Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam

Sổ kết quả xổ số Vũng Tàu
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 16/04/2019
Thứ ba
Ngày: 16/04/2019
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
717709
Giải nhất
67939
Giải nhì
09430
Giải ba
35351 - 86655
Giải tư
01020 - 03570 - 26360 - 88822 - 16172 - 87750 - 19471
Giải năm
6557
Giải sáu
0737 - 2753 - 5154
Giải bẩy
305
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9

0,2,7
0,7,9

0,1,3,4,5,7
0
0,1,2


Kết quả xổ số miền Nam - 09/04/2019
Thứ ba
Ngày: 09/04/2019
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
994908
Giải nhất
16051
Giải nhì
94017
Giải ba
85786 - 71995
Giải tư
05319 - 54813 - 86450 - 68298 - 08204 - 78213 - 08603
Giải năm
3862
Giải sáu
7871 - 6382 - 8065
Giải bẩy
601
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,4,8
3,3,7,9


0
0,1
2,5
1
2,6
5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 02/04/2019
Thứ ba
Ngày: 02/04/2019
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
399553
Giải nhất
80152
Giải nhì
68017
Giải ba
70733 - 18057
Giải tư
58651 - 26771 - 03809 - 12080 - 07874 - 74193 - 89057
Giải năm
9340
Giải sáu
9419 - 2295 - 7409
Giải bẩy
224
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9,9
7,8,9
4
3
0
1,2,3,7,7

1,4
0
3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 26/03/2019
Thứ ba
Ngày: 26/03/2019
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
819623
Giải nhất
17628
Giải nhì
09957
Giải ba
60752 - 42671
Giải tư
87031 - 36937 - 08939 - 54808 - 28132 - 02434 - 36222
Giải năm
0155
Giải sáu
2987 - 3619 - 4383
Giải bẩy
586
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
9
2,3,6,8
1,2,4,7,9

2,5,7

1
3,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 19/03/2019
Thứ ba
Ngày: 19/03/2019
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
397520
Giải nhất
97931
Giải nhì
08714
Giải ba
66001 - 41325
Giải tư
83438 - 61392 - 73738 - 24520 - 70452 - 33475 - 86884
Giải năm
7106
Giải sáu
8365 - 0990 - 5636
Giải bẩy
185
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6
4
0,0,5
1,6,8,8

2,6
5
5
4,5
0,2

Kết quả xổ số miền Nam - 12/03/2019
Thứ ba
Ngày: 12/03/2019
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
242943
Giải nhất
79414
Giải nhì
19018
Giải ba
50531 - 49080
Giải tư
78169 - 16497 - 13672 - 08552 - 08783 - 48318 - 53557
Giải năm
2937
Giải sáu
9551 - 7412 - 7660
Giải bẩy
443
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,4,8,8

1,7
3,3
1,2,7
0,2,9
2
0,3
7

Kết quả xổ số miền Nam - 05/03/2019
Thứ ba
Ngày: 05/03/2019
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
798057
Giải nhất
15140
Giải nhì
13158
Giải ba
73780 - 71023
Giải tư
08277 - 36852 - 26134 - 02566 - 71546 - 48369 - 70410
Giải năm
9946
Giải sáu
8158 - 9884 - 1178
Giải bẩy
144
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0
3
4
0,4,6,6
2,7,8,8
6,9
0,7,8
0,4

Kết quả xổ số miền Nam - 26/02/2019
Thứ ba
Ngày: 26/02/2019
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
388512
Giải nhất
63136
Giải nhì
16426
Giải ba
04842 - 95861
Giải tư
94218 - 54630 - 50156 - 38099 - 14238 - 84236 - 46449
Giải năm
8776
Giải sáu
0511 - 1964 - 2734
Giải bẩy
438
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,2,8
6
0,4,6,6,8,8
2,9
6
1,4
6

4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 19/02/2019
Thứ ba
Ngày: 19/02/2019
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
961353
Giải nhất
65434
Giải nhì
96909
Giải ba
86359 - 11612
Giải tư
34313 - 37285 - 88542 - 93028 - 69809 - 20821 - 58174
Giải năm
1493
Giải sáu
9775 - 2793 - 1048
Giải bẩy
130
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9,9
2,3
1,8
0,4
2,8
3,9

4,5
1,5
3,3

Kết quả xổ số miền Nam - 12/02/2019
Thứ ba
Ngày: 12/02/2019
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
638965
Giải nhất
39979
Giải nhì
72521
Giải ba
37822 - 60546
Giải tư
41201 - 64828 - 75019 - 31980 - 82906 - 66788 - 14116
Giải năm
3967
Giải sáu
4878 - 3827 - 0572
Giải bẩy
363
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6
6,9
1,2,7,8

