Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Tây Ninh
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 16/11/2017
Thứ năm
Ngày: 16/11/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
497822
Giải nhất
79195
Giải nhì
22476
Giải ba
21371 - 08044
Giải tư
18164 - 61208 - 26975 - 48840 - 05709 - 21946 - 46629
Giải năm
4435
Giải sáu
9521 - 3436 - 6822
Giải bẩy
419
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9
9
1,2,2,9
5,6
0,4,6,8

4
1,5,6

5

Kết quả xổ số miền Nam - 09/11/2017
Thứ năm
Ngày: 09/11/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
086155
Giải nhất
48018
Giải nhì
20619
Giải ba
72700 - 83178
Giải tư
40638 - 13270 - 77109 - 32149 - 77197 - 69507 - 89428
Giải năm
2806
Giải sáu
5504 - 8948 - 2224
Giải bẩy
468
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,6,7,9
8,9
4,8
8
8,9
5
6,8
0,8

7

Kết quả xổ số miền Nam - 02/11/2017
Thứ năm
Ngày: 02/11/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
975427
Giải nhất
24628
Giải nhì
94606
Giải ba
33969 - 13816
Giải tư
89089 - 97555 - 34720 - 64725 - 07058 - 26904 - 72902
Giải năm
0977
Giải sáu
5375 - 5252 - 4726
Giải bẩy
884
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,6
6
0,5,6,7,8
8

2,5,8
9
5,7
4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 26/10/2017
Thứ năm
Ngày: 26/10/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
834019
Giải nhất
49631
Giải nhì
77737
Giải ba
23768 - 98569
Giải tư
54710 - 48092 - 87701 - 02882 - 82529 - 54412 - 03485
Giải năm
8398
Giải sáu
6850 - 5406 - 6084
Giải bẩy
612
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6,6
0,2,2,9
9
1,7

0
8,9

2,4,5
2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 19/10/2017
Thứ năm
Ngày: 19/10/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
421040
Giải nhất
65194
Giải nhì
10575
Giải ba
03846 - 17519
Giải tư
34960 - 78834 - 95441 - 85266 - 20985 - 84915 - 73247
Giải năm
9116
Giải sáu
2516 - 2358 - 0710
Giải bẩy
023
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,5,6,6,9
3
4
0,1,6,7,8
8
0,6
5
5
4

Kết quả xổ số miền Nam - 12/10/2017
Thứ năm
Ngày: 12/10/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
367115
Giải nhất
69239
Giải nhì
13646
Giải ba
97195 - 01584
Giải tư
22999 - 94054 - 62804 - 88238 - 84834 - 40472 - 43469
Giải năm
3343
Giải sáu
7044 - 4736 - 5335
Giải bẩy
491
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
5

4,5,6,8,9
3,4,6
4
1,9
2
4
1,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 05/10/2017
Thứ năm
Ngày: 05/10/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
868713
Giải nhất
49097
Giải nhì
73757
Giải ba
85151 - 22689
Giải tư
44834 - 83589 - 15568 - 41323 - 74601 - 03449 - 97217
Giải năm
0317
Giải sáu
6611 - 0145 - 6707
Giải bẩy
444
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,7
1,3,7,7
3
4
4,5,9
1,7
8

8,9,9
7

Kết quả xổ số miền Nam - 28/09/2017
Thứ năm
Ngày: 28/09/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
529751
Giải nhất
59034
Giải nhì
96347
Giải ba
52943 - 08621
Giải tư
17185 - 08808 - 50550 - 23849 - 55468 - 48292 - 70858
Giải năm
9687
Giải sáu
9897 - 2637 - 8283
Giải bẩy
518
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
8
1
2,4,7
3,7,9
0,1,8
8

3,5,7
2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 21/09/2017
Thứ năm
Ngày: 21/09/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
513479
Giải nhất
94178
Giải nhì
45845
Giải ba
11592 - 73324
Giải tư
82230 - 53395 - 64231 - 39582 - 55349 - 67443 - 50017
Giải năm
7087
Giải sáu
0087 - 0589 - 4090
Giải bẩy
830
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

7
4
0,0,1,8
3,5,9


8,9
2,7,7,9
0,2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 14/09/2017
Thứ năm
Ngày: 14/09/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
768580
Giải nhất
94415
Giải nhì
20199
Giải ba
86078 - 29442
Giải tư
03323 - 97521 - 62698 - 38158 - 99728 - 10276 - 45408
Giải năm
7831
Giải sáu
7806 - 8875 - 8948
Giải bẩy
249
Giải tám
60
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8
5
1,3,8
1
2,8,9
8
0
5,6,8
0
8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 07/09/2017
Thứ năm
Ngày: 07/09/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
557153
Giải nhất
09726
Giải nhì
97891
Giải ba
67490 - 10895
Giải tư
95100 - 99653 - 89329 - 41318 - 71696 - 99509 - 24236
Giải năm
6178
Giải sáu
3197 - 3504 - 8055
Giải bẩy
083
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,9
8
6,8,9
6

