Xổ số miền Trung hôm nay
DaklaK
Quảng Nam
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung
Sổ kết quả xổ số Đà Nẵng
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Đà Nẵng.
Soạn tin SMS: DW DNG gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 20/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 20/01/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
635919
Giải nhất
49343
Giải nhì
32235
Giải ba
37539 - 00856
Giải tư
56727 - 43218 - 73173 - 94632 - 20822 - 55059 - 03906
Giải năm
2889
Giải sáu
9426 - 6182 - 9659
Giải bẩy
550
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
8,9
2,6,7
2,3,5,9
3
0,6,9,9

3
2,9

Kết quả xổ số miền Trung - 17/01/2018
Thứ tư
Ngày: 17/01/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
699466
Giải nhất
82471
Giải nhì
19989
Giải ba
02908 - 65015
Giải tư
85517 - 37288 - 17932 - 78826 - 80346 - 32386 - 15453
Giải năm
8960
Giải sáu
2154 - 5477 - 2517
Giải bẩy
631
Giải tám
46
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
5,7,7
6
1,2
6,6
3,4
0,6
1,7
6,8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 13/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 13/01/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
867516
Giải nhất
51274
Giải nhì
63141
Giải ba
54295 - 04593
Giải tư
00299 - 15241 - 49223 - 20245 - 84434 - 68552 - 72852
Giải năm
0340
Giải sáu
1346 - 5804 - 2263
Giải bẩy
376
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
6
3
4
0,1,1,5,6
2,2
3,5
4,6

3,5,9

Kết quả xổ số miền Trung - 10/01/2018
Thứ tư
Ngày: 10/01/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
528309
Giải nhất
17898
Giải nhì
72564
Giải ba
26269 - 24742
Giải tư
57949 - 76505 - 19019 - 81737 - 29244 - 16954 - 04441
Giải năm
4200
Giải sáu
6796 - 2583 - 4453
Giải bẩy
228
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,9
9
8
7
1,2,4,9
3,4
1,4,9

3
6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 06/01/2018
Thứ bảy
Ngày: 06/01/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
582780
Giải nhất
94693
Giải nhì
22771
Giải ba
80483 - 82553
Giải tư
86660 - 69260 - 15184 - 14808 - 13479 - 53838 - 95507
Giải năm
9923
Giải sáu
4750 - 4989 - 2195
Giải bẩy
894
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,8

3
8

0,3
0,0
1,9
0,3,4,5,9
3,4,5

Kết quả xổ số miền Trung - 03/01/2018
Thứ tư
Ngày: 03/01/2018
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
034460
Giải nhất
09284
Giải nhì
47362
Giải ba
24099 - 33907
Giải tư
02910 - 93832 - 34577 - 38585 - 87112 - 50381 - 37211
Giải năm
3744
Giải sáu
1647 - 4573 - 5219
Giải bẩy
630
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,1,2,9

0,2
2,4,7

0,2
3,7
1,4,5
9

Kết quả xổ số miền Trung - 30/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 30/12/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
429411
Giải nhất
23555
Giải nhì
60143
Giải ba
29783 - 59011
Giải tư
97170 - 59970 - 34504 - 08589 - 49317 - 52723 - 80479
Giải năm
7576
Giải sáu
5243 - 8607 - 6672
Giải bẩy
863
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7
1,1,7
3

3,3
5,8
3
0,0,2,6,9
3,9

Kết quả xổ số miền Trung - 27/12/2017
Thứ tư
Ngày: 27/12/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
713631
Giải nhất
39329
Giải nhì
33099
Giải ba
95773 - 37675
Giải tư
61162 - 46557 - 43632 - 92845 - 52902 - 12469 - 95232
Giải năm
0423
Giải sáu
9870 - 8383 - 8228
Giải bẩy
967
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2

