Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam

Sổ kết quả xổ số Tây Ninh
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 23/05/2019
Thứ năm
Ngày: 23/05/2019
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
893235
Giải nhất
77097
Giải nhì
03198
Giải ba
27428 - 44473
Giải tư
41705 - 64458 - 52075 - 70837 - 64004 - 95160 - 78432
Giải năm
0325
Giải sáu
5104 - 6037 - 4248
Giải bẩy
758
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,5

5,8
2,5,7,7
8
8,8
0
3,5
8
7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 16/05/2019
Thứ năm
Ngày: 16/05/2019
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
127570
Giải nhất
66047
Giải nhì
50782
Giải ba
96075 - 11586
Giải tư
78271 - 60538 - 56267 - 01900 - 47692 - 97931 - 26677
Giải năm
7573
Giải sáu
3141 - 5081 - 8119
Giải bẩy
451
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
9

1,8
1,7
1
5,7
0,1,3,5,7
1,2,6
2

Kết quả xổ số miền Nam - 09/05/2019
Thứ năm
Ngày: 09/05/2019
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
555910
Giải nhất
41870
Giải nhì
51103
Giải ba
38583 - 89692
Giải tư
67280 - 45970 - 79386 - 28416 - 81340 - 17416 - 66451
Giải năm
1731
Giải sáu
5873 - 8062 - 2096
Giải bẩy
044
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,6,6

1
0,4
1
2
0,0,3,3
0,3,6
2,6

Kết quả xổ số miền Nam - 02/05/2019
Thứ năm
Ngày: 02/05/2019
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
153038
Giải nhất
19561
Giải nhì
38622
Giải ba
13132 - 60394
Giải tư
51609 - 92714 - 90787 - 96073 - 29087 - 42861 - 06967
Giải năm
8685
Giải sáu
9890 - 5535 - 8799
Giải bẩy
287
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9
4
2
2,5,8


1,1,7
3
5,7,7,7
0,4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 25/04/2019
Thứ năm
Ngày: 25/04/2019
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
329830
Giải nhất
33276
Giải nhì
48908
Giải ba
19765 - 38130
Giải tư
53988 - 12097 - 15236 - 88119 - 59915 - 91113 - 95458
Giải năm
6546
Giải sáu
9539 - 0532 - 6533
Giải bẩy
903
Giải tám
46
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
3,5,9

0,0,2,3,6,9
6,6
8
5
6
8
7

Kết quả xổ số miền Nam - 18/04/2019
Thứ năm
Ngày: 18/04/2019
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
978726
Giải nhất
96801
Giải nhì
70933
Giải ba
28723 - 26090
Giải tư
46710 - 18828 - 04406 - 09621 - 07210 - 87070 - 78239
Giải năm
9442
Giải sáu
6321 - 4672 - 6514
Giải bẩy
750
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6
0,0,4
1,1,3,6,8
3,9
2
0

0,2
0
0

Kết quả xổ số miền Nam - 11/04/2019
Thứ năm
Ngày: 11/04/2019
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
628441
Giải nhất
86985
Giải nhì
18709
Giải ba
22963 - 85289
Giải tư
04771 - 59435 - 65863 - 51224 - 32969 - 66194 - 58977
Giải năm
7051
Giải sáu
8507 - 5580 - 2342
Giải bẩy
464
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,9

4
5
1,2
1
1,3,3,4,9
1,7
0,5,9
4

Kết quả xổ số miền Nam - 04/04/2019
Thứ năm
Ngày: 04/04/2019
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
756311
Giải nhất
76307
Giải nhì
65583
Giải ba
02772 - 48392
Giải tư
05810 - 90404 - 72843 - 73835 - 15966 - 15567 - 22084
Giải năm
9157
Giải sáu
0232 - 9635 - 9845
Giải bẩy
917
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7
0,1,7

2,5,5
3,5
7
6,7
2
3,4,8
2

Kết quả xổ số miền Nam - 28/03/2019
Thứ năm
Ngày: 28/03/2019
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
775825
Giải nhất
41207
Giải nhì
67843
Giải ba
03566 - 37095
Giải tư
87839 - 23881 - 77938 - 25958 - 74462 - 22339 - 67761
Giải năm
2403
Giải sáu
8061 - 4068 - 6387
Giải bẩy
878
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7

