Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam

Sổ kết quả xổ số Trà Vinh
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 19/04/2019
Thứ sáu
Ngày: 19/04/2019
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
403055
Giải nhất
96684
Giải nhì
52591
Giải ba
89581 - 44490
Giải tư
67294 - 08250 - 01142 - 34308 - 12030 - 00638 - 67512
Giải năm
2806
Giải sáu
2273 - 4075 - 6968
Giải bẩy
273
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8
2

0,8,8
2
0,5
8
3,3,5
1,4
0,1,4

Kết quả xổ số miền Nam - 12/04/2019
Thứ sáu
Ngày: 12/04/2019
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
758459
Giải nhất
75607
Giải nhì
07973
Giải ba
09767 - 02067
Giải tư
78279 - 28220 - 66444 - 73633 - 80975 - 23512 - 90167
Giải năm
5088
Giải sáu
9723 - 1569 - 9238
Giải bẩy
301
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7
2
0,3
3,8
4
8,9
7,7,7,9
3,5,9
8

Kết quả xổ số miền Nam - 05/04/2019
Thứ sáu
Ngày: 05/04/2019
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
933420
Giải nhất
64171
Giải nhì
99588
Giải ba
14436 - 52718
Giải tư
14615 - 77311 - 38001 - 73507 - 89042 - 43293 - 42411
Giải năm
9332
Giải sáu
8020 - 4074 - 1578
Giải bẩy
908
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7,8
1,1,5,5,8
0,0
2,6
2


1,4,8
8
3

Kết quả xổ số miền Nam - 29/03/2019
Thứ sáu
Ngày: 29/03/2019
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
333702
Giải nhất
32679
Giải nhì
26682
Giải ba
39936 - 35078
Giải tư
35828 - 94218 - 62867 - 43882 - 35028 - 11591 - 29697
Giải năm
7536
Giải sáu
1140 - 2522 - 8993
Giải bẩy
987
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
8
2,8,8
6,6
0

7
6,8,9
2,2,7
1,3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 22/03/2019
Thứ sáu
Ngày: 22/03/2019
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
915471
Giải nhất
93338
Giải nhì
16966
Giải ba
39747 - 87422
Giải tư
81818 - 46099 - 82346 - 18573 - 60181 - 09502 - 09172
Giải năm
7970
Giải sáu
9061 - 8719 - 2567
Giải bẩy
971
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
8,9
2
8
6,7

1,6,7
0,1,1,2,3
1
5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 15/03/2019
Thứ sáu
Ngày: 15/03/2019
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
763487
Giải nhất
80979
Giải nhì
73622
Giải ba
29968 - 94645
Giải tư
47402 - 97591 - 93270 - 90325 - 63330 - 63533 - 59736
Giải năm
6484
Giải sáu
3828 - 0163 - 8790
Giải bẩy
634
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2

2,5,8
0,3,4,6
5

3,8
0,9,9
4,7
0,1

Kết quả xổ số miền Nam - 08/03/2019
Thứ sáu
Ngày: 08/03/2019
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
148835
Giải nhất
37741
Giải nhì
50730
Giải ba
72630 - 11019
Giải tư
80052 - 76726 - 75413 - 56945 - 89514 - 30566 - 16494
Giải năm
1677
Giải sáu
0799 - 8295 - 9594
Giải bẩy
887
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,4,9
6
0,0,5
1,5
2
6
7
7,7
4,4,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 01/03/2019
Thứ sáu
Ngày: 01/03/2019
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
476211
Giải nhất
68277
Giải nhì
96218
Giải ba
70842 - 49460
Giải tư
00438 - 79269 - 30969 - 09126 - 58706 - 82551 - 03535
Giải năm
1370
Giải sáu
0870 - 1611 - 7896
Giải bẩy
624
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
1,1,8
4,6
5,8
2
1,9
0,9,9
0,0,7

6

Kết quả xổ số miền Nam - 22/02/2019
Thứ sáu
Ngày: 22/02/2019
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
662427
Giải nhất
39756
Giải nhì
79173
Giải ba
33173 - 76660
Giải tư
70287 - 32953 - 64886 - 25219 - 90267 - 98496 - 32883
Giải năm
9985
Giải sáu
5786 - 8077 - 4908
Giải bẩy
711
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
1,9
7


3,6
0,7
3,3,7
3,5,6,6,7
2,6

Kết quả xổ số miền Nam - 15/02/2019
Thứ sáu
Ngày: 15/02/2019
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
558314
Giải nhất
17551
Giải nhì
69503
Giải ba
06635 - 99668
Giải tư
49827 - 63077 - 28439 - 78280 - 98393 - 24908 - 55513
Giải năm
0114
Giải sáu
2580 - 5066 - 8595
Giải bẩy
622
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
3,4,4,7
2,7
5,9

