Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Đồng Nai
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 18/07/2018
Thứ tư
Ngày: 18/07/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
363551
Giải nhất
96340
Giải nhì
36704
Giải ba
30162 - 73099
Giải tư
73833 - 25293 - 57796 - 29992 - 65295 - 16019 - 80303
Giải năm
3878
Giải sáu
6585 - 5780 - 8717
Giải bẩy
363
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4
7,9

3
0,5
1
2,3
8
0,5
2,3,5,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 11/07/2018
Thứ tư
Ngày: 11/07/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
637680
Giải nhất
10568
Giải nhì
16046
Giải ba
95258 - 32282
Giải tư
61497 - 01339 - 16767 - 23192 - 70835 - 84240 - 73969
Giải năm
5698
Giải sáu
9823 - 8115 - 2756
Giải bẩy
884
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5
3
5,9
0,6
6,8
7,8,9

0,2,4
2,6,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 04/07/2018
Thứ tư
Ngày: 04/07/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
871419
Giải nhất
27643
Giải nhì
88979
Giải ba
32686 - 67468
Giải tư
54834 - 94800 - 11056 - 93070 - 77350 - 38519 - 37176
Giải năm
2502
Giải sáu
7140 - 4388 - 2446
Giải bẩy
823
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2
9,9
3
4
0,3,6
0,6
8,9
0,6,9
6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 27/06/2018
Thứ tư
Ngày: 27/06/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
477598
Giải nhất
67976
Giải nhì
69267
Giải ba
71066 - 21516
Giải tư
50553 - 90560 - 13569 - 92107 - 05416 - 63084 - 52520
Giải năm
9135
Giải sáu
7492 - 6714 - 8110
Giải bẩy
317
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,4,6,6,7
0,6
5

3
0,6,7,9
6
4
2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 20/06/2018
Thứ tư
Ngày: 20/06/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
593136
Giải nhất
50103
Giải nhì
18245
Giải ba
70988 - 16458
Giải tư
55475 - 82870 - 39543 - 01521 - 41749 - 78142 - 37784
Giải năm
7814
Giải sáu
7358 - 4434 - 0548
Giải bẩy
413
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
3,4
1,6
4,6
2,3,5,8,9
8,8

0,5
4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 13/06/2018
Thứ tư
Ngày: 13/06/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
183242
Giải nhất
11725
Giải nhì
38628
Giải ba
40463 - 19941
Giải tư
65227 - 87719 - 74279 - 78977 - 40609 - 02216 - 99813
Giải năm
4812
Giải sáu
9534 - 7531 - 9734
Giải bẩy
517
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2,3,6,7,9
5,7,8
1,4,4
1,2

3
7,9

2

Kết quả xổ số miền Nam - 06/06/2018
Thứ tư
Ngày: 06/06/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
933884
Giải nhất
47631
Giải nhì
44902
Giải ba
36080 - 93306
Giải tư
25260 - 32070 - 09033 - 47972 - 83003 - 99656 - 63684
Giải năm
1110
Giải sáu
3132 - 6735 - 6449
Giải bẩy
028
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,6
0,3
8
1,2,3,5
9
6
0
0,2
0,4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 30/05/2018
Thứ tư
Ngày: 30/05/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
130425
Giải nhất
61856
Giải nhì
12760
Giải ba
59383 - 40387
Giải tư
90814 - 54474 - 42837 - 77338 - 06552 - 30110 - 66403
Giải năm
7706
Giải sáu
6367 - 2297 - 4953
Giải bẩy
683
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,6
0,4
5
7,8

2,3,6
0,7
4
3,3,7
7

Kết quả xổ số miền Nam - 23/05/2018
Thứ tư
Ngày: 23/05/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
835548
Giải nhất
93965
Giải nhì
55911
Giải ba
68333 - 96747
Giải tư
80349 - 89569 - 94674 - 29193 - 59650 - 34183 - 96613
Giải năm
8653
Giải sáu
6649 - 5307 - 9536
Giải bẩy
583
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
1,3

3,6
7,8,9,9
0,3
5,9
4
3,3
0,3

Kết quả xổ số miền Nam - 16/05/2018
Thứ tư
Ngày: 16/05/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
712739
Giải nhất
44784
Giải nhì
29612
Giải ba
81474 - 44403
Giải tư
03154 - 19514 - 54967 - 00214 - 50462 - 20751 - 18357
Giải năm
9769
Giải sáu
0993 - 8004 - 3803
Giải bẩy
456
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3,4
2,4,4,9

