Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Bình Dương
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 21/09/2018
Thứ sáu
Ngày: 21/09/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
757816
Giải nhất
56991
Giải nhì
77138
Giải ba
49178 - 69140
Giải tư
87192 - 53245 - 40123 - 10631 - 60441 - 23929 - 65041
Giải năm
9225
Giải sáu
1463 - 3830 - 6146
Giải bẩy
915
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,6
3,5,9
0,1,8
0,1,1,5,6
9
3
8

1,2

Kết quả xổ số miền Nam - 14/09/2018
Thứ sáu
Ngày: 14/09/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
778797
Giải nhất
60225
Giải nhì
28054
Giải ba
99772 - 94662
Giải tư
93584 - 90469 - 67821 - 95224 - 66139 - 79706 - 68410
Giải năm
7073
Giải sáu
9947 - 9573 - 6653
Giải bẩy
177
Giải tám
88
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6
0
1,4,5
9
7
3,4
2,9
2,3,3,7
4,8
7

Kết quả xổ số miền Nam - 07/09/2018
Thứ sáu
Ngày: 07/09/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
885660
Giải nhất
93792
Giải nhì
70745
Giải ba
51605 - 64867
Giải tư
35003 - 31806 - 54506 - 99249 - 27724 - 21940 - 38844
Giải năm
9835
Giải sáu
5772 - 1881 - 1478
Giải bẩy
706
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,6,6,6

4
5
0,4,5,9
8
0,7
2,8
1
2

Kết quả xổ số miền Nam - 31/08/2018
Thứ sáu
Ngày: 31/08/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
562625
Giải nhất
52693
Giải nhì
78859
Giải ba
43803 - 68216
Giải tư
61724 - 35877 - 39084 - 48454 - 87509 - 03968 - 67525
Giải năm
2258
Giải sáu
7647 - 6605 - 5132
Giải bẩy
129
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5,9
6
4,5,5,9
2
7
4,8,9
8
7
4
2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 24/08/2018
Thứ sáu
Ngày: 24/08/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
312238
Giải nhất
58398
Giải nhì
97995
Giải ba
05284 - 28547
Giải tư
10590 - 52463 - 78656 - 71199 - 06475 - 51218 - 22172
Giải năm
0871
Giải sáu
4653 - 4606 - 8167
Giải bẩy
603
Giải tám
54
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6
8

8
7
3,4,6
3,7
1,2,5
4
0,5,8,9

Kết quả xổ số miền Nam - 17/08/2018
Thứ sáu
Ngày: 17/08/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
622774
Giải nhất
62416
Giải nhì
81786
Giải ba
34548 - 80641
Giải tư
83018 - 48562 - 17120 - 63828 - 85786 - 14484 - 43360
Giải năm
9744
Giải sáu
5989 - 9192 - 3301
Giải bẩy
283
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1
6,8
0,8

1,4,8

0,2
4
3,4,6,6,9
2

Kết quả xổ số miền Nam - 10/08/2018
Thứ sáu
Ngày: 10/08/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
084980
Giải nhất
50322
Giải nhì
88809
Giải ba
79530 - 19926
Giải tư
89034 - 68010 - 78808 - 84925 - 86261 - 98306 - 36993
Giải năm
7345
Giải sáu
1819 - 5995 - 8995
Giải bẩy
876
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,8,9
0,9
2,5,6
0,4
5

1
4,6
0
3,5,5

Kết quả xổ số miền Nam - 03/08/2018
Thứ sáu
Ngày: 03/08/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
850482
Giải nhất
78980
Giải nhì
82208
Giải ba
39233 - 02925
Giải tư
23998 - 05181 - 27171 - 34825 - 74504 - 70581 - 92932
Giải năm
1278
Giải sáu
4042 - 0101 - 7592
Giải bẩy
302
Giải tám
62
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1,2,4,8

5,5
2,3
2

2
1,8
0,1,1,2
2,8

Kết quả xổ số miền Nam - 27/07/2018
Thứ sáu
Ngày: 27/07/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
253156
Giải nhất
42496
Giải nhì
74599
Giải ba
40702 - 57290
Giải tư
00823 - 96504 - 07031 - 98045 - 29971 - 96617 - 68138
Giải năm
3284
Giải sáu
8033 - 6936 - 5751
Giải bẩy
348
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4
7
3
1,3,6,8
5,8
1,6

1
4,6
0,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 20/07/2018
Thứ sáu
Ngày: 20/07/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
451979
Giải nhất
05161
Giải nhì
00560
Giải ba
46038 - 76062
Giải tư
04389 - 02060 - 40101 - 91347 - 99048 - 45269 - 35551
Giải năm
0876
Giải sáu
1156 - 7679 - 6460
Giải bẩy
347
Giải tám
14
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
4