1
6,8
7
0,0
3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 08/02/2019
Thứ sáu
Ngày: 08/02/2019
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
686559
Giải nhất
23556
Giải nhì
17305
Giải ba
05284 - 37373
Giải tư
46352 - 93557 - 77930 - 45089 - 54911 - 15289 - 70474
Giải năm
2909
Giải sáu
1435 - 8467 - 0722
Giải bẩy
480
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9
1
2
0,2,5

2,6,7,9
7
3,4
0,4,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 01/02/2019
Thứ sáu
Ngày: 01/02/2019
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
166563
Giải nhất
14895
Giải nhì
21500
Giải ba
14211 - 85695
Giải tư
50072 - 77297 - 70117 - 68691 - 32423 - 33017 - 01515
Giải năm
2701
Giải sáu
1795 - 8922 - 1337
Giải bẩy
272
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1
1,5,7,7
2,3
7


3
2,2
6
1,5,5,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 25/01/2019
Thứ sáu
Ngày: 25/01/2019
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
760420
Giải nhất
97027
Giải nhì
78742
Giải ba
57764 - 89797
Giải tư
89233 - 78643 - 66495 - 69437 - 71240 - 24285 - 18328
Giải năm
3819
Giải sáu
2722 - 8263 - 4320
Giải bẩy
409
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
9
0,0,2,7,8
3,7
0,2,3
1
3,4

5
5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 18/01/2019
Thứ sáu
Ngày: 18/01/2019
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
465444
Giải nhất
72262
Giải nhì
21220
Giải ba
65828 - 43967
Giải tư
27963 - 18239 - 67138 - 99426 - 98485 - 49511 - 77023
Giải năm
9661
Giải sáu
1167 - 0847 - 9257
Giải bẩy
824
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1
0,3,4,6,8
8,8,9
4,7
7
1,2,3,7,7

5

Kết quả xổ số miền Nam - 11/01/2019
Thứ sáu
Ngày: 11/01/2019
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
439242
Giải nhất
37276
Giải nhì
76099
Giải ba
17584 - 45595
Giải tư
68481 - 12107 - 89905 - 72158 - 92327 - 44091 - 95988
Giải năm
8506
Giải sáu
0419 - 0048 - 5986
Giải bẩy
599
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6,7
9
7

2,8
8

6
1,4,6,8
1,1,5,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 04/01/2019
Thứ sáu
Ngày: 04/01/2019
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
162804
Giải nhất
72993
Giải nhì
84993
Giải ba
74543 - 44667
Giải tư
43530 - 33026 - 20702 - 39008 - 36039 - 65148 - 60164
Giải năm
9989
Giải sáu
0681 - 3838 - 5855
Giải bẩy
126
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,8

6,6
0,8,9
3,8
5
4,7
6
1,9
3,3

Kết quả xổ số miền Nam - 28/12/2018
Thứ sáu
Ngày: 28/12/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
977829
Giải nhất
27626
Giải nhì
88833
Giải ba
03591 - 88697
Giải tư
35601 - 99626 - 14816 - 50600 - 99682 - 93914 - 09146
Giải năm
5202
Giải sáu
6489 - 0556 - 4358
Giải bẩy
872
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,2
4,6
6,6,6,9
3
6
6,8

2
2,9
1,7

Kết quả xổ số miền Nam - 21/12/2018
Thứ sáu
Ngày: 21/12/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
461949
Giải nhất
36781
Giải nhì
42091
Giải ba
79492 - 33437
Giải tư
04410 - 33013 - 53699 - 44688 - 38579 - 27281 - 19101
Giải năm
5449
Giải sáu
5999 - 0262 - 9703
Giải bẩy
522
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3
0,3,7
2
7
9,9

2
9
1,1,8
1,2,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 14/12/2018
Thứ sáu
Ngày: 14/12/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
103246
Giải nhất
86762
Giải nhì
21840
Giải ba
18787 - 34325
Giải tư
56066 - 88723 - 52167 - 15443 - 11693 - 80897 - 52945
Giải năm
1443
Giải sáu
2895 - 7399 - 0796
Giải bẩy
475
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


3,5

0,3,3,5,6

2,6,7
5
7
0,3,5,6,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 07/12/2018
Thứ sáu
Ngày: 07/12/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
991602
Giải nhất
65114
Giải nhì
09629
Giải ba
01205 - 35081
Giải tư
79794 - 10500 - 38790 - 13275 - 12495 - 05314 - 82788
Giải năm
4724
Giải sáu
4703 - 6040 - 0399
Giải bẩy
283
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,3,5
4,4
4,9

