Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Vĩnh Long
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 21/09/2018
Thứ sáu
Ngày: 21/09/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
263285
Giải nhất
86704
Giải nhì
02857
Giải ba
37302 - 99287
Giải tư
24293 - 46559 - 99712 - 03529 - 06113 - 15606 - 89134
Giải năm
5481
Giải sáu
3652 - 9099 - 6821
Giải bẩy
913
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,6
2,3,3
1,9
4

2,7,9
0

1,5,7
3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 14/09/2018
Thứ sáu
Ngày: 14/09/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
234699
Giải nhất
27647
Giải nhì
66581
Giải ba
53151 - 16152
Giải tư
01015 - 32474 - 09401 - 64818 - 24664 - 61599 - 06742
Giải năm
2710
Giải sáu
3031 - 1459 - 5802
Giải bẩy
148
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2
0,5,8
6
1
2,7,8
1,2,9
4
4
1
9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 07/09/2018
Thứ sáu
Ngày: 07/09/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
863216
Giải nhất
73290
Giải nhì
79441
Giải ba
23794 - 84022
Giải tư
59313 - 36777 - 27077 - 89346 - 55456 - 46651 - 18819
Giải năm
5395
Giải sáu
1560 - 5003 - 1740
Giải bẩy
441
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
3,6,9
2

0,1,1,6
1,6
0,8
7,7

0,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 31/08/2018
Thứ sáu
Ngày: 31/08/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
311623
Giải nhất
45431
Giải nhì
25812
Giải ba
76524 - 60854
Giải tư
81465 - 21634 - 80481 - 64475 - 47847 - 67182 - 12140
Giải năm
7428
Giải sáu
8837 - 9534 - 9446
Giải bẩy
430
Giải tám
70
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2
3,4,8
0,1,4,4,7
0,6,7
4
5
0,5
1,2

Kết quả xổ số miền Nam - 24/08/2018
Thứ sáu
Ngày: 24/08/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
939863
Giải nhất
46370
Giải nhì
21565
Giải ba
36102 - 05394
Giải tư
17865 - 01451 - 66363 - 35265 - 85703 - 12596 - 74133
Giải năm
1610
Giải sáu
3144 - 7399 - 7808
Giải bẩy
732
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,8
0

2,3
4
1
0,3,3,5,5,5
0

4,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 17/08/2018
Thứ sáu
Ngày: 17/08/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
974717
Giải nhất
35318
Giải nhì
91042
Giải ba
68374 - 13468
Giải tư
48462 - 99946 - 26516 - 64506 - 97108 - 42059 - 74226
Giải năm
5689
Giải sáu
7404 - 3779 - 4801
Giải bẩy
236
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,6,8
6,7,8
6
6
2,6
9
2,3,8
4,9
9

Kết quả xổ số miền Nam - 10/08/2018
Thứ sáu
Ngày: 10/08/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
319790
Giải nhất
82714
Giải nhì
47940
Giải ba
41246 - 79881
Giải tư
25649 - 31109 - 44105 - 07207 - 39751 - 16455 - 00828
Giải năm
4377
Giải sáu
8387 - 6721 - 4355
Giải bẩy
631
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7,9
4
0,1,8
1
0,6,9
1,5,5

7
1,7
0

Kết quả xổ số miền Nam - 03/08/2018
Thứ sáu
Ngày: 03/08/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
626390
Giải nhất
61634
Giải nhì
95557
Giải ba
56745 - 40839
Giải tư
41571 - 93590 - 48666 - 72697 - 63547 - 61310 - 92207
Giải năm
3935
Giải sáu
7350 - 8299 - 1002
Giải bẩy
975
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,7
0

4,5,9
5,7
0,7
6
1,5
4
0,0,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 27/07/2018
Thứ sáu
Ngày: 27/07/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
929814
Giải nhất
17613
Giải nhì
45474
Giải ba
86608 - 01270
Giải tư
00815 - 41529 - 90541 - 17081 - 17804 - 08825 - 88323
Giải năm
2411
Giải sáu
7188 - 2822 - 5060
Giải bẩy
103
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,8
1,3,4,5
2,3,5,9

1

0
0,4
1,8
2

Kết quả xổ số miền Nam - 20/07/2018
Thứ sáu
Ngày: 20/07/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
019629
Giải nhất
91278
Giải nhì
28990
Giải ba
13253 - 68007
Giải tư
56728 - 51765 - 61907 - 45662 - 39498 - 73304 - 40652
Giải năm
2673
Giải sáu
2383 - 2621 - 3103
Giải bẩy
111
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,7,7,9
1
1,8,9


