Xổ số miền Trung hôm nay
DaklaK
Quảng Nam
Xổ số Miền Trung
T.kê cầu miền Trung
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung
Sổ kết quả xổ số Quảng trị
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Quảng trị.
Soạn tin SMS: DW QT gửi tới 8188
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Trung - 18/01/2018
Thứ năm
Ngày: 18/01/2018
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
665102
Giải nhất
55605
Giải nhì
16521
Giải ba
50610 - 56088
Giải tư
42704 - 32292 - 30451 - 84110 - 97275 - 91537 - 58212
Giải năm
4757
Giải sáu
6139 - 6997 - 8968
Giải bẩy
983
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,5
0,0,2
1
7,9

1,3,7
8
5
3,8
2,7

Kết quả xổ số miền Trung - 11/01/2018
Thứ năm
Ngày: 11/01/2018
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
558518
Giải nhất
54399
Giải nhì
33633
Giải ba
96009 - 92732
Giải tư
36153 - 22529 - 79473 - 94325 - 10427 - 10275 - 99204
Giải năm
9628
Giải sáu
2718 - 0091 - 8701
Giải bẩy
220
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,9
8,8,9
0,5,7,8,9
2,3

3

3,5

1,9

Kết quả xổ số miền Trung - 04/01/2018
Thứ năm
Ngày: 04/01/2018
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
964265
Giải nhất
50145
Giải nhì
71844
Giải ba
37558 - 37139
Giải tư
98457 - 68448 - 60052 - 01871 - 92256 - 60174 - 73758
Giải năm
7852
Giải sáu
2727 - 9699 - 2359
Giải bẩy
172
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


7
9
4,5,8
2,2,6,7,8,8,9
5
1,2,4
7
9

Kết quả xổ số miền Trung - 28/12/2017
Thứ năm
Ngày: 28/12/2017
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
289723
Giải nhất
95661
Giải nhì
79516
Giải ba
65425 - 92540
Giải tư
72713 - 62128 - 18004 - 77986 - 89860 - 40243 - 83305
Giải năm
5328
Giải sáu
3908 - 1605 - 1932
Giải bẩy
230
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,5,8
3,6
3,5,8,8
0,2
0,3

0,1

6
6

Kết quả xổ số miền Trung - 21/12/2017
Thứ năm
Ngày: 21/12/2017
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
825594
Giải nhất
80228
Giải nhì
59836
Giải ba
47067 - 14846
Giải tư
15855 - 30330 - 16111 - 56897 - 94218 - 68965 - 34281
Giải năm
5460
Giải sáu
8658 - 7561 - 7692
Giải bẩy
841
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,8,8
8
0,6
1,6
5,8
0,1,5,7

1
2,4,7

Kết quả xổ số miền Trung - 14/12/2017
Thứ năm
Ngày: 14/12/2017
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
999031
Giải nhất
82590
Giải nhì
86315
Giải ba
35449 - 64924
Giải tư
95686 - 75213 - 68539 - 92212 - 00913 - 79840 - 31392
Giải năm
6861
Giải sáu
1110 - 9730 - 6177
Giải bẩy
563
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,2,3,3,5
4
0,1,9
0,2,9

1,3
7
6
0,2

Kết quả xổ số miền Trung - 07/12/2017
Thứ năm
Ngày: 07/12/2017
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
505728
Giải nhất
02045
Giải nhì
83921
Giải ba
27283 - 96047
Giải tư
62429 - 72214 - 89743 - 00681 - 04640 - 53966 - 76529
Giải năm
1441
Giải sáu
9867 - 1351 - 9805
Giải bẩy
514
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
4,4
1,8,9,9

0,1,3,5,7,8
1
6,7

1,3

Kết quả xổ số miền Trung - 30/11/2017
Thứ năm
Ngày: 30/11/2017
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
167307
Giải nhất
41705
Giải nhì
88274
Giải ba
75212 - 28039
Giải tư
57746 - 83590 - 79050 - 20149 - 85687 - 80803 - 42520
Giải năm
0555
Giải sáu
0359 - 3151 - 3712
Giải bẩy
798
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,7
2,2
0
9
6,9
0,1,2,5,9

4
7
0,8

Kết quả xổ số miền Trung - 23/11/2017
Thứ năm
Ngày: 23/11/2017
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
976769
Giải nhất
97045
Giải nhì
31832
Giải ba
43258 - 82677
Giải tư
23678 - 72635 - 14856 - 56903 - 46799 - 83305 - 53170
Giải năm
4458
Giải sáu
1619 - 3013 - 1833
Giải bẩy
481
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
3,9,9

2,3,5
5
6,8,8
9
0,7,8
1
9

Kết quả xổ số miền Trung - 16/11/2017
Thứ năm
Ngày: 16/11/2017
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
548369
Giải nhất
04868
Giải nhì
85001
Giải ba
97737 - 59115
Giải tư
53286 - 98426 - 20268 - 20300 - 30543 - 63409 - 00232
Giải năm
8669
Giải sáu
8333 - 0359 - 8923
Giải bẩy
156
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,9
5
3,6
2,3,7
3
6,8,9
8,8,9,9

