Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Vĩnh Long
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 18/05/2018
Thứ sáu
Ngày: 18/05/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
268378
Giải nhất
27535
Giải nhì
31074
Giải ba
23103 - 72148
Giải tư
69375 - 10092 - 59277 - 86682 - 56008 - 38743 - 96116
Giải năm
3379
Giải sáu
3518 - 0591 - 6093
Giải bẩy
967
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
6,8

5
3,8

7
4,5,7,8,9
2,8
1,2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 11/05/2018
Thứ sáu
Ngày: 11/05/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
535419
Giải nhất
79720
Giải nhì
90852
Giải ba
10671 - 61843
Giải tư
92331 - 12204 - 09469 - 18618 - 41193 - 16730 - 75205
Giải năm
2315
Giải sáu
6407 - 3101 - 6357
Giải bẩy
688
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,5,7
5,8,9
0
0,1
3
2,7
4,9
1
8
3

Kết quả xổ số miền Nam - 04/05/2018
Thứ sáu
Ngày: 04/05/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
281533
Giải nhất
23176
Giải nhì
82382
Giải ba
32127 - 39143
Giải tư
31471 - 50394 - 77260 - 02009 - 22903 - 97308 - 89899
Giải năm
5423
Giải sáu
4239 - 3652 - 9645
Giải bẩy
767
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8,9

3,7
3,9
3,5
2
0,7
1,6
2,3
4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 27/04/2018
Thứ sáu
Ngày: 27/04/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
434112
Giải nhất
74949
Giải nhì
14690
Giải ba
90649 - 15646
Giải tư
76444 - 11187 - 00395 - 22880 - 49301 - 04512 - 36088
Giải năm
0359
Giải sáu
9432 - 4348 - 3548
Giải bẩy
839
Giải tám
46
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
2,2

2,9
4,6,6,8,8,9,9
9


0,7,8
0,5

Kết quả xổ số miền Nam - 20/04/2018
Thứ sáu
Ngày: 20/04/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
039146
Giải nhất
13376
Giải nhì
22834
Giải ba
59611 - 07396
Giải tư
42256 - 53537 - 32806 - 51307 - 65810 - 82749 - 87994
Giải năm
5784
Giải sáu
6096 - 4991 - 4444
Giải bẩy
756
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7
0,1

4,7
4,6,9
3,6,6

6
4
1,4,6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 13/04/2018
Thứ sáu
Ngày: 13/04/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
756582
Giải nhất
71253
Giải nhì
16732
Giải ba
34368 - 29441
Giải tư
62583 - 90483 - 76630 - 43069 - 18671 - 40597 - 94890
Giải năm
0109
Giải sáu
8364 - 6157 - 5122
Giải bẩy
536
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9

0,2
0,2,6
1
3,7
4,8,9
1
2,3,3
0,7

Kết quả xổ số miền Nam - 06/04/2018
Thứ sáu
Ngày: 06/04/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
212706
Giải nhất
35583
Giải nhì
04754
Giải ba
87129 - 04415
Giải tư
91803 - 99711 - 16945 - 47932 - 18132 - 48189 - 80168
Giải năm
4692
Giải sáu
4132 - 5905 - 1180
Giải bẩy
862
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,6
1,5
9
2,2,2
5
4
2,8
7
0,3,9
2

Kết quả xổ số miền Nam - 30/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 30/03/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
091415
Giải nhất
79329
Giải nhì
47341
Giải ba
55918 - 80228
Giải tư
12461 - 43545 - 18817 - 97714 - 64098 - 07052 - 19123
Giải năm
0660
Giải sáu
5432 - 4442 - 1032
Giải bẩy
627
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,4,5,7,8
3,7,8,9
2,2
1,2,5
2
0,1


8

Kết quả xổ số miền Nam - 23/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 23/03/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
469617
Giải nhất
14703
Giải nhì
48958
Giải ba
34079 - 15324
Giải tư
58750 - 88089 - 91348 - 10801 - 12585 - 28574 - 10744
Giải năm
0915
Giải sáu
6536 - 8425 - 3963
Giải bẩy
521
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3
5,7
1,4,5
6,7
4,8
0,8
3
4,9
5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 16/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 16/03/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
476705
Giải nhất
91030
Giải nhì
97189
Giải ba
40714 - 53259
Giải tư
14274 - 32545 - 48822 - 82768 - 27250 - 12756 - 93946
Giải năm
4823
Giải sáu
4945 - 1597 - 3615
Giải bẩy
460
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
4,5
2,3
0
5,5,6
0,6,9
0,8
4
9
4,7

