Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam

Sổ kết quả xổ số Vũng Tàu
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 11/12/2018
Thứ ba
Ngày: 11/12/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
717877
Giải nhất
75866
Giải nhì
99057
Giải ba
62929 - 08269
Giải tư
19480 - 01273 - 50123 - 29096 - 50152 - 40671 - 91060
Giải năm
4989
Giải sáu
1392 - 4085 - 9942
Giải bẩy
802
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2

3,9

2,8
2,7
0,6,9
1,3,7
0,5,9
2,6

Kết quả xổ số miền Nam - 04/12/2018
Thứ ba
Ngày: 04/12/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
327074
Giải nhất
58893
Giải nhì
05644
Giải ba
66833 - 31168
Giải tư
36390 - 98593 - 66287 - 15480 - 95018 - 90435 - 46364
Giải năm
8663
Giải sáu
8692 - 6499 - 4085
Giải bẩy
193
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8

3,5
4
8
3,4,8
4
0,5,7
0,2,3,3,3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 27/11/2018
Thứ ba
Ngày: 27/11/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
669232
Giải nhất
24717
Giải nhì
03347
Giải ba
76024 - 19054
Giải tư
31243 - 15469 - 40058 - 90103 - 13116 - 10397 - 80995
Giải năm
6035
Giải sáu
9549 - 0991 - 8148
Giải bẩy
135
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
6,7
4
2,5,5
3,7,8,8,9
4,8
9


1,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 20/11/2018
Thứ ba
Ngày: 20/11/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
908318
Giải nhất
22999
Giải nhì
45465
Giải ba
81108 - 34785
Giải tư
21591 - 08244 - 93337 - 60869 - 60787 - 48141 - 61314
Giải năm
2490
Giải sáu
0588 - 9773 - 8464
Giải bẩy
089
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
4,8

7
1,4

4,5,9
3
5,6,7,8,9
0,1,9

Kết quả xổ số miền Nam - 13/11/2018
Thứ ba
Ngày: 13/11/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
141230
Giải nhất
10098
Giải nhì
01224
Giải ba
27168 - 62843
Giải tư
27557 - 70702 - 39497 - 64686 - 10671 - 23098 - 63792
Giải năm
7214
Giải sáu
5788 - 4075 - 0585
Giải bẩy
208
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,8
4
4
0
3
7
8
1,5
5,6,8
2,7,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 06/11/2018
Thứ ba
Ngày: 06/11/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
166440
Giải nhất
70249
Giải nhì
08064
Giải ba
08560 - 15418
Giải tư
93414 - 47970 - 92404 - 48119 - 86080 - 32321 - 11810
Giải năm
3650
Giải sáu
6872 - 9944 - 2031
Giải bẩy
134
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0,4,8,9
1
1,4
0,4,9
0
0,4
0,2,4
0

Kết quả xổ số miền Nam - 30/10/2018
Thứ ba
Ngày: 30/10/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
074858
Giải nhất
71503
Giải nhì
58997
Giải ba
28814 - 10390
Giải tư
04605 - 68418 - 96088 - 14952 - 95846 - 52096 - 85780
Giải năm
1521
Giải sáu
7606 - 3686 - 1276
Giải bẩy
300
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,5,6,8
4,8
1

6
2,8

6
0,6,8
0,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 23/10/2018
Thứ ba
Ngày: 23/10/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
189826
Giải nhất
11562
Giải nhì
52631
Giải ba
49128 - 88349
Giải tư
22926 - 29092 - 21049 - 73661 - 12811 - 10290 - 59207
Giải năm
8385
Giải sáu
8323 - 9147 - 9679
Giải bẩy
845
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
1
3,6,6,8
1
5,7,9,9

1,2
9
2,5
0,2

Kết quả xổ số miền Nam - 16/10/2018
Thứ ba
Ngày: 16/10/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
163869
Giải nhất
62918
Giải nhì
20999
Giải ba
96367 - 36599
Giải tư
46365 - 98631 - 92976 - 59517 - 24852 - 71531 - 92981
Giải năm
4455
Giải sáu
2666 - 9819 - 8932
Giải bẩy
391
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7,8,9

1,1,2

2,5
5,6,7,9
6,6
1
1,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 09/10/2018
Thứ ba
Ngày: 09/10/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
852574
Giải nhất
73695
Giải nhì
64222
Giải ba
55545 - 15751
Giải tư
66923 - 28391 - 29348 - 95094 - 02543 - 72881 - 54166
Giải năm
8131
Giải sáu
1627 - 2614 - 1861
Giải bẩy
279
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
2,3,7
1
3,5,8
1,9
1,6
4,9
1
1,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 02/10/2018
Thứ ba
Ngày: 02/10/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
801205
Giải nhất
44697
Giải nhì
15170
Giải ba
58828 - 32344
Giải tư
60667 - 53705 - 12148 - 90436 - 98337 - 49687 - 08238
Giải năm
7480
Giải sáu
5806 - 1091 - 6700
Giải bẩy
121
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,5,5,6

