Xổ số miền Nam hôm nay
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Bến Tre
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Hậu Giang
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 09/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 09/12/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
760731
Giải nhất
14832
Giải nhì
25316
Giải ba
54142 - 01769
Giải tư
18964 - 85264 - 48976 - 51104 - 38367 - 04305 - 64240
Giải năm
4073
Giải sáu
9673 - 7879 - 2864
Giải bẩy
575
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
6

1,2
0,2
7
4,4,4,7,9
3,3,5,6,9


Kết quả xổ số miền Nam - 02/12/2017
Thứ bảy
Ngày: 02/12/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
456820
Giải nhất
54207
Giải nhì
42074
Giải ba
82258 - 41843
Giải tư
81935 - 34539 - 23232 - 50929 - 80063 - 09095 - 84273
Giải năm
7483
Giải sáu
2851 - 0220 - 8634
Giải bẩy
004
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7

0,0,9
2,4,5,5,9
3
1,8
3
3,4
3
5

Kết quả xổ số miền Nam - 25/11/2017
Thứ bảy
Ngày: 25/11/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
657228
Giải nhất
13616
Giải nhì
11654
Giải ba
48754 - 00056
Giải tư
12620 - 16774 - 88470 - 94405 - 60330 - 11014 - 74011
Giải năm
8014
Giải sáu
5752 - 2805 - 3874
Giải bẩy
001
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5,5
1,4,4,6
0,8
0

2,4,4,6
6
0,4,4


Kết quả xổ số miền Nam - 18/11/2017
Thứ bảy
Ngày: 18/11/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
284799
Giải nhất
49279
Giải nhì
02832
Giải ba
28797 - 92100
Giải tư
36066 - 68883 - 59616 - 04692 - 16735 - 43288 - 39018
Giải năm
4101
Giải sáu
1803 - 0440 - 4244
Giải bẩy
999
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,3
6,8

2,5
0,4

6
1,9
3,8
2,7,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 11/11/2017
Thứ bảy
Ngày: 11/11/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
712585
Giải nhất
00617
Giải nhì
77321
Giải ba
22249 - 72215
Giải tư
27330 - 85200 - 22590 - 38411 - 40497 - 28123 - 83527
Giải năm
1200
Giải sáu
6405 - 3476 - 9484
Giải bẩy
785
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,5
1,5,7
1,3,7
0
9


0,6
4,5,5
0,7

Kết quả xổ số miền Nam - 04/11/2017
Thứ bảy
Ngày: 04/11/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
102962
Giải nhất
08379
Giải nhì
71368
Giải ba
44500 - 17892
Giải tư
63585 - 81153 - 23198 - 11764 - 27004 - 08165 - 22211
Giải năm
8703
Giải sáu
5943 - 4090 - 5912
Giải bẩy
658
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,4
1,2


3
3,8
2,4,5,8
9
5,6
0,2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 28/10/2017
Thứ bảy
Ngày: 28/10/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
561412
Giải nhất
66620
Giải nhì
47562
Giải ba
32586 - 66433
Giải tư
98811 - 60417 - 26878 - 35159 - 49739 - 30157 - 84650
Giải năm
9407
Giải sáu
3721 - 5888 - 3903
Giải bẩy
818
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7
1,2,7,8
0,1
3,9

0,7,9
2,3
8
6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 14/10/2017
Thứ bảy
Ngày: 14/10/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
959133
Giải nhất
01295
Giải nhì
87489
Giải ba
52752 - 66588
Giải tư
81743 - 04547 - 24236 - 62306 - 90283 - 56003 - 24949
Giải năm
1093
Giải sáu
0672 - 0697 - 7083
Giải bẩy
667
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6
7

3,6
3,7,9
2
7
2
3,3,8,9
3,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 07/10/2017
Thứ bảy
Ngày: 07/10/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
036080
Giải nhất
14191
Giải nhì
48223
Giải ba
45782 - 97593
Giải tư
85886 - 44089 - 88105 - 30022 - 66481 - 08550 - 69419
Giải năm
6863
Giải sáu
0477 - 4035 - 9846
Giải bẩy
212
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
2,9
2,3
5
6
0
3
7
0,1,2,6,9
1,3

Kết quả xổ số miền Nam - 30/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 30/09/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
404785
Giải nhất
88135
Giải nhì
74675
Giải ba
24075 - 05135
Giải tư
08576 - 74077 - 45816 - 12421 - 73271 - 89877 - 13379
Giải năm
9742
Giải sáu
9347 - 1937 - 4456
Giải bẩy
327
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
6
1,7
5,5,7
2,7
6

1,5,5,6,7,7,9
5

Kết quả xổ số miền Nam - 23/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 23/09/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
293934
Giải nhất
43832
Giải nhì
10608
Giải ba
54738 - 49103
Giải tư
21292 - 19481 - 73162 - 35425 - 84409 - 15997 - 61009
Giải năm
4156
Giải sáu
6821 - 1198 - 2977
Giải bẩy
645
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6,8,9,9

