Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam

Sổ kết quả xổ số Đồng Nai
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 12/12/2018
Thứ tư
Ngày: 12/12/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
726364
Giải nhất
07374
Giải nhì
96420
Giải ba
67602 - 75772
Giải tư
69750 - 55013 - 19823 - 86852 - 61549 - 45470 - 12524
Giải năm
9692
Giải sáu
3475 - 4479 - 2591
Giải bẩy
941
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
3
0,3,4
3
1,9
0,2
4
0,2,4,5,9

1,2

Kết quả xổ số miền Nam - 05/12/2018
Thứ tư
Ngày: 05/12/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
212892
Giải nhất
16356
Giải nhì
53638
Giải ba
08605 - 84665
Giải tư
05298 - 28454 - 04324 - 71556 - 68785 - 83017 - 11483
Giải năm
8182
Giải sáu
7466 - 2674 - 8295
Giải bẩy
925
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
7
4,5,9
8

4,6,6
5,6
4
2,3,5
2,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 28/11/2018
Thứ tư
Ngày: 28/11/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
108909
Giải nhất
98536
Giải nhì
86008
Giải ba
34325 - 24456
Giải tư
75917 - 92138 - 74606 - 49329 - 81202 - 00291 - 15744
Giải năm
3414
Giải sáu
1730 - 1765 - 2079
Giải bẩy
371
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,6,8,9
4,7
5,9
0,6,8
4
6
5
1,9

1

Kết quả xổ số miền Nam - 21/11/2018
Thứ tư
Ngày: 21/11/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
941834
Giải nhất
35216
Giải nhì
86746
Giải ba
60420 - 92822
Giải tư
97232 - 60715 - 40798 - 35915 - 83191 - 30318 - 33166
Giải năm
7580
Giải sáu
1929 - 7724 - 7608
Giải bẩy
544
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
5,5,6,8
0,2,4,9
2,4
4,6

6

0,5
1,8

Kết quả xổ số miền Nam - 14/11/2018
Thứ tư
Ngày: 14/11/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
788472
Giải nhất
54262
Giải nhì
66035
Giải ba
96105 - 04125
Giải tư
52276 - 50680 - 33419 - 36614 - 73642 - 31146 - 50365
Giải năm
7419
Giải sáu
4790 - 6364 - 5739
Giải bẩy
430
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5
4,9,9
5
0,5,9
2,6

2,4,5
2,6
0
0

Kết quả xổ số miền Nam - 07/11/2018
Thứ tư
Ngày: 07/11/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
719393
Giải nhất
95634
Giải nhì
73160
Giải ba
35343 - 20525
Giải tư
45670 - 90855 - 88461 - 70863 - 29682 - 95384 - 21257
Giải năm
9674
Giải sáu
6118 - 6960 - 9637
Giải bẩy
489
Giải tám
12
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2,8
5
4,7
3
5,7
0,0,1,3
0,4
2,4,9
3

Kết quả xổ số miền Nam - 31/10/2018
Thứ tư
Ngày: 31/10/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
130986
Giải nhất
14301
Giải nhì
48993
Giải ba
70044 - 69761
Giải tư
66633 - 45514 - 74158 - 15355 - 26466 - 39135 - 31637
Giải năm
4778
Giải sáu
2771 - 1978 - 9378
Giải bẩy
796
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
4

3,5,7
4
5,8
1,6
1,3,8,8,8
6
3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 24/10/2018
Thứ tư
Ngày: 24/10/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
010421
Giải nhất
94730
Giải nhì
45087
Giải ba
56058 - 20403
Giải tư
40881 - 94468 - 51810 - 49050 - 65247 - 90927 - 11989
Giải năm
5222
Giải sáu
1686 - 3802 - 0561
Giải bẩy
864
Giải tám
36
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3
0
1,2,7
0,6
7
0,8
1,4,8

1,6,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 17/10/2018
Thứ tư
Ngày: 17/10/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
093158
Giải nhất
76666
Giải nhì
77439
Giải ba
93849 - 55913
Giải tư
60150 - 29711 - 57919 - 14140 - 89649 - 62236 - 24696
Giải năm
2540
Giải sáu
9158 - 6106 - 5934
Giải bẩy
643
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
1,3,9

4,6,9
0,0,3,9,9
0,8,8
6,7


6

Kết quả xổ số miền Nam - 10/10/2018
Thứ tư
Ngày: 10/10/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
085979
Giải nhất
89543
Giải nhì
16156
Giải ba
66098 - 25068
Giải tư
95223 - 65352 - 88839 - 03260 - 66564 - 54782 - 15587
Giải năm
5132
Giải sáu
1789 - 5991 - 9853
Giải bẩy
232
Giải tám
10
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0
3
2,2,9
3
2,3,6
0,4,8
9
2,7,9
1,8