Kết quả xổ số miền Nam - 09/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 09/03/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
590147
Giải nhất
10993
Giải nhì
80503
Giải ba
92162 - 36018
Giải tư
07044 - 95334 - 36162 - 85663 - 06895 - 50759 - 91655
Giải năm
6498
Giải sáu
8884 - 3052 - 7592
Giải bẩy
583
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
8

4
4,7
2,4,5,9
2,2,3

3,4
2,3,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 02/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 02/03/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
134302
Giải nhất
87606
Giải nhì
93283
Giải ba
92331 - 66891
Giải tư
00969 - 02855 - 89632 - 83603 - 96766 - 69650 - 38313
Giải năm
6166
Giải sáu
1656 - 9627 - 6144
Giải bẩy
323
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,6
3
3,7
1,2
4
0,5,6
6,6,9
4
3
1

Kết quả xổ số miền Nam - 23/02/2018
Thứ sáu
Ngày: 23/02/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
317773
Giải nhất
78825
Giải nhì
99418
Giải ba
75931 - 55425
Giải tư
76849 - 00605 - 59073 - 01629 - 46468 - 41436 - 22713
Giải năm
6322
Giải sáu
6188 - 1213 - 0004
Giải bẩy
028
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
3,3,8
2,5,5,8,9
1,6
9

8,9
3,3
8

Kết quả xổ số miền Nam - 16/02/2018
Thứ sáu
Ngày: 16/02/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
009059
Giải nhất
13846
Giải nhì
87471
Giải ba
74983 - 21502
Giải tư
93831 - 57150 - 95981 - 35128 - 04088 - 05344 - 62766
Giải năm
3395
Giải sáu
6868 - 1549 - 8170
Giải bẩy
510
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0
8
1,3
4,6,9
0,9
6,8
0,1
1,3,8
5

Kết quả xổ số miền Nam - 09/02/2018
Thứ sáu
Ngày: 09/02/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
086030
Giải nhất
25099
Giải nhì
01205
Giải ba
91458 - 98261
Giải tư
32477 - 45734 - 37535 - 78903 - 71238 - 11106 - 91653
Giải năm
1234
Giải sáu
5278 - 2450 - 6878
Giải bẩy
931
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,6


0,1,4,4,5,8

0,3,8
1
7,8,8

2,9

Kết quả xổ số miền Nam - 02/02/2018
Thứ sáu
Ngày: 02/02/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
968311
Giải nhất
16241
Giải nhì
87024
Giải ba
16847 - 38243
Giải tư
10935 - 61219 - 16775 - 05139 - 01768 - 90563 - 15279
Giải năm
2704
Giải sáu
4342 - 8866 - 0035
Giải bẩy
475
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
1,9
4
5,5,9
1,2,3,7

3,6,8
5,5,9

4

Kết quả xổ số miền Nam - 26/01/2018
Thứ sáu
Ngày: 26/01/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
535820
Giải nhất
77145
Giải nhì
09487
Giải ba
73189 - 31409
Giải tư
01008 - 61541 - 30201 - 68879 - 40047 - 08828 - 02831
Giải năm
7092
Giải sáu
7175 - 3498 - 6675
Giải bẩy
086
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8,9

0,8
1
1,5,7


5,5,9
6,7,9,9
2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 19/01/2018
Thứ sáu
Ngày: 19/01/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
827733
Giải nhất
31503
Giải nhì
79115
Giải ba
02586 - 86411
Giải tư
61237 - 58967 - 91649 - 91324 - 83626 - 21901 - 69768
Giải năm
9155
Giải sáu
0822 - 8463 - 7535
Giải bẩy
822
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3
1,4,5
2,2,4,6
3,5,7
9
5
3,7,8

6

Kết quả xổ số miền Nam - 12/01/2018
Thứ sáu
Ngày: 12/01/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
534847
Giải nhất
35909
Giải nhì
25914
Giải ba
58444 - 93080
Giải tư
36533 - 74577 - 59041 - 55677 - 04579 - 16253 - 73577
Giải năm
6548
Giải sáu
4510 - 3379 - 2610
Giải bẩy
605
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9
0,0,4

2,3
1,4,7,8
3

7,7,7,9,9
0

Kết quả xổ số miền Nam - 05/01/2018
Thứ sáu
Ngày: 05/01/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
553682
Giải nhất
56853
Giải nhì
65899
Giải ba
98862 - 44453
Giải tư
42930 - 55103 - 27786 - 96363 - 44319 - 71739 - 76282
Giải năm
1982
Giải sáu
6948 - 7463 - 7458
Giải bẩy
643
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
9

