Xổ số miền Nam hôm nay
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Cà Mau
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 15/10/2018
Thứ hai
Ngày: 15/10/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
391179
Giải nhất
89139
Giải nhì
38781
Giải ba
75005 - 82341
Giải tư
56858 - 89830 - 93068 - 26826 - 72516 - 20355 - 70240
Giải năm
0493
Giải sáu
8062 - 8684 - 9360
Giải bẩy
292
Giải tám
50
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
6
6
0,9
0,1
0,5,8
0,2,8
9
1,4
2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 08/10/2018
Thứ hai
Ngày: 08/10/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
718562
Giải nhất
13734
Giải nhì
31776
Giải ba
41670 - 09959
Giải tư
32516 - 60164 - 41263 - 14005 - 67783 - 84955 - 89647
Giải năm
5702
Giải sáu
3452 - 6132 - 7668
Giải bẩy
493
Giải tám
79
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5
6

2,4
7
2,5,9
2,3,4,8
0,6,9
3
3

Kết quả xổ số miền Nam - 01/10/2018
Thứ hai
Ngày: 01/10/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
579140
Giải nhất
71113
Giải nhì
28720
Giải ba
27535 - 89627
Giải tư
33856 - 58510 - 42791 - 87442 - 51317 - 37500 - 50035
Giải năm
3840
Giải sáu
8684 - 8661 - 1437
Giải bẩy
299
Giải tám
08
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8
0,3,7
0,7
5,5,7
0,0,2
6
1

4
1,9

Kết quả xổ số miền Nam - 24/09/2018
Thứ hai
Ngày: 24/09/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
889840
Giải nhất
84440
Giải nhì
29635
Giải ba
39355 - 86016
Giải tư
51226 - 09650 - 84329 - 90307 - 56403 - 42004 - 81144
Giải năm
6471
Giải sáu
3629 - 0395 - 2302
Giải bẩy
917
Giải tám
78
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,3,4,7
6,7
6,9,9
5
0,0,4
0,5

1,8

5

Kết quả xổ số miền Nam - 17/09/2018
Thứ hai
Ngày: 17/09/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
884507
Giải nhất
25229
Giải nhì
55256
Giải ba
74012 - 43106
Giải tư
12553 - 41713 - 77131 - 79723 - 60216 - 16368 - 53240
Giải năm
3302
Giải sáu
3312 - 6556 - 4694
Giải bẩy
058
Giải tám
38
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,6,7
2,2,3,6
3,9
1,8
0
3,6,6,8
8


4

Kết quả xổ số miền Nam - 10/09/2018
Thứ hai
Ngày: 10/09/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
629836
Giải nhất
53907
Giải nhì
57941
Giải ba
98686 - 84424
Giải tư
67960 - 93816 - 99390 - 46591 - 09374 - 11467 - 83810
Giải năm
9959
Giải sáu
2513 - 1938 - 6713
Giải bẩy
647
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,3,3,6
4
6,8
1,7
9
0,7
4
6,8
0,1

Kết quả xổ số miền Nam - 03/09/2018
Thứ hai
Ngày: 03/09/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
105249
Giải nhất
21479
Giải nhì
72930
Giải ba
65390 - 72881
Giải tư
91776 - 85729 - 59296 - 99716 - 48104 - 26295 - 20016
Giải năm
4045
Giải sáu
9251 - 4913 - 3370
Giải bẩy
237
Giải tám
99
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
3,6,6
9
0,7
5,9
1

0,6,9
1
0,5,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 27/08/2018
Thứ hai
Ngày: 27/08/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
224963
Giải nhất
84714
Giải nhì
61352
Giải ba
07198 - 64514
Giải tư
22363 - 25762 - 78429 - 07045 - 32718 - 92387 - 97065
Giải năm
5792
Giải sáu
5685 - 5404 - 3716
Giải bẩy
136
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4
4,4,6,8
9
6
5
2
2,3,3,5
2
5,7
2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 20/08/2018
Thứ hai
Ngày: 20/08/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
328412
Giải nhất
98011
Giải nhì
28216
Giải ba
87474 - 21391
Giải tư
01696 - 02127 - 18296 - 64250 - 13065 - 36484 - 90955
Giải năm
4381
Giải sáu
2324 - 9280 - 4426
Giải bẩy
200
Giải tám
44
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0
1,2,6
4,6,7

4
0,5
5
4
0,1,4
1,6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 13/08/2018
Thứ hai
Ngày: 13/08/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
319549
Giải nhất
26113
Giải nhì
16764
Giải ba
26299 - 00285
Giải tư
43028 - 20235 - 60508 - 06689 - 21384 - 06381 - 63938
Giải năm
7950
Giải sáu
7601 - 0531 - 6525
Giải bẩy
830
Giải tám
24
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,8
3
4,5,8
0,1,5,8
9
0
4