3,8,9
1,2,2
5
7
2,7,7,9
0,3,5
3
9

Kết quả xổ số miền Trung - 23/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 23/12/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
602001
Giải nhất
84920
Giải nhì
97222
Giải ba
10043 - 24568
Giải tư
77373 - 47610 - 90177 - 90394 - 22136 - 56339 - 77098
Giải năm
6722
Giải sáu
8333 - 1547 - 7337
Giải bẩy
670
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0
0,2,2
3,6,7,9
3,7
8
8
0,3,7

4,8

Kết quả xổ số miền Trung - 20/12/2017
Thứ tư
Ngày: 20/12/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
921061
Giải nhất
93399
Giải nhì
64908
Giải ba
66534 - 34644
Giải tư
34744 - 52001 - 53256 - 27881 - 71581 - 40721 - 52111
Giải năm
9891
Giải sáu
2097 - 2022 - 5992
Giải bẩy
335
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
1
1,2
4,5
4,4
6
1
6
1,1
1,2,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 16/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 16/12/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
505380
Giải nhất
60731
Giải nhì
50127
Giải ba
46256 - 64672
Giải tư
00311 - 33369 - 67230 - 10956 - 86445 - 28306 - 86250
Giải năm
8955
Giải sáu
6741 - 3600 - 2399
Giải bẩy
630
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6
1
7
0,0,1
1,5
0,3,5,6,6
9
2
0
9

Kết quả xổ số miền Trung - 13/12/2017
Thứ tư
Ngày: 13/12/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
411596
Giải nhất
39320
Giải nhì
72689
Giải ba
77727 - 70379
Giải tư
26772 - 79938 - 91092 - 71770 - 62361 - 07319 - 32614
Giải năm
5894
Giải sáu
1197 - 4297 - 0886
Giải bẩy
489
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,9
0,7
8


1
0,2,7,9
6,9,9
2,4,6,7,7

Kết quả xổ số miền Trung - 09/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 09/12/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
773857
Giải nhất
14888
Giải nhì
83486
Giải ba
99494 - 98413
Giải tư
98845 - 55055 - 64087 - 97824 - 14542 - 43914 - 69555
Giải năm
0412
Giải sáu
8446 - 0673 - 9532
Giải bẩy
985
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,3,4
4
2
2,5,6
5,5,7

3
4,5,6,7,8
4

Kết quả xổ số miền Trung - 06/12/2017
Thứ tư
Ngày: 06/12/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
596046
Giải nhất
18062
Giải nhì
08371
Giải ba
61506 - 54065
Giải tư
59000 - 49272 - 75554 - 43490 - 53705 - 71456 - 66407
Giải năm
0144
Giải sáu
0026 - 1352 - 1369
Giải bẩy
958
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,6,7

6
6
4,6
2,4,6,8
2,5,9
1,2

0

Kết quả xổ số miền Trung - 02/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 02/12/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
068451
Giải nhất
77156
Giải nhì
24329
Giải ba
79901 - 90367
Giải tư
67420 - 75707 - 70371 - 24966 - 57214 - 77567 - 17874
Giải năm
2472
Giải sáu
4402 - 4798 - 6318
Giải bẩy
492
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,7
4,8
0,9


1,6
6,6,7,7
1,2,4

2,8

Kết quả xổ số miền Trung - 29/11/2017
Thứ tư
Ngày: 29/11/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
244394
Giải nhất
26590
Giải nhì
45586
Giải ba
49939 - 02892
Giải tư
72773 - 14465 - 93679 - 73773 - 31707 - 52027 - 58580
Giải năm
6138
Giải sáu
0986 - 4227 - 2350
Giải bẩy
477
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
8
7,7
8,9

0
5
3,3,7,9
0,6,6
0,2,4

Kết quả xổ số miền Trung - 25/11/2017
Thứ bảy
Ngày: 25/11/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
338927
Giải nhất
68453
Giải nhì
49662
Giải ba
16875 - 14805
Giải tư
18808 - 37374 - 41808 - 02888 - 08050 - 20394 - 19032
Giải năm
9748
Giải sáu
2882 - 4694 - 9446
Giải bẩy
198
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8,8