6

3,5,7
2,8,9
0,8
7

Kết quả xổ số miền Nam - 05/02/2019
Thứ ba
Ngày: 05/02/2019
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
673391
Giải nhất
27071
Giải nhì
02495
Giải ba
19789 - 75107
Giải tư
92240 - 29849 - 81775 - 95268 - 47000 - 71561 - 06434
Giải năm
6256
Giải sáu
9742 - 6733 - 4039
Giải bẩy
998
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7


3,4,9
0,2,9
6
1,7,8
1,5
9
1,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 29/01/2019
Thứ ba
Ngày: 29/01/2019
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
393340
Giải nhất
39808
Giải nhì
24824
Giải ba
92548 - 13980
Giải tư
54553 - 43141 - 12833 - 66500 - 88859 - 98012 - 44475
Giải năm
9028
Giải sáu
1709 - 6362 - 5333
Giải bẩy
989
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8,9
2
0,4,8
3,3
0,1,8
3,9
2
5
0,9

Kết quả xổ số miền Nam - 22/01/2019
Thứ ba
Ngày: 22/01/2019
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
026677
Giải nhất
31579
Giải nhì
94348
Giải ba
84013 - 86209
Giải tư
63241 - 01423 - 23471 - 55166 - 57203 - 23791 - 81580
Giải năm
8022
Giải sáu
7120 - 8850 - 2285
Giải bẩy
058
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,9
3
0,2,3
5
1,8
0,8
6
1,7,9
0,5
1

Kết quả xổ số miền Nam - 15/01/2019
Thứ ba
Ngày: 15/01/2019
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
760561
Giải nhất
30251
Giải nhì
58204
Giải ba
27071 - 75603
Giải tư
56389 - 00623 - 05912 - 29743 - 88418 - 62514 - 27731
Giải năm
1221
Giải sáu
2466 - 6184 - 1716
Giải bẩy
217
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,4
2,4,6,7,8
1,3
1
3
1
1,6
1
4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 08/01/2019
Thứ ba
Ngày: 08/01/2019
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
442676
Giải nhất
98651
Giải nhì
89636
Giải ba
02900 - 84542
Giải tư
39858 - 81254 - 56843 - 28817 - 26488 - 84476 - 89251
Giải năm
3189
Giải sáu
4913 - 7032 - 6191
Giải bẩy
545
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6
3,7

2,6
2,3,5
1,1,4,8

6,6
8,9
1

Kết quả xổ số miền Nam - 01/01/2019
Thứ ba
Ngày: 01/01/2019
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
120006
Giải nhất
91217
Giải nhì
32014
Giải ba
36448 - 72255
Giải tư
80112 - 29964 - 86466 - 64951 - 31915 - 02096 - 40748
Giải năm
5054
Giải sáu
2207 - 9550 - 6674
Giải bẩy
066
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6,7
2,4,5,7


8,8
0,1,4,5
4,6,6
4

6

Kết quả xổ số miền Nam - 25/12/2018
Thứ ba
Ngày: 25/12/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
704631
Giải nhất
76484
Giải nhì
39263
Giải ba
43311 - 84856
Giải tư
03670 - 82624 - 99261 - 66203 - 45603 - 51917 - 71111
Giải năm
7474
Giải sáu
5701 - 8410 - 3014
Giải bẩy
887
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,3,3
0,1,1,4,7
4
1

6
1,3
0,4
4,7

Kết quả xổ số miền Nam - 18/12/2018
Thứ ba
Ngày: 18/12/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
209665
Giải nhất
23232
Giải nhì
68014
Giải ba
68142 - 43718
Giải tư
10195 - 85801 - 62647 - 66897 - 62050 - 97627 - 28570
Giải năm
2232
Giải sáu
4792 - 5245 - 8672
Giải bẩy
988
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
4,8
7
2,2
2,5,5,7
0
5
0,2
8
2,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 11/12/2018
Thứ ba
Ngày: 11/12/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
717877
Giải nhất
75866
Giải nhì
99057
Giải ba
62929 - 08269
Giải tư
19480 - 01273 - 50123 - 29096 - 50152 - 40671 - 91060
Giải năm
4989
Giải sáu
1392 - 4085 - 9942
Giải bẩy
802
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2

3,9

2,8
2,7
0,6,9
1,3,7
0,5,9
2,6

Kết quả xổ số miền Nam - 04/12/2018
Thứ ba
Ngày: 04/12/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
327074
Giải nhất
58893
Giải nhì
05644
Giải ba
66833 - 31168
Giải tư
36390 - 98593 - 66287 - 15480 - 95018 - 90435 - 46364
Giải năm
8663
Giải sáu
8692 - 6499 - 4085
Giải bẩy
193
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8

