Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
T.kê cầu miền Nam
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Sổ kết quả xổ số Bình Dương
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay
Kết quả xổ số miền Nam - 13/07/2018
Thứ sáu
Ngày: 13/07/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
693029
Giải nhất
65134
Giải nhì
62931
Giải ba
01728 - 59791
Giải tư
05316 - 54886 - 34797 - 52146 - 25139 - 86016 - 09043
Giải năm
1751
Giải sáu
3263 - 6105 - 4327
Giải bẩy
131
Giải tám
64
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5
6,6
7,8,9
1,1,4,9
3,6
1
3,4

6
1,7

Kết quả xổ số miền Nam - 06/07/2018
Thứ sáu
Ngày: 06/07/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
185058
Giải nhất
62662
Giải nhì
17974
Giải ba
76009 - 18428
Giải tư
68438 - 05270 - 26699 - 19460 - 43516 - 64205 - 11177
Giải năm
3780
Giải sáu
6391 - 6179 - 4477
Giải bẩy
829
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
5,9
6
8,9
8

8
0,2,8
0,4,7,7,9
0
1,9

Kết quả xổ số miền Nam - 29/06/2018
Thứ sáu
Ngày: 29/06/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
002540
Giải nhất
46012
Giải nhì
77019
Giải ba
75959 - 16411
Giải tư
63490 - 38558 - 24640 - 77174 - 96937 - 52261 - 91520
Giải năm
4570
Giải sáu
4915 - 3023 - 1140
Giải bẩy
910
Giải tám
19
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

0,1,2,5,9,9
0,3
7
0,0,0
8,9
1
0,4

0

Kết quả xổ số miền Nam - 22/06/2018
Thứ sáu
Ngày: 22/06/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
091186
Giải nhất
66125
Giải nhì
08825
Giải ba
55897 - 01025
Giải tư
70122 - 81163 - 47969 - 82368 - 94322 - 12952 - 79238
Giải năm
6701
Giải sáu
5194 - 2149 - 0586
Giải bẩy
291
Giải tám
82
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1

2,2,5,5,5
8
9
2
3,8,9

2,6,6
1,4,7

Kết quả xổ số miền Nam - 15/06/2018
Thứ sáu
Ngày: 15/06/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
682341
Giải nhất
01954
Giải nhì
47478
Giải ba
84621 - 79134
Giải tư
57937 - 20751 - 58349 - 46085 - 99168 - 27497 - 99186
Giải năm
2004
Giải sáu
9097 - 4960 - 9378
Giải bẩy
337
Giải tám
06
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6

1
4,7,7
1,9
1,4
0,8
8,8
5,6
7,7

Kết quả xổ số miền Nam - 08/06/2018
Thứ sáu
Ngày: 08/06/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
893294
Giải nhất
28353
Giải nhì
66226
Giải ba
22855 - 38398
Giải tư
05640 - 79948 - 21824 - 14483 - 71873 - 56091 - 45672
Giải năm
1356
Giải sáu
9620 - 8822 - 9658
Giải bẩy
356
Giải tám
11
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

1
0,2,4,6

0,8
3,5,6,6,8

2,3
3
1,4,8

Kết quả xổ số miền Nam - 01/06/2018
Thứ sáu
Ngày: 01/06/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
362151
Giải nhất
31340
Giải nhì
17371
Giải ba
12148 - 34056
Giải tư
40555 - 73554 - 91653 - 78139 - 50607 - 07009 - 23969
Giải năm
4833
Giải sáu
2690 - 5992 - 1214
Giải bẩy
067
Giải tám
65
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
7,9
4

3,9
0,8
1,3,4,5,6
5,7,9
1

0,2

Kết quả xổ số miền Nam - 25/05/2018
Thứ sáu
Ngày: 25/05/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
245787
Giải nhất
43389
Giải nhì
93033
Giải ba
27754 - 02149
Giải tư
27734 - 70204 - 36634 - 24802 - 69670 - 29777 - 57372
Giải năm
0271
Giải sáu
5140 - 3308 - 1360
Giải bẩy
665
Giải tám
69
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2,4,8


3,4,4
0,9
4
0,5,9
0,1,2,7
7,9

Kết quả xổ số miền Nam - 18/05/2018
Thứ sáu
Ngày: 18/05/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
046984
Giải nhất
04955
Giải nhì
32990
Giải ba
91186 - 99520
Giải tư
47435 - 82120 - 74793 - 58931 - 38300 - 68963 - 42988
Giải năm
7802
Giải sáu
1044 - 7984 - 2942
Giải bẩy
869
Giải tám
74
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,2

0,0
1,5
2,4
5
3,9
4
4,4,6,8
0,3

Kết quả xổ số miền Nam - 11/05/2018
Thứ sáu
Ngày: 11/05/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
450580
Giải nhất
23741
Giải nhì
31879
Giải ba
09383 - 08366
Giải tư
45457 - 15597 - 79475 - 32808 - 44451 - 07640 - 06155
Giải năm
2262
Giải sáu
3623 - 4593 - 4384
Giải bẩy
932
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8