1,4,5,9
9

Kết quả xổ số miền Nam - 06/08/2018
Thứ hai
Ngày: 06/08/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
124760
Giải nhất
09147
Giải nhì
85469
Giải ba
13092 - 70775
Giải tư
24263 - 48972 - 09022 - 86137 - 12311 - 90767 - 26093
Giải năm
9227
Giải sáu
6989 - 2283 - 3410
Giải bẩy
915
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,1,5
2,7
7
7

0,3,7,9
2,5
3,8,9
2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 30/07/2018
Thứ hai
Ngày: 30/07/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
553971
Giải nhất
74459
Giải nhì
62612
Giải ba
65441 - 01761
Giải tư
69527 - 80145 - 83445 - 30038 - 01149 - 78952 - 13799
Giải năm
6472
Giải sáu
6952 - 9847 - 1490
Giải bẩy
552
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2
7
8
1,5,5,7,9
2,2,2,9
1
1,2

0,2,9

Kết quả xổ số miền Nam - 23/07/2018
Thứ hai
Ngày: 23/07/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
366607
Giải nhất
38744
Giải nhì
63654
Giải ba
59666 - 20723
Giải tư
56441 - 20213 - 36883 - 97961 - 71345 - 70989 - 47910
Giải năm
8588
Giải sáu
8245 - 7717 - 3470
Giải bẩy
224
Giải tám
75
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7
0,3,7
3,4

1,4,5,5
4
1,6
0,5
3,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 16/07/2018
Thứ hai
Ngày: 16/07/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
459083
Giải nhất
17987
Giải nhì
17484
Giải ba
92434 - 01611
Giải tư
49878 - 62921 - 08384 - 87048 - 29475 - 49752 - 95218
Giải năm
9092
Giải sáu
9951 - 1617 - 8803
Giải bẩy
750
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
1,7,8
1
4
8
0,1,2

5,8
3,4,4,7
2,2

Kết quả xổ số miền Nam - 09/07/2018
Thứ hai
Ngày: 09/07/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
439388
Giải nhất
40165
Giải nhì
54378
Giải ba
90699 - 88324
Giải tư
85927 - 46864 - 17011 - 66690 - 91983 - 25705 - 46009
Giải năm
2580
Giải sáu
4480 - 9212 - 5789
Giải bẩy
761
Giải tám
02
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,9
1,2
4,71,4,5
8
0,0,3,8,9
0,9

Kết quả xổ số miền Nam - 02/07/2018
Thứ hai
Ngày: 02/07/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
458717
Giải nhất
50051
Giải nhì
77057
Giải ba
46128 - 68727
Giải tư
73232 - 71526 - 04836 - 36652 - 91449 - 55958 - 53217
Giải năm
4984
Giải sáu
0881 - 4238 - 0009
Giải bẩy
081
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
7,7
6,7,8
2,6,7,8
9
1,2,7,8


1,1,4

Kết quả xổ số miền Nam - 25/06/2018
Thứ hai
Ngày: 25/06/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
133610
Giải nhất
95796
Giải nhì
01125
Giải ba
03226 - 92868
Giải tư
83951 - 00775 - 33637 - 10145 - 85585 - 73551 - 20293
Giải năm
5583
Giải sáu
3923 - 0993 - 4659
Giải bẩy
702
Giải tám
96
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0
3,5,6
7
5
1,1,9
8
5
3,5
3,3,6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 18/06/2018
Thứ hai
Ngày: 18/06/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
230518
Giải nhất
48206
Giải nhì
19004
Giải ba
08764 - 23033
Giải tư
34142 - 19008 - 02276 - 61550 - 83171 - 28484 - 00359
Giải năm
0754
Giải sáu
9406 - 6714 - 7771
Giải bẩy
779
Giải tám
95
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,6,8
4,8

3
2
0,4,9
4
1,1,6,9
4
5

Kết quả xổ số miền Nam - 11/06/2018
Thứ hai
Ngày: 11/06/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
518355
Giải nhất
84951
Giải nhì
90513
Giải ba
90446 - 85389
Giải tư
05599 - 21871 - 92088 - 84628 - 12897 - 13058 - 09035
Giải năm
2371
Giải sáu
5498 - 6793 - 1631
Giải bẩy
982
Giải tám
90
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

3
8
1,5
6
1,5,8

1,1
2,8,9
0,3,7,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 04/06/2018
Thứ hai
Ngày: 04/06/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
463285
Giải nhất
99781
Giải nhì
24757
Giải ba
14789 - 25337
Giải tư
75157 - 37230 - 41376 - 65380 - 09362 - 77454 - 29579
Giải năm
9214
Giải sáu
4941 - 5618 - 5887
Giải bẩy
306
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
4,8