0
9

5
1,3,8
0,4,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 30/11/2018
Thứ sáu
Ngày: 30/11/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
946166
Giải nhất
72502
Giải nhì
85915
Giải ba
29092 - 61159
Giải tư
74218 - 59178 - 14004 - 51000 - 45769 - 33683 - 78127
Giải năm
6804
Giải sáu
7175 - 0181 - 5108
Giải bẩy
374
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,4,4,8
5,8
7


9
6,9
4,5,8
1,3
2,6

Kết quả xổ số miền Nam - 23/11/2018
Thứ sáu
Ngày: 23/11/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
830257
Giải nhất
86730
Giải nhì
37265
Giải ba
28098 - 63407
Giải tư
13637 - 38005 - 55102 - 40634 - 80689 - 64878 - 49921
Giải năm
1853
Giải sáu
9693 - 4532 - 9250
Giải bẩy
549
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,7

1
0,2,2,4,7
9
0,3,7
5
8
9
3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 16/11/2018
Thứ sáu
Ngày: 16/11/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
647718
Giải nhất
37731
Giải nhì
17525
Giải ba
47153 - 28257
Giải tư
43569 - 52436 - 49727 - 96124 - 43935 - 11382 - 60590
Giải năm
2595
Giải sáu
5324 - 0186 - 2832
Giải bẩy
366
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8
4,4,5,7
1,2,5,6

3,7
6,9

2,6
0,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 09/11/2018
Thứ sáu
Ngày: 09/11/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
663615
Giải nhất
94317
Giải nhì
58646
Giải ba
91746 - 61265
Giải tư
94492 - 80541 - 01292 - 75051 - 05087 - 29603 - 14843
Giải năm
3304
Giải sáu
0891 - 3093 - 2572
Giải bẩy
451
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4
5,7


1,3,6,6
1,1
5
2,3
7
1,2,2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 02/11/2018
Thứ sáu
Ngày: 02/11/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
690575
Giải nhất
07547
Giải nhì
66029
Giải ba
54203 - 26276
Giải tư
62232 - 74048 - 15151 - 48817 - 85718 - 92903 - 01471
Giải năm
5622
Giải sáu
0757 - 7114 - 0676
Giải bẩy
570
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3
4,7,8
2,9
2
7,8
1,7
2
0,1,5,6,6


Kết quả xổ số miền Nam - 26/10/2018
Thứ sáu
Ngày: 26/10/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
326565
Giải nhất
27969
Giải nhì
68143
Giải ba
08133 - 60164
Giải tư
62926 - 54548 - 24189 - 60625 - 90909 - 08282 - 37914
Giải năm
6976
Giải sáu
4848 - 0930 - 5878
Giải bẩy
800
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,9
4
5,6
0,0,3
3,8,8

4,5,9
6,8
2,9

Kết quả xổ số miền Nam - 19/10/2018
Thứ sáu
Ngày: 19/10/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
344180
Giải nhất
51505
Giải nhì
96764
Giải ba
98997 - 77740
Giải tư
10534 - 77492 - 43895 - 45030 - 09313 - 01641 - 17344
Giải năm
1518
Giải sáu
1042 - 0652 - 0922
Giải bẩy
051
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
3,8
2
0,4
0,1,2,4
1,2
4

0,7
2,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 12/10/2018
Thứ sáu
Ngày: 12/10/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
637685
Giải nhất
79161
Giải nhì
87564
Giải ba
35807 - 53129
Giải tư
10777 - 84973 - 30907 - 31198 - 62035 - 20521 - 31495
Giải năm
2262
Giải sáu
8926 - 5350 - 5280
Giải bẩy
313
Giải tám
07
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,7,7
3
1,6,9
5

0
1,2,4
3,7
0,5
5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 05/10/2018
Thứ sáu
Ngày: 05/10/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
008026
Giải nhất
00355
Giải nhì
76298
Giải ba
63523 - 97332
Giải tư
72899 - 39691 - 18921 - 52975 - 36246 - 03419 - 47494
Giải năm
4733
Giải sáu
6970 - 0679 - 7603
Giải bẩy
400
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3
9
1,3,6,9
2,3
6
5

0,5,9

1,4,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 28/09/2018
Thứ sáu
Ngày: 28/09/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
906503
Giải nhất
34723
Giải nhì
48407
Giải ba
93374 - 81024
Giải tư
73695 - 56718 - 81496 - 06645 - 00029 - 09328 - 44109
Giải năm
6183
Giải sáu
6862 - 9214 - 7838
Giải bẩy
400
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,7,9
4,8
3,4,8,9
8
5

2
4,9
3
5,6