6

Kết quả xổ số miền Trung - 09/11/2017
Thứ năm
Ngày: 09/11/2017
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
381106
Giải nhất
63906
Giải nhì
68688
Giải ba
95108 - 30115
Giải tư
59453 - 33664 - 43311 - 28699 - 16296 - 25700 - 77597
Giải năm
5522
Giải sáu
0273 - 5423 - 1273
Giải bẩy
534
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6,6,8
1,5
2,3
4
0
3
4
3,3
8
6,7,9

Kết quả xổ số miền Trung - 02/11/2017
Thứ năm
Ngày: 02/11/2017
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
834694
Giải nhất
33365
Giải nhì
46648
Giải ba
66199 - 60924
Giải tư
41019 - 00313 - 18764 - 75953 - 79107 - 26894 - 25927
Giải năm
8572
Giải sáu
6030 - 6333 - 3536
Giải bẩy
260
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
3,9
4,7
0,3,6
8
3,3
0,4,5
2

4,4,9

Kết quả xổ số miền Trung - 26/10/2017
Thứ năm
Ngày: 26/10/2017
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
254624
Giải nhất
10131
Giải nhì
51615
Giải ba
33124 - 81950
Giải tư
10380 - 12382 - 60315 - 89327 - 26713 - 78313 - 11862
Giải năm
2251
Giải sáu
3644 - 2370 - 3719
Giải bẩy
002
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
3,3,5,5,9
4,4,6,7
1
4
0,1
2
0
0,2

Kết quả xổ số miền Trung - 19/10/2017
Thứ năm
Ngày: 19/10/2017
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
950529
Giải nhất
10634
Giải nhì
06680
Giải ba
08163 - 98007
Giải tư
39357 - 90980 - 39810 - 22499 - 82519 - 22633 - 14371
Giải năm
9953
Giải sáu
9384 - 3980 - 2473
Giải bẩy
480
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,9
9
3,4
0
3,7
3
1,3
0,0,0,0,4
9

Kết quả xổ số miền Trung - 12/10/2017
Thứ năm
Ngày: 12/10/2017
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
945267
Giải nhất
09358
Giải nhì
29654
Giải ba
30743 - 85077
Giải tư
42042 - 62931 - 33063 - 85736 - 52593 - 83380 - 59948
Giải năm
8765
Giải sáu
8595 - 4483 - 9641
Giải bẩy
321
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


1
1,6
1,2,3,8
3,4,8
3,5,7
7
0,3
3,5

Kết quả xổ số miền Trung - 05/10/2017
Thứ năm
Ngày: 05/10/2017
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
936340
Giải nhất
82307
Giải nhì
33773
Giải ba
21698 - 28715
Giải tư
52877 - 84125 - 71128 - 05940 - 59427 - 28488 - 57270
Giải năm
9606
Giải sáu
5019 - 6027 - 7146
Giải bẩy
516
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7
5,6,9
5,6,7,7,8

0,0,6


0,3,7
8
8

Kết quả xổ số miền Trung - 28/09/2017
Thứ năm
Ngày: 28/09/2017
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
036238
Giải nhất
92135
Giải nhì
23668
Giải ba
83640 - 12203
Giải tư
06251 - 29877 - 55800 - 79584 - 91600 - 82035 - 76970
Giải năm
8402
Giải sáu
9743 - 6876 - 6019
Giải bẩy
171
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,2,3
9

5,5,8
0,3
1
8
0,1,6,7
0,4

Kết quả xổ số miền Trung - 21/09/2017
Thứ năm
Ngày: 21/09/2017
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
280854
Giải nhất
73962
Giải nhì
72991
Giải ba
34147 - 76722
Giải tư
36741 - 76596 - 40259 - 24205 - 06758 - 38758 - 44877
Giải năm
5815
Giải sáu
4602 - 8081 - 3471
Giải bẩy
023
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,8
5
2,3

1,7
4,8,8,9
2
1,7
1
1,6

Kết quả xổ số miền Trung - 14/09/2017
Thứ năm
Ngày: 14/09/2017
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
776396
Giải nhất
21004
Giải nhì
53194
Giải ba
58871 - 48121
Giải tư
02001 - 26033 - 47418 - 77770 - 37785 - 13767 - 24973
Giải năm
9509
Giải sáu
5904 - 6525 - 4056
Giải bẩy
775
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,4,4,9
8
1,5
3

6
7
0,1,3,5
5
4,6

Kết quả xổ số miền Trung - 07/09/2017
Thứ năm
Ngày: 07/09/2017
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
589095
Giải nhất
81002
Giải nhì
38540
Giải ba
26898 - 01187
Giải tư
48100 - 67197 - 11987 - 11577 - 94432 - 30116 - 12894
Giải năm
1925
Giải sáu
6835 - 1058 - 4903
Giải bẩy
557
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,3,9
6
5
2,5
0
7,8