Kết quả xổ số miền Nam - 03/10/2018
Thứ tư
Ngày: 03/10/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
051058
Giải nhất
89149
Giải nhì
04035
Giải ba
71700 - 48944
Giải tư
37216 - 98839 - 34044 - 99565 - 40233 - 02227 - 03310
Giải năm
9597
Giải sáu
7126 - 4198 - 0956
Giải bẩy
284
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0
0,6
6,7
3,5,9
4,4,9
6,8
5

4
7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 26/09/2018
Thứ tư
Ngày: 26/09/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
228614
Giải nhất
95721
Giải nhì
83253
Giải ba
10965 - 99115
Giải tư
13434 - 25273 - 93598 - 64834 - 27939 - 75229 - 07497
Giải năm
2766
Giải sáu
3157 - 6391 - 9108
Giải bẩy
279
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
4,5
1,9
4,4,9

3,7
5,6
2,3,9

1,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 19/09/2018
Thứ tư
Ngày: 19/09/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
239740
Giải nhất
05251
Giải nhì
09611
Giải ba
69106 - 81436
Giải tư
13538 - 01283 - 98135 - 05606 - 81670 - 96940 - 97134
Giải năm
7248
Giải sáu
4114 - 8744 - 2939
Giải bẩy
574
Giải tám
63
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,6
1,4

4,5,6,8,9
0,0,4,8
1
3
0,4
3

Kết quả xổ số miền Nam - 12/09/2018
Thứ tư
Ngày: 12/09/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
651987
Giải nhất
01888
Giải nhì
24599
Giải ba
02133 - 85231
Giải tư
31234 - 59359 - 04559 - 46807 - 19513 - 02082 - 08473
Giải năm
2637
Giải sáu
5454 - 0458 - 1844
Giải bẩy
502
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,7
3,5

1,3,4,7
4
4,8,9,9

3
2,7,8
9

Kết quả xổ số miền Nam - 05/09/2018
Thứ tư
Ngày: 05/09/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
824517
Giải nhất
92252
Giải nhì
18799
Giải ba
20632 - 37702
Giải tư
31464 - 87502 - 87199 - 37333 - 92083 - 29733 - 60222
Giải năm
3948
Giải sáu
1306 - 8349 - 5024
Giải bẩy
089
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,2,6,6
7
2,4
2,3,3
8,9
2
4

3,9
9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 29/08/2018
Thứ tư
Ngày: 29/08/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
635933
Giải nhất
91214
Giải nhì
69944
Giải ba
15770 - 62991
Giải tư
18928 - 39633 - 96741 - 93244 - 51763 - 57743 - 89166
Giải năm
9265
Giải sáu
9448 - 2686 - 5654
Giải bẩy
264
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
8
3,3
1,3,4,4,8
4
3,4,5,6
0,5
6
1

Kết quả xổ số miền Nam - 22/08/2018
Thứ tư
Ngày: 22/08/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
989635
Giải nhất
55326
Giải nhì
03134
Giải ba
32043 - 46778
Giải tư
52027 - 96632 - 20095 - 74618 - 82685 - 90020 - 72546
Giải năm
6784
Giải sáu
0628 - 3741 - 7381
Giải bẩy
641
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8
0,6,7,8
2,4,5
1,1,3,6


8
1,4,5
2,5

Kết quả xổ số miền Nam - 15/08/2018
Thứ tư
Ngày: 15/08/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
064914
Giải nhất
82037
Giải nhì
52592
Giải ba
05001 - 27397
Giải tư
03308 - 31596 - 34044 - 98357 - 03355 - 24359 - 25054
Giải năm
4273
Giải sáu
7599 - 0987 - 7659
Giải bẩy
055
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
4

7
4,4
4,5,5,7,9,9

3
7
2,6,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 08/08/2018
Thứ tư
Ngày: 08/08/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
101899
Giải nhất
07367
Giải nhì
71143
Giải ba
07160 - 98842
Giải tư
23283 - 59246 - 71552 - 23379 - 01809 - 82428 - 57987
Giải năm
4614
Giải sáu
2154 - 2835 - 6611
Giải bẩy
731
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
1,4
8
1,5,8
2,3,6
2,4
0,7
9
3,7
9

Kết quả xổ số miền Nam - 01/08/2018
Thứ tư
Ngày: 01/08/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
999039
Giải nhất
91602
Giải nhì
82903
Giải ba
03596 - 21708
Giải tư
79214 - 12026 - 13439 - 02320 - 86906 - 59203 - 51301
Giải năm
5439
Giải sáu
1410 - 1971 - 6142
Giải bẩy
880
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,3,3,6,8
0,4
0,2,6
9,9,9
2