5
8,9,9
3
8
1,1,2,5,6,8
8
1,7
5

Kết quả xổ số miền Nam - 21/03/2019
Thứ năm
Ngày: 21/03/2019
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
333193
Giải nhất
64375
Giải nhì
16247
Giải ba
77282 - 56873
Giải tư
44825 - 21841 - 06393 - 08799 - 08941 - 57953 - 01518
Giải năm
7685
Giải sáu
2166 - 5841 - 6938
Giải bẩy
255
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8
5
8
1,1,1,4,7
3,5
6
3,5
2,5
3,3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 14/03/2019
Thứ năm
Ngày: 14/03/2019
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
820234
Giải nhất
39491
Giải nhì
17700
Giải ba
38387 - 25253
Giải tư
17239 - 32541 - 28656 - 28064 - 29877 - 20856 - 69389
Giải năm
9892
Giải sáu
7376 - 9036 - 6428
Giải bẩy
736
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

8
4,6,6,9
1
3,6,6
4,6
6,7
7,9
1,2

Kết quả xổ số miền Nam - 07/03/2019
Thứ năm
Ngày: 07/03/2019
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
412030
Giải nhất
92517
Giải nhì
59004
Giải ba
29734 - 14679
Giải tư
40919 - 96611 - 83009 - 81094 - 81425 - 77932 - 92835
Giải năm
8653
Giải sáu
3949 - 4462 - 4139
Giải bẩy
995
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,9
1,7,9
5
0,2,4,5,9
9
3
2
9
3
4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 28/02/2019
Thứ năm
Ngày: 28/02/2019
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
171518
Giải nhất
51043
Giải nhì
39932
Giải ba
78393 - 93824
Giải tư
01117 - 47610 - 90407 - 07167 - 25378 - 27073 - 11631
Giải năm
1800
Giải sáu
1120 - 4018 - 9554
Giải bẩy
568
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7
0,7,8,8
0,4
1,2
3
4
7,8
3,8
7
3

Kết quả xổ số miền Nam - 21/02/2019
Thứ năm
Ngày: 21/02/2019
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
081967
Giải nhất
41052
Giải nhì
59725
Giải ba
80616 - 24167
Giải tư
84118 - 94850 - 82784 - 51933 - 62082 - 03514 - 49681
Giải năm
5163
Giải sáu
9531 - 4601 - 5340
Giải bẩy
939
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
4,6,8
5
1,3,9
0,4
0,2
3,7,7

1,2,4

Kết quả xổ số miền Nam - 14/02/2019
Thứ năm
Ngày: 14/02/2019
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
417404
Giải nhất
48185
Giải nhì
88061
Giải ba
84031 - 86210
Giải tư
69898 - 10330 - 27779 - 00511 - 63734 - 58351 - 81333
Giải năm
3533
Giải sáu
1509 - 0898 - 5240
Giải bẩy
232
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,9
0,1

0,1,2,3,3,4
0
1
1
9
5,5
8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 07/02/2019
Thứ năm
Ngày: 07/02/2019
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
994537
Giải nhất
62448
Giải nhì
99867
Giải ba
48956 - 56138
Giải tư
31406 - 45941 - 77425 - 39297 - 89054 - 71142 - 37862
Giải năm
5397
Giải sáu
5295 - 7667 - 3508
Giải bẩy
951
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8

5
7,8
1,2,8
1,4,6
2,7,7


5,7,7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 31/01/2019
Thứ năm
Ngày: 31/01/2019
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
361768
Giải nhất
22378
Giải nhì
23268
Giải ba
09420 - 60399
Giải tư
76953 - 53717 - 80934 - 21097 - 19711 - 69514 - 35099
Giải năm
3036
Giải sáu
4343 - 7120 - 3937
Giải bẩy
567
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,4,7
0,0
4,6,7
3
3
7,8,8
8
4
7,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 24/01/2019
Thứ năm
Ngày: 24/01/2019
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
324268
Giải nhất
61708
Giải nhì
47602
Giải ba
01437 - 41373
Giải tư
15823 - 03146 - 05730 - 06296 - 03438 - 37336 - 97860
Giải năm
3628
Giải sáu
9959 - 5565 - 8832
Giải bẩy
659
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8

3,8
0,2,6,7,8
6
7,9,9
0,5,8
3

6

Kết quả xổ số miền Nam - 17/01/2019
Thứ năm
Ngày: 17/01/2019
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
128282
Giải nhất
81947
Giải nhì
56193
Giải ba
74824 - 77119
Giải tư
70084 - 99124 - 95221 - 13223 - 61118 - 97727 - 92605
Giải năm
4434
Giải sáu
6970 - 8124 - 7209
Giải bẩy
477
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9
8,9
1,1,3,4,4,4,7
4
7


0,7
2,4
3

Kết quả xổ số miền Nam - 10/01/2019
Thứ năm
Ngày: 10/01/2019
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
471051
Giải nhất
77569
Giải nhì
27044
Giải ba
61517 - 56902
Giải tư
08995 - 32692 - 42776 - 80170 - 30485 - 39189 - 27782
Giải năm
4804
Giải sáu
4381 - 2207 - 9778
Giải bẩy
580
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,7
7