3,3,5

8
3
0,1,5,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 31/08/2017
Thứ năm
Ngày: 31/08/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
219990
Giải nhất
02105
Giải nhì
42870
Giải ba
46137 - 74430
Giải tư
27355 - 38306 - 27772 - 00474 - 94826 - 09372 - 89309
Giải năm
8832
Giải sáu
2845 - 1924 - 0855
Giải bẩy
804
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,6,9

4,6
0,2,7,9
5
5,5

0,2,2,4

0

Kết quả xổ số miền Nam - 24/08/2017
Thứ năm
Ngày: 24/08/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
995185
Giải nhất
75691
Giải nhì
15770
Giải ba
74748 - 64932
Giải tư
39787 - 56712 - 97661 - 97086 - 92816 - 09529 - 60168
Giải năm
7402
Giải sáu
7760 - 6054 - 0734
Giải bẩy
518
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
2,6,8,9
9
2,4
8
4
0,1,8
0
5,6,7
1

Kết quả xổ số miền Nam - 17/08/2017
Thứ năm
Ngày: 17/08/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
129617
Giải nhất
06026
Giải nhì
35861
Giải ba
49932 - 26647
Giải tư
42587 - 96925 - 94104 - 81147 - 66998 - 38403 - 43016
Giải năm
7507
Giải sáu
1611 - 1896 - 5000
Giải bẩy
251
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,3,4,7
1,6,7
5,6
2
7,7
1
1

7
6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 10/08/2017
Thứ năm
Ngày: 10/08/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
941849
Giải nhất
52431
Giải nhì
51127
Giải ba
86084 - 87851
Giải tư
85768 - 32220 - 33771 - 76664 - 88759 - 82008 - 56183
Giải năm
6724
Giải sáu
1323 - 2318 - 6957
Giải bẩy
068
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
8
0,3,4,7
1,7
9
1,7,9
4,8,8
1
3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 03/08/2017
Thứ năm
Ngày: 03/08/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
457308
Giải nhất
32518
Giải nhì
52874
Giải ba
28496 - 07226
Giải tư
70658 - 21748 - 98210 - 67051 - 40787 - 09353 - 41966
Giải năm
6918
Giải sáu
3903 - 9711 - 4527
Giải bẩy
438
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
0,1,8,8
6,7
8
2,8
1,3,8
6
4
7
6

Kết quả xổ số miền Nam - 27/07/2017
Thứ năm
Ngày: 27/07/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
445413
Giải nhất
51336
Giải nhì
86481
Giải ba
33871 - 27711
Giải tư
16259 - 55053 - 71698 - 09443 - 13400 - 56647 - 91613
Giải năm
6622
Giải sáu
4572 - 2919 - 4036
Giải bẩy
254
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
1,3,3,9
2
6,6
3,7,7
3,4,9

1,2
1
8

Kết quả xổ số miền Nam - 20/07/2017
Thứ năm
Ngày: 20/07/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
585709
Giải nhất
18106
Giải nhì
75491
Giải ba
79518 - 23882
Giải tư
24563 - 86300 - 59559 - 39414 - 18135 - 66876 - 73841
Giải năm
7063
Giải sáu
8649 - 1556 - 6505
Giải bẩy
273
Giải tám
30
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,6,9
4,8

0,5
1,9
6,9
3,3
3,6
2
1

Kết quả xổ số miền Nam - 13/07/2017
Thứ năm
Ngày: 13/07/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
407445
Giải nhất
78850
Giải nhì
95850
Giải ba
89804 - 97359
Giải tư
72052 - 01243 - 69732 - 98147 - 40991 - 69996 - 07427
Giải năm
9360
Giải sáu
6531 - 7346 - 3667
Giải bẩy
269
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4

7
1,2
3,5,6,7
0,0,2,9
0,7,9


1,4,6

Kết quả xổ số miền Nam - 06/07/2017
Thứ năm
Ngày: 06/07/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
657308
Giải nhất
30883
Giải nhì
80031
Giải ba
86562 - 55215
Giải tư
82048 - 96517 - 77297 - 67914 - 25795 - 59423 - 33071
Giải năm
3869
Giải sáu
3020 - 4979 - 9880
Giải bẩy
027
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
4,5,7
0,3,7
1
8