1
0
6

Kết quả xổ số miền Nam - 25/07/2018
Thứ tư
Ngày: 25/07/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
632320
Giải nhất
57734
Giải nhì
77268
Giải ba
63281 - 00524
Giải tư
67183 - 59755 - 03126 - 60685 - 11538 - 07994 - 87027
Giải năm
9506
Giải sáu
6264 - 1999 - 1095
Giải bẩy
740
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6

0,4,6,7
4,8
0
5
4,8
8
1,3,5
4,5,9

Kết quả xổ số miền Nam - 18/07/2018
Thứ tư
Ngày: 18/07/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
363551
Giải nhất
96340
Giải nhì
36704
Giải ba
30162 - 73099
Giải tư
73833 - 25293 - 57796 - 29992 - 65295 - 16019 - 80303
Giải năm
3878
Giải sáu
6585 - 5780 - 8717
Giải bẩy
363
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4
7,9

3
0,5
1
2,3
8
0,5
2,3,5,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 11/07/2018
Thứ tư
Ngày: 11/07/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
637680
Giải nhất
10568
Giải nhì
16046
Giải ba
95258 - 32282
Giải tư
61497 - 01339 - 16767 - 23192 - 70835 - 84240 - 73969
Giải năm
5698
Giải sáu
9823 - 8115 - 2756
Giải bẩy
884
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5
3
5,9
0,6
6,8
7,8,9

0,2,4
2,6,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 04/07/2018
Thứ tư
Ngày: 04/07/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
871419
Giải nhất
27643
Giải nhì
88979
Giải ba
32686 - 67468
Giải tư
54834 - 94800 - 11056 - 93070 - 77350 - 38519 - 37176
Giải năm
2502
Giải sáu
7140 - 4388 - 2446
Giải bẩy
823
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2
9,9
3
4
0,3,6
0,6
8,9
0,6,9
6,8

Kết quả xổ số miền Nam - 27/06/2018
Thứ tư
Ngày: 27/06/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
477598
Giải nhất
67976
Giải nhì
69267
Giải ba
71066 - 21516
Giải tư
50553 - 90560 - 13569 - 92107 - 05416 - 63084 - 52520
Giải năm
9135
Giải sáu
7492 - 6714 - 8110
Giải bẩy
317
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,4,6,6,7
0,6
5

3
0,6,7,9
6
4
2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 20/06/2018
Thứ tư
Ngày: 20/06/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
593136
Giải nhất
50103
Giải nhì
18245
Giải ba
70988 - 16458
Giải tư
55475 - 82870 - 39543 - 01521 - 41749 - 78142 - 37784
Giải năm
7814
Giải sáu
7358 - 4434 - 0548
Giải bẩy
413
Giải tám
26
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
3,4
1,6
4,6
2,3,5,8,9
8,8

0,5
4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 13/06/2018
Thứ tư
Ngày: 13/06/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
183242
Giải nhất
11725
Giải nhì
38628
Giải ba
40463 - 19941
Giải tư
65227 - 87719 - 74279 - 78977 - 40609 - 02216 - 99813
Giải năm
4812
Giải sáu
9534 - 7531 - 9734
Giải bẩy
517
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
2,3,6,7,9
5,7,8
1,4,4
1,2

3
7,9

2

Kết quả xổ số miền Nam - 06/06/2018
Thứ tư
Ngày: 06/06/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
933884
Giải nhất
47631
Giải nhì
44902
Giải ba
36080 - 93306
Giải tư
25260 - 32070 - 09033 - 47972 - 83003 - 99656 - 63684
Giải năm
1110
Giải sáu
3132 - 6735 - 6449
Giải bẩy
028
Giải tám
13
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,6
0,3
8
1,2,3,5
9
6
0
0,2
0,4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 30/05/2018
Thứ tư
Ngày: 30/05/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
130425
Giải nhất
61856
Giải nhì
12760
Giải ba
59383 - 40387
Giải tư
90814 - 54474 - 42837 - 77338 - 06552 - 30110 - 66403
Giải năm
7706
Giải sáu
6367 - 2297 - 4953
Giải bẩy
683
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4,6
0,4
5
7,8

2,3,6
0,7
4
3,3,7
7

Kết quả xổ số miền Nam - 23/05/2018
Thứ tư
Ngày: 23/05/2018
Xổ số Đồng Nai
Giải đặc biệt
835548
Giải nhất
93965
Giải nhì
55911
Giải ba
68333 - 96747
Giải tư
80349 - 89569 - 94674 - 29193 - 59650 - 34183 - 96613
Giải năm
8653
Giải sáu
6649 - 5307 - 9536
Giải bẩy
583
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
1,3

3,6
7,8,9,9
0,3
5,9
4
3,3
0,3