Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Bình Thuận
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 17/05/2018
Thứ năm
Ngày: 17/05/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
588943
Giải nhất
80428
Giải nhì
58106
Giải ba
46641 - 37440
Giải tư
50098 - 05036 - 29895 - 43900 - 72992 - 41950 - 69852
Giải năm
5595
Giải sáu
2213 - 7877 - 9988
Giải bẩy
792
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,6
3
8
6
0,1,3
0,2
5
7
8
2,2,5,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 10/05/2018
Thứ năm
Ngày: 10/05/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
887709
Giải nhất
19002
Giải nhì
66032
Giải ba
20610 - 39201
Giải tư
43962 - 63920 - 56236 - 30869 - 84934 - 02737 - 39897
Giải năm
1140
Giải sáu
3803 - 9258 - 3378
Giải bẩy
737
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,3,9
0
0
2,4,6,7,7
0
4,8
2,9
8

7

Kết quả xổ số miền Nam - 03/05/2018
Thứ năm
Ngày: 03/05/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
920992
Giải nhất
11726
Giải nhì
25363
Giải ba
67012 - 17594
Giải tư
80284 - 15544 - 50263 - 16830 - 73421 - 28479 - 49643
Giải năm
9041
Giải sáu
4998 - 3841 - 8098
Giải bẩy
654
Giải tám
84
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2
1,6
0
1,1,3,4
4
3,3
9
4,4
2,4,8,8

Kết quả xổ số miền Nam - 26/04/2018
Thứ năm
Ngày: 26/04/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
785933
Giải nhất
58335
Giải nhì
23470
Giải ba
61639 - 41223
Giải tư
37058 - 29632 - 76981 - 67915 - 79266 - 89365 - 45826
Giải năm
7685
Giải sáu
4605 - 4361 - 9654
Giải bẩy
315
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
5,5
3,6
2,3,5,9
3
4,8
1,5,6
0
1,5

Kết quả xổ số miền Nam - 19/04/2018
Thứ năm
Ngày: 19/04/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
018989
Giải nhất
65664
Giải nhì
14549
Giải ba
57816 - 91749
Giải tư
07563 - 07780 - 63533 - 68095 - 96755 - 67372 - 28948
Giải năm
5431
Giải sáu
7707 - 6149 - 0096
Giải bẩy
204
Giải tám
22
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,7
6
2
1,3
8,9,9,9
5
3,4
2
0,9
5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 12/04/2018
Thứ năm
Ngày: 12/04/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
250109
Giải nhất
06202
Giải nhì
64466
Giải ba
96958 - 72280
Giải tư
38027 - 71535 - 87517 - 74582 - 69639 - 86225 - 76782
Giải năm
6681
Giải sáu
9112 - 1386 - 0040
Giải bẩy
316
Giải tám
81
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,9
2,6,7
5,7
5,9
0
8
6

0,1,1,2,2,6

Kết quả xổ số miền Nam - 05/04/2018
Thứ năm
Ngày: 05/04/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
391989
Giải nhất
63168
Giải nhì
88979
Giải ba
19074 - 70397
Giải tư
38834 - 63932 - 75415 - 08608 - 69814 - 57620 - 10719
Giải năm
1653
Giải sáu
8445 - 5884 - 6618
Giải bẩy
543
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
4,5,8,9
0
2,4
3,5
3,3
8
4,9
4,9
7

Kết quả xổ số miền Nam - 29/03/2018
Thứ năm
Ngày: 29/03/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
404486
Giải nhất
84436
Giải nhì
85258
Giải ba
57131 - 46731
Giải tư
41183 - 54523 - 86358 - 56085 - 36618 - 52657 - 19256
Giải năm
3091
Giải sáu
2447 - 4680 - 9969
Giải bẩy
684
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

8
3
1,1,6
7
6,7,8,8
9,9

0,3,4,5,6
1

Kết quả xổ số miền Nam - 22/03/2018
Thứ năm
Ngày: 22/03/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
476514
Giải nhất
55201
Giải nhì
53362
Giải ba
37483 - 86511
Giải tư
54796 - 31959 - 52559 - 60433 - 90245 - 83437 - 74751
Giải năm
6657
Giải sáu
2185 - 4331 - 6319
Giải bẩy
712
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
1,2,4,9

1,3,7
5
1,4,7,9,9
2

3,5
6

Kết quả xổ số miền Nam - 15/03/2018
Thứ năm
Ngày: 15/03/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
776454
Giải nhất
65523
Giải nhì
92450
Giải ba
45736 - 08530
Giải tư
92585 - 50322 - 01645 - 80006 - 99776 - 16919 - 61000
Giải năm
6585
Giải sáu
6667 - 5404 - 7581
Giải bẩy
785
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,4,6
9
2,3
0,6
5
0,4
7
6
1,5,5,5,8