1,8
6,7,8
4,8

7
0
0,7
1,7

Kết quả xổ số miền Nam - 25/09/2018
Thứ ba
Ngày: 25/09/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
338146
Giải nhất
35510
Giải nhì
24578
Giải ba
24422 - 69811
Giải tư
33081 - 93544 - 94754 - 95061 - 74175 - 92723 - 21482
Giải năm
2610
Giải sáu
3790 - 2319 - 7753
Giải bẩy
151
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,0,1,9
2,3

1,4,6
1,3,4
1
5,8
1,2
0

Kết quả xổ số miền Nam - 18/09/2018
Thứ ba
Ngày: 18/09/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
947679
Giải nhất
56622
Giải nhì
43048
Giải ba
21925 - 32107
Giải tư
45720 - 17394 - 67807 - 42715 - 75600 - 47966 - 40699
Giải năm
7507
Giải sáu
0839 - 9757 - 0270
Giải bẩy
604
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,7,7,7
4,5
0,2,5
9
8
7
6
0,9

4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 11/09/2018
Thứ ba
Ngày: 11/09/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
896123
Giải nhất
08147
Giải nhì
95313
Giải ba
77097 - 36235
Giải tư
35941 - 72229 - 69899 - 25685 - 69962 - 18356 - 64407
Giải năm
9142
Giải sáu
0644 - 2868 - 1710
Giải bẩy
796
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,3
3,9
5
1,2,4,7
6,7
2,8

5
6,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 04/09/2018
Thứ ba
Ngày: 04/09/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
952057
Giải nhất
05150
Giải nhì
31534
Giải ba
13277 - 64173
Giải tư
60281 - 38003 - 98003 - 46815 - 04064 - 83054 - 19663
Giải năm
9395
Giải sáu
4133 - 2871 - 8232
Giải bẩy
741
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3
5

2,3,4
1
0,4,7
3,4
1,3,7
1
5,5

Kết quả xổ số miền Nam - 28/08/2018
Thứ ba
Ngày: 28/08/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
702212
Giải nhất
87289
Giải nhì
58913
Giải ba
97070 - 10108
Giải tư
97276 - 41034 - 85575 - 63616 - 42558 - 56771 - 12562
Giải năm
1268
Giải sáu
3605 - 9513 - 5670
Giải bẩy
334
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,8
2,3,3,6

4,4

8
2,8
0,0,1,4,5,6
9

Kết quả xổ số miền Nam - 21/08/2018
Thứ ba
Ngày: 21/08/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
374123
Giải nhất
78998
Giải nhì
44329
Giải ba
27162 - 82620
Giải tư
15358 - 86997 - 94486 - 41296 - 59128 - 11311 - 08539
Giải năm
1933
Giải sáu
8385 - 0156 - 3754
Giải bẩy
123
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1
0,3,3,8,9
3,9

4,6,8
2

5,6
5,6,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 14/08/2018
Thứ ba
Ngày: 14/08/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
073408
Giải nhất
70745
Giải nhì
00514
Giải ba
34965 - 96620
Giải tư
75744 - 72425 - 66074 - 00830 - 80189 - 94761 - 90921
Giải năm
3247
Giải sáu
7739 - 5236 - 2389
Giải bẩy
541
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
4
0,1,5
0,6,9
1,4,5,7

1,5
4
9,9
2

Kết quả xổ số miền Nam - 07/08/2018
Thứ ba
Ngày: 07/08/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
569548
Giải nhất
57613
Giải nhì
23192
Giải ba
70602 - 71377
Giải tư
34125 - 20178 - 14930 - 01886 - 24429 - 12121 - 11213
Giải năm
9064
Giải sáu
9072 - 0756 - 4044
Giải bẩy
216
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
1,3,3,6
1,5,9
0
4,8
6
4
2,7,8
6
2

Kết quả xổ số miền Nam - 31/07/2018
Thứ ba
Ngày: 31/07/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
517112
Giải nhất
01068
Giải nhì
03700
Giải ba
24224 - 63652
Giải tư
04002 - 15226 - 23721 - 34060 - 16876 - 67057 - 92264
Giải năm
1985
Giải sáu
1202 - 9727 - 0834
Giải bẩy
388
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,2
2
1,4,6,7
4

