Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Trà Vinh
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 18/05/2018
Thứ sáu
Ngày: 18/05/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
641919
Giải nhất
39283
Giải nhì
11703
Giải ba
33427 - 15263
Giải tư
49118 - 93962 - 39111 - 43927 - 64837 - 42950 - 92552
Giải năm
0059
Giải sáu
2010 - 6583 - 1173
Giải bẩy
153
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,1,8,9
7,7
7

0,2,3,7,9
2,3
3
3,3

Kết quả xổ số miền Nam - 11/05/2018
Thứ sáu
Ngày: 11/05/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
172096
Giải nhất
29188
Giải nhì
38951
Giải ba
75258 - 12882
Giải tư
47031 - 34801 - 63126 - 75945 - 39134 - 06160 - 57141
Giải năm
1971
Giải sáu
0312 - 9128 - 3209
Giải bẩy
418
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,9
2,8
6,8
1,4
1,5
1,8
0,5
1
2,8
6

Kết quả xổ số miền Nam - 04/05/2018
Thứ sáu
Ngày: 04/05/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
824830
Giải nhất
47715
Giải nhì
52100
Giải ba
59577 - 32743
Giải tư
62771 - 04263 - 36750 - 69320 - 62382 - 73465 - 65376
Giải năm
7737
Giải sáu
3645 - 3468 - 2176
Giải bẩy
663
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
5
0,7
0,7
3,5
0
3,3,5,8
1,6,6,7
2

Kết quả xổ số miền Nam - 27/04/2018
Thứ sáu
Ngày: 27/04/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
757007
Giải nhất
61930
Giải nhì
62224
Giải ba
39659 - 95481
Giải tư
48465 - 83764 - 26663 - 70622 - 24211 - 78567 - 24599
Giải năm
4981
Giải sáu
5977 - 1401 - 4489
Giải bẩy
078
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7
1
2,4
0

9
3,4,5,7
7,8
1,1,9
4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 20/04/2018
Thứ sáu
Ngày: 20/04/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
596705
Giải nhất
62986
Giải nhì
73784
Giải ba
71749 - 40393
Giải tư
19537 - 77608 - 43906 - 78858 - 18812 - 64146 - 77036
Giải năm
8433
Giải sáu
3688 - 0204 - 4278
Giải bẩy
746
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,6,8,9
2

3,6,7
6,6,9
8

8
4,6,8
3

Kết quả xổ số miền Nam - 13/04/2018
Thứ sáu
Ngày: 13/04/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
787835
Giải nhất
61782
Giải nhì
78166
Giải ba
03995 - 98257
Giải tư
13031 - 61545 - 88895 - 09911 - 14314 - 17457 - 11705
Giải năm
0869
Giải sáu
2286 - 4433 - 9420
Giải bẩy
572
Giải tám
25
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
1,4
0,5
1,3,5
5
7,7
6,9
2
2,6
5,5

Kết quả xổ số miền Nam - 06/04/2018
Thứ sáu
Ngày: 06/04/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
659494
Giải nhất
07587
Giải nhì
87148
Giải ba
97845 - 60306
Giải tư
87054 - 85308 - 45081 - 55963 - 04596 - 77375 - 70630
Giải năm
7652
Giải sáu
3105 - 8613 - 6625
Giải bẩy
733
Giải tám
01
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5,6,8
3
5
0,3
5,8
2,4
3
5
1,7
4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 30/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 30/03/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
887564
Giải nhất
98104
Giải nhì
13741
Giải ba
63362 - 03614
Giải tư
42807 - 58298 - 12181 - 81290 - 77342 - 33076 - 83997
Giải năm
5610
Giải sáu
6394 - 2955 - 8366
Giải bẩy
927
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7
0,4,5
7

1,2
5
2,4,6
6
1
0,4,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 23/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 23/03/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
703352
Giải nhất
97557
Giải nhì
87942
Giải ba
26874 - 23372
Giải tư
83341 - 79918 - 00025 - 08353 - 63055 - 60309 - 33276
Giải năm
3581
Giải sáu
6504 - 3426 - 1265
Giải bẩy
569
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,9
8
5,6

1,2
2,3,5,7
5,9
2,4,6
0,1

Kết quả xổ số miền Nam - 16/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 16/03/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
569889
Giải nhất
36606
Giải nhì
43856
Giải ba
30529 - 66313
Giải tư
63038 - 78176 - 68106 - 57714 - 01702 - 91872 - 23892
Giải năm
0800
Giải sáu
4176 - 0191 - 1172
Giải bẩy
833
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,6,6
3,4,7
9
3,8