3,5
4
8
3,4,8
4
0,5,7
0,2,3,3,3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 27/11/2018
Thứ ba
Ngày: 27/11/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
669232
Giải nhất
24717
Giải nhì
03347
Giải ba
76024 - 19054
Giải tư
31243 - 15469 - 40058 - 90103 - 13116 - 10397 - 80995
Giải năm
6035
Giải sáu
9549 - 0991 - 8148
Giải bẩy
135
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
6,7
4
2,5,5
3,7,8,8,9
4,8
9


1,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 20/11/2018
Thứ ba
Ngày: 20/11/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
908318
Giải nhất
22999
Giải nhì
45465
Giải ba
81108 - 34785
Giải tư
21591 - 08244 - 93337 - 60869 - 60787 - 48141 - 61314
Giải năm
2490
Giải sáu
0588 - 9773 - 8464
Giải bẩy
089
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
4,8

7
1,4

4,5,9
3
5,6,7,8,9
0,1,9

Kết quả xổ số miền Nam - 13/11/2018
Thứ ba
Ngày: 13/11/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
141230
Giải nhất
10098
Giải nhì
01224
Giải ba
27168 - 62843
Giải tư
27557 - 70702 - 39497 - 64686 - 10671 - 23098 - 63792
Giải năm
7214
Giải sáu
5788 - 4075 - 0585
Giải bẩy
208
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,8
4
4
0
3
7
8
1,5
5,6,8
2,7,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 06/11/2018
Thứ ba
Ngày: 06/11/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
166440
Giải nhất
70249
Giải nhì
08064
Giải ba
08560 - 15418
Giải tư
93414 - 47970 - 92404 - 48119 - 86080 - 32321 - 11810
Giải năm
3650
Giải sáu
6872 - 9944 - 2031
Giải bẩy
134
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0,4,8,9
1
1,4
0,4,9
0
0,4
0,2,4
0

Kết quả xổ số miền Nam - 30/10/2018
Thứ ba
Ngày: 30/10/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
074858
Giải nhất
71503
Giải nhì
58997
Giải ba
28814 - 10390
Giải tư
04605 - 68418 - 96088 - 14952 - 95846 - 52096 - 85780
Giải năm
1521
Giải sáu
7606 - 3686 - 1276
Giải bẩy
300
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,5,6,8
4,8
1

6
2,8

6
0,6,8
0,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 23/10/2018
Thứ ba
Ngày: 23/10/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
189826
Giải nhất
11562
Giải nhì
52631
Giải ba
49128 - 88349
Giải tư
22926 - 29092 - 21049 - 73661 - 12811 - 10290 - 59207
Giải năm
8385
Giải sáu
8323 - 9147 - 9679
Giải bẩy
845
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
1
3,6,6,8
1
5,7,9,9

1,2
9
2,5
0,2

Kết quả xổ số miền Nam - 16/10/2018
Thứ ba
Ngày: 16/10/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
163869
Giải nhất
62918
Giải nhì
20999
Giải ba
96367 - 36599
Giải tư
46365 - 98631 - 92976 - 59517 - 24852 - 71531 - 92981
Giải năm
4455
Giải sáu
2666 - 9819 - 8932
Giải bẩy
391
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7,8,9

1,1,2

2,5
5,6,7,9
6,6
1
1,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 09/10/2018
Thứ ba
Ngày: 09/10/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
852574
Giải nhất
73695
Giải nhì
64222
Giải ba
55545 - 15751
Giải tư
66923 - 28391 - 29348 - 95094 - 02543 - 72881 - 54166
Giải năm
8131
Giải sáu
1627 - 2614 - 1861
Giải bẩy
279
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
2,3,7
1
3,5,8
1,9
1,6
4,9
1
1,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 02/10/2018
Thứ ba
Ngày: 02/10/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
801205
Giải nhất
44697
Giải nhì
15170
Giải ba
58828 - 32344
Giải tư
60667 - 53705 - 12148 - 90436 - 98337 - 49687 - 08238
Giải năm
7480
Giải sáu
5806 - 1091 - 6700
Giải bẩy
121
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,5,5,6

1,8
6,7,8
4,8

7
0
0,7
1,7

Kết quả xổ số miền Nam - 25/09/2018
Thứ ba
Ngày: 25/09/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
338146
Giải nhất
35510
Giải nhì
24578
Giải ba
24422 - 69811
Giải tư
33081 - 93544 - 94754 - 95061 - 74175 - 92723 - 21482
Giải năm
2610
Giải sáu
3790 - 2319 - 7753
Giải bẩy
151
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,0,1,9
2,3

1,4,6
1,3,4
1
5,8
1,2
0