Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam

Sổ kết quả xổ số Đà Lạt
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 19/05/2019
Chủ nhật
Ngày: 19/05/2019
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
783106
Giải nhất
74212
Giải nhì
32510
Giải ba
03343 - 30758
Giải tư
34478 - 93108 - 97293 - 47512 - 25818 - 93386 - 93516
Giải năm
3679
Giải sáu
7327 - 7489 - 3981
Giải bẩy
224
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8
0,2,2,6,8
4,7

3,3
8

8,9
1,6,9
3

Kết quả xổ số miền Nam - 12/05/2019
Chủ nhật
Ngày: 12/05/2019
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
236733
Giải nhất
45702
Giải nhì
74914
Giải ba
88161 - 00192
Giải tư
56796 - 87397 - 49865 - 13993 - 37572 - 12888 - 65268
Giải năm
9615
Giải sáu
9389 - 9088 - 7292
Giải bẩy
269
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
4,5

3,5


1,5,8,9
2
8,8,9
2,2,3,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 05/05/2019
Chủ nhật
Ngày: 05/05/2019
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
052182
Giải nhất
20806
Giải nhì
94409
Giải ba
39504 - 80237
Giải tư
06281 - 56037 - 29174 - 93183 - 68547 - 52744 - 68141
Giải năm
6905
Giải sáu
8382 - 3339 - 0236
Giải bẩy
063
Giải tám
76
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,5,6,9


6,7,7,9
1,4,7

3
4,6
1,2,2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 28/04/2019
Chủ nhật
Ngày: 28/04/2019
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
760767
Giải nhất
52856
Giải nhì
80063
Giải ba
16550 - 75476
Giải tư
17899 - 21587 - 74301 - 46310 - 19852 - 85832 - 81810
Giải năm
3828
Giải sáu
7210 - 5537 - 0711
Giải bẩy
087
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0,0,0,1
8
2,7
9
0,2,6
3,7
6
7,7
9

Kết quả xổ số miền Nam - 21/04/2019
Chủ nhật
Ngày: 21/04/2019
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
644700
Giải nhất
21702
Giải nhì
37951
Giải ba
00502 - 85716
Giải tư
24774 - 43838 - 34408 - 25729 - 21516 - 67654 - 22133
Giải năm
7379
Giải sáu
5367 - 6220 - 5469
Giải bẩy
312
Giải tám
35
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2,2,8
2,6,6
0,9
3,5,8

1,4
7,9
4,9


Kết quả xổ số miền Nam - 14/04/2019
Chủ nhật
Ngày: 14/04/2019
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
188584
Giải nhất
49413
Giải nhì
67086
Giải ba
66356 - 76315
Giải tư
45420 - 45782 - 39070 - 75101 - 44670 - 19167 - 34096
Giải năm
5620
Giải sáu
4375 - 0593 - 6831
Giải bẩy
771
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5
3,5
0,0
1

6
7
0,0,1,5
2,4,6
3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 07/04/2019
Chủ nhật
Ngày: 07/04/2019
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
638757
Giải nhất
17619
Giải nhì
12419
Giải ba
42329 - 55719
Giải tư
22917 - 32886 - 72395 - 98088 - 46769 - 56608 - 26696
Giải năm
6952
Giải sáu
5325 - 4661 - 4878
Giải bẩy
821
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
7,9,9,9
1,5,9


2,7
1,9
8
6,8
5,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 31/03/2019
Chủ nhật
Ngày: 31/03/2019
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
316534
Giải nhất
16888
Giải nhì
61130
Giải ba
21311 - 39856
Giải tư
85107 - 53283 - 53955 - 30946 - 90934 - 18968 - 93613
Giải năm
4535
Giải sáu
1557 - 0342 - 0585
Giải bẩy
659
Giải tám
23
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
1,3
3
0,4,4,5
2,6
5,6,7,9
8

3,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 24/03/2019
Chủ nhật
Ngày: 24/03/2019
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
744566
Giải nhất
20729
Giải nhì
19391
Giải ba
71935 - 59695
Giải tư
29969 - 09718 - 61963 - 22076 - 74880 - 19920 - 54727
Giải năm
7877
Giải sáu
2262 - 8047 - 8783
Giải bẩy
722
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8,8
0,2,7,9
5
7

2,3,6,9
6,7
0,3
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 17/03/2019
Chủ nhật
Ngày: 17/03/2019
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
502257
Giải nhất
23319
Giải nhì
56329
Giải ba
27549 - 47748
Giải tư
84553 - 27255 - 79385 - 78395 - 21850 - 69623 - 13467
Giải năm
8061
Giải sáu
0260 - 6645 - 6938
Giải bẩy
938
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