6

2,2,6,6
9
1,2

Kết quả xổ số miền Nam - 09/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 09/03/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
941262
Giải nhất
98778
Giải nhì
49932
Giải ba
49911 - 51426
Giải tư
37668 - 32123 - 26736 - 68230 - 74381 - 82117 - 64286
Giải năm
4639
Giải sáu
1307 - 4428 - 5408
Giải bẩy
685
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,8
1,7,9
3,6,8
0,2,6,9


2,8
8
1,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 02/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 02/03/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
091919
Giải nhất
47595
Giải nhì
06686
Giải ba
11203 - 31226
Giải tư
51003 - 20208 - 63317 - 68023 - 16797 - 08779 - 62163
Giải năm
2088
Giải sáu
3547 - 1661 - 9607
Giải bẩy
860
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3,7,8
7,9
3,6
5
7

0,1,3
9
6,8
5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 23/02/2018
Thứ sáu
Ngày: 23/02/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
878112
Giải nhất
02510
Giải nhì
92004
Giải ba
08538 - 17022
Giải tư
71923 - 39288 - 76720 - 30111 - 25736 - 62090 - 11602
Giải năm
9770
Giải sáu
9543 - 0067 - 4757
Giải bẩy
691
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4
0,1,2
0,2,3
6,8
3
3,7
7
0
8
0,1

Kết quả xổ số miền Nam - 16/02/2018
Thứ sáu
Ngày: 16/02/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
472855
Giải nhất
67038
Giải nhì
53183
Giải ba
60598 - 47362
Giải tư
71096 - 00705 - 92598 - 83742 - 34502 - 71962 - 81046
Giải năm
7109
Giải sáu
8905 - 5501 - 4923
Giải bẩy
890
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,5,5,9
2
3
8
2,6
5
2,2

3
0,6,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 09/02/2018
Thứ sáu
Ngày: 09/02/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
786590
Giải nhất
07704
Giải nhì
92818
Giải ba
20152 - 74711
Giải tư
21014 - 06219 - 95925 - 71911 - 60447 - 62682 - 51608
Giải năm
2910
Giải sáu
3668 - 2042 - 4531
Giải bẩy
882
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,8
0,1,1,4,8,9
5
1
2,7
2
8

2,2
0,5

Kết quả xổ số miền Nam - 02/02/2018
Thứ sáu
Ngày: 02/02/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
481619
Giải nhất
29156
Giải nhì
87937
Giải ba
80238 - 02990
Giải tư
39626 - 52908 - 52048 - 29044 - 17063 - 44924 - 34640
Giải năm
6680
Giải sáu
9029 - 5579 - 5524
Giải bẩy
387
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
9
4,4,6,9
7,8
0,4,8
4,6
3
9
0,7
0

Kết quả xổ số miền Nam - 26/01/2018
Thứ sáu
Ngày: 26/01/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
880399
Giải nhất
56327
Giải nhì
82984
Giải ba
41978 - 93373
Giải tư
84812 - 03276 - 34131 - 01198 - 16272 - 30533 - 65849
Giải năm
5105
Giải sáu
1902 - 4677 - 9740
Giải bẩy
552
Giải tám
16
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5
2,6
7
1,3
0,9
2

2,3,6,7,8
4
8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 19/01/2018
Thứ sáu
Ngày: 19/01/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
738933
Giải nhất
29632
Giải nhì
10756
Giải ba
29700 - 29813
Giải tư
84808 - 94310 - 61935 - 65437 - 35742 - 44721 - 54742
Giải năm
7445
Giải sáu
4418 - 3191 - 6283
Giải bẩy
199
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8
0,3,7,8
1
2,3,5,7
2,2,5
6


3
1,9

Kết quả xổ số miền Nam - 12/01/2018
Thứ sáu
Ngày: 12/01/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
892087
Giải nhất
45981
Giải nhì
73263
Giải ba
32863 - 20116
Giải tư
76465 - 55661 - 20782 - 71150 - 82018 - 47333 - 77808
Giải năm
7670
Giải sáu
6963 - 7946 - 9387
Giải bẩy
120
Giải tám
31
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
6,8
0
1,3
6
0
1,3,3,3,5
0
1,2,7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 05/01/2018
Thứ sáu
Ngày: 05/01/2018
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
895400
Giải nhất
84262
Giải nhì
99223
Giải ba
31572 - 60157
Giải tư
36498 - 85305 - 06181 - 96719 - 04602 - 63103 - 16825
Giải năm
6980
Giải sáu
3504 - 3108 - 9173
Giải bẩy
199
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,3,4,5,8
9
3,3,5