8
7,7,8
1,6
0,0,0,1,2,9
6,9,9
9

Kết quả xổ số miền Nam - 13/07/2018
Thứ sáu
Ngày: 13/07/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
693029
Giải nhất
65134
Giải nhì
62931
Giải ba
01728 - 59791
Giải tư
05316 - 54886 - 34797 - 52146 - 25139 - 86016 - 09043
Giải năm
1751
Giải sáu
3263 - 6105 - 4327
Giải bẩy
131
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
6,6
7,8,9
1,1,4,9
3,6
1
3,4

6
1,7

Kết quả xổ số miền Nam - 06/07/2018
Thứ sáu
Ngày: 06/07/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
185058
Giải nhất
62662
Giải nhì
17974
Giải ba
76009 - 18428
Giải tư
68438 - 05270 - 26699 - 19460 - 43516 - 64205 - 11177
Giải năm
3780
Giải sáu
6391 - 6179 - 4477
Giải bẩy
829
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9
6
8,9
8

8
0,2,8
0,4,7,7,9
0
1,9

Kết quả xổ số miền Nam - 29/06/2018
Thứ sáu
Ngày: 29/06/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
002540
Giải nhất
46012
Giải nhì
77019
Giải ba
75959 - 16411
Giải tư
63490 - 38558 - 24640 - 77174 - 96937 - 52261 - 91520
Giải năm
4570
Giải sáu
4915 - 3023 - 1140
Giải bẩy
910
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,1,2,5,9,9
0,3
7
0,0,0
8,9
1
0,4

0

Kết quả xổ số miền Nam - 22/06/2018
Thứ sáu
Ngày: 22/06/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
091186
Giải nhất
66125
Giải nhì
08825
Giải ba
55897 - 01025
Giải tư
70122 - 81163 - 47969 - 82368 - 94322 - 12952 - 79238
Giải năm
6701
Giải sáu
5194 - 2149 - 0586
Giải bẩy
291
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1

2,2,5,5,5
8
9
2
3,8,9

2,6,6
1,4,7

Kết quả xổ số miền Nam - 15/06/2018
Thứ sáu
Ngày: 15/06/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
682341
Giải nhất
01954
Giải nhì
47478
Giải ba
84621 - 79134
Giải tư
57937 - 20751 - 58349 - 46085 - 99168 - 27497 - 99186
Giải năm
2004
Giải sáu
9097 - 4960 - 9378
Giải bẩy
337
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6

1
4,7,7
1,9
1,4
0,8
8,8
5,6
7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 08/06/2018
Thứ sáu
Ngày: 08/06/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
893294
Giải nhất
28353
Giải nhì
66226
Giải ba
22855 - 38398
Giải tư
05640 - 79948 - 21824 - 14483 - 71873 - 56091 - 45672
Giải năm
1356
Giải sáu
9620 - 8822 - 9658
Giải bẩy
356
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1
0,2,4,6

0,8
3,5,6,6,8

2,3
3
1,4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 01/06/2018
Thứ sáu
Ngày: 01/06/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
362151
Giải nhất
31340
Giải nhì
17371
Giải ba
12148 - 34056
Giải tư
40555 - 73554 - 91653 - 78139 - 50607 - 07009 - 23969
Giải năm
4833
Giải sáu
2690 - 5992 - 1214
Giải bẩy
067
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,9
4

3,9
0,8
1,3,4,5,6
5,7,9
1

0,2

Kết quả xổ số miền Nam - 25/05/2018
Thứ sáu
Ngày: 25/05/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
245787
Giải nhất
43389
Giải nhì
93033
Giải ba
27754 - 02149
Giải tư
27734 - 70204 - 36634 - 24802 - 69670 - 29777 - 57372
Giải năm
0271
Giải sáu
5140 - 3308 - 1360
Giải bẩy
665
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,8


3,4,4
0,9
4
0,5,9
0,1,2,7
7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 18/05/2018
Thứ sáu
Ngày: 18/05/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
046984
Giải nhất
04955
Giải nhì
32990
Giải ba
91186 - 99520
Giải tư
47435 - 82120 - 74793 - 58931 - 38300 - 68963 - 42988
Giải năm
7802
Giải sáu
1044 - 7984 - 2942
Giải bẩy
869
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2