1,5
2,4,8
5
6
2
7
1
2,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 16/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 16/09/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
128447
Giải nhất
53027
Giải nhì
73808
Giải ba
35747 - 80842
Giải tư
36898 - 61689 - 59367 - 34659 - 20255 - 38949 - 60855
Giải năm
4063
Giải sáu
6114 - 8282 - 3442
Giải bẩy
202
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
4
7

2,2,7,7,9
5,5,9
3,7

2,2,9
8

Kết quả xổ số miền Nam - 09/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 09/09/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
531323
Giải nhất
01148
Giải nhì
20260
Giải ba
32326 - 87342
Giải tư
28188 - 14209 - 60660 - 31696 - 35248 - 66856 - 96863
Giải năm
8664
Giải sáu
6623 - 4183 - 3593
Giải bẩy
047
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9

3,3,6

2,7,8,8
6
0,0,3,4

3,8
3,6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 02/09/2017
Thứ bảy
Ngày: 02/09/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
667472
Giải nhất
88845
Giải nhì
51881
Giải ba
70767 - 86953
Giải tư
73552 - 67342 - 12249 - 82076 - 43181 - 24572 - 48073
Giải năm
1496
Giải sáu
0154 - 1450 - 0373
Giải bẩy
108
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
82,5,9
0,2,3,4
7
2,2,3,3,6
1,1,5
6

Kết quả xổ số miền Nam - 26/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 26/08/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
158941
Giải nhất
17340
Giải nhì
12121
Giải ba
62428 - 48863
Giải tư
24791 - 05769 - 04481 - 03854 - 82782 - 45211 - 99879
Giải năm
8787
Giải sáu
5314 - 6939 - 2776
Giải bẩy
770
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,4
1,8
9
0,1,5
4
3,9
0,6,9
1,2,7
1

Kết quả xổ số miền Nam - 19/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 19/08/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
941027
Giải nhất
89674
Giải nhì
46773
Giải ba
46901 - 70882
Giải tư
27836 - 26701 - 89725 - 10861 - 75017 - 61594 - 71287
Giải năm
1095
Giải sáu
3010 - 8537 - 4031
Giải bẩy
756
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1
0,7
5,7
1,5,6,7

6
1
3,4
2,7
4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 12/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 12/08/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
739607
Giải nhất
45989
Giải nhì
29056
Giải ba
90304 - 62199
Giải tư
78494 - 98237 - 15684 - 17598 - 19463 - 02248 - 22404
Giải năm
9591
Giải sáu
9201 - 4206 - 2670
Giải bẩy
034
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,4,6,7


4,7
8
6
3
0
4,4,9
1,4,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 05/08/2017
Thứ bảy
Ngày: 05/08/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
004211
Giải nhất
50747
Giải nhì
90040
Giải ba
22571 - 64928
Giải tư
85078 - 46475 - 01797 - 40288 - 17916 - 21986 - 46942
Giải năm
1677
Giải sáu
6043 - 8206 - 1551
Giải bẩy
936
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
1,6
8
6,8
0,2,3,7
1

1,5,7,8
6,8
7

Kết quả xổ số miền Nam - 29/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 29/07/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
039704
Giải nhất
07626
Giải nhì
40595
Giải ba
44475 - 33133
Giải tư
57152 - 15723 - 12091 - 92969 - 59682 - 52109 - 41520
Giải năm
6128
Giải sáu
5259 - 3952 - 9678
Giải bẩy
519
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,9
9
0,3,6,8
3

2,2,5,9
9
5,8
2
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 22/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 22/07/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
165183
Giải nhất
24117
Giải nhì
33017
Giải ba
16477 - 28246
Giải tư
49417 - 66199 - 78737 - 38620 - 17072 - 11814 - 32170
Giải năm
4588
Giải sáu
1232 - 9871 - 1890
Giải bẩy
832
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,7,7,7
0
2,2,7
6


0,0,1,2,7
3,8
0,9

Kết quả xổ số miền Nam - 15/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 15/07/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
382446
Giải nhất
83353
Giải nhì
87144
Giải ba
17360 - 04420
Giải tư
18666 - 96776 - 03767 - 26295 - 61956 - 78277 - 01417
Giải năm
8679
Giải sáu
2953 - 8596 - 3383
Giải bẩy
794
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7
0

4,6
3,3,6
0,6,7
6,7,9
3
4,5,6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 08/07/2017
Thứ bảy
Ngày: 08/07/2017
Xổ số Hậu Giang
Giải đặc biệt
205597
Giải nhất
27432
Giải nhì
01099
Giải ba
34013 - 86342
Giải tư
89638 - 34403 - 28322 - 29686 - 12795 - 26800 - 52479
Giải năm
8977
Giải sáu
3794 - 4208 - 8985
Giải bẩy
151
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,8
3
2
2,8
2
1
3
7,9
5,6
4,5,7,9