9
3,9
8,8
5,8,9
0,3,5,7
0,1,7

5,9
5

Kết quả xổ số miền Nam - 10/03/2019
Chủ nhật
Ngày: 10/03/2019
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
680435
Giải nhất
40839
Giải nhì
85654
Giải ba
71119 - 27155
Giải tư
20872 - 96429 - 94411 - 41527 - 55219 - 08822 - 19571
Giải năm
4144
Giải sáu
3783 - 2493 - 8181
Giải bẩy
256
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1,9,9
2,7,9
5,9
4
4,5,6

1,2,2
1,3
3

Kết quả xổ số miền Nam - 03/03/2019
Chủ nhật
Ngày: 03/03/2019
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
688017
Giải nhất
74735
Giải nhì
17910
Giải ba
12118 - 57873
Giải tư
02936 - 88490 - 84527 - 93008 - 94710 - 81356 - 97701
Giải năm
3129
Giải sáu
1662 - 9542 - 1958
Giải bẩy
165
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
0,0,7,8
7,7,9
5,6
2
6,8
2,5
3

0

Kết quả xổ số miền Nam - 24/02/2019
Chủ nhật
Ngày: 24/02/2019
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
337221
Giải nhất
06299
Giải nhì
40260
Giải ba
35215 - 32107
Giải tư
54652 - 13461 - 32928 - 11728 - 57380 - 28368 - 91334
Giải năm
6507
Giải sáu
0255 - 8971 - 9760
Giải bẩy
640
Giải tám
40
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,7
5
1,8,8
4
0,0
2,5
0,0,1,8
1
0
9

Kết quả xổ số miền Nam - 17/02/2019
Chủ nhật
Ngày: 17/02/2019
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
954909
Giải nhất
92076
Giải nhì
57433
Giải ba
31767 - 33036
Giải tư
89319 - 66505 - 86830 - 32142 - 66429 - 21909 - 52492
Giải năm
6428
Giải sáu
7383 - 0821 - 7052
Giải bẩy
217
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9,9
7,9
1,8,9
0,3,6
2,8
2
7
6
3
2

Kết quả xổ số miền Nam - 10/02/2019
Chủ nhật
Ngày: 10/02/2019
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
695366
Giải nhất
24501
Giải nhì
80782
Giải ba
82120 - 81289
Giải tư
03546 - 03279 - 71845 - 44080 - 21920 - 58172 - 15750
Giải năm
2192
Giải sáu
5768 - 0622 - 5635
Giải bẩy
531
Giải tám
05
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5

0,0,2
1,5
5,6
0
6,8
2,9
0,2,9
2

Kết quả xổ số miền Nam - 03/02/2019
Chủ nhật
Ngày: 03/02/2019
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
874804
Giải nhất
90526
Giải nhì
47795
Giải ba
53522 - 91881
Giải tư
64662 - 26510 - 08289 - 52449 - 79373 - 90680 - 66766
Giải năm
9204
Giải sáu
6547 - 7429 - 0550
Giải bẩy
845
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,4
0
2,6,9

1,5,7,9
0
2,6
3
0,1,9
5

Kết quả xổ số miền Nam - 27/01/2019
Chủ nhật
Ngày: 27/01/2019
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
026159
Giải nhất
24042
Giải nhì
23701
Giải ba
65684 - 68296
Giải tư
98089 - 72079 - 13925 - 08796 - 09804 - 68603 - 84188
Giải năm
5671
Giải sáu
0722 - 6351 - 4885
Giải bẩy
804
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,4,4,6

2,5

2
1,9

1,9
4,5,8,9
6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 20/01/2019
Chủ nhật
Ngày: 20/01/2019
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
033769
Giải nhất
59762
Giải nhì
61703
Giải ba
56452 - 41362
Giải tư
64485 - 29179 - 92495 - 53201 - 75001 - 29650 - 37016
Giải năm
8060
Giải sáu
5397 - 2357 - 6295
Giải bẩy
609
Giải tám
29
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1,3,9
6
9


0,2,7
0,2,2,9
9
5
5,5,7

Kết quả xổ số miền Nam - 13/01/2019
Chủ nhật
Ngày: 13/01/2019
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
332059
Giải nhất
44916
Giải nhì
19108
Giải ba
15478 - 41043
Giải tư
78496 - 16324 - 92989 - 96661 - 87839 - 35232 - 68266
Giải năm
6073
Giải sáu
7840 - 9617 - 3138
Giải bẩy
341
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
6,7
4
2,8,9
0,1,3
9
1,6
3,8
9,9
6

Kết quả xổ số miền Nam - 06/01/2019
Chủ nhật
Ngày: 06/01/2019
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
232195
Giải nhất
33080
Giải nhì
53656
Giải ba
38047 - 23453
Giải tư
70887 - 13543 - 74457 - 72215 - 44202 - 98713 - 64537
Giải năm
6644
Giải sáu
8238 - 7607 - 9278
Giải bẩy
594
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,7
3,5
4
7,8
3,4,7
3,6,7

