Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam

Sổ kết quả xổ số Tiền Giang
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 16/12/2018
Chủ nhật
Ngày: 16/12/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
381459
Giải nhất
61292
Giải nhì
56158
Giải ba
00779 - 30753
Giải tư
21743 - 55440 - 88890 - 71438 - 72818 - 30760 - 82063
Giải năm
4792
Giải sáu
9131 - 6248 - 5253
Giải bẩy
461
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8

1,8
0,3,8,9
3,3,8,9
0,1,3
9

0,2,2

Kết quả xổ số miền Nam - 09/12/2018
Chủ nhật
Ngày: 09/12/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
479881
Giải nhất
89746
Giải nhì
94773
Giải ba
01437 - 49859
Giải tư
86000 - 64613 - 94321 - 42402 - 22400 - 36509 - 49781
Giải năm
3645
Giải sáu
6002 - 0661 - 6743
Giải bẩy
600
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,0,2,2,9
3
1
7
3,5,6
9
1
3
1,1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 02/12/2018
Chủ nhật
Ngày: 02/12/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
407929
Giải nhất
55149
Giải nhì
71524
Giải ba
75306 - 14703
Giải tư
28589 - 39182 - 83595 - 72589 - 17895 - 30858 - 63839
Giải năm
1548
Giải sáu
6316 - 8952 - 7644
Giải bẩy
286
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6
2,6
4,9
9
4,8,9
2,8


2,6,9,9
5,5

Kết quả xổ số miền Nam - 25/11/2018
Chủ nhật
Ngày: 25/11/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
618954
Giải nhất
18437
Giải nhì
21359
Giải ba
06914 - 30308
Giải tư
72457 - 76604 - 48117 - 71608 - 15922 - 53496 - 90312
Giải năm
5104
Giải sáu
1539 - 5375 - 7178
Giải bẩy
892
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,8,8
2,4,7
2
7,9

4,7,9

5,8
6
2,6

Kết quả xổ số miền Nam - 18/11/2018
Chủ nhật
Ngày: 18/11/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
284513
Giải nhất
95932
Giải nhì
95170
Giải ba
01153 - 86122
Giải tư
34703 - 83463 - 26076 - 56405 - 29858 - 59269 - 63193
Giải năm
4035
Giải sáu
6013 - 5058 - 4481
Giải bẩy
315
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
3,3,5
2
2,5,7

3,8,8
3,9
0,6
1
3

Kết quả xổ số miền Nam - 11/11/2018
Chủ nhật
Ngày: 11/11/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
547780
Giải nhất
15077
Giải nhì
87839
Giải ba
94591 - 58086
Giải tư
34467 - 36119 - 56868 - 12126 - 29962 - 52628 - 20084
Giải năm
2890
Giải sáu
2066 - 8628 - 3242
Giải bẩy
261
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9
6,8,8
9,9
2

1,2,6,7,8
7
0,4,6
0,1

Kết quả xổ số miền Nam - 04/11/2018
Chủ nhật
Ngày: 04/11/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
970302
Giải nhất
04917
Giải nhì
34938
Giải ba
37979 - 24680
Giải tư
27077 - 98268 - 52803 - 87810 - 92849 - 24837 - 13115
Giải năm
6650
Giải sáu
9145 - 7343 - 8035
Giải bẩy
061
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,3
0,5,7

5,7,8
3,5,9
0
1,8
7,9
0

Kết quả xổ số miền Nam - 28/10/2018
Chủ nhật
Ngày: 28/10/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
429149
Giải nhất
70617
Giải nhì
94080
Giải ba
40322 - 92983
Giải tư
59792 - 01544 - 58289 - 64541 - 68521 - 60712 - 24169
Giải năm
7489
Giải sáu
9584 - 1783 - 4045
Giải bẩy
957
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,7
1,2

1,4,5,9
7
9

0,0,3,3,4,9,9
2

Kết quả xổ số miền Nam - 21/10/2018
Chủ nhật
Ngày: 21/10/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
574866
Giải nhất
20006
Giải nhì
84499
Giải ba
83715 - 23647
Giải tư
92081 - 92002 - 73187 - 68011 - 05793 - 29424 - 05105
Giải năm
6013
Giải sáu
8235 - 2961 - 3753
Giải bẩy
732
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,6
1,3,5
4
2,5
7
3,5
1,6

1,7
3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 14/10/2018
Chủ nhật
Ngày: 14/10/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
149289
Giải nhất
68153
Giải nhì
43808
Giải ba
77136 - 60893
Giải tư
56896 - 35299 - 68108 - 76377 - 40039 - 07107 - 42729
Giải năm
5805
Giải sáu
2953 - 6719 - 0997
Giải bẩy
885
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7,8,8
9
9
6,9