7
2
6,8
0,1,3
2
4,5
2,8
4,4,8

Kết quả xổ số miền Trung - 22/11/2017
Thứ tư
Ngày: 22/11/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
331290
Giải nhất
54857
Giải nhì
06323
Giải ba
74275 - 74324
Giải tư
16416 - 67796 - 18742 - 30987 - 21627 - 20301 - 40898
Giải năm
5620
Giải sáu
2175 - 0490 - 1568
Giải bẩy
987
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
6
0,3,4,7

2
7
8
5,5
0,7,7
0,0,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 18/11/2017
Thứ bảy
Ngày: 18/11/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
281361
Giải nhất
89241
Giải nhì
30340
Giải ba
35978 - 76703
Giải tư
36687 - 75691 - 60107 - 51572 - 01342 - 43885 - 40411
Giải năm
9599
Giải sáu
5301 - 8242 - 7046
Giải bẩy
168
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,7
1

4
0,1,2,2,6

1,8
2,8
5,7
1,9

Kết quả xổ số miền Trung - 15/11/2017
Thứ tư
Ngày: 15/11/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
304656
Giải nhất
43712
Giải nhì
16749
Giải ba
10327 - 38764
Giải tư
96923 - 96331 - 50758 - 94607 - 80417 - 44466 - 52817
Giải năm
3255
Giải sáu
9102 - 4920 - 6632
Giải bẩy
413
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,7
2,3,7,7
0,3,7
1,2,4
9
5,6,8
4,6Kết quả xổ số miền Trung - 11/11/2017
Thứ bảy
Ngày: 11/11/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
579585
Giải nhất
40733
Giải nhì
14498
Giải ba
65476 - 96019
Giải tư
60702 - 73110 - 77176 - 49507 - 49730 - 64147 - 13943
Giải năm
2381
Giải sáu
5720 - 7112 - 3689
Giải bẩy
409
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,7,7,9
0,2,9
0
0,3
3,7


6,6
1,5,9
8

Kết quả xổ số miền Trung - 08/11/2017
Thứ tư
Ngày: 08/11/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
011771
Giải nhất
28086
Giải nhì
20055
Giải ba
25743 - 80471
Giải tư
86719 - 31568 - 11805 - 78496 - 47469 - 20325 - 37721
Giải năm
7167
Giải sáu
4974 - 0072 - 1575
Giải bẩy
677
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
9
1,5
8
3
5
7,8,9
1,1,2,4,5,7
6
6

Kết quả xổ số miền Trung - 04/11/2017
Thứ bảy
Ngày: 04/11/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
915983
Giải nhất
52089
Giải nhì
45106
Giải ba
38386 - 31132
Giải tư
46400 - 74073 - 51701 - 74799 - 95001 - 77613 - 66799
Giải năm
8375
Giải sáu
9141 - 7564 - 5387
Giải bẩy
005
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,1,5,6
3

2
1

4
3,5
3,4,6,7,9
9,9

Kết quả xổ số miền Trung - 01/11/2017
Thứ tư
Ngày: 01/11/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
603228
Giải nhất
43922
Giải nhì
25234
Giải ba
36254 - 07596
Giải tư
27562 - 19805 - 00358 - 40734 - 72626 - 30641 - 68031
Giải năm
6156
Giải sáu
4606 - 5607 - 6827
Giải bẩy
107
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6,7,7

2,5,6,7,8
1,4,4
1
4,6,8
2


6

Kết quả xổ số miền Trung - 28/10/2017
Thứ bảy
Ngày: 28/10/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
469465
Giải nhất
71156
Giải nhì
66900
Giải ba
24759 - 70808
Giải tư
91192 - 77758 - 50004 - 89084 - 88312 - 42846 - 01678
Giải năm
5823
Giải sáu
1561 - 1534 - 5879
Giải bẩy
931
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,4,8
2
3
1,4
6
6,8,9
1,5
8,9
4
2