9

1,4,6,7
2,7,9
4
4
3

Kết quả xổ số miền Nam - 09/05/2018
Thứ tư
Ngày: 09/05/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
348921
Giải nhất
21332
Giải nhì
60082
Giải ba
78410 - 77712
Giải tư
76649 - 60435 - 31076 - 97175 - 08419 - 65465 - 38763
Giải năm
3234
Giải sáu
3071 - 1354 - 0910
Giải bẩy
236
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
0,0,2,9
1
2,4,5,6
9
4
3,5
1,5,6
2

Kết quả xổ số miền Nam - 02/05/2018
Thứ tư
Ngày: 02/05/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
681123
Giải nhất
05130
Giải nhì
41506
Giải ba
20315 - 31614
Giải tư
17874 - 34119 - 64424 - 88845 - 68378 - 11636 - 93548
Giải năm
5863
Giải sáu
0154 - 8968 - 3085
Giải bẩy
483
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
4,5,5,9
3,4
0,6
5,8
4
3,8
4,8
3,5

Kết quả xổ số miền Nam - 25/04/2018
Thứ tư
Ngày: 25/04/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
437083
Giải nhất
49768
Giải nhì
52965
Giải ba
83652 - 11092
Giải tư
96703 - 67119 - 91283 - 00963 - 23221 - 00098 - 73362
Giải năm
4100
Giải sáu
3335 - 0284 - 0876
Giải bẩy
485
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,9
9
1
5

2
2,3,5,8
6
3,3,4,5
2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 18/04/2018
Thứ tư
Ngày: 18/04/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
015361
Giải nhất
73613
Giải nhì
93866
Giải ba
82828 - 19599
Giải tư
83156 - 11737 - 18687 - 45564 - 29749 - 52064 - 23978
Giải năm
3210
Giải sáu
2767 - 6925 - 1408
Giải bẩy
523
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
0,3
3,5,8
5,7
9
6
1,4,4,6,7
8
7
9

Kết quả xổ số miền Nam - 11/04/2018
Thứ tư
Ngày: 11/04/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
662720
Giải nhất
98862
Giải nhì
19370
Giải ba
13777 - 35481
Giải tư
63073 - 86892 - 09868 - 30543 - 66717 - 71096 - 40896
Giải năm
3252
Giải sáu
9161 - 8606 - 6745
Giải bẩy
946
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
7
0

3,5,6
2
1,2,8,9
0,3,7
1
2,6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 04/04/2018
Thứ tư
Ngày: 04/04/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
397316
Giải nhất
09806
Giải nhì
17863
Giải ba
98924 - 25053
Giải tư
47615 - 82809 - 11158 - 20577 - 00750 - 31730 - 55943
Giải năm
0420
Giải sáu
0707 - 3848 - 9832
Giải bẩy
549
Giải tám
39
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7,9
5,6
0,4
0,2,9
3,8,9
0,3,8
3
7


Kết quả xổ số miền Nam - 28/03/2018
Thứ tư
Ngày: 28/03/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
151452
Giải nhất
51755
Giải nhì
69013
Giải ba
75248 - 96583
Giải tư
53715 - 20854 - 21806 - 18850 - 72703 - 95875 - 49719
Giải năm
3892
Giải sáu
5236 - 2857 - 6853
Giải bẩy
924
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6
3,5,7,9
4
6
8
0,2,3,4,5,7

5
3
2

Kết quả xổ số miền Nam - 21/03/2018
Thứ tư
Ngày: 21/03/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
130340
Giải nhất
28440
Giải nhì
99255
Giải ba
03164 - 71924
Giải tư
91923 - 22478 - 65951 - 03306 - 96896 - 36783 - 86300
Giải năm
2466
Giải sáu
9633 - 2379 - 7564
Giải bẩy
503
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,6

3,4
3
0,0,0
1,5
4,4,6
8,9
3
6

Kết quả xổ số miền Nam - 14/03/2018
Thứ tư
Ngày: 14/03/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
746307
Giải nhất
51516
Giải nhì
08834
Giải ba
85087 - 64553
Giải tư
22982 - 62842 - 92241 - 99282 - 34964 - 54064 - 30385
Giải năm
3473
Giải sáu
6146 - 9234 - 0751
Giải bẩy
564
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
6

4,4,4
1,2,6
1,3
4,4,4
3
2,2,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 07/03/2018
Thứ tư
Ngày: 07/03/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
953199
Giải nhất
92996
Giải nhì
10904
Giải ba
46243 - 56723
Giải tư
10363 - 13362 - 50170 - 02923 - 13942 - 93768 - 33105
Giải năm
6520
Giải sáu
6192 - 3854 - 5003
Giải bẩy
039
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,5