0,7
1
4,7,7
2,4
6,9
0,1,5,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 28/05/2018
Thứ hai
Ngày: 28/05/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
014287
Giải nhất
46406
Giải nhì
16114
Giải ba
99146 - 24034
Giải tư
31215 - 82451 - 99299 - 86296 - 09659 - 83301 - 42201
Giải năm
7972
Giải sáu
9851 - 9642 - 9521
Giải bẩy
982
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,1,6
4,5
1
4
2,6
1,1,9
9
2
2,7
6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 21/05/2018
Thứ hai
Ngày: 21/05/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
044063
Giải nhất
43269
Giải nhì
48851
Giải ba
91699 - 31240
Giải tư
44987 - 74228 - 96852 - 83325 - 94751 - 67100 - 05293
Giải năm
3537
Giải sáu
9979 - 1767 - 4766
Giải bẩy
039
Giải tám
72
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0

5,8
7,9
0
1,1,2
3,6,7,9
2,9
7
3,9

Kết quả xổ số miền Nam - 14/05/2018
Thứ hai
Ngày: 14/05/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
002603
Giải nhất
70743
Giải nhì
89079
Giải ba
83976 - 83047
Giải tư
96994 - 23915 - 63782 - 08057 - 50918 - 16647 - 78389
Giải năm
8656
Giải sáu
0981 - 2263 - 6944
Giải bẩy
724
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
4,5,8
4

3,4,7,7
6,7
3
6,9
1,2,9
4

Kết quả xổ số miền Nam - 07/05/2018
Thứ hai
Ngày: 07/05/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
620989
Giải nhất
42492
Giải nhì
88076
Giải ba
87406 - 07032
Giải tư
79478 - 49198 - 20002 - 95410 - 18068 - 03992 - 60777
Giải năm
5121
Giải sáu
4878 - 0887 - 3578
Giải bẩy
105
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,6
0
1
2


8,9
6,7,8,8,8
7,9
2,2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 30/04/2018
Thứ hai
Ngày: 30/04/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
154022
Giải nhất
67584
Giải nhì
51134
Giải ba
89389 - 85582
Giải tư
16087 - 01237 - 69401 - 74286 - 84781 - 02658 - 88925
Giải năm
0910
Giải sáu
3189 - 7570 - 4946
Giải bẩy
337
Giải tám
85
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
0
2,5
4,7,7
6
8

0
1,2,4,5,6,7,9,9

Kết quả xổ số miền Nam - 23/04/2018
Thứ hai
Ngày: 23/04/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
668230
Giải nhất
47027
Giải nhì
24453
Giải ba
24678 - 56703
Giải tư
07737 - 89661 - 23632 - 86226 - 86761 - 66631 - 81845
Giải năm
3167
Giải sáu
1585 - 7581 - 8009
Giải bẩy
407
Giải tám
27
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,7,9

6,7,7
0,1,2,7
5
3
1,1,7
8
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 16/04/2018
Thứ hai
Ngày: 16/04/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
508763
Giải nhất
91869
Giải nhì
54371
Giải ba
98932 - 84276
Giải tư
65727 - 42255 - 38780 - 22571 - 03562 - 45890 - 60637
Giải năm
1194
Giải sáu
8944 - 6426 - 2829
Giải bẩy
867
Giải tám
15
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5
6,7,9
2,7
4
5
2,3,7,9
1,1,6
0
0,4

Kết quả xổ số miền Nam - 09/04/2018
Thứ hai
Ngày: 09/04/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
558023
Giải nhất
84742
Giải nhì
52127
Giải ba
54705 - 04940
Giải tư
66745 - 43038 - 39094 - 47205 - 02107 - 18390 - 80539
Giải năm
8647
Giải sáu
7129 - 7373 - 6409
Giải bẩy
491
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,5,7,9
4
3,7,9
8,9
0,2,5,7


3

0,1,4

Kết quả xổ số miền Nam - 02/04/2018
Thứ hai
Ngày: 02/04/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
533423
Giải nhất
58211
Giải nhì
57455
Giải ba
44526 - 67754
Giải tư
43472 - 02309 - 80748 - 70280 - 30203 - 14896 - 39803
Giải năm
8784
Giải sáu
8259 - 8038 - 3505
Giải bẩy
144
Giải tám
47
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3,5,9
1
3,6
8
4,7,8
4,5,9

2
0,4
6

Kết quả xổ số miền Nam - 26/03/2018
Thứ hai
Ngày: 26/03/2018
Xổ số Cà Mau
Giải đặc biệt
163646
Giải nhất
98319
Giải nhì
40831
Giải ba
42509 - 34431
Giải tư
39630 - 68099 - 06061 - 99805 - 04602 - 56917 - 90082
Giải năm
8710
Giải sáu
4144 - 4036 - 7497
Giải bẩy
934
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,5,9
0,7,9

0,1,1,4,6
1,4,6

1

2
7,9