Kết quả xổ số miền Nam - 08/03/2018
Thứ năm
Ngày: 08/03/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
728469
Giải nhất
76037
Giải nhì
47611
Giải ba
39893 - 14566
Giải tư
45515 - 37221 - 09775 - 01643 - 84117 - 90761 - 95656
Giải năm
6231
Giải sáu
5478 - 6127 - 8478
Giải bẩy
010
Giải tám
49
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,1,5,7
1,7
1,7
3,9
6
1,6,9
5,8,8

3

Kết quả xổ số miền Nam - 01/03/2018
Thứ năm
Ngày: 01/03/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
743586
Giải nhất
00135
Giải nhì
04611
Giải ba
51223 - 07596
Giải tư
08050 - 25823 - 08199 - 97984 - 99805 - 38476 - 78141
Giải năm
0837
Giải sáu
2906 - 8878 - 7676
Giải bẩy
126
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,6
1,7
3,3,6
5,7
1
0

6,6,8
4,6
6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 22/02/2018
Thứ năm
Ngày: 22/02/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
026246
Giải nhất
16749
Giải nhì
21265
Giải ba
62599 - 23341
Giải tư
38995 - 18380 - 34951 - 83752 - 63779 - 00491 - 28269
Giải năm
6474
Giải sáu
1789 - 5596 - 3115
Giải bẩy
250
Giải tám
51
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5


1,6,9
0,1,1,2
5,9
4,9
0,9
1,5,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 15/02/2018
Thứ năm
Ngày: 15/02/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
985427
Giải nhất
94562
Giải nhì
65943
Giải ba
35837 - 27202
Giải tư
53486 - 03441 - 55292 - 03857 - 49699 - 92894 - 32982
Giải năm
2768
Giải sáu
1697 - 3315 - 5441
Giải bẩy
659
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
5,8
7
7
1,1,3
7,9
2,8

2,6
2,4,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 08/02/2018
Thứ năm
Ngày: 08/02/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
137269
Giải nhất
10073
Giải nhì
03242
Giải ba
13661 - 21661
Giải tư
98072 - 64723 - 34917 - 88583 - 92206 - 84152 - 85218
Giải năm
5716
Giải sáu
9525 - 0291 - 3881
Giải bẩy
308
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8
6,7,8
3,5

2
2
1,1,1,9
2,3
1,3
1

Kết quả xổ số miền Nam - 01/02/2018
Thứ năm
Ngày: 01/02/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
031138
Giải nhất
58423
Giải nhì
39126
Giải ba
40973 - 85079
Giải tư
61948 - 64717 - 12970 - 47549 - 39149 - 44605 - 10549
Giải năm
0987
Giải sáu
8972 - 8081 - 9701
Giải bẩy
888
Giải tám
43
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,5
7
3,6
8
3,8,9,9,9


0,2,3,9
1,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 25/01/2018
Thứ năm
Ngày: 25/01/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
917264
Giải nhất
05949
Giải nhì
23486
Giải ba
85960 - 68321
Giải tư
72564 - 81080 - 47049 - 71921 - 84205 - 60739 - 41022
Giải năm
0726
Giải sáu
9652 - 9829 - 0937
Giải bẩy
427
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5

1,1,2,6,7,9
7,9
9,9
2
0,4,4,7

0,6

Kết quả xổ số miền Nam - 18/01/2018
Thứ năm
Ngày: 18/01/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
907234
Giải nhất
26988
Giải nhì
16030
Giải ba
35784 - 01349
Giải tư
57699 - 17077 - 40551 - 87722 - 52994 - 05577 - 12427
Giải năm
9215
Giải sáu
3133 - 8797 - 1788
Giải bẩy
542
Giải tám
45
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5
2,7
0,3,4
2,5,9
1

7,7
4,8,8
4,7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 11/01/2018
Thứ năm
Ngày: 11/01/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
900774
Giải nhất
64936
Giải nhì
84090
Giải ba
52383 - 53296
Giải tư
12076 - 68197 - 26219 - 11949 - 90294 - 28987 - 41411
Giải năm
5610
Giải sáu
6016 - 6567 - 5373
Giải bẩy
395
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,1,6,9

6
9

7
3,4,6
3,7
0,2,4,5,6,7

Kết quả xổ số miền Nam - 04/01/2018
Thứ năm
Ngày: 04/01/2018
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
752123
Giải nhất
03451
Giải nhì
90943
Giải ba
86937 - 65404
Giải tư
90427 - 03507 - 70994 - 16976 - 59243 - 25948 - 02082
Giải năm
8493
Giải sáu
8779 - 3985 - 7406
Giải bẩy
594
Giải tám
18
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,7
8
3,7
7
3,3,8
1

