Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam

Sổ kết quả xổ số Tiền Giang
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 14/04/2019
Chủ nhật
Ngày: 14/04/2019
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
640400
Giải nhất
87025
Giải nhì
09655
Giải ba
59271 - 78501
Giải tư
79374 - 38025 - 17120 - 98136 - 18006 - 81579 - 74326
Giải năm
2513
Giải sáu
8711 - 7363 - 3757
Giải bẩy
528
Giải tám
32
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,6
1,3
0,5,5,6,8
2,6

5,7
3
1,4,9


Kết quả xổ số miền Nam - 07/04/2019
Chủ nhật
Ngày: 07/04/2019
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
335422
Giải nhất
35715
Giải nhì
58330
Giải ba
83139 - 76037
Giải tư
54286 - 82218 - 42929 - 57249 - 59998 - 59918 - 94782
Giải năm
3333
Giải sáu
4143 - 2513 - 6991
Giải bẩy
923
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3,4,5,8,8
2,3,9
0,3,7,9
3,92,6
1,8

Kết quả xổ số miền Nam - 31/03/2019
Chủ nhật
Ngày: 31/03/2019
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
643967
Giải nhất
57585
Giải nhì
43915
Giải ba
53675 - 90215
Giải tư
61132 - 53023 - 44119 - 39690 - 62929 - 40899 - 62049
Giải năm
6636
Giải sáu
9625 - 7810 - 0661
Giải bẩy
403
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
0,5,5,9
3,5,9
2,6
9

1,7
3,5
5
0,9

Kết quả xổ số miền Nam - 24/03/2019
Chủ nhật
Ngày: 24/03/2019
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
341107
Giải nhất
56925
Giải nhì
03185
Giải ba
57352 - 72212
Giải tư
68893 - 64214 - 03631 - 45340 - 51924 - 39598 - 92107
Giải năm
7634
Giải sáu
7600 - 5665 - 3829
Giải bẩy
332
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7,7
2,4
4,5,9
1,2,4
0
2
5,8

5
3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 17/03/2019
Chủ nhật
Ngày: 17/03/2019
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
902939
Giải nhất
70259
Giải nhì
16850
Giải ba
21374 - 13359
Giải tư
90105 - 51207 - 49892 - 93963 - 77851 - 42953 - 11070
Giải năm
1997
Giải sáu
3458 - 3635 - 0449
Giải bẩy
353
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7
9

5,9
9
0,1,3,3,8,9,9
3
0,4

2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 10/03/2019
Chủ nhật
Ngày: 10/03/2019
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
901300
Giải nhất
84878
Giải nhì
23870
Giải ba
18068 - 26134
Giải tư
22696 - 57024 - 06301 - 73763 - 80153 - 68327 - 47056
Giải năm
2732
Giải sáu
8801 - 6339 - 5617
Giải bẩy
051
Giải tám
97
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,1
7
4,7
2,4,9

1,3,6
3,8
0,8

6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 03/03/2019
Chủ nhật
Ngày: 03/03/2019
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
630938
Giải nhất
69197
Giải nhì
94923
Giải ba
13832 - 36053
Giải tư
34646 - 52491 - 69318 - 86357 - 91532 - 27895 - 83285
Giải năm
8907
Giải sáu
2989 - 0011 - 2500
Giải bẩy
284
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,7
1,8
3
2,2,8
6
3,7


4,5,9
1,2,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 24/02/2019
Chủ nhật
Ngày: 24/02/2019
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
577248
Giải nhất
20723
Giải nhì
19456
Giải ba
53181 - 84012
Giải tư
54743 - 55653 - 86141 - 64196 - 69488 - 84476 - 14933
Giải năm
2796
Giải sáu
1794 - 0308 - 8591
Giải bẩy
563
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
2
3
3,4
1,3,8
3,6
3
6
1,8
1,4,6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 17/02/2019
Chủ nhật
Ngày: 17/02/2019
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
987031
Giải nhất
28233
Giải nhì
01354
Giải ba
73904 - 86177
Giải tư
51034 - 60206 - 75309 - 12685 - 41195 - 61587 - 96496
Giải năm
3035
Giải sáu
7265 - 9881 - 4683
Giải bẩy
657
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,9


1,3,4,4,5

4,7
5
7
1,3,5,7
5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 10/02/2019
Chủ nhật
Ngày: 10/02/2019
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
517735
Giải nhất
31239
Giải nhì
46058
Giải ba
95706 - 70725
Giải tư
33369 - 41894 - 12442 - 58193 - 23278 - 24170 - 85769
Giải năm
4242
Giải sáu
3890 - 6437 - 6531
Giải bẩy
009
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8,9