Kết quả xổ số miền Trung - 25/10/2017
Thứ tư
Ngày: 25/10/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
608560
Giải nhất
42310
Giải nhì
79471
Giải ba
75703 - 38232
Giải tư
19952 - 32352 - 66882 - 68322 - 98460 - 56986 - 38158
Giải năm
0491
Giải sáu
2822 - 5673 - 6403
Giải bẩy
986
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,3
0
2,2
2

2,2,8
0,0
1,3
2,6,6
1

Kết quả xổ số miền Trung - 18/10/2017
Thứ tư
Ngày: 18/10/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
177801
Giải nhất
19108
Giải nhì
67527
Giải ba
21272 - 09081
Giải tư
02382 - 67443 - 00738 - 73647 - 64078 - 47122 - 89995
Giải năm
4783
Giải sáu
8327 - 3455 - 8489
Giải bẩy
390
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8

2,7,7
3,8
3,7
5

2,8
1,2,3,9
0,5

Kết quả xổ số miền Trung - 14/10/2017
Thứ bảy
Ngày: 14/10/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
338435
Giải nhất
15033
Giải nhì
62002
Giải ba
62301 - 29767
Giải tư
39114 - 65634 - 04344 - 12906 - 39077 - 01060 - 78145
Giải năm
5934
Giải sáu
7772 - 8827 - 4040
Giải bẩy
553
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,6
4,8
7
3,4,4,5
0,4,5
3
0,7
2,7


Kết quả xổ số miền Trung - 11/10/2017
Thứ tư
Ngày: 11/10/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
537879
Giải nhất
84838
Giải nhì
77209
Giải ba
97291 - 55694
Giải tư
63856 - 86568 - 08245 - 47485 - 25671 - 66719 - 37102
Giải năm
6950
Giải sáu
9147 - 3739 - 0358
Giải bẩy
746
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8,9
9

8,9
5,6,7
0,6,8
8
1,9
5
1,4

Kết quả xổ số miền Trung - 07/10/2017
Thứ bảy
Ngày: 07/10/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
389702
Giải nhất
34741
Giải nhì
80483
Giải ba
02921 - 40417
Giải tư
41176 - 94782 - 87040 - 52941 - 77768 - 88429 - 88249
Giải năm
2905
Giải sáu
4110 - 1693 - 6506
Giải bẩy
266
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,6
0,7
1,9

0,1,1,9

3,6,8
6
2,3
3

Kết quả xổ số miền Trung - 04/10/2017
Thứ tư
Ngày: 04/10/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
251887
Giải nhất
93753
Giải nhì
84973
Giải ba
50411 - 09618
Giải tư
48460 - 56836 - 18234 - 45897 - 72808 - 46317 - 08422
Giải năm
1818
Giải sáu
1711 - 5678 - 8431
Giải bẩy
587
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
1,1,7,8,8
2
1,4,6

3,7
0
3,8
7,7
7

Kết quả xổ số miền Trung - 30/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 30/09/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
789299
Giải nhất
23048
Giải nhì
96444
Giải ba
45746 - 40456
Giải tư
14616 - 87837 - 01195 - 20261 - 40290 - 10870 - 24596
Giải năm
4678
Giải sáu
3098 - 8133 - 1619
Giải bẩy
784
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

6,9

3,7
4,6,8
6,8
1
0,8
4
0,5,6,8,9

Kết quả xổ số miền Trung - 27/09/2017
Thứ tư
Ngày: 27/09/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
982134
Giải nhất
95375
Giải nhì
62586
Giải ba
20362 - 06960
Giải tư
56032 - 01837 - 48176 - 07663 - 84152 - 03050 - 39077
Giải năm
6846
Giải sáu
7091 - 5150 - 0478
Giải bẩy
478
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi2,4,7
6
0,0,2
0,2,3
5,6,7,8,8
0,6
1