0,0
1,5
2,4
5
3,9
4
4,4,6,8
0,3

Kết quả xổ số miền Nam - 11/05/2018
Thứ sáu
Ngày: 11/05/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
450580
Giải nhất
23741
Giải nhì
31879
Giải ba
09383 - 08366
Giải tư
45457 - 15597 - 79475 - 32808 - 44451 - 07640 - 06155
Giải năm
2262
Giải sáu
3623 - 4593 - 4384
Giải bẩy
932
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8

3
2
0,1
1,2,5,7
2,6
5,9
0,3,4
3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 04/05/2018
Thứ sáu
Ngày: 04/05/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
005462
Giải nhất
12953
Giải nhì
37368
Giải ba
34572 - 72987
Giải tư
20138 - 93334 - 90095 - 35491 - 35696 - 02050 - 03079
Giải năm
3312
Giải sáu
0187 - 4573 - 3878
Giải bẩy
794
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2

4,8

0,3
2,8
2,3,8,9
7,7
1,4,4,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 27/04/2018
Thứ sáu
Ngày: 27/04/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
507492
Giải nhất
31355
Giải nhì
93191
Giải ba
15280 - 64362
Giải tư
15009 - 83493 - 56786 - 37546 - 36841 - 56478 - 21562
Giải năm
8556
Giải sáu
3283 - 3367 - 2634
Giải bẩy
180
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9,9


4
1,6
5,6
2,2,7
8
0,0,3,6
1,2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 20/04/2018
Thứ sáu
Ngày: 20/04/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
105489
Giải nhất
95496
Giải nhì
89839
Giải ba
07050 - 49325
Giải tư
32652 - 02215 - 34758 - 98637 - 22937 - 37082 - 03220
Giải năm
2591
Giải sáu
9409 - 0260 - 0926
Giải bẩy
585
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
5
0,5,6
7,7,9

0,2,8
0,8

2,5,9
1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 13/04/2018
Thứ sáu
Ngày: 13/04/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
296175
Giải nhất
57050
Giải nhì
08118
Giải ba
03291 - 22173
Giải tư
31445 - 50309 - 88715 - 62779 - 34675 - 72351 - 28031
Giải năm
0346
Giải sáu
7343 - 6928 - 7242
Giải bẩy
685
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
5,8
8
1
2,3,5,6
0,1

3,5,5,9
5,6
1

Kết quả xổ số miền Nam - 06/04/2018
Thứ sáu
Ngày: 06/04/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
611891
Giải nhất
93542
Giải nhì
06706
Giải ba
37793 - 01968
Giải tư
46575 - 68416 - 16494 - 83163 - 95891 - 93058 - 49552
Giải năm
2423
Giải sáu
0007 - 6370 - 9824
Giải bẩy
758
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7
6
3,4

2
2,8,8
3,8
0,5

1,1,2,3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 30/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 30/03/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
800146
Giải nhất
28896
Giải nhì
66063
Giải ba
11391 - 85183
Giải tư
52199 - 25107 - 85110 - 45464 - 25206 - 51234 - 41104
Giải năm
7746
Giải sáu
7436 - 7788 - 7991
Giải bẩy
247
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,7
0

3,4,6
6,6,7

3,4

3,8
1,1,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 23/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 23/03/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
960415
Giải nhất
48487
Giải nhì
32171
Giải ba
46892 - 69380
Giải tư
97253 - 92573 - 97980 - 78750 - 69332 - 67115 - 35467
Giải năm
0601
Giải sáu
8135 - 2564 - 2627
Giải bẩy
972
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
5,5
7
2,5

0,3
1,4,7
1,2,3
0,0,7
2

Kết quả xổ số miền Nam - 16/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 16/03/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
576466
Giải nhất
83019
Giải nhì
07239
Giải ba
68396 - 09510
Giải tư
05087 - 22395 - 36105 - 04726 - 85980 - 28621 - 00287
Giải năm
8535
Giải sáu
3003 - 4568 - 3670
Giải bẩy
096
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,5
0,9
1,6
5,9


6,8
0
0,7,7
5,6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 09/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 09/03/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
539054
Giải nhất
51107
Giải nhì
27966
Giải ba
31797 - 24492
Giải tư
68508 - 37074 - 25889 - 45278 - 76050 - 06841 - 24228
Giải năm
7406
Giải sáu
1013 - 5141 - 3718
Giải bẩy
381
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7,8
3,8
8

1,1
0,4,9
6
4,8
1,9
2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 02/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 02/03/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
998577
Giải nhất
80070
Giải nhì
75140
Giải ba
08002 - 17993
Giải tư
48236 - 20814 - 26116 - 54698 - 86810 - 86735 - 80393
Giải năm
8579
Giải sáu
2847 - 2379 - 4852
Giải bẩy
989
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0,4,6

5,6
0,7
2
8
0,7,9,9
9
3,3,8