5
1,5,7,9
2,2
8
9,9
0,8

0,3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 03/02/2019
Chủ nhật
Ngày: 03/02/2019
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
308255
Giải nhất
04323
Giải nhì
27058
Giải ba
52311 - 84959
Giải tư
14996 - 87106 - 17775 - 80784 - 31807 - 33381 - 27765
Giải năm
0652
Giải sáu
3445 - 1712 - 2293
Giải bẩy
841
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7
1,2
3
4
1,5
2,5,8,9
5
5
1,4
3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 27/01/2019
Chủ nhật
Ngày: 27/01/2019
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
733844
Giải nhất
90238
Giải nhì
09814
Giải ba
77839 - 86623
Giải tư
82283 - 86694 - 05210 - 17206 - 26333 - 47800 - 16423
Giải năm
0358
Giải sáu
0044 - 4583 - 1438
Giải bẩy
136
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6
0,4
3,3
3,6,8,8,9
4,4
8
1

3,3
4

Kết quả xổ số miền Nam - 20/01/2019
Chủ nhật
Ngày: 20/01/2019
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
068479
Giải nhất
76692
Giải nhì
15198
Giải ba
60767 - 76286
Giải tư
93447 - 83466 - 32212 - 56248 - 12299 - 07371 - 50394
Giải năm
7169
Giải sáu
0775 - 8459 - 4102
Giải bẩy
887
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
2


7,8
9
6,7,9,9
1,5,9
6,7
2,4,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 13/01/2019
Chủ nhật
Ngày: 13/01/2019
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
643358
Giải nhất
81209
Giải nhì
71711
Giải ba
74759 - 04850
Giải tư
42189 - 57721 - 51996 - 39037 - 15451 - 24573 - 49286
Giải năm
5411
Giải sáu
2440 - 7905 - 3287
Giải bẩy
930
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9
1,1
1
0,5,7
0
0,1,8,9

3
6,7,9
6

Kết quả xổ số miền Nam - 06/01/2019
Chủ nhật
Ngày: 06/01/2019
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
972507
Giải nhất
73155
Giải nhì
20547
Giải ba
94549 - 73854
Giải tư
53647 - 42641 - 08070 - 63654 - 12274 - 40335 - 59934
Giải năm
8311
Giải sáu
7359 - 5035 - 4147
Giải bẩy
032
Giải tám
57
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
1

2,4,5,5
1,7,7,7,9
4,4,5,7,9

0,4


Kết quả xổ số miền Nam - 30/12/2018
Chủ nhật
Ngày: 30/12/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
530596
Giải nhất
88555
Giải nhì
13059
Giải ba
84727 - 48419
Giải tư
53658 - 92917 - 62324 - 25950 - 04145 - 18800 - 23408
Giải năm
5312
Giải sáu
7277 - 7931 - 0402
Giải bẩy
346
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,8
2,7,9
4,7
1
5,6
0,4,5,8,9

7

6

Kết quả xổ số miền Nam - 23/12/2018
Chủ nhật
Ngày: 23/12/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
145169
Giải nhất
31382
Giải nhì
55477
Giải ba
97330 - 56601
Giải tư
84941 - 25884 - 68817 - 86147 - 06804 - 82278 - 96067
Giải năm
4193
Giải sáu
4380 - 8321 - 9505
Giải bẩy
798
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,5
7
1
0
1,7

7,8,9
7,8
0,2,4
3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 16/12/2018
Chủ nhật
Ngày: 16/12/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
381459
Giải nhất
61292
Giải nhì
56158
Giải ba
00779 - 30753
Giải tư
21743 - 55440 - 88890 - 71438 - 72818 - 30760 - 82063
Giải năm
4792
Giải sáu
9131 - 6248 - 5253
Giải bẩy
461
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8

1,8
0,3,8,9
3,3,8,9
0,1,3
9

0,2,2

Kết quả xổ số miền Nam - 09/12/2018
Chủ nhật
Ngày: 09/12/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
479881
Giải nhất
89746
Giải nhì
94773
Giải ba
01437 - 49859
Giải tư
86000 - 64613 - 94321 - 42402 - 22400 - 36509 - 49781
Giải năm
3645
Giải sáu
6002 - 0661 - 6743
Giải bẩy
600
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,0,2,2,9
3
1
7
3,5,6
9
1
3
1,1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 02/12/2018
Chủ nhật
Ngày: 02/12/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
407929
Giải nhất
55149
Giải nhì
71524
Giải ba
75306 - 14703
Giải tư
28589 - 39182 - 83595 - 72589 - 17895 - 30858 - 63839
Giải năm
1548
Giải sáu
6316 - 8952 - 7644
Giải bẩy
286
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6
2,6
4,9
9
4,8,9
2,8