7
2
2,3
0,1
8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 29/12/2017
Thứ sáu
Ngày: 29/12/2017
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
715963
Giải nhất
46484
Giải nhì
37249
Giải ba
74710 - 01728
Giải tư
73731 - 43632 - 25015 - 05480 - 89787 - 06263 - 12108
Giải năm
3792
Giải sáu
7186 - 2020 - 7102
Giải bẩy
950
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8,8
0,5
0,8
1,2
9
0
3,3

0,4,6,7
2

Kết quả xổ số miền Nam - 22/12/2017
Thứ sáu
Ngày: 22/12/2017
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
851296
Giải nhất
68433
Giải nhì
27289
Giải ba
41795 - 54934
Giải tư
04530 - 03106 - 99099 - 64301 - 33556 - 63297 - 69746
Giải năm
0412
Giải sáu
8259 - 6717 - 9689
Giải bẩy
097
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,6
2,7

0,3,4
6
6,9


9,9
5,6,7,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 15/12/2017
Thứ sáu
Ngày: 15/12/2017
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
628023
Giải nhất
00133
Giải nhì
37911
Giải ba
12565 - 10944
Giải tư
62762 - 65271 - 53134 - 97419 - 00808 - 14562 - 59242
Giải năm
6982
Giải sáu
0316 - 5522 - 3411
Giải bẩy
745
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
1,1,6,9
2,3
3,4
2,4,5

2,2,5
1
2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 08/12/2017
Thứ sáu
Ngày: 08/12/2017
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
241971
Giải nhất
22338
Giải nhì
65935
Giải ba
31949 - 26494
Giải tư
34506 - 93001 - 00987 - 09190 - 47181 - 96824 - 47153
Giải năm
8056
Giải sáu
6522 - 1900 - 6596
Giải bẩy
357
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,6

2,4
5,8
0,9
3,6,7

1
1,7
0,4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 01/12/2017
Thứ sáu
Ngày: 01/12/2017
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
655544
Giải nhất
69427
Giải nhì
36485
Giải ba
35321 - 31155
Giải tư
31530 - 88277 - 70124 - 15718 - 06363 - 51983 - 63671
Giải năm
0078
Giải sáu
3044 - 7167 - 8728
Giải bẩy
184
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8
1,4,7,8
0
4,4
5
3,7,9
1,7,8
3,4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 24/11/2017
Thứ sáu
Ngày: 24/11/2017
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
930125
Giải nhất
77551
Giải nhì
97779
Giải ba
60964 - 56988
Giải tư
11857 - 01604 - 04390 - 71793 - 04507 - 29585 - 65070
Giải năm
4598
Giải sáu
5272 - 9623 - 4829
Giải bẩy
127
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7

3,5,7,9


1,4,7
4
0,2,9
5,8
0,3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 17/11/2017
Thứ sáu
Ngày: 17/11/2017
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
943050
Giải nhất
62673
Giải nhì
34878
Giải ba
09631 - 98950
Giải tư
90775 - 53198 - 18276 - 98329 - 19560 - 74418 - 27707
Giải năm
4065
Giải sáu
1054 - 7254 - 8096
Giải bẩy
438
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
8
9
1,8

0,0,4,4
0,5
2,3,5,6,8

6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 10/11/2017
Thứ sáu
Ngày: 10/11/2017
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
119024
Giải nhất
68440
Giải nhì
69424
Giải ba
75481 - 09989
Giải tư
53377 - 24716 - 08782 - 55299 - 09814 - 30886 - 93641
Giải năm
2644
Giải sáu
1672 - 4989 - 2921
Giải bẩy
214
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,4,6
1,4,4

0,1,4


2,3,7
1,2,6,9,9
9

Kết quả xổ số miền Nam - 03/11/2017
Thứ sáu
Ngày: 03/11/2017
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
340401
Giải nhất
40548
Giải nhì
75276
Giải ba
12721 - 09862
Giải tư
72405 - 50982 - 08161 - 21560 - 28859 - 83464 - 74077
Giải năm
7678
Giải sáu
1601 - 6679 - 1427
Giải bẩy
924
Giải tám
56
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1,5

1,4,7

8
6,9
0,1,2,4
6,7,8,9
2

Kết quả xổ số miền Nam - 27/10/2017
Thứ sáu
Ngày: 27/10/2017
Xổ số Trà Vinh
Giải đặc biệt
116804
Giải nhất
10447
Giải nhì
10293
Giải ba
12189 - 59925
Giải tư
13839 - 16903 - 44599 - 45624 - 46487 - 23129 - 30775
Giải năm
5207
Giải sáu
3783 - 3348 - 9664
Giải bẩy
494
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,7

4,5,9
9
7,8

4
3,5
3,7,9
3,4,9