tư
33861 - 24433 - 85861 - 16851 - 99091 - 07762 - 52685
Giải năm
5855
Giải sáu
5817 - 3217 - 1531
Giải bẩy
410
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,7,7,8

1,3

0,1,2,5
1,1,2

5
1,1,1,7

Kết quả xổ số miền Trung - 20/07/2019
Thứ bảy
Ngày: 20/07/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
049314
Giải nhất
40886
Giải nhì
90756
Giải ba
24218 - 65148
Giải tư
95908 - 85167 - 34519 - 94972 - 50774 - 59483 - 82353
Giải năm
9174
Giải sáu
7571 - 2654 - 1900
Giải bẩy
564
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8
4,8,9


8
3,4,6
4,7
1,1,2,4,4
3,6

Kết quả xổ số miền Trung - 13/07/2019
Thứ bảy
Ngày: 13/07/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
979766
Giải nhất
77621
Giải nhì
03755
Giải ba
12761 - 65329
Giải tư
78596 - 20161 - 14660 - 15955 - 69380 - 93346 - 57509
Giải năm
3799
Giải sáu
0712 - 4895 - 7397
Giải bẩy
099
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2
1,9,9

6
5,5
0,1,1,6

0
5,6,7,9,9

Kết quả xổ số miền Trung - 06/07/2019
Thứ bảy
Ngày: 06/07/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
662965
Giải nhất
50787
Giải nhì
28525
Giải ba
06784 - 88589
Giải tư
01735 - 21389 - 78759 - 78940 - 88707 - 19879 - 20800
Giải năm
0421
Giải sáu
4489 - 6774 - 0416
Giải bẩy
180
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7
4,6
1,5
5
0
9
5
4,9
0,4,7,9,9,9

Kết quả xổ số miền Trung - 29/06/2019
Thứ bảy
Ngày: 29/06/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
325945
Giải nhất
85005
Giải nhì
04307
Giải ba
12066 - 84345
Giải tư
99720 - 65347 - 85324 - 14938 - 40105 - 54229 - 55920
Giải năm
9766
Giải sáu
1761 - 0688 - 7271
Giải bẩy
328
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,5,7

0,0,4,8,9
8
3,5,5,7

1,6,6
1
8

Kết quả xổ số miền Trung - 22/06/2019
Thứ bảy
Ngày: 22/06/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
813605
Giải nhất
60040
Giải nhì
13074
Giải ba
19603 - 90359
Giải tư
90073 - 94061 - 22495 - 36399 - 34030 - 24305 - 12579
Giải năm
7743
Giải sáu
2563 - 3611 - 1093
Giải bẩy
001
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,5,5
1

0
0,3
9
1,3,4
3,4,9

3,5,9

Kết quả xổ số miền Trung - 15/06/2019
Thứ bảy
Ngày: 15/06/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
292955
Giải nhất
80148
Giải nhì
78293
Giải ba
30887 - 19121
Giải tư
00638 - 27460 - 98512 - 26501 - 42930 - 68529 - 59179
Giải năm
0083
Giải sáu
3414 - 8347 - 3975
Giải bẩy
575
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
2,4
1,9
0,8
7,8
5
0
1,5,5,9
3,7
3

Kết quả xổ số miền Trung - 08/06/2019
Thứ bảy
Ngày: 08/06/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
556155
Giải nhất
28073
Giải nhì
65329
Giải ba
77078 - 87171
Giải tư
13852 - 31881 - 22879 - 56901 - 64420 - 67103 - 99227
Giải năm
3110
Giải sáu
7861 - 9062 - 2540
Giải bẩy
331
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3
0
0,7,9
1
0
2,5,9
1,2
1,3,8,9
1

Kết quả xổ số miền Trung - 01/06/2019
Thứ bảy
Ngày: 01/06/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
801316
Giải nhất
48002
Giải nhì
12089
Giải ba
86018 - 36382
Giải tư
66604 - 54363 - 68056 - 88374 - 26498 - 53523 - 37719
Giải năm
0201
Giải sáu
3111 - 3246 - 3666
Giải bẩy
980
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,4
1,6,8,9
3