2,6,9,9
5,5

Kết quả xổ số miền Nam - 25/11/2018
Chủ nhật
Ngày: 25/11/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
618954
Giải nhất
18437
Giải nhì
21359
Giải ba
06914 - 30308
Giải tư
72457 - 76604 - 48117 - 71608 - 15922 - 53496 - 90312
Giải năm
5104
Giải sáu
1539 - 5375 - 7178
Giải bẩy
892
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,8,8
2,4,7
2
7,9

4,7,9

5,8
6
2,6

Kết quả xổ số miền Nam - 18/11/2018
Chủ nhật
Ngày: 18/11/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
284513
Giải nhất
95932
Giải nhì
95170
Giải ba
01153 - 86122
Giải tư
34703 - 83463 - 26076 - 56405 - 29858 - 59269 - 63193
Giải năm
4035
Giải sáu
6013 - 5058 - 4481
Giải bẩy
315
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
3,3,5
2
2,5,7

3,8,8
3,9
0,6
1
3

Kết quả xổ số miền Nam - 11/11/2018
Chủ nhật
Ngày: 11/11/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
547780
Giải nhất
15077
Giải nhì
87839
Giải ba
94591 - 58086
Giải tư
34467 - 36119 - 56868 - 12126 - 29962 - 52628 - 20084
Giải năm
2890
Giải sáu
2066 - 8628 - 3242
Giải bẩy
261
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9
6,8,8
9,9
2

1,2,6,7,8
7
0,4,6
0,1

Kết quả xổ số miền Nam - 04/11/2018
Chủ nhật
Ngày: 04/11/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
970302
Giải nhất
04917
Giải nhì
34938
Giải ba
37979 - 24680
Giải tư
27077 - 98268 - 52803 - 87810 - 92849 - 24837 - 13115
Giải năm
6650
Giải sáu
9145 - 7343 - 8035
Giải bẩy
061
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,3
0,5,7

5,7,8
3,5,9
0
1,8
7,9
0

Kết quả xổ số miền Nam - 28/10/2018
Chủ nhật
Ngày: 28/10/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
429149
Giải nhất
70617
Giải nhì
94080
Giải ba
40322 - 92983
Giải tư
59792 - 01544 - 58289 - 64541 - 68521 - 60712 - 24169
Giải năm
7489
Giải sáu
9584 - 1783 - 4045
Giải bẩy
957
Giải tám
80
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,7
1,2

1,4,5,9
7
9

0,0,3,3,4,9,9
2

Kết quả xổ số miền Nam - 21/10/2018
Chủ nhật
Ngày: 21/10/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
574866
Giải nhất
20006
Giải nhì
84499
Giải ba
83715 - 23647
Giải tư
92081 - 92002 - 73187 - 68011 - 05793 - 29424 - 05105
Giải năm
6013
Giải sáu
8235 - 2961 - 3753
Giải bẩy
732
Giải tám
55
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,6
1,3,5
4
2,5
7
3,5
1,6

1,7
3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 14/10/2018
Chủ nhật
Ngày: 14/10/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
149289
Giải nhất
68153
Giải nhì
43808
Giải ba
77136 - 60893
Giải tư
56896 - 35299 - 68108 - 76377 - 40039 - 07107 - 42729
Giải năm
5805
Giải sáu
2953 - 6719 - 0997
Giải bẩy
885
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,7,8,8
9
9
6,9

3,3

7
2,5,9
3,6,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 07/10/2018
Chủ nhật
Ngày: 07/10/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
075811
Giải nhất
77282
Giải nhì
75104
Giải ba
42663 - 30772
Giải tư
35641 - 15591 - 03619 - 30705 - 99993 - 36204 - 74553
Giải năm
9840
Giải sáu
7076 - 5152 - 2296
Giải bẩy
279
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4,5
1,9

8
0,1
2,3
3
2,6,9
2
1,3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 30/09/2018
Chủ nhật
Ngày: 30/09/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
542013
Giải nhất
65387
Giải nhì
09553
Giải ba
65279 - 37340
Giải tư
80612 - 14128 - 47432 - 01003 - 84574 - 59091 - 43673
Giải năm
0623
Giải sáu
7789 - 1747 - 3495
Giải bẩy
286
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
2,3
3,8
2
0,7
3

3,4,9
3,6,7,9
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 23/09/2018
Chủ nhật
Ngày: 23/09/2018
Xổ số Tiền Giang
Giải đặc biệt
693159
Giải nhất
29017
Giải nhì
68054
Giải ba
14978 - 56926
Giải tư
84592 - 83482 - 87308 - 65026 - 29292 - 63106 - 32434
Giải năm
5538
Giải sáu
4353 - 8723 - 9661
Giải bẩy
828
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6,8
7
3,6,6,8
4,8

3,4,9
1
8
2
2,2