7
7,7
4,5,7,8

Kết quả xổ số miền Trung - 31/08/2017
Thứ năm
Ngày: 31/08/2017
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
329026
Giải nhất
81799
Giải nhì
35855
Giải ba
68841 - 95032
Giải tư
27637 - 68657 - 28066 - 90400 - 77266 - 32773 - 20425
Giải năm
3079
Giải sáu
7400 - 7834 - 8708
Giải bẩy
328
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,8

5,6,8
2,4,7
1
5,7
6,6,8
3,9

9

Kết quả xổ số miền Trung - 24/08/2017
Thứ năm
Ngày: 24/08/2017
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
950211
Giải nhất
26416
Giải nhì
81179
Giải ba
48433 - 36395
Giải tư
58037 - 37848 - 21065 - 71318 - 73061 - 22015 - 97064
Giải năm
4999
Giải sáu
7152 - 7544 - 1638
Giải bẩy
666
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,5,6,8

3,7,8
4,8
2
1,4,5,6
9,9

5,9

Kết quả xổ số miền Trung - 17/08/2017
Thứ năm
Ngày: 17/08/2017
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
705819
Giải nhất
86701
Giải nhì
95832
Giải ba
82906 - 80750
Giải tư
15847 - 03462 - 52713 - 56323 - 69500 - 45009 - 31187
Giải năm
1140
Giải sáu
8067 - 6639 - 9194
Giải bẩy
735
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,6,9
3,9
3
2,5,9
0,7
0
2,7

7,9
4

Kết quả xổ số miền Trung - 10/08/2017
Thứ năm
Ngày: 10/08/2017
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
820470
Giải nhất
89650
Giải nhì
60856
Giải ba
18067 - 00249
Giải tư
67440 - 10240 - 73850 - 14258 - 14033 - 76773 - 77383
Giải năm
8274
Giải sáu
7141 - 0289 - 5972
Giải bẩy
513
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3

3
0,0,1,9
0,0,6,8
7
0,2,3,4
3,9
1

Kết quả xổ số miền Trung - 03/08/2017
Thứ năm
Ngày: 03/08/2017
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
650752
Giải nhất
24610
Giải nhì
20060
Giải ba
97062 - 20511
Giải tư
37435 - 79462 - 95353 - 65333 - 02251 - 75088 - 77181
Giải năm
2776
Giải sáu
7121 - 5103 - 3952
Giải bẩy
418
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,1,8
1
3,5

1,2,2,3
0,2,2,7
6
1,8

Kết quả xổ số miền Trung - 27/07/2017
Thứ năm
Ngày: 27/07/2017
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
736649
Giải nhất
49351
Giải nhì
31326
Giải ba
18237 - 36487
Giải tư
71936 - 23827 - 51305 - 60941 - 42193 - 68527 - 55811
Giải năm
2639
Giải sáu
4843 - 6850 - 7538
Giải bẩy
649
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
1,5
6,7,7
6,7,8,9
1,3,9,9
0,1


7
3

Kết quả xổ số miền Trung - 20/07/2017
Thứ năm
Ngày: 20/07/2017
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
616019
Giải nhất
92842
Giải nhì
03049
Giải ba
71576 - 11912
Giải tư
00337 - 33246 - 88347 - 15609 - 32563 - 29564 - 19303
Giải năm
5530
Giải sáu
8824 - 9841 - 3829
Giải bẩy
222
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
2,9
0,2,4,9
0,7
1,2,6,7,9

3,4
6


Kết quả xổ số miền Trung - 13/07/2017
Thứ năm
Ngày: 13/07/2017
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
344518
Giải nhất
53757
Giải nhì
30128
Giải ba
91838 - 53518
Giải tư
17114 - 25608 - 90734 - 13214 - 77078 - 63562 - 92573
Giải năm
3052
Giải sáu
3505 - 6118 - 7493
Giải bẩy
654
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8
4,4,8,8,8
8
4,8

2,4,7
2
3,8
6
3

Kết quả xổ số miền Trung - 06/07/2017
Thứ năm
Ngày: 06/07/2017
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
603092
Giải nhất
83656
Giải nhì
72611
Giải ba
47521 - 10833
Giải tư
22080 - 48974 - 45800 - 96882 - 63096 - 55922 - 11277
Giải năm
3594
Giải sáu
3026 - 1961 - 7048
Giải bẩy
827
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
1
1,2,6,7
3
8
6
1
4,7
0,2
2,4,6,8

Kết quả xổ số miền Trung - 29/06/2017
Thứ năm
Ngày: 29/06/2017
Xổ số Quảng trị
Giải đặc biệt
793464
Giải nhất
29831
Giải nhì
98599
Giải ba
52208 - 76436
Giải tư
23683 - 20374 - 45553 - 37618 - 98439 - 67822 - 73161
Giải năm
7662
Giải sáu
0661 - 2391 - 3428
Giải bẩy
770
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8
8
2,8
1,6,9

3
1,1,2,4
0,4
3
1,9