4,4
1
9
0,6,8
0,1,2,5,9
2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 03/01/2019
Thứ năm
Ngày: 03/01/2019
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
503463
Giải nhất
71795
Giải nhì
58284
Giải ba
85578 - 01177
Giải tư
72307 - 39124 - 11965 - 51637 - 41211 - 41740 - 72503
Giải năm
7996
Giải sáu
7745 - 4831 - 8092
Giải bẩy
610
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7
0,1
4,9
1,7
0,5

3,5
7,8
4
2,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 27/12/2018
Thứ năm
Ngày: 27/12/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
207127
Giải nhất
87102
Giải nhì
76868
Giải ba
10360 - 93415
Giải tư
51686 - 09238 - 75591 - 09313 - 11861 - 37182 - 95264
Giải năm
4889
Giải sáu
1266 - 9448 - 5915
Giải bẩy
229
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
3,5,5
7,9
8
8

0,1,4,6,8
1
2,6,9
1

Kết quả xổ số miền Nam - 20/12/2018
Thứ năm
Ngày: 20/12/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
057496
Giải nhất
15448
Giải nhì
88604
Giải ba
56403 - 44571
Giải tư
05024 - 92081 - 51661 - 16850 - 66282 - 33343 - 70868
Giải năm
9460
Giải sáu
6771 - 4309 - 5838
Giải bẩy
521
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,9

1,4
8
3,8
0
0,1,4,8
1,1
1,2
6

Kết quả xổ số miền Nam - 13/12/2018
Thứ năm
Ngày: 13/12/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
267464
Giải nhất
83742
Giải nhì
35842
Giải ba
12620 - 87853
Giải tư
10427 - 94023 - 26641 - 45446 - 56352 - 84498 - 51783
Giải năm
4610
Giải sáu
8911 - 2423 - 2504
Giải bẩy
943
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0,1
0,3,3,7

1,2,2,3,6,9
2,3
4

3
8

Kết quả xổ số miền Nam - 06/12/2018
Thứ năm
Ngày: 06/12/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
717025
Giải nhất
66773
Giải nhì
43684
Giải ba
50313 - 44997
Giải tư
17930 - 87027 - 84440 - 67582 - 38368 - 05760 - 80655
Giải năm
9767
Giải sáu
5960 - 7075 - 5723
Giải bẩy
571
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3
3,5,7
0
0
4,5
0,0,7,8
1,3,5
2,4
7

Kết quả xổ số miền Nam - 29/11/2018
Thứ năm
Ngày: 29/11/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
964360
Giải nhất
38072
Giải nhì
63923
Giải ba
76232 - 13575
Giải tư
65193 - 20075 - 27810 - 35705 - 99360 - 89752 - 90315
Giải năm
6529
Giải sáu
1140 - 4484 - 4807
Giải bẩy
951
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7
0,5
3,3,9
2
0
1,2
0,0
2,5,5
4
3

Kết quả xổ số miền Nam - 22/11/2018
Thứ năm
Ngày: 22/11/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
601748
Giải nhất
20823
Giải nhì
46578
Giải ba
16013 - 46379
Giải tư
56776 - 27209 - 80704 - 98639 - 81734 - 09704 - 16724
Giải năm
8338
Giải sáu
8966 - 4618 - 4695
Giải bẩy
220
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,9
3,8
0,3,4
4,8,9
8

6
5,6,8,9

5

Kết quả xổ số miền Nam - 15/11/2018
Thứ năm
Ngày: 15/11/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
062470
Giải nhất
96401
Giải nhì
33711
Giải ba
82568 - 37688
Giải tư
88567 - 91653 - 22915 - 18829 - 63449 - 99822 - 41789
Giải năm
8543
Giải sáu
7987 - 8502 - 1968
Giải bẩy
877
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2
1,5
2,9

3,4,9
3
7,8,8
0,7
7,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 08/11/2018
Thứ năm
Ngày: 08/11/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
753838
Giải nhất
10230
Giải nhì
15250
Giải ba
47331 - 40948
Giải tư
79191 - 57150 - 76996 - 05296 - 82232 - 98137 - 83054
Giải năm
7059
Giải sáu
0994 - 6014 - 2847
Giải bẩy
792
Giải tám
91
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4

0,1,2,7,8
7,8
0,0,4,91,1,2,4,6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 01/11/2018
Thứ năm
Ngày: 01/11/2018
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
174366
Giải nhất
38947
Giải nhì
92268
Giải ba
40400 - 65964
Giải tư
47095 - 42027 - 79038 - 97501 - 40583 - 36031 - 53981
Giải năm
4284
Giải sáu
2233 - 2142 - 7569
Giải bẩy
582
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1

7
1,3,8
2,7
9
4,6,8,9

1,2,3,4
5