2,7
0,4,8
6
5,8
0

Kết quả xổ số miền Nam - 24/07/2018
Thứ ba
Ngày: 24/07/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
708670
Giải nhất
30789
Giải nhì
59648
Giải ba
29065 - 77513
Giải tư
20999 - 41113 - 15436 - 69178 - 19739 - 22708 - 76701
Giải năm
9463
Giải sáu
0002 - 1122 - 2942
Giải bẩy
476
Giải tám
46
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,8
3,3
2
6,9
2,6,8

3,5
0,6,8
9
9

Kết quả xổ số miền Nam - 17/07/2018
Thứ ba
Ngày: 17/07/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
460725
Giải nhất
60052
Giải nhì
32092
Giải ba
41841 - 22050
Giải tư
83945 - 03472 - 11694 - 75272 - 75468 - 72160 - 76442
Giải năm
5298
Giải sáu
9853 - 8868 - 2508
Giải bẩy
276
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9

5

1,2,5
0,2,3
0,8,8
2,2,6

2,4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 10/07/2018
Thứ ba
Ngày: 10/07/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
589902
Giải nhất
09300
Giải nhì
06271
Giải ba
29338 - 54881
Giải tư
67520 - 41036 - 26744 - 36851 - 45601 - 57791 - 48853
Giải năm
5181
Giải sáu
3829 - 0974 - 0207
Giải bẩy
135
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,2,7

0,9
5,6,8
4
1,3

1,4
1,1,8
1

Kết quả xổ số miền Nam - 03/07/2018
Thứ ba
Ngày: 03/07/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
801893
Giải nhất
54675
Giải nhì
45358
Giải ba
23805 - 80756
Giải tư
77611 - 47552 - 45678 - 80098 - 51197 - 10292 - 54870
Giải năm
8031
Giải sáu
1328 - 2074 - 2084
Giải bẩy
716
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
1,6
8
1

2,6,8
4
0,4,5,8
4
2,3,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 26/06/2018
Thứ ba
Ngày: 26/06/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
582473
Giải nhất
06873
Giải nhì
27363
Giải ba
18317 - 35534
Giải tư
34057 - 62010 - 88955 - 40566 - 08341 - 69703 - 60280
Giải năm
8592
Giải sáu
5908 - 9267 - 1839
Giải bẩy
563
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
0,7

4,9
1
5,7
3,3,6,7
3,3
0,2
2

Kết quả xổ số miền Nam - 19/06/2018
Thứ ba
Ngày: 19/06/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
391630
Giải nhất
29928
Giải nhì
82606
Giải ba
14720 - 33264
Giải tư
22897 - 64552 - 06595 - 93759 - 42366 - 53202 - 29546
Giải năm
0238
Giải sáu
1108 - 2189 - 3927
Giải bẩy
703
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,6,8
5
0,7,8
0,8
6
2,9
4,6

9
5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 12/06/2018
Thứ ba
Ngày: 12/06/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
936076
Giải nhất
86473
Giải nhì
18922
Giải ba
30227 - 41015
Giải tư
37352 - 19847 - 73440 - 55315 - 31242 - 93904 - 25892
Giải năm
3478
Giải sáu
5735 - 5480 - 0562
Giải bẩy
701
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4
5,5
2,7
5
0,2,7
1,2
2
3,6,8
0
2

Kết quả xổ số miền Nam - 05/06/2018
Thứ ba
Ngày: 05/06/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
848879
Giải nhất
16313
Giải nhì
82613
Giải ba
44886 - 57692
Giải tư
77863 - 60643 - 42862 - 08694 - 73817 - 70607 - 52784
Giải năm
0908
Giải sáu
4182 - 3178 - 2689
Giải bẩy
044
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,8
3,3,7,7


3,4

2,3
8,9
2,4,6,9
2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 29/05/2018
Thứ ba
Ngày: 29/05/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
344338
Giải nhất
59646
Giải nhì
76430
Giải ba
70136 - 66315
Giải tư
24533 - 91760 - 24754 - 00018 - 67076 - 21264 - 50605
Giải năm
5738
Giải sáu
8554 - 4610 - 1248
Giải bẩy
010
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6
0,0,5,8

0,3,6,8,8
6,8
4,4
0,4
6


Kết quả xổ số miền Nam - 22/05/2018
Thứ ba
Ngày: 22/05/2018
Xổ số Vũng Tàu
Giải đặc biệt
955252
Giải nhất
79590
Giải nhì
80621
Giải ba
60252 - 26651
Giải tư
49618 - 15768 - 54250 - 93495 - 65639 - 81435 - 68721
Giải năm
5631
Giải sáu
2265 - 8000 - 2095
Giải bẩy
919
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4
8,9
1,1
1,5,9

0,1,2,2
5,8


0,5,5