0,3,3
9
2,3,9
4
2,3,8
0

2,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 28/02/2018
Thứ tư
Ngày: 28/02/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
825832
Giải nhất
93730
Giải nhì
79751
Giải ba
76481 - 58554
Giải tư
22970 - 02231 - 38981 - 33401 - 70773 - 84471 - 39783
Giải năm
8323
Giải sáu
2944 - 5962 - 8610
Giải bẩy
788
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1
0
3
0,1,2
4
1,4
2
0,1,3
1,1,3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 21/02/2018
Thứ tư
Ngày: 21/02/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
089860
Giải nhất
15235
Giải nhì
54239
Giải ba
20420 - 89069
Giải tư
98470 - 84915 - 45165 - 73106 - 95118 - 38295 - 86299
Giải năm
3469
Giải sáu
3549 - 4596 - 6993
Giải bẩy
024
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
5,8
0,4
5,9
9

0,5,9,9
0

2,3,5,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 14/02/2018
Thứ tư
Ngày: 14/02/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
794648
Giải nhất
12371
Giải nhì
73436
Giải ba
95917 - 45594
Giải tư
50207 - 34200 - 94894 - 07579 - 95191 - 28132 - 56703
Giải năm
6494
Giải sáu
7427 - 4794 - 8680
Giải bẩy
784
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,7
7
7
2,6
3,8


1,9
0,4
1,4,4,4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 07/02/2018
Thứ tư
Ngày: 07/02/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
044083
Giải nhất
69806
Giải nhì
05055
Giải ba
41323 - 34953
Giải tư
14732 - 57770 - 77823 - 90776 - 30939 - 75359 - 06070
Giải năm
0983
Giải sáu
2376 - 2378 - 0523
Giải bẩy
244
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6

3,3,3
2,9
4
3,5,9

0,0,6,6,8
3,3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 31/01/2018
Thứ tư
Ngày: 31/01/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
527480
Giải nhất
61634
Giải nhì
42979
Giải ba
45536 - 66872
Giải tư
26443 - 47683 - 21454 - 87208 - 98536 - 80732 - 14194
Giải năm
5119
Giải sáu
8902 - 5174 - 0053
Giải bẩy
340
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,8
9

2,4,6,6
0,3
1,3,4

2,4,9
0,3
4

Kết quả xổ số miền Nam - 24/01/2018
Thứ tư
Ngày: 24/01/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
714772
Giải nhất
92135
Giải nhì
76118
Giải ba
79297 - 54444
Giải tư
73178 - 10099 - 75555 - 72966 - 29012 - 09236 - 83177
Giải năm
8098
Giải sáu
0710 - 4918 - 8197
Giải bẩy
853
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,2,8,8

5,6
4
3,5
6
2,7,8
9
7,7,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 17/01/2018
Thứ tư
Ngày: 17/01/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
665924
Giải nhất
32223
Giải nhì
50619
Giải ba
44768 - 03164
Giải tư
15440 - 37403 - 46291 - 59188 - 38324 - 48555 - 49478
Giải năm
7057
Giải sáu
7056 - 3338 - 5281
Giải bẩy
092
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,8
9
3,4,4
8
0
5,6,7
4,8
8
1,8
1,2

Kết quả xổ số miền Nam - 10/01/2018
Thứ tư
Ngày: 10/01/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
963953
Giải nhất
11974
Giải nhì
53628
Giải ba
47002 - 78153
Giải tư
62258 - 97677 - 09941 - 69736 - 32140 - 04313 - 53754
Giải năm
8452
Giải sáu
4011 - 3696 - 5083
Giải bẩy
430
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6
1,3
8
0,6
0,1
2,3,3,4,8

4,7
3
6

Kết quả xổ số miền Nam - 03/01/2018
Thứ tư
Ngày: 03/01/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
154150
Giải nhất
98537
Giải nhì
78756
Giải ba
01101 - 77933
Giải tư
28065 - 32343 - 45139 - 78679 - 29068 - 14131 - 13880
Giải năm
2515
Giải sáu
1862 - 8234 - 8259
Giải bẩy
106
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,6
5

1,3,4,7,9
0,3
0,6,9
2,5,8
9
0

Kết quả xổ số miền Nam - 27/12/2017
Thứ tư
Ngày: 27/12/2017
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
101604
Giải nhất
24599
Giải nhì
85001
Giải ba
66713 - 35196
Giải tư
94272 - 54854 - 15658 - 35442 - 15084 - 28530 - 83520
Giải năm
1639
Giải sáu
2442 - 8052 - 8073
Giải bẩy
451
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4,9
3
0
0,9
2,2
1,2,4,8

2,3
4
6,9