0,9
3,8
0,3,3,8
2,3,3

2,2,2,6
9

Kết quả xổ số miền Nam - 29/12/2017
Thứ sáu
Ngày: 29/12/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
710034
Giải nhất
85984
Giải nhì
46094
Giải ba
05547 - 90327
Giải tư
83538 - 11735 - 97037 - 03831 - 01308 - 63129 - 17339
Giải năm
1198
Giải sáu
5679 - 8461 - 8121
Giải bẩy
686
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8

1,7,9
1,4,5,7,8,9
7

1
9,9
4,6
4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 22/12/2017
Thứ sáu
Ngày: 22/12/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
934664
Giải nhất
57730
Giải nhì
51729
Giải ba
94995 - 53531
Giải tư
35103 - 08018 - 35070 - 08009 - 91350 - 63044 - 65067
Giải năm
9384
Giải sáu
1882 - 8232 - 0671
Giải bẩy
503
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3,9
8
9
0,1,2
4
0
4,7
0,1
2,4
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 15/12/2017
Thứ sáu
Ngày: 15/12/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
053854
Giải nhất
47765
Giải nhì
80958
Giải ba
87690 - 13941
Giải tư
02868 - 96208 - 65924 - 91875 - 23524 - 26459 - 74771
Giải năm
7361
Giải sáu
0719 - 3501 - 5453
Giải bẩy
486
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
9
4,4

1
3,4,8,9
1,5,8
1,5
6
0,6

Kết quả xổ số miền Nam - 08/12/2017
Thứ sáu
Ngày: 08/12/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
856288
Giải nhất
55960
Giải nhì
50764
Giải ba
85346 - 99076
Giải tư
06514 - 71954 - 29319 - 60552 - 96023 - 10800 - 64957
Giải năm
6097
Giải sáu
6509 - 4135 - 8610
Giải bẩy
138
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8,9
0,4,9
3
5,8
6
2,4,7
0,4
6
8
7

Kết quả xổ số miền Nam - 01/12/2017
Thứ sáu
Ngày: 01/12/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
215595
Giải nhất
83664
Giải nhì
69965
Giải ba
19587 - 00755
Giải tư
72084 - 20342 - 33964 - 13077 - 98049 - 14096 - 24397
Giải năm
8198
Giải sáu
4244 - 1205 - 2099
Giải bẩy
764
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
52,4,9
5
4,4,4,5
3,7
4,7
5,6,7,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 24/11/2017
Thứ sáu
Ngày: 24/11/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
911717
Giải nhất
47433
Giải nhì
54794
Giải ba
98290 - 29466
Giải tư
61365 - 77030 - 56295 - 89691 - 80853 - 60730 - 71876
Giải năm
3918
Giải sáu
2162 - 8168 - 4779
Giải bẩy
984
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7,8
9
0,0,3

3
2,5,6,8
6,9
4
0,1,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 17/11/2017
Thứ sáu
Ngày: 17/11/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
646735
Giải nhất
28411
Giải nhì
94737
Giải ba
21279 - 09990
Giải tư
26631 - 69493 - 06961 - 59722 - 60771 - 21756 - 03214
Giải năm
6245
Giải sáu
3086 - 7582 - 2760
Giải bẩy
284
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
1,4
2
1,5,7
5
6
0,1
1,9
2,4,6
0,3

Kết quả xổ số miền Nam - 10/11/2017
Thứ sáu
Ngày: 10/11/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
365676
Giải nhất
10684
Giải nhì
10252
Giải ba
55346 - 54996
Giải tư
08529 - 42941 - 90097 - 27242 - 08551 - 01758 - 82994
Giải năm
7573
Giải sáu
1946 - 7604 - 4143
Giải bẩy
870
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4

9
3
1,2,3,6,6
1,2,8

0,3,6
4
4,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 03/11/2017
Thứ sáu
Ngày: 03/11/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
506266
Giải nhất
44721
Giải nhì
02717
Giải ba
50872 - 36333
Giải tư
70083 - 35311 - 65683 - 55675 - 17732 - 96967 - 58998
Giải năm
8435
Giải sáu
3158 - 7312 - 1039
Giải bẩy
132
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,2,7
1
2,2,3,5,9

8
4,6,7
2,5
3,3
8

Kết quả xổ số miền Nam - 27/10/2017
Thứ sáu
Ngày: 27/10/2017
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
313550
Giải nhất
11432
Giải nhì
58925
Giải ba
91560 - 48423
Giải tư
84040 - 40961 - 32296 - 10612 - 23178 - 70809 - 66768
Giải năm
0216
Giải sáu
6527 - 7930 - 5829
Giải bẩy
338
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2,6
3,5,7,9
0,2,8
0
0
0,1,8
8

3,6