3,3

7
2,5,9
3,6,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 07/10/2018
Chủ nhật
Ngày: 07/10/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
075811
Giải nhất
77282
Giải nhì
75104
Giải ba
42663 - 30772
Giải tư
35641 - 15591 - 03619 - 30705 - 99993 - 36204 - 74553
Giải năm
9840
Giải sáu
7076 - 5152 - 2296
Giải bẩy
279
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,5
1,9

8
0,1
2,3
3
2,6,9
2
1,3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 30/09/2018
Chủ nhật
Ngày: 30/09/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
542013
Giải nhất
65387
Giải nhì
09553
Giải ba
65279 - 37340
Giải tư
80612 - 14128 - 47432 - 01003 - 84574 - 59091 - 43673
Giải năm
0623
Giải sáu
7789 - 1747 - 3495
Giải bẩy
286
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
2,3
3,8
2
0,7
3

3,4,9
3,6,7,9
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 23/09/2018
Chủ nhật
Ngày: 23/09/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
693159
Giải nhất
29017
Giải nhì
68054
Giải ba
14978 - 56926
Giải tư
84592 - 83482 - 87308 - 65026 - 29292 - 63106 - 32434
Giải năm
5538
Giải sáu
4353 - 8723 - 9661
Giải bẩy
828
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6,8
7
3,6,6,8
4,8

3,4,9
1
8
2
2,2

Kết quả xổ số miền Nam - 16/09/2018
Chủ nhật
Ngày: 16/09/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
796722
Giải nhất
34403
Giải nhì
40389
Giải ba
92862 - 20738
Giải tư
61661 - 66833 - 22471 - 03178 - 16211 - 28687 - 19685
Giải năm
5768
Giải sáu
6352 - 0510 - 5886
Giải bẩy
468
Giải tám
21
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,1
1,2
3,8

2
1,2,8,8
1,8
5,6,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 09/09/2018
Chủ nhật
Ngày: 09/09/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
945367
Giải nhất
99397
Giải nhì
77791
Giải ba
73274 - 09354
Giải tư
12838 - 70649 - 19005 - 44672 - 85134 - 80224 - 07067
Giải năm
2941
Giải sáu
1161 - 6083 - 4539
Giải bẩy
063
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5

4
4,8,9
1,9
4
1,3,7,7
2,4
3
1,7

Kết quả xổ số miền Nam - 02/09/2018
Chủ nhật
Ngày: 02/09/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
172422
Giải nhất
44797
Giải nhì
67092
Giải ba
25534 - 33613
Giải tư
11705 - 90971 - 85186 - 26029 - 19369 - 02333 - 74120
Giải năm
8550
Giải sáu
4823 - 9933 - 5768
Giải bẩy
781
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
3
0,2,3,9
3,3,4

0
8,9
1
1,6,6
2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 26/08/2018
Chủ nhật
Ngày: 26/08/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
176686
Giải nhất
77960
Giải nhì
18177
Giải ba
94710 - 49008
Giải tư
91441 - 50984 - 40779 - 35623 - 99927 - 02823 - 86083
Giải năm
7885
Giải sáu
2625 - 4031 - 5240
Giải bẩy
423
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0
3,3,3,5,7
1
0,1
2
0
7,9
3,4,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 19/08/2018
Chủ nhật
Ngày: 19/08/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
179744
Giải nhất
57438
Giải nhì
54166
Giải ba
79231 - 66628
Giải tư
77635 - 08837 - 45871 - 70829 - 00982 - 78315 - 58652
Giải năm
7981
Giải sáu
0483 - 5888 - 4162
Giải bẩy
647
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5
8,9
1,5,7,8
4,7
2
2,6
1
1,2,3,8
0

Kết quả xổ số miền Nam - 12/08/2018
Chủ nhật
Ngày: 12/08/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
434220
Giải nhất
06689
Giải nhì
98717
Giải ba
29603 - 79273
Giải tư
85716 - 42572 - 81345 - 68896 - 90568 - 79573 - 36209
Giải năm
2550
Giải sáu
6600 - 7018 - 6461
Giải bẩy
741
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,9
6,7,8
0
4
1,5
0
1,8
2,3,3
9
6

Kết quả xổ số miền Nam - 05/08/2018
Chủ nhật
Ngày: 05/08/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
115395
Giải nhất
69466
Giải nhì
11930
Giải ba
41411 - 64108
Giải tư
55826 - 85453 - 74616 - 04866 - 21608 - 96047 - 58041
Giải năm
1957
Giải sáu
8829 - 1857 - 5964
Giải bẩy
385
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,8
1,6
6,9
0,7
1,7
3,7,7
4,6,6