6
6
3,6
4
0,2,2,9
8

Kết quả xổ số miền Trung - 25/05/2019
Thứ bảy
Ngày: 25/05/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
661477
Giải nhất
22260
Giải nhì
23772
Giải ba
28029 - 20352
Giải tư
93038 - 76482 - 03204 - 80354 - 01115 - 07060 - 77287
Giải năm
4338
Giải sáu
4474 - 7538 - 0105
Giải bẩy
634
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
5
9
4,8,8,8
8
2,4
0,0
2,4,7
2,7

Kết quả xổ số miền Trung - 18/05/2019
Thứ bảy
Ngày: 18/05/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
652107
Giải nhất
25266
Giải nhì
06134
Giải ba
78336 - 41284
Giải tư
51815 - 05022 - 29989 - 45121 - 97351 - 14684 - 04595
Giải năm
9619
Giải sáu
6487 - 1389 - 4478
Giải bẩy
758
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
5,9
1,2
4,6

1,8
6,9
8
4,4,7,9,9
5

Kết quả xổ số miền Trung - 11/05/2019
Thứ bảy
Ngày: 11/05/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
757526
Giải nhất
04078
Giải nhì
35734
Giải ba
70300 - 40767
Giải tư
36052 - 27280 - 47672 - 45792 - 58003 - 44716 - 19126
Giải năm
6550
Giải sáu
5851 - 8486 - 7530
Giải bẩy
567
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3
5,6
6,6
0,4

0,1,2
7,7
2,8
0,6
2

Kết quả xổ số miền Trung - 04/05/2019
Thứ bảy
Ngày: 04/05/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
459244
Giải nhất
88789
Giải nhì
98609
Giải ba
74627 - 92933
Giải tư
32446 - 29733 - 30232 - 54950 - 09889 - 66237 - 58606
Giải năm
4377
Giải sáu
2103 - 5073 - 3181
Giải bẩy
264
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6,9

7
2,3,3,7,9
4,6
0
4
3,7
1,9,9

Kết quả xổ số miền Trung - 27/04/2019
Thứ bảy
Ngày: 27/04/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
493618
Giải nhất
06284
Giải nhì
35673
Giải ba
46123 - 87755
Giải tư
70469 - 45067 - 00916 - 31995 - 51625 - 75260 - 60143
Giải năm
7980
Giải sáu
0956 - 0214 - 9277
Giải bẩy
792
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,6,8
3,5

3
5,6
0,7,9
3,7
0,1,4
2,5

Kết quả xổ số miền Trung - 20/04/2019
Thứ bảy
Ngày: 20/04/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
402123
Giải nhất
81992
Giải nhì
25216
Giải ba
66888 - 71415
Giải tư
51728 - 41859 - 77215 - 93249 - 14069 - 63185 - 47769
Giải năm
5143
Giải sáu
7158 - 1050 - 9544
Giải bẩy
519
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,5,6,9
3,8

3,4,9
0,0,8,9
9,9

5,8
2

Kết quả xổ số miền Trung - 13/04/2019
Thứ bảy
Ngày: 13/04/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
923265
Giải nhất
82992
Giải nhì
67812
Giải ba
43556 - 62880
Giải tư
42953 - 54187 - 81631 - 78581 - 01528 - 52778 - 78255
Giải năm
8900
Giải sáu
3382 - 9718 - 1420
Giải bẩy
148
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
2,8
0,8
1
8
3,5,6
5
8
0,1,1,2,7
2

Kết quả xổ số miền Trung - 06/04/2019
Thứ bảy
Ngày: 06/04/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
809379
Giải nhất
75925
Giải nhì
06720
Giải ba
14636 - 74639
Giải tư
85461 - 90167 - 08841 - 24217 - 98556 - 95194 - 65820
Giải năm
7743
Giải sáu
5525 - 3260 - 8424
Giải bẩy
028
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7
0,0,4,5,5,8
6,9
1,3
6
0,1,7
9

4,6

Kết quả xổ số miền Trung - 30/03/2019
Thứ bảy
Ngày: 30/03/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
612285
Giải nhất
75003
Giải nhì
32287
Giải ba
85291 - 07423
Giải tư
35829 - 50310 - 51707 - 33300 - 58778 - 62607 - 81077
Giải năm
1869
Giải sáu
3007 - 3435 - 5705
Giải bẩy
483
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,5,7,7,7
0
3,9
5