8
0,7
4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 30/12/2018
Chủ nhật
Ngày: 30/12/2018
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
571982
Giải nhất
71772
Giải nhì
47251
Giải ba
48236 - 85227
Giải tư
75247 - 67892 - 65349 - 51936 - 73691 - 85393 - 25288
Giải năm
0296
Giải sáu
3400 - 5786 - 1036
Giải bẩy
463
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

7
6,6,6
7,8,9
1
3
2
2,6,8
1,2,3,6

Kết quả xổ số miền Nam - 23/12/2018
Chủ nhật
Ngày: 23/12/2018
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
330561
Giải nhất
97592
Giải nhì
54171
Giải ba
84428 - 72576
Giải tư
30647 - 92214 - 17249 - 19236 - 07919 - 74350 - 67269
Giải năm
1429
Giải sáu
8657 - 6256 - 2483
Giải bẩy
321
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4,9
1,4,8,9
6
7,9
0,6,7
1,9
1,6
3
2

Kết quả xổ số miền Nam - 16/12/2018
Chủ nhật
Ngày: 16/12/2018
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
564319
Giải nhất
35813
Giải nhì
06457
Giải ba
70524 - 91177
Giải tư
96430 - 17810 - 57765 - 71454 - 33190 - 38080 - 78705
Giải năm
6474
Giải sáu
6546 - 1898 - 7738
Giải bẩy
554
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
0,3,9
4
0,8
6
3,4,4,7
5
4,7
0
0,8

Kết quả xổ số miền Nam - 09/12/2018
Chủ nhật
Ngày: 09/12/2018
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
409300
Giải nhất
71547
Giải nhì
28881
Giải ba
88041 - 97587
Giải tư
91875 - 08754 - 64533 - 40143 - 79115 - 15148 - 45554
Giải năm
7767
Giải sáu
4230 - 1622 - 1279
Giải bẩy
512
Giải tám
34
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
2,5
2
0,3,4
1,3,7,8
4,4
7
5,9
1,7

Kết quả xổ số miền Nam - 02/12/2018
Chủ nhật
Ngày: 02/12/2018
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
731941
Giải nhất
14654
Giải nhì
19346
Giải ba
85185 - 12335
Giải tư
22842 - 03400 - 57204 - 87831 - 35524 - 59111 - 97172
Giải năm
4565
Giải sáu
8538 - 9529 - 0354
Giải bẩy
701
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,4
1
4,9
1,5,8
1,2,6
4,4
5
2
5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 25/11/2018
Chủ nhật
Ngày: 25/11/2018
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
842953
Giải nhất
08067
Giải nhì
35213
Giải ba
65937 - 70890
Giải tư
13722 - 91201 - 54923 - 03377 - 78448 - 35949 - 48047
Giải năm
0394
Giải sáu
5828 - 3814 - 0723
Giải bẩy
099
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
3,4
2,3,3,8
7
7,8,9
3
7
7
3
0,4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 18/11/2018
Chủ nhật
Ngày: 18/11/2018
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
720492
Giải nhất
85903
Giải nhì
88886
Giải ba
62952 - 92496
Giải tư
62262 - 53610 - 86728 - 71203 - 74897 - 04398 - 76571
Giải năm
2280
Giải sáu
5003 - 9802 - 4722
Giải bẩy
665
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,3,3
0
2,8

2
2
2,5
1
0,6
2,6,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 11/11/2018
Chủ nhật
Ngày: 11/11/2018
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
113999
Giải nhất
52141
Giải nhì
71828
Giải ba
56294 - 96441
Giải tư
05387 - 51624 - 43885 - 10108 - 01398 - 71614 - 49785
Giải năm
4330
Giải sáu
7191 - 3196 - 3809
Giải bẩy
925
Giải tám
66
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9
4
4,5,8
0
1,1

6

5,5,7
1,4,6,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 04/11/2018
Chủ nhật
Ngày: 04/11/2018
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
432753
Giải nhất
16852
Giải nhì
31543
Giải ba
94830 - 44724
Giải tư
00669 - 44543 - 13846 - 28668 - 68206 - 10726 - 32011
Giải năm
2059
Giải sáu
7251 - 9546 - 1799
Giải bẩy
561
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
1
4,6,7
0
3,3,6,6
1,2,3,9
1,8,9


9

Kết quả xổ số miền Nam - 28/10/2018
Chủ nhật
Ngày: 28/10/2018
Xổ số Đà Lạt
Giải đặc biệt
357329
Giải nhất
93747
Giải nhì
01011
Giải ba
42471 - 30580
Giải tư
91956 - 56450 - 40922 - 98813 - 65389 - 66792 - 04445
Giải năm
0897
Giải sáu
9253 - 1503 - 3771
Giải bẩy
883
Giải tám
04
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,4
1,3
2,9

5,7
0,3,6

1,1
0,3,9
2,7