6,9
2,5
3,4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 28/12/2017
Thứ năm
Ngày: 28/12/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
598103
Giải nhất
18152
Giải nhì
06747
Giải ba
72140 - 85394
Giải tư
16618 - 39168 - 49717 - 11685 - 02463 - 28549 - 14115
Giải năm
7414
Giải sáu
0144 - 9417 - 2295
Giải bẩy
187
Giải tám
67
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
4,5,7,7,8


0,4,7,9
2
3,7,8

5,7
4,5

Kết quả xổ số miền Nam - 21/12/2017
Thứ năm
Ngày: 21/12/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
603098
Giải nhất
68594
Giải nhì
68593
Giải ba
95314 - 47845
Giải tư
63937 - 54850 - 49067 - 90410 - 82981 - 89084 - 03412
Giải năm
2568
Giải sáu
8345 - 4458 - 3376
Giải bẩy
017
Giải tám
41
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,2,4,7

7
1,5,5
0,8
7,8
6
1,4
3,4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 14/12/2017
Thứ năm
Ngày: 14/12/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
410380
Giải nhất
45655
Giải nhì
36340
Giải ba
07262 - 49779
Giải tư
86269 - 43036 - 14789 - 92033 - 81054 - 22709 - 34984
Giải năm
1851
Giải sáu
4776 - 6757 - 0928
Giải bẩy
272
Giải tám
93
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9

8
3,6
0
1,4,5,7
2,9
2,6,9
0,4,9
3

Kết quả xổ số miền Nam - 07/12/2017
Thứ năm
Ngày: 07/12/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
428713
Giải nhất
16108
Giải nhì
44501
Giải ba
60862 - 19735
Giải tư
27691 - 92459 - 12164 - 48576 - 65041 - 69494 - 85127
Giải năm
2946
Giải sáu
4644 - 6563 - 2967
Giải bẩy
160
Giải tám
03
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,3,8
3
7
5
1,4,6
9
0,2,3,4,7
6

1,4

Kết quả xổ số miền Nam - 30/11/2017
Thứ năm
Ngày: 30/11/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
088050
Giải nhất
68000
Giải nhì
89994
Giải ba
53782 - 55408
Giải tư
01499 - 84986 - 72890 - 07677 - 78876 - 16527 - 60956
Giải năm
9682
Giải sáu
0175 - 4975 - 0085
Giải bẩy
083
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8

7


0,6
5
5,5,6,7
2,2,3,5,6
0,4,9

Kết quả xổ số miền Nam - 23/11/2017
Thứ năm
Ngày: 23/11/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
173113
Giải nhất
13538
Giải nhì
30687
Giải ba
41544 - 74050
Giải tư
37362 - 35068 - 95715 - 75410 - 47614 - 88261 - 61138
Giải năm
5564
Giải sáu
7532 - 5469 - 1880
Giải bẩy
183
Giải tám
42
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,3,4,5

2,8,8
2,4
0
1,2,4,8,9

0,3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 16/11/2017
Thứ năm
Ngày: 16/11/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
153860
Giải nhất
31710
Giải nhì
13079
Giải ba
38279 - 55520
Giải tư
16038 - 57258 - 68053 - 72039 - 79898 - 97432 - 29382
Giải năm
4269
Giải sáu
4528 - 0335 - 6520
Giải bẩy
534
Giải tám
89
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0
0,0,8
2,4,5,8,9

3,8
0,9
9,9
2,9
8

Kết quả xổ số miền Nam - 09/11/2017
Thứ năm
Ngày: 09/11/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
266049
Giải nhất
24408
Giải nhì
95862
Giải ba
12217 - 36815
Giải tư
28284 - 49873 - 08670 - 53417 - 19235 - 17538 - 64113
Giải năm
6431
Giải sáu
6627 - 9523 - 8499
Giải bẩy
567
Giải tám
53
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8
3,5,7,7
3,7
1,5,8
9
3
2,7
0,3
4
9

Kết quả xổ số miền Nam - 02/11/2017
Thứ năm
Ngày: 02/11/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
408498
Giải nhất
53633
Giải nhì
28454
Giải ba
79092 - 04104
Giải tư
30350 - 43991 - 24749 - 91889 - 12101 - 96340 - 28169
Giải năm
6430
Giải sáu
4015 - 0029 - 4515
Giải bẩy
778
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,4
5,5
9
0,3
0,9
0,4,9
9
8
9
1,2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 26/10/2017
Thứ năm
Ngày: 26/10/2017
Xổ số Bình Thuận
Giải đặc biệt
706759
Giải nhất
97856
Giải nhì
31344
Giải ba
82042 - 60545
Giải tư
69154 - 71647 - 66069 - 28183 - 99026 - 05914 - 83920
Giải năm
7338
Giải sáu
5491 - 8546 - 2691
Giải bẩy
673
Giải tám
37
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

4
0,6
7,8
2,4,5,6,7
4,6,9
9
3
3
1,1