6
9
7,8
3,5,7
1

Kết quả xổ số miền Trung - 23/03/2019
Thứ bảy
Ngày: 23/03/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
556774
Giải nhất
16222
Giải nhì
50328
Giải ba
02274 - 81291
Giải tư
47247 - 26373 - 63346 - 16855 - 68044 - 52988 - 65493
Giải năm
5985
Giải sáu
0310 - 1792 - 0432
Giải bẩy
202
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0
2,8
2
1,4,6,7
5

3,4,4
5,8
1,2,3

Kết quả xổ số miền Trung - 16/03/2019
Thứ bảy
Ngày: 16/03/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
028951
Giải nhất
98062
Giải nhì
90993
Giải ba
84249 - 04544
Giải tư
66065 - 13928 - 34552 - 87128 - 45423 - 55259 - 04666
Giải năm
5703
Giải sáu
7425 - 2283 - 7303
Giải bẩy
412
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3
2
3,5,8,8,9

4,9
1,2,9
2,5,6

3
3

Kết quả xổ số miền Trung - 09/03/2019
Thứ bảy
Ngày: 09/03/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
374890
Giải nhất
60649
Giải nhì
59307
Giải ba
39377 - 53138
Giải tư
08088 - 42524 - 26878 - 53017 - 56356 - 92582 - 44954
Giải năm
5377
Giải sáu
5268 - 5692 - 3417
Giải bẩy
800
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7
7,7
4
3,8
9
4,6
8
7,7,8
2,8
0,2

Kết quả xổ số miền Trung - 02/03/2019
Thứ bảy
Ngày: 02/03/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
013504
Giải nhất
11299
Giải nhì
12509
Giải ba
56278 - 31552
Giải tư
03279 - 33654 - 92409 - 64265 - 99862 - 26979 - 33582
Giải năm
8551
Giải sáu
4463 - 5026 - 3611
Giải bẩy
149
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,9,9
1,4
6

9
1,2,4
2,3,5
8,9,9
2
9

Kết quả xổ số miền Trung - 23/02/2019
Thứ bảy
Ngày: 23/02/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
192586
Giải nhất
37713
Giải nhì
86045
Giải ba
69958 - 91841
Giải tư
04531 - 72509 - 32394 - 63739 - 89229 - 92140 - 88752
Giải năm
5711
Giải sáu
6942 - 0467 - 1010
Giải bẩy
954
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
0,1,3
9
1,9
0,1,2,5
2,4,7,8
7

6
4

Kết quả xổ số miền Trung - 16/02/2019
Thứ bảy
Ngày: 16/02/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
149913
Giải nhất
02599
Giải nhì
96283
Giải ba
32992 - 57451
Giải tư
89865 - 43562 - 82802 - 58674 - 33640 - 93441 - 31436
Giải năm
2647
Giải sáu
0271 - 8959 - 9116
Giải bẩy
249
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
3,6

6
0,1,2,7,9
1,9
2,5
1,4
3
2,9

Kết quả xổ số miền Trung - 09/02/2019
Thứ bảy
Ngày: 09/02/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
667786
Giải nhất
62594
Giải nhì
23898
Giải ba
19045 - 87361
Giải tư
84062 - 87031 - 75600 - 99122 - 33973 - 58344 - 22342
Giải năm
7673
Giải sáu
9608 - 0070 - 2620
Giải bẩy
231
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8

0,2
1,1
2,4,5
4
1,2
0,3,3
6
4,8

Kết quả xổ số miền Trung - 02/02/2019
Thứ bảy
Ngày: 02/02/2019
Xổ số Quảng Ngãi
Giải đặc biệt
207119
Giải nhất
65487
Giải nhì
06004
Giải ba
15272 - 34730
Giải tư
52796 - 96372 - 40444 - 07327 - 13031 - 08738 - 98906
Giải năm
7721
Giải sáu
2273 - 9650 - 7259
Giải bẩy
288
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6
9
1,7
0,1,8
4
0,9

2,2,3
7,8,9
6