Kết quả xổ số miền Trung - 23/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 23/09/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
669102
Giải nhất
31064
Giải nhì
01302
Giải ba
01758 - 72166
Giải tư
32416 - 92455 - 62667 - 25420 - 34795 - 77502 - 03631
Giải năm
2461
Giải sáu
9749 - 8262 - 8901
Giải bẩy
740
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,2,2
6
0
1,4
0,9
5,8
1,2,4,6,7


5

Kết quả xổ số miền Trung - 20/09/2017
Thứ tư
Ngày: 20/09/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
022150
Giải nhất
85717
Giải nhì
87255
Giải ba
82398 - 67143
Giải tư
56644 - 22199 - 80799 - 90580 - 41423 - 49603 - 46242
Giải năm
3443
Giải sáu
2995 - 2196 - 3168
Giải bẩy
476
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
7
3

2,3,3,4
0,5
8
6
0
5,5,6,8,9,9

Kết quả xổ số miền Trung - 16/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 16/09/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
711509
Giải nhất
11039
Giải nhì
47655
Giải ba
30419 - 80807
Giải tư
22346 - 92970 - 80769 - 61592 - 45874 - 95743 - 28120
Giải năm
9414
Giải sáu
2746 - 4955 - 1119
Giải bẩy
026
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,9
4,9,9
0,6
9
3,6,6
5,5
9
0,4
5
2

Kết quả xổ số miền Trung - 13/09/2017
Thứ tư
Ngày: 13/09/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
217102
Giải nhất
96671
Giải nhì
66251
Giải ba
81950 - 29911
Giải tư
27786 - 67761 - 47991 - 61643 - 97405 - 01035 - 36621
Giải năm
5571
Giải sáu
8787 - 4048 - 4302
Giải bẩy
158
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,2,5
1
1
5
3,8
0,1,8
1
1,1
6,7
1

Kết quả xổ số miền Trung - 09/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 09/09/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
623416
Giải nhất
28612
Giải nhì
75760
Giải ba
21611 - 55917
Giải tư
21546 - 96405 - 77610 - 22436 - 28234 - 70887 - 30051
Giải năm
8721
Giải sáu
3118 - 8034 - 2122
Giải bẩy
292
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
0,1,2,6,7,8
1,2
4,4,6,9
6
1
0

7
2

Kết quả xổ số miền Trung - 06/09/2017
Thứ tư
Ngày: 06/09/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
467610
Giải nhất
71784
Giải nhì
82614
Giải ba
48228 - 86659
Giải tư
86529 - 92941 - 49468 - 21423 - 23574 - 60865 - 88640
Giải năm
4211
Giải sáu
3892 - 7155 - 5767
Giải bẩy
550
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,1,4
3,8,9

0,1
0,5,9
5,7,8
4
4
1,2

Kết quả xổ số miền Trung - 02/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 02/09/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
803529
Giải nhất
56214
Giải nhì
94015
Giải ba
01349 - 11756
Giải tư
61525 - 83069 - 69159 - 88261 - 91966 - 45542 - 89152
Giải năm
4711
Giải sáu
2746 - 2555 - 0695
Giải bẩy
883
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,4,5
5,9

2,6,9
2,5,6,7,9
1,6,9

3
5

Kết quả xổ số miền Trung - 30/08/2017
Thứ tư
Ngày: 30/08/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
229215
Giải nhất
73014
Giải nhì
66484
Giải ba
52748 - 73666
Giải tư
91982 - 44593 - 99111 - 51580 - 09839 - 69578 - 48395
Giải năm
3877
Giải sáu
7444 - 9216 - 5883
Giải bẩy
226
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,4,5,6
6
9
4,8
3
6
7,8
0,2,3,4
3,5

Kết quả xổ số miền Trung - 26/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 26/08/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
725743
Giải nhất
53554
Giải nhì
96803
Giải ba
26880 - 53982
Giải tư
08106 - 99951 - 72396 - 95686 - 36480 - 81450 - 58356
Giải năm
8641
Giải sáu
8165 - 1848 - 0310
Giải bẩy
443
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6
0