5
5

Kết quả xổ số miền Nam - 29/07/2018
Chủ nhật
Ngày: 29/07/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
533258
Giải nhất
96943
Giải nhì
14724
Giải ba
05931 - 75075
Giải tư
46064 - 92732 - 51752 - 85290 - 32074 - 94210 - 43858
Giải năm
0902
Giải sáu
0289 - 0105 - 5316
Giải bẩy
953
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5
0,6
2,4
1,2
3
2,3,8,8
4
4,5
9
0

Kết quả xổ số miền Nam - 22/07/2018
Chủ nhật
Ngày: 22/07/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
063439
Giải nhất
69509
Giải nhì
01382
Giải ba
94108 - 60117
Giải tư
88356 - 29029 - 48555 - 51357 - 11100 - 98588 - 85623
Giải năm
3295
Giải sáu
9822 - 8455 - 8586
Giải bẩy
118
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,5,8,9
7,8
2,3,9
9

5,5,6,7


2,6,8
5

Kết quả xổ số miền Nam - 15/07/2018
Chủ nhật
Ngày: 15/07/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
402031
Giải nhất
47317
Giải nhì
88120
Giải ba
62450 - 64370
Giải tư
84184 - 34451 - 86148 - 64711 - 01221 - 00421 - 10216
Giải năm
9849
Giải sáu
1620 - 3977 - 9135
Giải bẩy
324
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,6,7
0,0,1,1,4
1,5,9
8,9
0,1

0,7
4

Kết quả xổ số miền Nam - 08/07/2018
Chủ nhật
Ngày: 08/07/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
532915
Giải nhất
88437
Giải nhì
14848
Giải ba
99069 - 70993
Giải tư
47061 - 22274 - 38546 - 73011 - 93430 - 66049 - 51452
Giải năm
9835
Giải sáu
4393 - 8701 - 6051
Giải bẩy
489
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
1,5

0,5,7
6,7,8,9
1,2
1,9
4
9
3,3

Kết quả xổ số miền Nam - 01/07/2018
Chủ nhật
Ngày: 01/07/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
893243
Giải nhất
23632
Giải nhì
09492
Giải ba
41487 - 50780
Giải tư
36583 - 36406 - 29414 - 24193 - 02954 - 13684 - 14629
Giải năm
7283
Giải sáu
1061 - 6610 - 0326
Giải bẩy
204
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,6
0,4
6,9
2
3
4
1

0,3,3,4,7
2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 24/06/2018
Chủ nhật
Ngày: 24/06/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
503172
Giải nhất
33186
Giải nhì
91011
Giải ba
18487 - 90390
Giải tư
93633 - 97080 - 58279 - 18517 - 02153 - 95958 - 97146
Giải năm
0406
Giải sáu
0074 - 3304 - 6542
Giải bẩy
416
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6
1,6,7

3
2,6
3,5,8

2,4,9
0,6,7
0

Kết quả xổ số miền Nam - 17/06/2018
Chủ nhật
Ngày: 17/06/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
098140
Giải nhất
10726
Giải nhì
74584
Giải ba
25102 - 50976
Giải tư
34251 - 98011 - 29598 - 69447 - 92649 - 43257 - 34770
Giải năm
2551
Giải sáu
7885 - 4775 - 8155
Giải bẩy
065
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
1
6

0,5,7,9
1,1,5,7
5
0,5,6
4,5
8

Kết quả xổ số miền Nam - 10/06/2018
Chủ nhật
Ngày: 10/06/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
056533
Giải nhất
68243
Giải nhì
80602
Giải ba
47059 - 84779
Giải tư
74299 - 27626 - 19279 - 83502 - 43731 - 71542 - 84970
Giải năm
7739
Giải sáu
5517 - 6941 - 8963
Giải bẩy
564
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2
7
6
1,3,9
1,2,3
9
3,4
0,1,9,9

9

Kết quả xổ số miền Nam - 03/06/2018
Chủ nhật
Ngày: 03/06/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
501091
Giải nhất
65871
Giải nhì
25024
Giải ba
91151 - 23268
Giải tư
23566 - 57701 - 31817 - 94995 - 84185 - 89717 - 64676
Giải năm
9436
Giải sáu
3937 - 4101 - 4007
Giải bẩy
342
Giải tám
71
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1,7
7,7
4
6,7
2
1
6,8
1,1,6
5
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 27/05/2018
Chủ nhật
Ngày: 27/05/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
122345
Giải nhất
66049
Giải nhì
24064
Giải ba
21853 - 47038
Giải tư
51848 - 20493 - 59247 - 76987 - 96192 - 83293 - 94301
Giải năm
6098
Giải sáu
4015 - 5744 - 1451
Giải bẩy
951
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
5

8
4,5,7,8,9
1,1,3,4
4

7
2,3,3,8