3
2
0,1
1,2,5,7
2,6
5,9
0,3,4
3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 04/05/2018
Thứ sáu
Ngày: 04/05/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
005462
Giải nhất
12953
Giải nhì
37368
Giải ba
34572 - 72987
Giải tư
20138 - 93334 - 90095 - 35491 - 35696 - 02050 - 03079
Giải năm
3312
Giải sáu
0187 - 4573 - 3878
Giải bẩy
794
Giải tám
94
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

2

4,8

0,3
2,8
2,3,8,9
7,7
1,4,4,5,6

Kết quả xổ số miền Nam - 27/04/2018
Thứ sáu
Ngày: 27/04/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
507492
Giải nhất
31355
Giải nhì
93191
Giải ba
15280 - 64362
Giải tư
15009 - 83493 - 56786 - 37546 - 36841 - 56478 - 21562
Giải năm
8556
Giải sáu
3283 - 3367 - 2634
Giải bẩy
180
Giải tám
09
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9,9


4
1,6
5,6
2,2,7
8
0,0,3,6
1,2,3

Kết quả xổ số miền Nam - 20/04/2018
Thứ sáu
Ngày: 20/04/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
105489
Giải nhất
95496
Giải nhì
89839
Giải ba
07050 - 49325
Giải tư
32652 - 02215 - 34758 - 98637 - 22937 - 37082 - 03220
Giải năm
2591
Giải sáu
9409 - 0260 - 0926
Giải bẩy
585
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
5
0,5,6
7,7,9

0,2,8
0,8

2,5,9
1,6

Kết quả xổ số miền Nam - 13/04/2018
Thứ sáu
Ngày: 13/04/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
296175
Giải nhất
57050
Giải nhì
08118
Giải ba
03291 - 22173
Giải tư
31445 - 50309 - 88715 - 62779 - 34675 - 72351 - 28031
Giải năm
0346
Giải sáu
7343 - 6928 - 7242
Giải bẩy
685
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
9
5,8
8
1
2,3,5,6
0,1

3,5,5,9
5,6
1

Kết quả xổ số miền Nam - 06/04/2018
Thứ sáu
Ngày: 06/04/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
611891
Giải nhất
93542
Giải nhì
06706
Giải ba
37793 - 01968
Giải tư
46575 - 68416 - 16494 - 83163 - 95891 - 93058 - 49552
Giải năm
2423
Giải sáu
0007 - 6370 - 9824
Giải bẩy
758
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7
6
3,4

2
2,8,8
3,8
0,5

1,1,2,3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 30/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 30/03/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
800146
Giải nhất
28896
Giải nhì
66063
Giải ba
11391 - 85183
Giải tư
52199 - 25107 - 85110 - 45464 - 25206 - 51234 - 41104
Giải năm
7746
Giải sáu
7436 - 7788 - 7991
Giải bẩy
247
Giải tám
33
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
4,6,7
0

3,4,6
6,6,7

3,4

3,8
1,1,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 23/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 23/03/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
960415
Giải nhất
48487
Giải nhì
32171
Giải ba
46892 - 69380
Giải tư
97253 - 92573 - 97980 - 78750 - 69332 - 67115 - 35467
Giải năm
0601
Giải sáu
8135 - 2564 - 2627
Giải bẩy
972
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
1
5,5
7
2,5

0,3
1,4,7
1,2,3
0,0,7
2

Kết quả xổ số miền Nam - 16/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 16/03/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
576466
Giải nhất
83019
Giải nhì
07239
Giải ba
68396 - 09510
Giải tư
05087 - 22395 - 36105 - 04726 - 85980 - 28621 - 00287
Giải năm
8535
Giải sáu
3003 - 4568 - 3670
Giải bẩy
096
Giải tám
00
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,3,5
0,9
1,6
5,9


6,8
0
0,7,7
5,6,6

Kết quả xổ số miền Nam - 09/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 09/03/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
539054
Giải nhất
51107
Giải nhì
27966
Giải ba
31797 - 24492
Giải tư
68508 - 37074 - 25889 - 45278 - 76050 - 06841 - 24228
Giải năm
7406
Giải sáu
1013 - 5141 - 3718
Giải bẩy
381
Giải tám
59
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,7,8
3,8
8

1,1
0,4,9
6
4,8
1,9
2,7

Kết quả xổ số miền Nam - 02/03/2018
Thứ sáu
Ngày: 02/03/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
998577
Giải nhất
80070
Giải nhì
75140
Giải ba
08002 - 17993
Giải tư
48236 - 20814 - 26116 - 54698 - 86810 - 86735 - 80393
Giải năm
8579
Giải sáu
2847 - 2379 - 4852
Giải bẩy
989
Giải tám
68
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
2
0,4,6