1,3,3,8
0,1,4,6
5,6

0,0,2,6
6

Kết quả xổ số miền Trung - 23/08/2017
Thứ tư
Ngày: 23/08/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
908784
Giải nhất
76854
Giải nhì
43125
Giải ba
64340 - 25017
Giải tư
67882 - 70038 - 44596 - 12342 - 70545 - 77632 - 85456
Giải năm
4359
Giải sáu
8739 - 8289 - 0973
Giải bẩy
752
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7
5
2,8,9
0,2,5
2,4,6,9

3
2,4,9
6,9

Kết quả xổ số miền Trung - 19/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 19/08/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
347808
Giải nhất
12594
Giải nhì
58491
Giải ba
62139 - 10685
Giải tư
85218 - 81350 - 10551 - 59913 - 14865 - 71534 - 41639
Giải năm
2716
Giải sáu
0540 - 2554 - 7119
Giải bẩy
267
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
3,6,8,9

1,4,9,9
0
0,1,4
5,7

5
1,4

Kết quả xổ số miền Trung - 16/08/2017
Thứ tư
Ngày: 16/08/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
351771
Giải nhất
51068
Giải nhì
62683
Giải ba
52581 - 30467
Giải tư
33354 - 81081 - 24515 - 71324 - 43952 - 70070 - 16348
Giải năm
0947
Giải sáu
0846 - 0975 - 1029
Giải bẩy
167
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5
4,9

6,7,7,8
2,4
7,7,8
0,1,5
1,1,3

Kết quả xổ số miền Trung - 12/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 12/08/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
902383
Giải nhất
15313
Giải nhì
50240
Giải ba
20776 - 27143
Giải tư
47806 - 70776 - 99275 - 39148 - 05066 - 64978 - 02068
Giải năm
8804
Giải sáu
0686 - 0486 - 5170
Giải bẩy
463
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6
3


0,3,7,8

3,6,8
0,5,6,6,8
3,6,6

Kết quả xổ số miền Trung - 09/08/2017
Thứ tư
Ngày: 09/08/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
508081
Giải nhất
86592
Giải nhì
12802
Giải ba
43241 - 30368
Giải tư
23818 - 91725 - 33659 - 45220 - 18019 - 08095 - 31461
Giải năm
9378
Giải sáu
3605 - 5205 - 9166
Giải bẩy
255
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,5
8,9
0,5

1
5,9
1,6,8
8
1,6
2,5

Kết quả xổ số miền Trung - 05/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 05/08/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
975274
Giải nhất
40049
Giải nhì
45001
Giải ba
47172 - 03936
Giải tư
02882 - 54777 - 22674 - 44827 - 01418 - 22768 - 87200
Giải năm
8849
Giải sáu
1737 - 1380 - 5198
Giải bẩy
773
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1
8
7
6,7
9,9
3
8
2,3,4,4,7
0,2
8

Kết quả xổ số miền Trung - 02/08/2017
Thứ tư
Ngày: 02/08/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
224100
Giải nhất
07243
Giải nhì
19736
Giải ba
33235 - 89252
Giải tư
74529 - 94132 - 07310 - 84218 - 46807 - 72338 - 49445
Giải năm
3364
Giải sáu
3271 - 5713 - 7892
Giải bẩy
778
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7
0,3,8
9
2,5,6,8
3,5
1,2
4
1,8

2

Kết quả xổ số miền Trung - 29/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 29/07/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
933032
Giải nhất
67161
Giải nhì
89851
Giải ba
89210 - 40328
Giải tư
07161 - 80448 - 99891 - 71842 - 47961 - 97539 - 94877
Giải năm
6705
Giải sáu
0230 - 3036 - 4335
Giải bẩy
334
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
0
8
0,1,2,4,5,6,9
2,8
1
1,1,1
7

1

Kết quả xổ số miền Trung - 26/07/2017
Thứ tư
Ngày: 26/07/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
658884
Giải nhất
35908
Giải nhì
19404
Giải ba
61609 - 74563
Giải tư
92328 - 67664 - 31377 - 14800 - 32199 - 54740 - 55033
Giải năm
5572
Giải sáu
4219 - 2417 - 8459
Giải bẩy
958
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,8,9
3,7,9
8
3
0
8,9
3,4
2,7
4
9