2,3
2,5
3,8
3
0,8

Kết quả xổ số miền Nam - 13/07/2018
Thứ sáu
Ngày: 13/07/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
930945
Giải nhất
42216
Giải nhì
47776
Giải ba
35486 - 50726
Giải tư
34691 - 80585 - 24786 - 69588 - 78722 - 40471 - 55065
Giải năm
2179
Giải sáu
0802 - 6753 - 5156
Giải bẩy
084
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
6
2,6

4,5
3,6
5
1,6,9
4,5,6,6,8
1

Kết quả xổ số miền Nam - 06/07/2018
Thứ sáu
Ngày: 06/07/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
557238
Giải nhất
49316
Giải nhì
49939
Giải ba
37593 - 12812
Giải tư
62010 - 34983 - 39952 - 02996 - 11528 - 53051 - 40501
Giải năm
4288
Giải sáu
8840 - 1991 - 9114
Giải bẩy
490
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0,2,4,6
3,8
8,9
0
1,2


3,8
0,1,3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 29/06/2018
Thứ sáu
Ngày: 29/06/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
834267
Giải nhất
55069
Giải nhì
57264
Giải ba
74139 - 29950
Giải tư
86606 - 56139 - 41393 - 16367 - 62385 - 06340 - 91425
Giải năm
0525
Giải sáu
0631 - 8912 - 3242
Giải bẩy
159
Giải tám
98
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
2
5,5
1,9,9
0,2
0,9
4,7,7,9

5
3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 22/06/2018
Thứ sáu
Ngày: 22/06/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
128772
Giải nhất
70428
Giải nhì
99613
Giải ba
96666 - 06111
Giải tư
22311 - 44352 - 37957 - 22300 - 55441 - 09036 - 36459
Giải năm
8192
Giải sáu
2113 - 9906 - 8955
Giải bẩy
216
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6
1,1,3,3,6
1,8
6
1
2,5,7,9
6
2

2

Kết quả xổ số miền Nam - 15/06/2018
Thứ sáu
Ngày: 15/06/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
160628
Giải nhất
20581
Giải nhì
51328
Giải ba
75213 - 43834
Giải tư
04593 - 49681 - 13122 - 75265 - 47257 - 42886 - 08337
Giải năm
2908
Giải sáu
6521 - 9566 - 2425
Giải bẩy
503
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
3
1,2,5,6,8,8
4,7

7
5,6

1,1,6
3

Kết quả xổ số miền Nam - 08/06/2018
Thứ sáu
Ngày: 08/06/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
501566
Giải nhất
99477
Giải nhì
83283
Giải ba
62868 - 44444
Giải tư
32358 - 72143 - 47148 - 52704 - 21514 - 78632 - 81665
Giải năm
6117
Giải sáu
4170 - 0819 - 6348
Giải bẩy
173
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
4,7,9

2
3,4,8,8
6,8
5,6,8
0,3,7
3

Kết quả xổ số miền Nam - 01/06/2018
Thứ sáu
Ngày: 01/06/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
719267
Giải nhất
41419
Giải nhì
02209
Giải ba
03547 - 05164
Giải tư
14504 - 46474 - 09096 - 81406 - 60675 - 24380 - 46519
Giải năm
4906
Giải sáu
6900 - 0917 - 3345
Giải bẩy
181
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,6,6,9
7,9,9


5,7

4,7,9
4,5
0,1
6

Kết quả xổ số miền Nam - 25/05/2018
Thứ sáu
Ngày: 25/05/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
598291
Giải nhất
85282
Giải nhì
47429
Giải ba
38847 - 18065
Giải tư
15934 - 29619 - 04654 - 96746 - 41170 - 98994 - 89288
Giải năm
3702
Giải sáu
8908 - 6583 - 8954
Giải bẩy
586
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
9
9
4
6,7
4,4
0,5
0
2,3,6,8
1,4

Kết quả xổ số miền Nam - 18/05/2018
Thứ sáu
Ngày: 18/05/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
268378
Giải nhất
27535
Giải nhì
31074
Giải ba
23103 - 72148
Giải tư
69375 - 10092 - 59277 - 86682 - 56008 - 38743 - 96116
Giải năm
3379
Giải sáu
3518 - 0591 - 6093
Giải bẩy
967
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
6,8

5
3,8

7
4,5,7,8,9
2,8
1,2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 11/05/2018
Thứ sáu
Ngày: 11/05/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
535419
Giải nhất
79720
Giải nhì
90852
Giải ba
10671 - 61843
Giải tư
92331 - 12204 - 09469 - 18618 - 41193 - 16730 - 75205
Giải năm
2315
Giải sáu
6407 - 3101 - 6357
Giải bẩy
688
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,5,7
5,8,9
0
0,1
3
2,7
4,9
1
8
3