2,9
1,9,9
0,3
5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 29/06/2017
Thứ năm
Ngày: 29/06/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
227877
Giải nhất
26792
Giải nhì
77009
Giải ba
09350 - 58001
Giải tư
43369 - 23784 - 40952 - 92932 - 75564 - 90879 - 76013
Giải năm
9344
Giải sáu
8781 - 7799 - 9889
Giải bẩy
493
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,9
3
8
2
4
0,2
4,9
7,9
1,4,9
2,3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 22/06/2017
Thứ năm
Ngày: 22/06/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
711201
Giải nhất
31302
Giải nhì
11878
Giải ba
31426 - 53888
Giải tư
93186 - 74607 - 95902 - 21480 - 78907 - 17945 - 03884
Giải năm
7992
Giải sáu
8680 - 1966 - 3844
Giải bẩy
219
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,2,7,7
9
2,6

4,5

6
8
0,0,4,6,8
2

Kết quả xổ số miền Nam - 15/06/2017
Thứ năm
Ngày: 15/06/2017
Xổ số Tây Ninh - 5K4
Giải đặc biệt
420703
Giải nhất
36750
Giải nhì
21505
Giải ba
29136 - 85859
Giải tư
55658 - 73757 - 20281 - 52530 - 80995 - 29531 - 31815
Giải năm
4592
Giải sáu
7154 - 3053 - 3481
Giải bẩy
910
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
0,5

0,1,4,6

0,3,4,7,8,9


1,1
2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 01/06/2017
Thứ năm
Ngày: 01/06/2017
Xổ số Tây Ninh
Giải đặc biệt
293158
Giải nhất
91604
Giải nhì
64666
Giải ba
74657 - 75069
Giải tư
74196 - 40135 - 41020 - 42167 - 31220 - 52287 - 87779
Giải năm
8403
Giải sáu
9454 - 4837 - 2224
Giải bẩy
488
Giải tám
87
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4
5
0,0,4
5,7
8
4,7
6,7,9
9
7,7
6

Kết quả xổ số miền Nam - 25/05/2017
Thứ năm
Ngày: 25/05/2017
Xổ số Tây Ninh - 5K4
Giải đặc biệt
420703
Giải nhất
36750
Giải nhì
21505
Giải ba
29136 - 85859
Giải tư
55658 - 73757 - 20281 - 52530 - 80995 - 29531 - 31815
Giải năm
4592
Giải sáu
7154 - 3053 - 3481
Giải bẩy
910
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
0,5

0,1,4,6

0,3,4,7,8,9


1,1
2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 18/05/2017
Thứ năm
Ngày: 18/05/2017
Xổ số Tây Ninh - 5K3
Giải đặc biệt
691148
Giải nhất
44737
Giải nhì
31465
Giải ba
73469 - 72282
Giải tư
00895 - 96081 - 78265 - 53138 - 88342 - 50968 - 81382
Giải năm
6467
Giải sáu
3094 - 0348 - 3771
Giải bẩy
624
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi


4
7,8
2,8,8

5,5,7,8,9
1
1,2,2
4,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 11/05/2017
Thứ năm
Ngày: 11/05/2017
Xổ số Tây Ninh - 5K2
Giải đặc biệt
250494
Giải nhất
26299
Giải nhì
45328
Giải ba
91810 - 72281
Giải tư
55160 - 49879 - 60513 - 23312 - 72245 - 95827 - 96360
Giải năm
1070
Giải sáu
5115 - 8475 - 3806
Giải bẩy
272
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0,2,3,5
4,7,8

5

0,0
0,2,5,9
1
4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 04/05/2017
Thứ năm
Ngày: 04/05/2017
Xổ số Tây Ninh - 5K1
Giải đặc biệt
319548
Giải nhất
29682
Giải nhì
75722
Giải ba
91225 - 12790
Giải tư
94493 - 79247 - 24562 - 01165 - 72840 - 64413 - 41544
Giải năm
0296
Giải sáu
3986 - 6533 - 5324
Giải bẩy
001
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
3
2,4,5
3
0,4,7,8

2,5

2,5,6
0,3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 27/04/2017
Thứ năm
Ngày: 27/04/2017
Xổ số Tây Ninh - 4K4
Giải đặc biệt
867358
Giải nhất
19011
Giải nhì
75306
Giải ba
15877 - 61588
Giải tư
98113 - 34101 - 34637 - 16100 - 32618 - 58842 - 16979
Giải năm
8652
Giải sáu
1138 - 9447 - 1299
Giải bẩy
324
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,6
1,3,8
4
7,8
2,7,8
2,8

7,9
8
9