Kết quả xổ số miền Trung - 22/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 22/07/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
928722
Giải nhất
59710
Giải nhì
94207
Giải ba
01837 - 10837
Giải tư
29985 - 91974 - 61742 - 24043 - 68746 - 90635 - 57678
Giải năm
7855
Giải sáu
6500 - 0941 - 6025
Giải bẩy
195
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7
0
2,5
5,7,7
1,2,3,6
5

4,8
4,5
5

Kết quả xổ số miền Trung - 19/07/2017
Thứ tư
Ngày: 19/07/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
491067
Giải nhất
74881
Giải nhì
82029
Giải ba
62606 - 41459
Giải tư
81109 - 12825 - 03925 - 78439 - 59080 - 97903 - 81144
Giải năm
5256
Giải sáu
4667 - 4231 - 1182
Giải bẩy
981
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6,9

5,5,9
1,9
4,4
6,9
7,7

0,1,1,2

Kết quả xổ số miền Trung - 15/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 15/07/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
877913
Giải nhất
81430
Giải nhì
60450
Giải ba
32955 - 53591
Giải tư
60613 - 68972 - 57111 - 57656 - 09209 - 02644 - 77082
Giải năm
9094
Giải sáu
5743 - 1700 - 2155
Giải bẩy
824
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9
1,3,3
4
0
3,4
0,5,5,6

2
2
1,4,7

Kết quả xổ số miền Trung - 12/07/2017
Thứ tư
Ngày: 12/07/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
543106
Giải nhất
63036
Giải nhì
49898
Giải ba
23967 - 34260
Giải tư
26578 - 41795 - 23756 - 98785 - 63316 - 60705 - 97192
Giải năm
2386
Giải sáu
3189 - 6288 - 2142
Giải bẩy
254
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6,6
6

6
2
4,6
0,7
8
5,6,8,9
2,5,8

Kết quả xổ số miền Trung - 08/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 08/07/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
692216
Giải nhất
10558
Giải nhì
45912
Giải ba
95941 - 51011
Giải tư
36442 - 71659 - 63941 - 51673 - 10598 - 16669 - 55637
Giải năm
9356
Giải sáu
4273 - 1175 - 4668
Giải bẩy
985
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,2,6

7
1,1,2
6,8,9
1,8,9
3,3,5
5
8

Kết quả xổ số miền Trung - 05/07/2017
Thứ tư
Ngày: 05/07/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
510766
Giải nhất
98127
Giải nhì
29337
Giải ba
24607 - 37381
Giải tư
31232 - 34991 - 67102 - 18463 - 04525 - 55679 - 37739
Giải năm
7752
Giải sáu
8466 - 7050 - 2159
Giải bẩy
580
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,7

5,7
2,7,9
2
0,2,9
3,6,6
9
0,1
1

Kết quả xổ số miền Trung - 01/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 01/07/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
022543
Giải nhất
73055
Giải nhì
82736
Giải ba
06729 - 24030
Giải tư
20345 - 40583 - 74862 - 67474 - 07666 - 09048 - 39603
Giải năm
8080
Giải sáu
0912 - 3556 - 4774
Giải bẩy
616
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
2,6
9
0,6
3,5,8
5,6
2,6
4,4
0,1,3

Kết quả xổ số miền Trung - 28/06/2017
Thứ tư
Ngày: 28/06/2017
Xổ số Đà Nẵng
Giải đặc biệt
003809
Giải nhất
08514
Giải nhì
58256
Giải ba
45172 - 99689
Giải tư
77900 - 20731 - 23625 - 63513 - 48220 - 99814 - 26160
Giải năm
3195
Giải sáu
3752 - 6242 - 1100
Giải bẩy
239
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,9
3,4,4
0,5
1,9
2
2,6
0
2
9,9
5