Kết quả xổ số miền Nam - 04/05/2018
Thứ sáu
Ngày: 04/05/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
281533
Giải nhất
23176
Giải nhì
82382
Giải ba
32127 - 39143
Giải tư
31471 - 50394 - 77260 - 02009 - 22903 - 97308 - 89899
Giải năm
5423
Giải sáu
4239 - 3652 - 9645
Giải bẩy
767
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8,9

3,7
3,9
3,5
2
0,7
1,6
2,3
4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 27/04/2018
Thứ sáu
Ngày: 27/04/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
434112
Giải nhất
74949
Giải nhì
14690
Giải ba
90649 - 15646
Giải tư
76444 - 11187 - 00395 - 22880 - 49301 - 04512 - 36088
Giải năm
0359
Giải sáu
9432 - 4348 - 3548
Giải bẩy
839
Giải tám
46
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
2,2

2,9
4,6,6,8,8,9,9
9


0,7,8
0,5

Kết quả xổ số miền Nam - 20/04/2018
Thứ sáu
Ngày: 20/04/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
039146
Giải nhất
13376
Giải nhì
22834
Giải ba
59611 - 07396
Giải tư
42256 - 53537 - 32806 - 51307 - 65810 - 82749 - 87994
Giải năm
5784
Giải sáu
6096 - 4991 - 4444
Giải bẩy
756
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7
0,1

4,7
4,6,9
3,6,6

6
4
1,4,6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 13/04/2018
Thứ sáu
Ngày: 13/04/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
756582
Giải nhất
71253
Giải nhì
16732
Giải ba
34368 - 29441
Giải tư
62583 - 90483 - 76630 - 43069 - 18671 - 40597 - 94890
Giải năm
0109
Giải sáu
8364 - 6157 - 5122
Giải bẩy
536
Giải tám
20
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9

0,2
0,2,6
1
3,7
4,8,9
1
2,3,3
0,7

Kết quả xổ số miền Nam - 06/04/2018
Thứ sáu
Ngày: 06/04/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
212706
Giải nhất
35583
Giải nhì
04754
Giải ba
87129 - 04415
Giải tư
91803 - 99711 - 16945 - 47932 - 18132 - 48189 - 80168
Giải năm
4692
Giải sáu
4132 - 5905 - 1180
Giải bẩy
862
Giải tám
77
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,6
1,5
9
2,2,2
5
4
2,8
7
0,3,9
2

Kết quả xổ số miền Nam - 30/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 30/03/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
091415
Giải nhất
79329
Giải nhì
47341
Giải ba
55918 - 80228
Giải tư
12461 - 43545 - 18817 - 97714 - 64098 - 07052 - 19123
Giải năm
0660
Giải sáu
5432 - 4442 - 1032
Giải bẩy
627
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,4,5,7,8
3,7,8,9
2,2
1,2,5
2
0,1


8

Kết quả xổ số miền Nam - 23/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 23/03/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
469617
Giải nhất
14703
Giải nhì
48958
Giải ba
34079 - 15324
Giải tư
58750 - 88089 - 91348 - 10801 - 12585 - 28574 - 10744
Giải năm
0915
Giải sáu
6536 - 8425 - 3963
Giải bẩy
521
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3
5,7
1,4,5
6,7
4,8
0,8
3
4,9
5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 16/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 16/03/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
476705
Giải nhất
91030
Giải nhì
97189
Giải ba
40714 - 53259
Giải tư
14274 - 32545 - 48822 - 82768 - 27250 - 12756 - 93946
Giải năm
4823
Giải sáu
4945 - 1597 - 3615
Giải bẩy
460
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
4,5
2,3
0
5,5,6
0,6,9
0,8
4
9
4,7

Kết quả xổ số miền Nam - 09/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 09/03/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
590147
Giải nhất
10993
Giải nhì
80503
Giải ba
92162 - 36018
Giải tư
07044 - 95334 - 36162 - 85663 - 06895 - 50759 - 91655
Giải năm
6498
Giải sáu
8884 - 3052 - 7592
Giải bẩy
583
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
8

4
4,7
2,4,5,9
2,2,3

3,4
2,3,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 02/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 02/03/2018
Xổ số Vĩnh Long
Giải đặc biệt
134302
Giải nhất
87606
Giải nhì
93283
Giải ba
92331 - 66891
Giải tư
00969 - 02855 - 89632 - 83603 - 96766 - 69650 - 38313
Giải năm
6166
Giải sáu
1656 - 9627 - 6144
Giải bẩy
323
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,6
3
3,7
1,2
4
0,5,6
6,6,9
4
3
1