5,6
0,7
2
8
0,7,9,9
9
3,3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 23/02/2018
Thứ sáu
Ngày: 23/02/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
918800
Giải nhất
61899
Giải nhì
26523
Giải ba
52127 - 52991
Giải tư
15210 - 59600 - 37528 - 94612 - 13150 - 10647 - 35175
Giải năm
1708
Giải sáu
2453 - 7696 - 5159
Giải bẩy
382
Giải tám
73
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,0,8
0,2
3,7,8

7
0,3,9

3,5
2
1,6,9

Kết quả xổ số miền Nam - 16/02/2018
Thứ sáu
Ngày: 16/02/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
351215
Giải nhất
78689
Giải nhì
38374
Giải ba
28624 - 99843
Giải tư
02551 - 58886 - 67680 - 13515 - 11885 - 82516 - 06026
Giải năm
4290
Giải sáu
0458 - 5329 - 6816
Giải bẩy
059
Giải tám
58
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi

5,5,6,6
4,6,9

3
1,8,8,9

4
0,5,6,9
0

Kết quả xổ số miền Nam - 09/02/2018
Thứ sáu
Ngày: 09/02/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
041393
Giải nhất
19428
Giải nhì
45590
Giải ba
52209 - 33356
Giải tư
78480 - 28374 - 82998 - 27332 - 25608 - 03976 - 60376
Giải năm
7169
Giải sáu
9416 - 3251 - 9769
Giải bẩy
669
Giải tám
61
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
8,9
6
8
2

1,6
1,9,9,9
4,6,6
0
0,3,8

Kết quả xổ số miền Nam - 02/02/2018
Thứ sáu
Ngày: 02/02/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
778211
Giải nhất
26485
Giải nhì
61053
Giải ba
05200 - 23446
Giải tư
30764 - 11178 - 01594 - 99181 - 56794 - 96601 - 25213
Giải năm
9509
Giải sáu
7523 - 2119 - 2565
Giải bẩy
205
Giải tám
17
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,1,5,9
1,3,7,9
3

6
3
4,5
8
1,5
4,4

Kết quả xổ số miền Nam - 26/01/2018
Thứ sáu
Ngày: 26/01/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
234226
Giải nhất
89595
Giải nhì
30606
Giải ba
22298 - 20963
Giải tư
35037 - 32436 - 23781 - 61577 - 26774 - 42712 - 53509
Giải năm
3956
Giải sáu
7397 - 5140 - 9892
Giải bẩy
566
Giải tám
83
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
6,9
2
6
6,7
0
6
3,6
4,7
1,3
2,5,7,8

Kết quả xổ số miền Nam - 19/01/2018
Thứ sáu
Ngày: 19/01/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
517570
Giải nhất
60312
Giải nhì
35365
Giải ba
37793 - 96682
Giải tư
04185 - 21786 - 35553 - 00293 - 35503 - 01469 - 75950
Giải năm
6657
Giải sáu
1138 - 3694 - 9085
Giải bẩy
276
Giải tám
28
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3
2
8
8

0,3,7
5,9
0,6
2,5,5,6
3,3,4

Kết quả xổ số miền Nam - 12/01/2018
Thứ sáu
Ngày: 12/01/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
678619
Giải nhất
56988
Giải nhì
92203
Giải ba
49498 - 58324
Giải tư
56130 - 83369 - 74150 - 82556 - 49820 - 41003 - 19961
Giải năm
5342
Giải sáu
6629 - 7227 - 2110
Giải bẩy
480
Giải tám
86
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,3
0,9
0,4,7,9
0
2
0,6
1,9

0,6,8
8

Kết quả xổ số miền Nam - 05/01/2018
Thứ sáu
Ngày: 05/01/2018
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
710798
Giải nhất
69990
Giải nhì
09944
Giải ba
09708 - 97243
Giải tư
98517 - 84572 - 81284 - 25734 - 90229 - 54000 - 61120
Giải năm
7429
Giải sáu
5913 - 4764 - 0946
Giải bẩy
469
Giải tám
52
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
0,8
3,7
0,9,9
4
3,4,6
2
4,9
2
4
0,8

Kết quả xổ số miền Nam - 29/12/2017
Thứ sáu
Ngày: 29/12/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
107879
Giải nhất
41049
Giải nhì
09290
Giải ba
33331 - 11184
Giải tư
63160 - 25774 - 15672 - 92556 - 27812 - 87993 - 91003
Giải năm
6993
Giải sáu
7331 - 2077 - 7397
Giải bẩy
706
Giải tám
92
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,6
2

1,1
9
6
0
2,4,7,9
4
0,2,3,3,7

Kết quả xổ số miền Nam - 22/12/2017
Thứ sáu
Ngày: 22/12/2017
Xổ số Bình Dương
Giải đặc biệt
177692
Giải nhất
48429
Giải nhì
72360
Giải ba
69999 - 40355
Giải tư
09687 - 79618 - 07189 - 40828 - 65703 - 25293 - 51515
Giải năm
9405
Giải sáu
9712 - 3876 - 5753
Giải bẩy
014
Giải tám
48
Lotto 2 số
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đuôi
3,5
2,4,5,8
8,9

8
3,5
0
6
7,9
2,3,9